Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Викласти пункти 1, 18 Статті 10? Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) у такій редакції:
 
6. "Стаття 10?. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них
 
7. 1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
 
8. 18. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад".
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Голова Верховної Ради
України