Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Частину третю статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433) викласти в такій редакції:
 
5. "3. Грудним дітям та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, грудним дітям та дітям раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.".
 
6. 2. Частину другу статті 4 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції.
 
7. "2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
8. 3. Статтю 21 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) доповнити частиною 5 такого змісту:
 
9. «5. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
10. 4. Абзац сьомий статті 22 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215) викласти в такій редакції:
 
11. «організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; «
 
12. 5. Статтю 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; № 11, ст. 75; № 21, ст. 140) доповнити частиною 9-1 такого змісту:
 
13. "9-1. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" передбачити видатки, необхідні для реалізації цього Закону.
 
17. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.