Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816; 2015 р., № 4, ст. 13, № 16, ст. 110):
 
5. 1) абзац другий статті 1 після слів "охорони здоров'я" доповнити словами "охорони дитинства";
 
6. 2) у статті 6:
 
7. а) абзац десятий доповнити словами "збереження та зміцнення інституту сім'ї";
 
8. б) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у сімейному оточенні".
 
10. У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
 
11. 3) у статті 7:
 
12. а) після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. "зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів".
 
14. У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий – вісімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять сьомим – вісімдесят четвертим;
 
15. б) абзац п'ятдесят четвертий викласти в такій редакції:
 
16. "неефективність державної політики щодо підтримки сім'ї та забезпечення, дотримання і захисту прав дитини, і як наслідок, збільшення кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування";
 
17. 4) у частині другій статті 8:
 
18. а) після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
19. "забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів".
 
20. У зв'язку з цим абзаци двадцять перший – сімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять другим – сімдесят четвертим;
 
21. б) в абзаці шістдесят восьмому слова "і підлітків" виключити;
 
22. в) після абзацу шістдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
23. "створення ефективної системи забезпечення реалізації прав дитини;
 
24. недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність".
 
25. У зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий – сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сімдесят першим – сімдесят шостим.
 
26. 2. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):
 
27. 1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";
 
28. 2) у частині першій статті 8:
 
29. а) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
30. "створення ефективної системи забезпечення реалізації прав дитини, її безпеки та благополуччя, зростання в сімейному оточенні".
 
31. У зв'язку з цим абзаци шостий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим;
 
32. б) абзац восьмий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа";
 
33. в) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
34. "подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";
 
35. г) доповнити абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим такого змісту:
 
36. "недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;
 
37. запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми, а також системи послуг раннього втручання з метою запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей з вадами розвитку";
 
38. 3) у частині першій статті 10:
 
39. а) абзац третій доповнити словами "розвиток інклюзивної освіти";
 
40. б) абзац дев'ятнадцятий після слів "діагностики захворювань" доповнити словами "та раннього втручання";
 
41. в) доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
 
42. "забезпечення проведення комплексних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування активної громадянської позиції та залучення їх до суспільного життя".
 
43. 3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):
 
44. преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";
 
45. абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".
 
46. ІІ. Прикінцеві положення:
 
47. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.