Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) у статті 1:
 
5. підпункт 6 частини першої викласти в такій редакції:
 
6. "6) суб’єкти господарювання, які одержують дохід від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
 
7. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснює контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при одержанні доходу від операцій з виготовлення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
 
8. Суб`єкти господарювання подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при одержанні доходу від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";
 
9. частину другу викласти в такій редакції:
 
10. "Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, одержанні доходу від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах";
 
11. 2) пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції:
 
12. "5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону – дохід, одержаний від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Доходом вважається дохід, визначений згідно з Податковим кодексом України;"
 
13. 3) пункт 7 статті 4 викласти в такій редакції:
 
14. "7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, ( 1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;".
 
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
19. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
20. Голова Верховної Ради України