Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1) частину другу статті 39 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) викласти в такій редакції:
 
5. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов:
 
6. за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
7. за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі перебування на такому обліку).";
 
8. 2) частину п’яту статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., № 18—19, ст. 267; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "відповідні заклади" доповнити словами "або за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб";
 
9. 3) статтю 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2010 р., № 39, ст. 513) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
10. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років та перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, у разі відсутності в них житла мають право зараховуватися на квартирний облік і соціальний квартирний облік за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб.".
 
11. У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами третьою — шостою;
 
12. 4) частину першу статті 10 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19—20, ст. 159; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами ", для зазначеної категорії дітей та осіб, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, — за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб".
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.