Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"щодо строку зберігання передач (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо строку зберігання передач»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У частині четвертій статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) слова «14 днів» замінити словами «одного року»;
 
4.

 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.