Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155, № 22, ст. 188; 2010 р., № 34, ст. 482, № 38, ст. 503; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 7, ст. 53, № 39, ст. 461; 2013 р., № 38, ст. 502; 2014 р., № 23, ст. 873):
 
6. 1) пункт 7 частини третьої статті 16 після слів "ресурсом України для телерадіомовлення" доповнити словами ", у тому числі для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі";
 
7. 2) пункт 4 статті 24 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами ",у тому числі для потреб тимчасового мовлення";
 
8. 3) частину шосту статті 41 після слів "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити словами ", у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі";
 
9. 4) у статті 42:
 
10. перше речення частини четвертої після слів "або відповідної ліцензії на мовлення" доповнити словами "чи дозволу на тимчасове мовлення";
 
11. пункт 3 частини сьомої після слів "копію ліцензії на мовлення" доповнити словами " (або копії рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)";
 
12. 5) частину третю статті 50 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами ", у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
 
13. 2. Статтю 14 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409) доповнити абзацом такого змісту:
 
14. "надання дозволів на тимчасове мовлення.".
 
15. 3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2011 р., № 48—49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 14, ст. 96) :
 
16. після слів "у сфері цивільної авіації" доповнити словами ", надання дозволів на тимчасове мовлення у сфері телебачення і радіомовлення".
 
17. 4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297; 2012 р., № 39, ст. 461; 2014 р., № 20—21, ст. 715, № 27, ст. 904; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409; 2016 р., № 31, ст. 547):
 
18. 1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
19. "дозвіл на тимчасове мовлення — рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, строком до одного року;";
 
20. "території з особливим режимом мовлення – прикордонні райони України, райони, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України та окремими районами Донецької та Луганської областей;"
 
21. "тимчасове мовлення — мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення;";
 
22. 2) у статті 22:
 
23. частину сьому після слів "відповідно до Плану розвитку" доповнити словами ", крім територій з особливим режимом мовлення ";
 
24. частину восьму доповнити абзацом такого змісту:
 
25. "Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу аналогове мовлення може бути продовжене на території з особливим режимом мовлення.";
 
26. 3) частину дев’яту статті 23 доповнити абзацами такого змісту:
 
27. "Дозвіл на тимчасове мовлення надається в порядку, визначеному Національною радою, шляхом прийняття відповідного рішення. Порядок видачі дозволу на тимчасове мовлення, вимоги до телерадіоорганізації, що має намір здійснювати мовлення на підставі відповідного дозволу, а також особливості регулювання та нагляду за такою діяльністю визначаються Національною радою.".
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
31. затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, на яких шляхом аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою Україною з питань телебачення і радіомовлення;
 
32. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
33. забезпечити розроблення і перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
34. Голова
 
35. Верховної Ради України