Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної
 
2. відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінального кодексу України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 25, ст. 131), такі зміни:
 
5. 1. Частину першу статті 120 викласти у наступній редакції:
 
6. «1. Доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства, -»
 
7. ІІ. Перехідні положення:
 
8. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
12. Голова Верховної Ради України В.Б. ГРОЙСМАН