Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів України» щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції
 
2.

 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Частину тринадцяту статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2014 р.; із наступними змінами) після речення першого доповнити реченням такого змісту:
 
6. «Особам, у яких внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, ампутовані верхні та/або нижні кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
10. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом;
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
13. Голова Верховної Ради України