Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 122:
 
6. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. «Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці або стоянці, порушення правил установлення і використання на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю», -
 
8. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
9. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
10. примітку доповнити абзацом такого змісту:
 
11. «До відповідальності за зупинку чи стоянку на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, а так само за встановлення і використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» при відсутності відповідних документів не може бути притягнуто водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності»;
 
12. 2) у статті 152-1:
 
13. частину другу викласти в такій редакції:
 
14. «Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має підтвердних документів щодо наявності в нього чи одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності), -
 
15. тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
16. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
17. «Необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування без дотримання вимог щодо розміщення таких місць -
 
18. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів, у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
19. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
20. у частині шостій:
 
21. в абзаці першому слова «частиною четвертою» замінити словами «частинами другою, третьою або п’ятою»;
 
22. в абзаці другому слова «від шістдесяти до ста» замінити словами «від ста двадцяти до ста п’ятдесяти»;
 
23. примітку доповнити абзацом такого змісту:
 
24. «Під місцями, призначеними для паркування (в тому числі безоплатного паркування) транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), вважаються місця, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою. Якщо на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для платного паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), не позначено відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місця для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, то такими місцями вважаються будь-які місця, на яких розмістяться транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю»;
 
25. 3) у частинах першій і другій статті 218 цифри і слова «152, частинами першою та другою статті» виключити;
 
26. 4) у частині першій статті 221 слова і цифри «частиною четвертою статті 122» замінити словами і цифрами «частиною п’ятою статті 122»;
 
27. 5) у частині першій статті 222:
 
28. після слів «правил дорожнього руху» доповнити словами «правил паркування транспортних засобів»;
 
29. слова і цифри «частини перша, друга і третя статті 122» замінити словами і цифрами «частини перша - четверта статті 122»;
 
30. після слова і цифр «статті 148, 151» доповнити словами і цифрами «частини друга і шоста (за винятком повторних порушень, передбачених частинами третьою і п’ятою) статті 152-1»;
 
31. 6) у частині першій статті 255:
 
32. в абзаці другому пункту 1 слова і цифри «частини третя і четверта статті 122» замінити словами і цифрами «частини третя - п’ята статті 122», а після цифр «152» доповнити словами і цифрами «частини друга і шоста (за винятком повторних порушень, передбачених частинами третьою і п’ятою) статті 152-1»;
 
33. у пункті 2 цифри і слова «152, частини перша та друга статті» виключити;
 
34. пункт 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. «члени громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (частини друга, третя, четверта і шоста статті 152-1)».
 
36. У зв’язку з цим абзаци третій ? п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
37. 7) у статті 265-2:
 
38. у першому реченні частини першої:
 
39. слова і цифри «частиною третьою статті 122» замінити словом і цифрами «статтею 122»;
 
40. після слів «або загрозу безпеці руху» доповнити словами «, зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю»;
 
41. слова « (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху)» замінити словами « (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або транспортний засіб розміщений на місцях, що призначені для безоплатного паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю)»;
 
42. у частині другій слово «своє» замінити словом «його»;
 
43. частину третю після слів «дорожньому руху» доповнити словами «крім розміщення на місці, призначеному для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю».
 
44. 2. У статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 
45. 1) частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
46. «Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, в тому числі на тих транспортних засобах, що належать підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським організаціям осіб з інвалідністю, мають право на встановлення розпізнавального знака «Водій з інвалідністю». У цьому разі такі водії користуються під час перевезення осіб з інвалідністю всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю. Розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. При використанні розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, необхідно мати відповідні документи, що підтверджують інвалідність водія або одного із пасажирів. Кількість місць для безоплатного паркування становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для одного транспортного засобу з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.
 
47. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій цієї статті, також виділяються на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель їх власниками/ співвласниками (управителями) або орендарями, на проїзних частинах автомобільних доріг і тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) - органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (суб’єктами господарювання - у разі, якщо їм у встановленому порядку передано відповідні частини доріг і тротуарів для ведення господарської діяльності) з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою»;
 
48. 2) доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
49. «Місця для транспортних засобів, зазначені в частинах шостій і сьомій цієї статті, наявні на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках біля будівель і будинків, повинні бути розміщені максимально близько до входу до таких будівель і будинків, а на окремих спеціально обладнаних чи відведених майданчиках - максимально близько до в’їзду на такі майданчики».
 
50. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою.
 
51. ІІ. Прикінцеві положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
53. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
54. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
55. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.