Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про особисте селянське господарство щодо розвитку сільського зеленого туризму (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. Внести наступні зміни до Закону України «Про особисте селянське господарство» (Закон N 742-ІV, від 15.05.2003, Відомості Верховної Ради України, 2003, № 29):
 
6. 1) Частину першу статті 7 доповнити підпунктом шістнадцятим такого змісту: «добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності».
 
7. 2) Абзац шостий у частині четвертій статті 10 після слів «фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства» доповнити словами «у тому числі з надання послуг сільського зеленого туризму».
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з першого січня 2016 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. - привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
12. - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.