Кількість абзаців - 612 Розмітка (ліва колонка)


Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
2. Цей Закон визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку органічної продукції, правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначеній сфері.
 
3. Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. вилучення продукції - заходи, спрямовані на запобігання розповсюдженню, демонстрації чи пропонуванню споживачам продукції, яка маркована як органічна, але не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
8. відкликання продукції - заходи, спрямовані на повернення оператором продукції, яку продано або передано споживачу, або яка є доступною споживачу, і яка маркована як органічна, але не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
9. гідропонний метод виробництва - метод вирощування рослин без ґрунту, при якому їх коріння міститься у мінеральному поживному розчині або в інертному середовищі, такому як перліт, гравій або мінеральна вата, до якого доданий поживний розчин;
 
10. Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування (далі - Реєстр операторів) - офіційний перелік операторів, які здійснюють органічне виробництво, обіг та/або маркування органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування, що міститься в інформаційній базі даних;
 
11. Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу (далі - Реєстр органів сертифікації) - офіційний перелік органів сертифікації, що мають право на проведення сертифікації органічного виробництва, та/або обігу органічної продукції, що міститься в інформаційній базі даних;
 
12. Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу) -офіційний перелік органічного насіння та садивного матеріалу, придатного для використання відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що міститься в інформаційній базі даних;
 
13. заготівля об'єктів рослинного світу - органічне виробництво, пов’язане із збиранням та частковою переробкою для комерційних цілей природних дикорослих судинних рослин (в тому числі їх частин і продуктів життєдіяльності), водоростей та грибів на всіх стадіях розвитку;
 
14. маркування - інформація про органічну продукцію, в тому числі державний логотип для органічної продукції, нанесена на етикетку, упаковку, тару, контейнер, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, листок-вкладиш або на інші елементи упаковки, які супроводжують таку продукцію або посилаються на неї, відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
15. неорганічна продукція - продукція, отримана в результаті неорганічного виробництва;
 
16. неорганічне виробництво - виробництво, що не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
17. неорганічний інгредієнт - речовина, отримана в результаті неорганічного виробництва, що дозволена до використання в органічному виробництві відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
18. обіг органічної продукції - будь-яке переміщення або зберігання органічної продукції для цілей реалізації, крім реалізації маркованої органічної продукції кінцевому споживачу;
 
19. оператор - особа, яка займається виробництвом та/або обігом продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
20. орган сертифікації - підприємство, установа, організація чи їх відокремлений підрозділ, що має право на проведення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції і включений до Реєстру органів сертифікації;
 
21. органічна аквакультура - органічне виробництво, пов’язане з штучним розведенням, утриманням та вирощуванням об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах;
 
22. органічна продукція - сільськогосподарська продукція, в тому числі харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва;
 
23. органічне виноробство - органічне виробництво, пов’язане з виготовленням органічної виноробної продукції із застосуванням спеціальних організаційних і технологічних прийомів у виноробстві;
 
24. органічне виробництво - сертифікована діяльність, пов’язана з виробництвом сільськогосподарської продукції (у тому числі всі стадії технологічного процесу, а саме первинне виробництво, підготовка, обробка, змішування та пов’язані з цим процедури, наповнення, пакування, переробка, відновлення та інші зміни стану продукції), що здійснюється із дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, з метою реалізації такої продукції;
 
25. органічне насіння і садивний матеріал - насіння і садивний матеріал, розмножені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
26. органічне рослинництво - органічне виробництво, пов’язане з вирощуванням культурних рослин, а також заготівлею об'єктів рослинного світу із дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
27. органічне тваринництво - органічне виробництво, пов’язане з утриманням, розведенням (виробництвом) сільськогосподарських тварин (у тому числі птиці та комах) та продукції для отримання продукції тваринного походження;
 
28. органічний інгредієнт - будь-яка речовина, отримана в результаті органічного виробництва, що використовується під час виробництва органічного харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі;
 
29. органічний корм - будь-яка речовина або продукт, включаючи добавки (перероблені, частково перероблені чи неперероблені), отримані в результаті органічного виробництва та призначені для годівлі тварин;
 
30. органічний харчовий продукт - харчовий продукт, отриманий в результаті органічного виробництва;
 
31. органічні тварини - тварини (у тому числі птиця та комахи), вирощені в результаті органічного тваринництва;
 
32. паралельне виробництво - одночасне органічне та неорганічне виробництво одним і тим самим оператором одного і того самого продукту;
 
33. перехідний період - період переходу від виробництва неорганічної продукції до виробництва органічної продукції, під час якого оператор дотримується вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
34. потужності - споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовується у виробництві та/або обігу органічної продукції;
 
35. сертифікат - документальне підтвердження відповідності органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що видається органом сертифікації;
 
36. сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції - перевірка та встановлення відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що здійснюється органом сертифікації. Сертифікація включає щорічне планове інспектування потужностей операторів, а також позапланові інспектування потужностей операторів;
 
37. сільськогосподарська продукція - продукція (товари), що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД;
 
38. суб’єкти ринку органічної продукції - оператори та органи сертифікації.
 
39. 2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у законах України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про аквакультуру", "Про ветеринарну медицину", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" та інших законодавчих актах України.
 
40. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
41. 1. Цей Закон регулює відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що виробляється, перебуває в обігу, ввозиться на митну територію України або вивозиться в митному режимі експорту.
 
42. 2. Дія цього Закону не поширюється на виробництво та обіг продукції, призначеної для власного споживання, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів.
 
43. Стаття 3. Законодавство у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
44. 1. Відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції в Україні регулюються цим Законом, законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів; про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин; про карантин рослин; про захист рослин; про насінництво та розсадництво; про ветеринарну медицину; про бджільництво; про аквакультуру; про виноградарство та виноробство; про охорону і використання рослинного і тваринного світу; а також земельним, лісовим, екологічним та іншим спеціальним законодавством, що регулює відносини у відповідній сфері.
 
45. Розділ ІІ
 
46. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ
 
47. ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
48. Стаття 4. Права та обов’язки операторів
 
49. 1. Оператори мають право добровільно за наявності сертифіката:
 
50. виробляти та реалізовувати органічну продукцію під своїм комерційним найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів та послуг);
 
51. доручати надання окремих послуг, у тому числі підрядних (давальницьких), необхідних для органічного виробництва та обігу органічної продукції, третій особі, за умови інспектування потужностей такої особи органом сертифікації та отримання від нього погодження.
 
52. 2. Оператори відповідають за дотримання вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції у межах діяльності, яку вони здійснюють.
 
53. 3. Оператори зобов’язані:
 
54. дотримуватися вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
55. відкликати та/або вилучати вироблену ними продукцію, яка не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, якщо вона маркована державним логотипом для органічної продукції або містить позначення та написи «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами;
 
56. щороку проходити сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції для підтвердження відповідності вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
57. взаємодіяти з органами сертифікації, з якими вони уклали договір на проведення сертифікаційних робіт, та забезпечувати безперешкодний доступ інспекторів органів сертифікації з органічного виробництва та/або обігу до своїх потужностей та відбору зразків, а також надавати на вимогу органів сертифікації документи, необхідні для сертифікації органічного виробництва, в тому числі доступ до фінансових документів;
 
58. забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції відповідно до цього Закону, для здійснення заходів державного контролю, у тому числі відбору зразків;
 
59. декларувати обсяги органічної продукції, яка вводиться в обіг;
 
60. узгоджувати маркування органічної продукції з органом сертифікації.
 
61. 4. Цим Законом можуть бути встановлені і інші права та обов’язки операторів.
 
62. Стаття 5. Права та обов’язки органів сертифікації
 
63. 1. Органи сертифікації мають право:
 
64. вимагати від оператора документи, необхідні для сертифікації органічного виробництва та обігу органічної продукції;
 
65. ухвалювати рішення про сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції або відмову у такій сертифікації у разі недотримання оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
66. видавати та скасовувати сертифікати, тимчасово припиняти дію сертифікатів відповідно до цього Закону.
 
67. відбирати зразки ґрунту або матеріалів, насіння і садивного матеріалу, корму, продукції, води для проведення лабораторних досліджень.
 
68. 2. Органи сертифікації зобов’язані:
 
69. дотримуватися вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
70. подавати інформацію про операторів, з якими вони уклали договір на проведення сертифікаційних робіт та які пройшли сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, а також про видані, тимчасово припинені та скасовані сертифікати, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, для її внесення до Реєстру операторів;
 
71. взаємодіяти з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у питаннях державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів та обігом органічної продукції на ринку;
 
72. надавати на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, документи, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю органу сертифікації із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
 
73. проводити щорічну сертифікацію відповідно до договору на проведення сертифікаційних робіт, укладеного з оператором.
 
74. 3. Документи, отримані органом сертифікації від операторів, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди таких суб’єктів або операторів, крім випадків, передбачених законодавством.
 
75. 4. Законом можуть бути встановлені інші права та обов’язки органів сертифікації.
 
76. Розділ ІІІ
 
77. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
78. Стаття 6. Основні принципи та напрями державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
79. 1. Державна політика у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції ґрунтується на принципах:
 
80. законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним зобов’язанням України;
 
81. паритетності та рівності - забезпечення рівних можливостей операторів;
 
82. відкритості - забезпечення вільного доступу до інформації про розвиток органічного виробництва та обіг органічної продукції в Україні;
 
83. координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку органічного виробництва та ринку органічної продукції в Україні;
 
84. сталого розвитку - розвитку органічного виробництва та ринку органічної продукції для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь;
 
85. об’єктивності - розроблення всіх документів, що визначають державну політику у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, на основі реальних показників, яких реально досягти та які можливо оцінити;
 
86. взаємоузгодженості економічних інтересів операторів, суспільства і держави;
 
87. додержання вимог екологічної безпеки у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції;
 
88. визнання свободи господарської діяльності у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції;
 
89. свободи поширення інформації про органічне виробництво та обіг органічної продукції.
 
90. 2. Напрямами державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції є:
 
91. впровадження інновацій, енерго- і ресурсозберігаючих технологій;
 
92. розвиток конкуренції та підвищення конкурентоспроможності українських виробників на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 
93. збільшення обсягу експорту органічної сільськогосподарської продукції;
 
94. розвиток внутрішнього ринку органічної продукції;
 
95. забезпечення генетичної безпеки, біологічного різноманіття та раціонального використання природних ресурсів та їх відтворення;
 
96. контроль за дотриманням законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
97. гуманне ставлення до тварин шляхом забезпечення умов для життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
 
98. забезпечення екологічної безпеки під час органічного виробництва;
 
99. створення єдиної системи сертифікації органічного виробництва та/або обігу та державного контролю органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
100. популяризація органічної продукції;
 
101. наукове забезпечення органічного виробництва;
 
102. встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
103. Стаття 7. Державне регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
104. 1. Державне регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюється шляхом:
 
105. визначення загальних засад здійснення органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
106. встановлення відповідного нормативно-правового регулювання;
 
107. удосконалення державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
108. організації та забезпечення здійснення контролю за дотриманням суб’єктами ринку органічної продукції законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
109. здійснення державного нагляду (контролю) за обігом органічної продукції;
 
110. координації підготовки та перепідготовки спеціалістів із органічного виробництва;
 
111. сприяння розвитку органічного виробництва;
 
112. сприяння розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів в асортименті органічної продукції.
 
113. Стаття 8. Державна підтримка органічного виробництва та обігу органічної продукції
 
114. 1. Державна підтримка може надаватися операторам у рамках загальнодержавних та регіональних програм за рахунок і в межах видатків за бюджетними програмами, спрямованими на підтримку розвитку сільськогосподарських товаровиробників.
 
115. Розділ ІV
 
116. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
117. Стаття 9. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
118. 1. Державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
119. Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
120. 1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції належать:
 
121. забезпечення здійснення державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
122. визначення основних напрямів розвитку у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
123. спрямування та координація роботи відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
124. прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
125. організація міжнародного співробітництва у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
126. здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України та цього Закону.
 
127. Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики
 
128. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, належать:
 
129. забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
130. здійснення державного управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
131. розроблення та прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
 
132. розробка та затвердження державного логотипу для органічної продукції;
 
133. сприяння розвитку ринку органічної продукції;
 
134. забезпечення ведення Реєстру операторів, Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу та Реєстру органів сертифікації, а також забезпечення відкритості та загальнодоступності зазначених реєстрів;
 
135. звернення до Національного органу України з акредитації з письмовим вмотивованим клопотанням щодо позбавлення органу сертифікації атестата про акредитацію;
 
136. участь у міжнародному співробітництві з питань органічного виробництва та обігу органічної продукції, а також виконання міжнародних договорів України у зазначеній сфері;
 
137. забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації інспекторів органу сертифікації з органічного виробництва та/або обігу;
 
138. здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.
 
139. Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
140. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, належать:
 
141. здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами ринку органічної продукції законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
142. звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про виключення органу сертифікації з Реєстру органів сертифікації або про виключення оператора з Реєстру операторів;
 
143. участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
144. інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
145. Розділ V
 
146. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 
147. Стаття 13. Галузі органічного виробництва
 
148. 1. До галузей органічного виробництва відносяться:
 
149. органічне рослинництво (у тому числі насінництво та розсадництво, заготівля об'єктів рослинного світу);
 
150. органічне тваринництво (у тому числі птахівництво, бджільництво);
 
151. органічне грибівництво (у тому числі вирощування органічних дріжджів);
 
152. органічна аквакультура;
 
153. виробництво органічних морських водоростей;
 
154. виробництво органічних харчових продуктів (у тому числі органічне виноробство);
 
155. виробництво органічних кормів.
 
156. 2. Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
157. Стаття 14. Загальні вимоги до органічного виробництва
 
158. 1. Загальними вимогами до органічного виробництва є:
 
159. відокремлення у часі або просторі виробництва та зберігання органічної продукції, у тому числі ведення обліку такої продукції, від виробництва та зберігання неорганічної продукції і продукції перехідного періоду;
 
160. використання технологій, які відповідають вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
161. використання переважно відновлюваних ресурсів та власних ресурсів, у тому числі продуктів переробки відходів та побічної продукції рослинного та тваринного походження, за умови, що вони відповідають вимогам до органічного виробництва;
 
162. використання технологій, що не завдають шкоди здоров’ю людей, рослинам, добробуту тварин, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища або мінімізують його;
 
163. використання харчових добавок, мікроелементів та добавок для технологічних цілей у гранично допустимих кількостях, визначених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
164. використання води як інгредієнта органічної продукції, що відповідає вимогам, встановленим законодавством до води питної;
 
165. заборона змішування одних і тих самих органічних і неорганічних інгредієнтів в одному органічному продукті.
 
166. 2. У процесі органічного виробництва забороняється застосування:
 
167. будь-якого неприродного або неконтрольованого впливу на геном сільськогосподарських рослин і тварин (у тому числі птиці та комах), промислових мікроорганізмів шляхом застосування для виробництва генетично модифікованих організмів та продуктів, що містять, складаються або вироблені із генетично модифікованих організмів за винятком застосування ветеринарних лікарських засобів, включених до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом;
 
168. синтетичних речовин, в тому числі агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків для превентивних цілей, гормональних препаратів, стимуляторів росту та підкорму тварин (у тому числі птиці та комах), за винятком застосування речовин, включених до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом;
 
169. методів електричної або іншої стимуляції для примушування, що завдає тваринам болю, застосування транквілізаторів;
 
170. іонізуючого випромінювання;
 
171. гідропонних методів;
 
172. використання штучно виведених поліплоїдних тварин та рослин;
 
173. речовин і технологічних методів виробництва, результати застосування яких можуть ввести споживача в оману щодо природи (походження) продукту;
 
174. стимуляторів росту, гормонів або аналогічних речовин за винятком застосування речовин, включених до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом.
 
175. 3. Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції для відповідної галузі виробництва.
 
176. Стаття 15. Вимоги до виробництва органічних харчових продуктів
 
177. 1. Вимогами до виробництва органічних харчових продуктів є:
 
178. використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів виробництва;
 
179. використання під час виробництва органічних інгредієнтів (додана вода та кухонна сіль не включаються у розрахунок відсоткових часток складників органічних інгредієнтів);
 
180. вживання належних заходів для уникнення забруднення недозволеними речовинами або продуктами, заходів з очищення і дезінфекції виробничого обладнання та потужностей, а у разі необхідності - заходів із очищення харчової продукції. Всі заходи з очищення повинні фіксуватися оператором;
 
181. ведення обліку та документування усіх операцій з виробництва органічних харчових продуктів;
 
182. ідентифікація кожної партії органічних харчових продуктів;
 
183. вміст у готовому харчовому продукті не більше одного інгредієнта сільськогосподарського походження перехідного періоду.
 
184. 2. До органічних харчових продуктів не належить продукція мисливства та рибальства в умовах дикої фауни.
 
185. Стаття 16. Вимоги до виробництва органічних кормів
 
186. 1. Вимогами до виробництва органічних кормів є:
 
187. виробництво кормів із органічних кормових матеріалів, крім випадків, коли на ринку відсутні органічні кормові матеріали. При цьому кормові матеріали, що використовуються у виробництві органічних кормів, не повинні містити одночасно ті самі органічні та неорганічні інгредієнти;
 
188. кормові матеріали, які використовуються в органічному виробництві, не можуть оброблятися синтетичними розчинниками;
 
189. зведення до мінімуму використання кормових добавок та допоміжних засобів, крім випадків, коли це необхідно для технологічних або зоотехнічних потреб чи для конкретних цілей годівлі;
 
190. використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів виробництва;
 
191. вміст у кормі не більше одного інгредієнта сільськогосподарського походження, виробленого у перехідний період;
 
192. ведення обліку та документування усіх операцій з виробництва корму;
 
193. ідентифікація кожної партії корму.
 
194. Стаття 17. Вимоги до органічного виноробства
 
195. 1. На органічне виноробство поширюються вимоги, встановлені для виробництва органічної харчової продукції.
 
196. 2. Додатковою вимогою до виробництва органічної виноробної продукції є заборона до використання таких технологічних прийомів:
 
197. часткове концентрування за допомогою охолодження;
 
198. зниження вмісту діоксиду сірки фізичними методами;
 
199. застосування електродіалізу для стабілізації проти кристалічних помутнінь;
 
200. часткова деалкоголізація;
 
201. обробка катіонообмінними смолами для стабілізації проти кристалічних помутнінь.
 
202. Стаття 18. Вимоги до органічного рослинництва
 
203. 1. Вимогами до органічного рослинництва є:
 
204. застосування для захисту рослин переважно агротехнічних, біологічних, механічних і фізичних методів з урахуванням відповідних сівозмін, а також шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб;
 
205. використання під час вирощування та обробітку рослин методів, що оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, в тому числі використання живих мікроорганізмів;
 
206. використання ґрунтозахисних технологій вирощування рослин, які запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів;
 
207. використання добрив, меліорантів, матеріалів мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження та інших речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур, для поліпшення якості рослинницької продукції, які розщеплюються біологічно, за умови, що вони включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
208. використання неорганічних засобів захисту рослин, меліорантів, регуляторів росту рослин лише у порядку та обсягах, визначених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, за умови, що вони включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
209. заборона використання мінеральних азотних добрив;
 
210. регулярне очищення та дезінфекція приміщень та споруд, які використовуються для органічного рослинництва речовинами, які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
211. використання для сівби органічного насіння та використання для посадки органічного садивного матеріалу, крім випадків, встановлених цим Законом;
 
212. здійснення біологічного контролю за шкідниками та хворобами рослин.
 
213. 2. В органічному рослинництві дозволяється використання біодинамічних препаратів.
 
214. Стаття 19. Вимоги до органічного тваринництва
 
215. 1. Вимогами до органічного тваринництва є:
 
216. 1) стосовно походження тварин:
 
217. тварини повинні відповідати одночасно таким умовам:
 
218. народжені від тварин, які розводилися відповідно до вимог органічного тваринництва;
 
219. вирощені оператором після завершення перехідного періоду;
 
220. з моменту народження утримувалися відповідно до вимог органічного тваринництва;
 
221. дозволяється введення до господарства неорганічних тварин виключно для розведення (такі тварини і продукція тваринництва можуть вважатися органічними лише після завершення перехідного періоду);
 
222. тварини, які були у господарстві на початку перехідного періоду та тваринницька продукція може вважатися органічною після завершення перехідного періоду;
 
223. 2) стосовно методів утримання:
 
224. гуманне ставлення до тварин, у тому числі зведення до мінімуму їх страждань та утримання тварин з урахуванням еволюційних, фізіологічних та поведінкових потреб;
 
225. персонал, який працює з тваринами, повинен володіти базовими знаннями і навичками щодо здоров’я та належного утримання тварин;
 
226. забезпечення тварин постійним доступом до зон на відкритому повітрі та вільним вигулом у порядку та в обсягах, визначених законодавством;
 
227. кількість поголів’я повинна бути обмежена з врахуванням особливостей стосовно запобігання надмірному пошкодженню рослинності, ерозії ґрунту та забруднення, спричиненого тваринами;
 
228. заборона прив’язування або ізоляції поголів’я, крім випадків, коли це необхідно протягом обмеженого часу для забезпечення безпеки оточуючих, благополуччя тварин або у ветеринарних цілях;
 
229. тривалість транспортування поголів’я має бути зведена до мінімуму;
 
230. 3) стосовно розведення:
 
231. репродукція тварин має відбуватися природним шляхом, проте дозволяється штучне запліднення;
 
232. забороняється застосування гормонів при репродукції;
 
233. забороняється застосування клонування та трансплантація ембріону;
 
234. вибір відповідних порід, адаптованих до умов місцевості вирощування тварин, життєздатних та стійких до хвороб для попередження страждань тварин та необхідності хірургічного втручання;
 
235. 4) стосовно годівлі:
 
236. годівля тварин (у тому числі птиці та комах) органічними кормами, які відповідають їх стадії розвитку. Частина раціону може бути кормами перехідного періоду;
 
237. постійний доступ поголів’я до пасовищ або зелених та грубих кормів (крім комах);
 
238. забороняється примусова відгодівля;
 
239. неорганічні кормові матеріали рослинного походження, кормові матеріали тваринного і мінерального походження, кормові добавки, певні продукти для годівлі тварин, які застосовуються як технологічні добавки, можуть використовуватися за умови, що вони включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
240. годівля молодих ссавців природним молоком, переважно материнським.
 
241. Оператор має право за погодженням з органом сертифікації використовувати корми перехідного періоду. У такому випадку для годівлі тварин використовуються лише корми перехідного періоду, які вироблені оператором самостійно, або у співробітництві з іншими операторами.
 
242. 5) стосовно профілактики хвороб та ветеринарного лікування:
 
243. профілактика хвороб має ґрунтуватися на виборі відповідних порід та видів, адаптованих до місцевих умов, життєздатних та стійких до хвороб; застосування практики ведення тваринництва, яка укріплює імунну систему та посилює природний захист від хвороб;
 
244. використанні високоякісних кормів та забезпеченні вигулу, належної щільності поголів’я тварин на одиницю площі та утримання у належних санітарних умовах, що забезпечують добробут та благополуччя тварин;
 
245. негайне лікування хвороби для запобігання стражданню тварин;
 
246. заборона використання синтетичних алопатичних ветеринарних лікарських засобів та антибіотиків, крім випадків, визначених цим Законом для запобігання стражданню тварин;
 
247. заборона утримання тварин у спосіб, що може призвести до виникнення анемії;
 
248. дозволяється використання імунологічних ветеринарних препаратів;
 
249. дозволяється використання відповідних засобів або заходів, передбачених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, для захисту здоров’я людей і тварин у випадках, визначених цим Законом;
 
250. 6) стосовно прибирання та дезінфекції:
 
251. регулярне очищення та дезінфекція приміщень та споруд засобами, що включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях.
 
252. 2. Тварини у господарстві повинні бути ідентифіковані. Великим ссавцям присвоюється індивідуальний ідентифікаційний номер, домашній птиці та дрібним ссавцям присвоюються індивідуальний номер або груповий ідентифікаційні номери.
 
253. 3. Додатковими вимогами до органічного птахівництва є:
 
254. заборона утримання домашньої птиці в клітках;
 
255. забезпечення доступу водоплавних птахів до струмків, ставків, озер або басейнів у порядку та в обсягах, визначених законодавством;
 
256. утримання домашньої птиці у спеціально облаштованих приміщеннях;
 
257. забезпечення обов’язкового доступу до відкритих майданчиків не менше, ніж протягом однієї третини життя птиці;
 
258. запобігання використання методів інтенсивного вирощування домашньої птиці або для швидко зростаючих штамів - застосування мінімального віку забою, визначеного законодавством.
 
259. 4. Додатковими вимогами для органічного бджільництва є:
 
260. використання натуральних матеріалів для виготовлення вуликів, які не створюють небезпеку забруднення навколишнього природного середовища та продуктів бджільництва;
 
261. підтримання здоров’я бджіл на основі превентивних заходів;
 
262. достатній обсяг площі збирання нектару, який забезпечуватиме необхідне і достатнє харчування, доступ до води;
 
263. достатня відстань розташування пасік від джерел, що можуть викликати забруднення продуктів бджільництва або погіршення здоров’я бджіл;
 
264. пасіки повинні розташовуватись у місцевості, де можна гарантувати, що джерелами походження натурального нектару і пилку будуть рослини, вирощені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та/або дикорослі рослини, які протягом останніх п’яти років не піддавалися обробці речовинами, іншими ніж ті, що дозволені до використання законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
265. використання для стільників воску, який отриманий в процесі органічного виробництва;
 
266. заборона обрізання крил у бджолиних маток;
 
267. заборона знищення бджіл у стільниках як метод збирання продуктів бджільництва.
 
268. Стаття 20. Вимоги до заготівлі органічних об'єктів рослинного світу
 
269. 1. Вимогами до заготівлі органічних об'єктів рослинного світу є:
 
270. здійснення заготівлі об'єктів рослинного світу та/або їх частин у їх природному середовищі на чітко визначених територіях та ділянках у порядку, встановленому законодавством, за умови, що такі території та ділянки протягом останніх трьох років не піддавалися обробці речовинами іншими, ніж речовини (інгредієнти, компоненти), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
271. відсутність впливу заготівлі об'єктів рослинного світу та/або їх частин на стабільність природного середовища та виснаження його ресурсів;
 
272. забезпечення простежуваності об'єктів рослинного світу.
 
273. Стаття 21. Вимоги до органічного грибівництва
 
274. 1. Вимогами до органічного грибівництва є:
 
275. використання для виробництва грибів субстратів з компонентів рослинного походження, які відповідають вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
276. використання для виробництва грибів субстратів перехідного періоду з компонентів рослинного походження здійснюється за погодженням з органом сертифікації;
 
277. використання для виробництва грибів субстратів, які складаються з стійлового гною і екскрементів тварин, що отримані в результаті органічного виробництва, за умови, що їх частка не перевищує 25 відсотків загальної маси компонентів субстрату до компостування без урахування покривного матеріалу та води;
 
278. заборона використання для виробництва грибів субстратів з торфу, що піддавався обробці речовинами, які не включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях.
 
279. заборона використання для виробництва грибів субстратів з деревини, що не включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
280. використання для виробництва грибів субстратів з води і ґрунту, а також мінеральних продуктів згідно з переліком речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях.
 
281. 2. Субстрати для виробництва органічних дріжджів повинні містити не менше ніж 95 відсотків органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою).
 
282. Стаття 22. Вимоги до органічної аквакультури та виробництва органічних морських водоростей
 
283. 1. Вимогами до органічної аквакультури є:
 
284. врахування здатності об’єктів аквакультури пристосовуватися до перебування у повністю або частково контрольованих умовах;
 
285. використання переважно природних методів репродукції;
 
286. годівля об’єктів аквакультури органічними кормами, за винятком тих видів об’єктів аквакультури, яким не згодовують корми під час вирощування;
 
287. регулярне очищення та дезінфекція обладнання, басейнів, водойм, приміщень та споруд, які використовуються для об’єктів аквакультури;
 
288. використання засобів для очищення та дезінфекції споруд для утримання об’єктів аквакультури під час органічного виробництва виключно з речовин, включених до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
289. гуманне ставлення до об’єктів аквакультури, у тому числі зведення до мінімуму їх страждань, та утримання об’єктів аквакультури з урахуванням фізіологічних та поведінкових потреб.
 
290. 2. Додатковими вимогами до органічної аквакультури є:
 
291. 1) стосовно походження та методів утримання:
 
292. вирощування молодняка, який походить з маточного стада, яке вирощене відповідно до вимог органічного виробництва;
 
293. персонал повинен володіти базовими знаннями і навичками щодо здоров’я та належного утримання об’єктів аквакультури;
 
294. тривалість транспортування об’єктів аквакультури має бути зведена до мінімуму із забезпеченням належних умов утримання;
 
295. 2) стосовно розведення:
 
296. забороняється штучна гібридизація, клонування і виробництво одностатевих різновидів, синтез поліплоїдних форм;
 
297. створення належних умов, що відповідають потребам певного виду, для управління маточним гуртом, вирощування і виробництва молодняка;
 
298. 3) стосовно годівлі:
 
299. задоволення потреб у харчуванні природним шляхом під час виробництва об’єктів аквакультури (у тому числі молюсків), яким не згодовують корми під час вирощування, а які живляться природним планктоном, крім молодих особин, що відгодовуються у розплідниках та інкубаторах;
 
300. стосовно неорганічних кормових матеріалів рослинного походження, кормових матеріалів тваринного і мінерального походження, кормових добавок, певних продуктів, які застосовуються у годівлі тварин і в якості технологічних добавок, дозволяється використовувати лише речовини, включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
301. забороняється використовувати активатори росту і синтетичні амінокислоти;
 
302. 4) стосовно профілактики хвороб і ветеринарного лікування:
 
303. профілактика хвороб повинна ґрунтуватися на утриманні тварин у оптимальних умовах завдяки вибору відповідного місця, оптимальної конструкції споруд, а також завдяки належному господарюванню і управлінню, в тому числі шляхом регулярної очистки та дезінфекції споруд і обладнання, застосування високоякісних кормів, відповідної щільності розміщення, а також вибору відповідних видів;
 
304. негайне лікування хвороби для запобігання стражданню тварин;
 
305. заборона використання синтетичних алопатичних ветеринарних лікарських засобів та антибіотиків, крім випадків, коли застосування фітотерапевтичних, гомеопатичних чи інших продуктів є недоцільним;
 
306. дозволяється використання імунологічних ветеринарних препаратів;
 
307. дозволяється використання ветеринарних засобів для захисту здоров’я людей і тварин відповідно до законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
308. 3. Вимогами до виробництва органічних морських водоростей є:
 
309. вирощування морських водоростей у прибережних районах, не забруднених речовинами, які забороняється використовувати під час виробництва органічної продукції або іншими шкідливими для здоров’я людини речовинами;
 
310. збирання молодих водоростей на регулярній основі для підтримки внутрішньої популяції культури;
 
311. використання добрив тільки при вирощуванні у закритих виробничих об’єктах, якщо їх використання дозволяється законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
312. збирання диких водоростей та їх частин, що ростуть у морських природних умовах лише в районах зростання водоростей, що не забруднені речовинами, які заборонені до використання під час органічного виробництва, та збирання яких не впливає на стабільність природного середовища, існування або збереження видів рослин у районі збирання відповідно до законодавства;
 
313. використання органічних і бактеріальних добрив, препаратів, меліорантів, регуляторів росту рослин, матеріалів мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження та інших речовини, що застосовуються для підвищення урожайності морських водоростей, для поліпшення якості морських водоростей, які розщеплюються біологічно, лише у порядку та в обсягах, визначених Порядком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 
314. Використання мінеральних азотних добрив забороняється.
 
315. 4. Додатковими вимогами до органічного виробництва диких водоростей є:
 
316. заготівля диких водоростей та/або їх частин у районах їх зростання, що мають високу екологічну якість, не піддавалися обробці речовинами іншими, ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції або шкідливими для здоров’я людини речовинами;
 
317. відсутність впливу заготівлі диких водоростей на стабільність природного середовища, існування або збереження видів рослин у районі збирання, та виснаження його ресурсів;
 
318. забезпечення простежуваності диких водоростей.
 
319. Стаття 23. Вимоги до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях
 
320. 1. Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, формується за такими позиціями:
 
321. 1) засоби захисту рослин;
 
322. 2) добрива і речовини для покращення ґрунту;
 
323. 3) неорганічні кормові матеріали рослинного походження, кормові матеріали тваринного і мінерального походження та деякі речовини, які застосовуються у годівлі тварин;
 
324. 4) кормові та технологічні добавки;
 
325. 5) продукти для очищення і дезінфекції ставків, кліток, будівель і споруд, які використовуються у тваринництві;
 
326. 6) продукти для очищення і дезінфекції будівель і споруд, які використовуються у рослинництві;
 
327. 7) інші речовини (інгредієнти, компоненти).
 
328. 2. Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва в гранично допустимих кількостях, формується виключно з речовин (інгредієнтів, компонентів), використання яких дозволене у сільському господарстві та із урахуванням таких критеріїв:
 
329. 1) у разі відсутності у достатній кількості або належної якості речовин (інгредієнтів, компонентів) рослинного, тваринного, мікробного або мінерального походження, або відсутності альтернативи складників, необхідних для отримання кінцевого продукту;
 
330. 2) у разі відсутності можливості використання для захисту рослин біологічної або фізичної альтернативи, застосування методів селекції, культивації або інших ефективних агротехнічних прийомів, для боротьби з шкідливими організмами або певною хворобою використовуються засоби захисту рослин;
 
331. 3) можуть бути дозволені для використання продукти, які не належать до рослинного, тваринного, мікробного або мінерального походження і не є ідентичними їх природній формі лише якщо умови їх використання виключають будь-який безпосередній контакт з їстівною частиною культури;
 
332. 4) застосування добрив і речовин для покращення ґрунту повинно бути обумовлене необхідністю для отримання чи підтримання відповідного рівня родючості ґрунту, або для виконання певних вимог щодо живлення сільськогосподарських культур, або для покращення ґрунту;
 
333. 5) застосування кормів та кормових добавок повинно бути обумовлене необхідністю підтримання здоров’я, добробуту і життєздатності тварин, збагачення відповідної дієти для забезпечення фізіологічних та поведінкових потреб відповідних видів, або якщо без застосування цих речовин неможливе виробництво корму;
 
334. 6) у разі відсутності кормів мінерального походження, мікроелементів, вітамінів чи провітамінів природного походження, дозволяється використання аналогічних речовини чітко визначеного хімічного складу.
 
335. Стаття 24. Випадки застосування винятків з вимог до органічного виробництва
 
336. 1. Винятки з загальних вимог та вимог до органічного виробництва за відповідними галузями застосовуються операторами за погодженням з органом сертифікації у випадках, встановлених цим Законом.
 
337. Винятки повинні бути зведені до мінімуму, обмежені у часі та можуть застосовуватися у наступних випадках:
 
338. 1) забезпечення можливості для оператора започаткувати або продовжити органічне виробництво за наявності обмежень, пов’язаних з кліматичними умовами, географічним розташуванням, структурою потужностей, зокрема це стосується прив’язування тварин, утримання бджіл для запилювання, паралельного виробництва;
 
339. 2) забезпечення можливості використання неорганічних кормів, насіння, садивного матеріалу, живих тварин та іншої сільськогосподарської продукції за відсутності на ринку такої органічної сільськогосподарської продукції;
 
340. 3) забезпечення можливості використання неорганічних інгредієнтів сільськогосподарського походження за відсутності на ринку таких органічних інгредієнтів за умови, що вони включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
341. 4) забезпечення вирішення проблем, пов’язаних з утриманням жуйних тварин під час заключної фази відгодівлі;
 
342. 5) забезпечення виробництва органічних харчових продуктів для дієтичних цілей. Технологічні добавки, ароматизатори, мікроорганізми і ензими, мінерали, мікроелементи, вітаміни, амінокислоти та інші мікронутрієнти можуть бути використані лише за умови, що вони включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;
 
343. 6) необхідності вжиття тимчасових заходів для забезпечення можливості продовжити органічне виробництво або започаткувати його знову у зв’язку з форс-мажорними обставинами, що виникли через природні катаклізми;
 
344. 7) забезпечення використання харчових добавок та інших речовин (технологічні добавки, ароматизатори, мікроорганізми і ензими, мінерали, мікроелементи, вітаміни, амінокислоти та інші мікронутрієнти) або кормових добавок за умови, що вони включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, та законодавством встановлено обов’язковість їх використання.
 
345. 2. Особливості застосування винятків визначаються Порядком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 
346. 3. У разі використання ветеринарних лікарських засобів, інформація про дату лікування, діагноз, дози та назву лікарського засобу та інша відповідна інформація повинна бути надана органу сертифікації.
 
347. 4. Тварини, які піддавалися лікуванню, повинні бути обов’язково позначені: у випадку великих тварин - індивідуально; у випадку птиці, дрібних тварин та бджіл - індивідуально або за партією чи вуликом. Тварини та продукція, отримана від тварин, які піддавалися лікуванню, може бути маркована як органічна лише за погодженням органу сертифікації.
 
348. 5. У разі відсутності на ринку певного органічного інгредієнта для виробництва органічних харчових продуктів або кормів орган сертифікації за запитом оператора погоджує у кожному конкретному випадку використання неорганічного інгредієнта під час виробництва органічної продукції у разі, якщо він включений до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, та за умови документального підтвердження оператором необхідності застосування такого інгредієнта. При цьому частка погоджених неорганічних інгредієнтів не повинна перевищувати 5 відсотків (за вагою), без врахування частки води та кухонної солі. Орган сертифікації зобов’язаний інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, про кожний випадок такого погодження.
 
349. 6. У разі відсутності на ринку органічного насіння та/або садивного матеріалу орган сертифікації за запитом оператора у кожному конкретному випадку погоджує використання неорганічного насіння та/або садивного матеріалу, якщо воно не піддавалося обробці речовинами іншими, ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та за умови документального підтвердження оператором необхідності застосування такого насіння та/або садивного матеріалу. З метою встановлення факту наявності на ринку України органічного насіння та/або садивного матеріалу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, веде Реєстр органічного насіння та садивного матеріалу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відомості Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу є підставою для визначення факту наявності чи відсутності на ринку України органічного насіння та/або садивного матеріалу.
 
350. 7. У разі відсутності на ринку органічних тварин орган сертифікації за запитом оператора у кожному конкретному випадку погоджує використання неорганічних тварин за умови документального підтвердження оператором необхідності використання таких тварин.
 
351. 8. Органи сертифікації під час погодження використання неорганічних інгредієнтів, допустимих обсягів їх застосування та часу застосування повинні враховувати можливу шкоду для життя та здоров’я людей та тварин; негативний вплив на навколишнє середовище; можливість піддавати такі речовини фізичним (механічним, термічним), ферментативним чи мікробним процесам.
 
352. 9. Погодження органами сертифікації використання під час виробництва операторами неорганічних інгредієнтів, тварин, насіння та/або садивного матеріалу здійснюється відповідно до Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
353. Стаття 25. Вимоги до органічного виробництва під час перехідного періоду
 
354. 1. Оператор під час перехідного періоду зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Операторам заборонено реалізовувати продукцію, вироблену під час перехідного періоду як органічну.
 
355. 2. Датою початку перехідного періоду є дата укладення між оператором та органом сертифікації договору на проведення сертифікаційних робіт. Тривалість перехідного періоду визначається залежно від галузі органічного виробництва. За результатами проведення першої інспекції оператора органом сертифікації ця дата може бути переглянута залежно від галузі органічного виробництва з урахуванням методів господарювання оператора, застосування інгредієнтів і компонентів, які дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що підтверджується відповідними документами.
 
356. 3. Для органічного рослинництва тривалість перехідного періоду стосовно земельних ділянок для вирощування однорічних культур не може бути меншою ніж 24 місяці до початку посіву, а для багаторічних культур (крім фуражних) не може бути меншою ніж 36 місяців до першого збирання органічної продукції. Тривалість перехідного періоду щодо сінокосів і пасовищ для виробництва органічних кормів та щодо земельних ділянок для вирощування багаторічних фуражних культур не може бути меншою, ніж 24 місяці до першого збирання органічної продукції.
 
357. 4. Орган сертифікації може визначити ретроспективну дату початку перехідного періоду (але не більше ніж на 18 місяців для перелогів та 30 місяців для багаторічних насаджень) щодо земель, які протягом останніх 36 місяців не піддавалися обробітку (перелоги та багаторічні насадження) та обробці речовинами іншими, ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
358. 5. Перехідний період для виробництва органічного насіння і садивного матеріалу становить: один вегетаційний період для розмноження однорічних культур, та два вегетаційні періоди - для розмноження багаторічних культур.
 
359. 6. За рішенням органу сертифікації продукція рослинництва, вироблена під час перехідного періоду, може маркуватися як «продукція перехідного періоду до органічного виробництва» за умови, що:
 
360. перехідний період триває понад 12 місяців;
 
361. продукт містить лише один інгредієнт рослинного походження;
 
362. такий напис не відрізняється (за кольором, розміром, стилем) від іншого опису товару.
 
363. Органічні кормові матеріали або кормові матеріали, отримані під час перехідного періоду, не повинні вводитися у склад органічного корму одночасно з такими самими неорганічними кормовими матеріалами.
 
364. 7. Для виробництва органічної аквакультури тривалість перехідного періоду стосовно водних об’єктів, які не можуть бути висушені, очищені та дезінфіковані становить 24 місяці, стосовно об’єктів, які були висушені або розорані, перехідний період становить 12 місяців, стосовно об’єктів, які були висушені, очищені та дезінфіковані - перехідний період становить 6 місяців.
 
365. Орган сертифікації може визначити ретроспективну дату початку перехідного періоду, якщо з такої дати водні об’єкти не піддавалися обробці речовинами іншими, ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
366. Тривалість перехідного періоду стосовно місць збору морських водоростей становить 6 місяців.
 
367. Тривалість перехідного періоду стосовно культивації морських водоростей не може бути меншою, ніж 6 місяців або один повний виробничий цикл.
 
368. 8. Тривалість перехідного періоду тваринництва не може бути меншою, ніж: 12 місяців для коней і жуйних тварин, у тому числі антилоп і бізонів, призначених для виробництва м’яса, і в будь-якому випадку не менше трьох четвертих їхнього життя; 6 місяців для дрібних жуйних тварин і свиней, та худоби для виробництва молока; 10 тижнів для птиці, призначеної для виробництва м’яса, введеної до господарства до досягнення нею триденного віку; шість тижнів для птиці, призначеної для виробництва яєць.
 
369. Перехідний період для тваринництва може бути скорочений, але не більше, ніж на 24 місяці, за умови, що перехід на органічне виробництво здійснюється всією виробничою потужністю господарства (тварини, їх приплід, пасовища та інші землі, що використовуються для отримання кормів для тварин).
 
370. Якщо протягом 12 місяців тварина отримує більше одного курсу лікування, і якщо її репродуктивний життєвий цикл менший одного року, то така тварина або продукція, отримана з неї, не може бути маркована та реалізована як органічна продукція. Для таких тварин має бути застосовано перехідний період, визначений цією статтею.
 
371. 9. Тривалість перехідного періоду стосовно продукції бджільництва не може бути меншою, ніж 12 місяців. Під час перехідного періоду використовується віск, отриманий в процесі органічного виробництва.
 
372. Стаття 26. Вимоги до паралельного та одночасного виробництва
 
373. 1. Оператор за згодою органу сертифікації має право як виняток здійснювати паралельне органічне та неорганічне виробництво на одній площі. За умови дотримання вимог, встановлених у цій частині, дозволяється паралельне виробництво:
 
374. насіння і садивного матеріалу;
 
375. багаторічних культур, які не можна легко розрізнити між собою та строк культивування яких становить понад три роки;
 
376. органічного і неорганічного сіна виключно для цілей випасання худоби;
 
377. органічних і неорганічних тварин одного виду виключно для науково-дослідних та освітніх цілей.
 
378. 2. У разі ведення паралельного виробництва оператор повинен надавати органу сертифікації документальне підтвердження дотримання положень цієї статті, а також забезпечувати:
 
379. вжиття належних заходів для постійного розділення органічної і неорганічної продукції, розділення органічних і неорганічних тварин;
 
380. розділення гною і кормів;
 
381. належне очищення виробничого обладнання для здійснення технологічних операції з органічною продукцією;
 
382. подання органу сертифікації інформації про кількість виробленої органічної продукції та продукції перехідного періоду, неорганічної продукції;
 
383. подання органу сертифікації інформації про збирання врожаю, не пізніше ніж за два робочих дні до початку збору врожаю;
 
384. подання органу сертифікації інформації про будь-яке переміщення або продаж тварин, продуктів тваринництва;
 
385. подання інформації органу сертифікації про зібраний врожай, вирощених тварин та продукцію тваринництва та вжиті заходи для розділення органічної і неорганічної продукції.
 
386. Особливості ведення паралельного виробництва визначаються у Порядку (детальних правилах) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 
387. 3. Орган сертифікації може дозволити одночасне ведення органічного та неорганічного тваринництва за дотримання оператором та документального підтвердження таких умов:
 
388. органічні тварини повинні вирощуватись та утримуватись окремо від неорганічних тварин;
 
389. органічні та неорганічні тварини, які утримуються в господарстві, повинні належати до різних видів;
 
390. одночасне використання пасовищ, де випасається неорганічні тварини, для випасання органічних і неорганічних тварин, дозволяється лише за умови, що:
 
391. тварини належним чином відокремлені у просторі;
 
392. пасовища протягом останніх трьох років не оброблялися речовинами, іншими ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
393. Не допускається одночасне використання пасовищ, де випасаються органічні тварини, для випасання органічних і неорганічних тварин. Дозволяється випасання органічних тварин на неорганічних пасовищах під час їх перегону за умови, що загальний обсяг споживання такого неорганічного корму не перевищує 10% від річного кормового раціону (розраховується як відсоток сухої речовини кормів).
 
394. 4. Орган сертифікації може дозволити одночасне органічне та неорганічне виробництво об’єктів аквакультури за умови їх чіткого розділення, різних фаз виробництва та різних періодів утримання. Орган сертифікації може дозволити одночасне вирощування в інкубаторах та розплідниках органічного та неорганічного молодняка об’єктів аквакультури за умови його фізичного розділення та окремої системи подачі води.
 
395. Розділ VІ
 
396. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ
 
397. Стаття 27. Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції
 
398. 1. Органічне виробництво та/або обіг органічної продукції в Україні підлягає сертифікації відповідно до цього Закону. Сертифікації не підлягає переміщення, зберігання та реалізація маркованої органічної продукції:
 
399. закладами громадського харчування;
 
400. суб’єктами господарювання, які займаються роздрібною торгівлею.
 
401. Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції проводиться з щорічним обов’язковим виїзним інспектуванням органом сертифікації з метою встановлення відповідності процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
402. У разі виявлення органом сертифікації невідповідності органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, яка може бути усунута оператором, орган сертифікації встановлює строк, протягом якого оператор зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для усунення такої невідповідності.
 
403. Оплата послуг з проведення сертифікації органами сертифікації здійснюється на договірних засадах.
 
404. Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують відповідність процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, є органи сертифікації.
 
405. 2. Особа, яка має намір перейти на органічне виробництво або здійснювати обіг органічної продукції, може обрати будь-який орган сертифікації та укласти з ним договір на проведення сертифікаційних робіт. Особа має право укладати договір на проведення сертифікаційних робіт лише з одним органом сертифікації в межах відповідної галузі органічного виробництва та обігу органічної продукції. У разі сертифікації органічного виробництва за нормами та стандартами, визнаними в іноземних державах або міжнародних організаціях, особа має право додатково укласти договір з органом сертифікації, що здійснює свою діяльність відповідно до норм та стандартів, визнаних в іноземних державах або міжнародних організаціях.
 
406. 3. Процес сертифікації розпочинається з дати підписання договору на проведення сертифікаційних робіт між органом сертифікації і особою. У процесі сертифікації за результатами інспектування та визначення відповідності усіх стадій виробництва та обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції органом сертифікації ухвалюється вмотивоване рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката. На підставі рішення про видачу сертифіката органом сертифікації видається сертифікат.
 
407. Підставами для відмови у видачі сертифіката є:
 
408. встановлення за результатами інспектування невідповідності будь-якої стадії виробництва або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
409. виявлення недостовірності відомостей, поданих на підтвердження відповідності вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
410. Відмова у видачі сертифіката з підстав, не передбачених цією статтею, забороняється.
 
411. Сертифікат видається оператору, якщо встановлено відповідність вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції стосовно певної галузі цієї сфери.
 
412. 4. Строк дії сертифіката становить п'ятнадцять місяців з дати його видачі. У сертифікаті обов’язково зазначаються:
 
413. прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця/ найменування юридичної особи;
 
414. код згідно з ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код платника податку;
 
415. визначення статусу продукції (органічна/перехідного періоду) та її асортимент;
 
416. дата видачі сертифіката, дата закінчення строку його дії;
 
417. інформація щодо органу сертифікації, що видав сертифікат.
 
418. Порядок видачі сертифіката, його дубліката та його форма визначаються у Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.
 
419. 5. Орган сертифікації має право зупинити дію або скасувати сертифікат.
 
420. Підставами для зупинення дії сертифіката є:
 
421. виявлені органом сертифікації порушення оператором законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
422. непроходження щорічного планового або позапланового інспектування потужностей операторів;
 
423. незабезпечення оператором вільного доступу до його потужностей, а також ненадання на вимогу органів сертифікації документів, необхідних для інспектування, в тому числі доступу до фінансових документів;
 
424. звернення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, з інформацією про порушення оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
425. За умови усунення оператором порушень, що призвели до зупинення дії сертифіката, орган сертифікації приймає рішення про поновлення дії сертифіката.
 
426. Підставами для скасування сертифіката є:
 
427. неукладення оператором договору на проведення сертифікаційних робіт з новим органом сертифікації протягом 30 днів з дня розірвання договору на проведення сертифікаційних робіт між органом сертифікації та оператором, з яким у нього було укладено договір на проведення сертифікаційних робіт;
 
428. неукладення оператором договору на проведення сертифікаційних робіт з новим органом сертифікації протягом 30 днів з дня виключення органу сертифікації, з яким у нього було укладено договір на проведення сертифікаційних робіт, з Реєстру органів сертифікації;
 
429. неусунення порушень, що призвели до зупинення дії сертифіката протягом строку, встановленого органом сертифікації або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, який не може бути меншим 30 днів;
 
430. звернення оператора із заявою про скасування його сертифіката;
 
431. непроходження щорічного планового або позапланового інспектування потужностей операторів.
 
432. У разі виключення органа сертифікації з Реєстру органів сертифікації скасування виданих ним сертифікатів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
433. 6. Особа, яка уклала договір на проведення сертифікаційних робіт з органом сертифікації, стає оператором та включається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, до Реєстру операторів протягом десяти днів з дня отримання ним відповідної інформації від органу сертифікації.
 
434. Виключення оператора з Реєстру операторів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, за поданням органу сертифікації, не пізніше наступного робочого дня, з дня отримання відповідного подання.
 
435. Стаття 28. Вимоги до органу сертифікації та його функції
 
436. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, включає до Реєстру органів сертифікації підприємство, установу, організацію чи їх підрозділ, що:
 
437. 1) має акредитацію відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" у сфері органічного виробництва та/або обігу продукції за однією або кількома з таких галузей:
 
438. органічне рослинництво (у тому числі насінництво та розсадництво, заготівля об'єктів рослинного світу);
 
439. органічне тваринництво (у тому числі птахівництво, бджільництво);
 
440. органічне грибівництво (у тому числі вирощування органічних дріжджів);
 
441. органічна аквакультура;
 
442. виробництво органічних морських водоростей;
 
443. виробництво органічних харчових продуктів (у тому числі органічне виноробство);
 
444. виробництво органічних кормів.
 
445. 2) є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України;
 
446. 3) не є оператором;
 
447. 4) має належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури, необхідні для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
 
448. 5) може підтвердити відповідний рівень компетентності персоналу у сфері сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції (досвід роботи та спеціальні знання у відповідній галузі органічного виробництва);
 
449. 6) має принаймні одного інспектора з відповідної галузі органічного виробництва та обігу органічної продукції, який працює на постійній основі.
 
450. Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
451. 2. Підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, що претендує на включення до Реєстру органів сертифікації, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, заявку на включення згідно з формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
452. До заявки додаються:
 
453. копія атестата про акредитацію;
 
454. копія свідоцтва про реєстрацію підприємства, установи, організації чи їх підрозділу;
 
455. копія статуту підприємства, установи, організації чи їх підрозділу;
 
456. перелік співробітників та документи, що підтверджують рівень компетентності персоналу у сфері сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.
 
457. Виключними підставами для відмови у включенні до Реєстру органів сертифікації є:
 
458. невідповідність підприємства, установи, організації чи їх підрозділу вимогам, встановленим цією статтею;
 
459. виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
 
460. Рішення про включення чи відмову щодо включення до Реєстру органів сертифікації приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, протягом 10 днів з дня отримання документів, зазначених у цій статті.
 
461. 3. Орган сертифікації зобов’язаний подавати щороку до 31 грудня центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, перелік співробітників та інформацію про підтвердження рівня компетентності персоналу у сфері сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.
 
462. 4. Орган сертифікації:
 
463. проводить сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції відповідно до законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
464. протягом п’яти днів з дня видачі сертифіката або прийняття відповідного рішення про зупинення чи скасування сертифікатів письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, про видачу, зупинення та скасування сертифікатів згідно з цим Законом;
 
465. звітує щороку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, про видані ним сертифікати у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики;
 
466. подає зведені матеріали до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг операторами, з якими вони уклали договір на проведення сертифікаційних робіт, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
467. 5. Орган сертифікації виключається з Реєстру органів сертифікації на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, у разі:
 
468. звернення органу сертифікації із заявою про виключення його з Реєстру органів сертифікації за власним бажанням;
 
469. повторного порушення протягом року порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, яке мало наслідком неправомірну видачу сертифіката;
 
470. тимчасового припинення дії або скасування атестата про акредитацію;
 
471. невідповідності органу сертифікації вимогам, встановленим цим Законом.
 
472. 6. У разі виключення органу сертифікації з Реєстру органів сертифікації він зобов’язаний негайно повідомити про це операторам, з якими він уклав договори на проведення сертифікаційних робіт. Сертифікати, видані таким органом сертифікації, не втрачають дію до закінчення строку, зазначеного в сертифікаті, а за оператором зберігається попередній статус виробництва, але не більше ніж на строк дії сертифіката, якщо інше не встановлено законодавством.
 
473. 7. Рішення органу сертифікації може бути оскаржене у порядку апеляції до органу сертифікації, а потім - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
474. Стаття 29. Вимоги до інспектора органу сертифікації з органічного виробництва
 
475. 1. Інспектор з органічного виробництва перебуває в трудових відносинах на постійній основі з органом сертифікації, проводить інспектування виробництва та обігу органічної продукції.
 
476. 2. Інспектором з органічного виробництва може бути фізична особа, яка:
 
477. 1) має, як мінімум, перший (бакалаврський) рівень аграрної освіти, досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості не менше трьох років, а також спеціальні знання у сфері органічного виробництва; або
 
478. 2) має перший (бакалаврський) рівень освіти, досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової чи переробної промисловості не менше п’яти років та спеціальні знання у сфері органічного виробництва.
 
479. 3. Інспектором з органічного виробництва не може бути фізична особа, яка перебуває на державній службі, перебуває у трудових та/або цивільно-правових відносинах з операторами та/або з органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
480. 4. Спеціальні знання інспектора з органічного виробництва у сфері органічного виробництва підтверджуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
481. Стаття 30. Загальні вимоги до реєстрів
 
482. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем Реєстру операторів, Реєстру органів сертифікації та Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу (далі - реєстри). Порядок ведення реєстрів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
483. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, через Інтернет. Відомості, що містяться в таких реєстрах:
 
484. мають статус офіційної інформації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики;
 
485. не потребують будь-якого додаткового підтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики;
 
486. можуть використовуватися будь-якими особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 
487. Розділ VІІ
 
488. ОБІГ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
489. Стаття 31. Вимоги до зберігання органічної продукції
 
490. 1. Під час зберігання органічної продукції повинні забезпечуватися облік, ідентифікація такої продукції та/або кожної її партії як органічної продукції та унеможливлення її змішування з неорганічною продукцією, у тому числі продукцією перехідного періоду та/або забруднюючими речовинами.
 
491. 2. Під час виробництва органічної продукції забороняється зберігання разом з органічною продукцією будь-яких неорганічних речовин, крім речовин, дозволених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
492. 3. Особливості зберігання окремих видів органічної продукції визначаються Порядком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 
493. Стаття 32. Вимоги до перевезення органічної продукції
 
494. 1. Перевезення органічної продукції повинно здійснюватися лише в опломбованій упаковці, контейнері або транспортних засобах, закритих таким чином, щоб унеможливити відкриття без пошкодження пломби. Опломбування упаковки, контейнера або транспортного засобу здійснюється оператором. Під час опломбування оператором робиться відповідна відмітка в товарно-транспортній накладній із зазначенням інформації щодо:
 
495. назви та адреси оператора (або власника продукції);
 
496. назви органічної продукції та, за необхідності, її опису;
 
497. назви та/або реєстраційного коду органу сертифікації, який здійснив сертифікацію органічного виробництва;
 
498. ідентифікації партії (за необхідності).
 
499. 2. Одночасне перевезення органічної та неорганічної продукції, у тому числі продукції перехідного періоду, дозволяється лише за умови вжиття відповідних заходів, що унеможливлюють змішування органічної продукції з неорганічною. Транспортні засоби і/або контейнери, у яких раніше перевозилися неорганічні продукти, можуть бути використані для перевезення органічних продуктів, якщо до початку перевезення органічних продуктів було вжито належних заходів для очищення. Такі операції повинні бути задокументовані оператором.
 
500. 3. Особливості перевезення окремих видів органічної продукції визначаються Порядком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 
501. Стаття 33. Вимоги до реалізації органічної продукції
 
502. 1. Реалізація органічної продукції дозволяється будь-яким суб’єктам господарювання лише за наявності відповідного сертифіката (копії), виданого оператору, що виробив відповідну продукцію, та відповідного маркування згідно з вимогами, встановленими цим Законом.
 
503. 2. Особи, які здійснюють реалізацію органічної продукції, при прийнятті такої продукції до реалізації повинні пересвідчитися у наявності сертифіката, виданого оператору, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Особи, які здійснюють реалізацію продукції, маркованої як органічна, без відповідного сертифіката (копії) несуть відповідальність згідно з законом.
 
504. 3. Продукт, що маркований як органічний, але не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, підлягає вилученню з реалізації як органічний. Така продукція може бути повернута до реалізації як неорганічна за умови виправлення маркування.
 
505. Стаття 34. Вимоги до маркування органічної продукції
 
506. 1. Маркування продукції, яка вводиться в обіг та реалізується як "органічний продукт", здійснюється відповідно до вимог законодавства щодо маркування та з урахуванням вимог цього Закону.
 
507. 2. Продукт дозволяється маркувати як «органічний продукт», якщо він вироблений відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і містить не менше ніж 95 відсотків органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою без врахування частки води та кухонної солі) та не більше 5 відсотків за (вагою) неорганічних інгредієнтів, що включені до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях. Органічне виробництво такого продукту підтверджується сертифікатом.
 
508. 3. Під час маркування неорганічної продукції у переліку інгредієнтів продукту можуть зазначатися складники, отримані у результаті органічного виробництва, лише у разі, якщо відсоток таких складників перевищує 2 відсотки. У такому випадку у переліку інгредієнтів обов’язково зазначається відсоток складників, отриманих у результаті органічного виробництва, до загальної кількості складників. При цьому інформація про такі складники має відображатися літерами такого самого кольору і розміру, що і решта інформації у переліку інгредієнтів.
 
509. 4. Органічна продукція, яка вводиться в обіг та реалізується, повинна бути маркована державним логотипом для органічної продукції, крім випадків, передбачених цією статтею.
 
510. Обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер, який розміщується під державним логотипом для органічної продукції та складається із:
 
511. акроніма, який ідентифікує країну походження;
 
512. напису «оrgаnіс»;
 
513. реєстраційного коду органу сертифікації, який здійснив сертифікацію органічного виробництва.
 
514. Під час маркування органічної продукції дозволяється додатково використовувати інші логотипи, запроваджені операторами, які здійснюють виробництво, реалізацію органічної продукції, чи їх об’єднаннями.
 
515. 5. Забороняється маркування державним логотипом для органічної продукції сільськогосподарську продукцію, що була отримана не в результаті органічного виробництва або є продукцією перехідного періоду, а також використання під час маркування такої продукції будь-яких позначень та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік», та будь-яких однокореневих похідних від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами.
 
516. 6. Реклама будь-якого неорганічного продукту як органічного, в тому числі використання напису «органічний продукт» у власних назвах та торговельних марках, вважається недобросовісною рекламою.
 
517. 7. Ввезена для реалізації на митній території України продукція, яка супроводжується відповідним сертифікатом, що засвідчує органічне виробництво такої продукції у країні походження, визнається в Україні як органічна продукція, а написи на оригінальному маркуванні «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-які однокореневі та похідні від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо, українською мовою позначаються написом «органічний продукт».
 
518. Державний логотип для органічної продукції наноситься виключно на продукцію, яка вироблена відповідно до законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що підтверджено сертифікатом, який засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
 
519. 8. Суб’єкти господарювання мають право розміщувати екологічне маркування на сільськогосподарській продукції та кормах виключно у разі, якщо така продукція була отримана в результаті органічного виробництва.
 
520. 9. Маркування органічної продукції здійснюється за письмового погодження органу сертифікації, реєстраційний код якого зазначається на маркуванні. Таке погодження здійснюється на безоплатній основі.
 
521. 10. Особливості маркування окремих видів органічної продукції визначаються Порядком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 
522. 11. Маркування державним логотипом для органічної продукції сільськогосподарської продукції, що була отримана не в результаті органічного виробництва, а також використання під час маркування такої продукції будь-яких позначень та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік», та будь-яких однокореневих похідних від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами є обманом покупця або замовника. Така продукція підлягає вилученню в порядку, визначеному законом.
 
523. Стаття 35. Вимоги до декларування обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг
 
524. 1. Органічна продукція, яка вводиться в обіг, підлягає обов’язковому декларуванню.
 
525. Декларації щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг, подаються операторами органам сертифікації. Оператори несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг, відповідно до закону.
 
526. 2. Органи сертифікації подають зведені матеріали щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг операторами, з якими вони уклали договір на проведення сертифікаційних робіт, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
527. 3. Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики.
 
528. Стаття 36. Вимоги до ввезення на митну територію України або вивезення в митному режимі експорту органічної продукції
 
529. 1. Органічна продукція, що ввозиться на митну територію України, повинна супроводжуватися відповідним сертифікатом, що засвідчує органічне виробництво такої продукції у країні походження, копією договору між імпортером та органом сертифікації щодо сертифікації обігу такої продукції та копією сертифікату на ввезення органічної продукції на митну територію України, що видається підприємством, установою, організацією чи їх відокремленим підрозділом, що має право на проведення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції згідно із законодавством держави-експортера.
 
530. 2. Для органічної продукції, що ввозиться на митну територію України або вивозиться з України, у митній декларації поряд з кодом УКТ ЗЕД робиться позначення, що даний товар є органічним продуктом, а до декларації додаються копія сертифікату, що засвідчує органічне виробництво такої продукції.
 
531. Розділ VІІІ
 
532. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
533. Стаття 37. Державний нагляд (контроль) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
534. 1. Державний нагляд (контроль) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції за діяльністю операторів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", а за діяльністю органів сертифікації відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням положень цього Закону.
 
535. 2. Державний нагляд (контроль) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюється шляхом проведення планових та позапланових заходів:
 
536. моніторингу органічної продукції на ринку з метою запобігання потраплянню на ринок неорганічної продукції, маркованої як органічна;
 
537. перевірки діяльності органів сертифікації;
 
538. вибіркової перевірки діяльності операторів.
 
539. 3. У разі виявлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, невідповідності органічного виробництва та обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, видається припис щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, про що направляється відповідне повідомлення органу сертифікації. Оператор зобов’язаний вжити необхідних заходів для усунення такої невідповідності у строк, встановлений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
540. Стаття 38. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
541. 1. Посадові особи, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх повноважень мають право:
 
542. безперешкодно відвідувати об’єкти перевірки, одержувати необхідну для здійснення державного контролю інформацію, документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення лабораторних досліджень;
 
543. видавати приписи щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
544. видавати розпорядчі акти (постанови, рішення) про відкликання та/або вилучення продукції, яка не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, якщо вона: маркована державним логотипом для органічної продукції, або містить позначення та написи «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік», та будь-які однокореневі похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами.
 
545. Розділ ІХ
 
546. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
547. У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА
 
548. МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
549. Стаття 39. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
550. 1. Оператори несуть відповідальність за такі правопорушення:
 
551. 1) невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів, розпорядчих актів) щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, -
 
552. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.
 
553. 2) ненадання, несвоєчасне надання, надання неповної та недостовірної інформації щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг;
 
554. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
 
555. 3) маркування продукції державним логотипом для органічної продукції або використання у маркуванні позначень та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-яких однокореневих похідних від цих слів з префіксами «біо», «еко» тощо будь-якими мовами, за відсутності сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, -
 
556. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.
 
557. 2. Органи сертифікації несуть відповідальність за такі правопорушення:
 
558. 1) невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів, розпорядчих актів) щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, -
 
559. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат;
 
560. 2) ненадання, несвоєчасне надання, надання неповної та недостовірної звітності про видані ним сертифікати, -
 
561. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат;
 
562. 3) порушення порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, яке мало наслідком неправомірну видачу сертифіката, -
 
563. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі шістнадцяти мінімальних заробітних плат;
 
564. 4) повторне порушення порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, яке мало наслідком неправомірну видачу сертифіката, -
 
565. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі двадцяти чотирьох мінімальних заробітних плат та виключення органу сертифікації з Реєстру органів сертифікації.
 
566. Стаття 40. Провадження у справах про порушення цього Закону, законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
567. 1. Провадження у справах про порушення про порушення операторами та органами сертифікації цього Закону, законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюється відповідно до положень статті 66 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".
 
568. Розділ Х
 
569. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
570. Стаття 41. Міжнародне співробітництво України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
 
571. 1. Міжнародне співробітництво України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюється шляхом:
 
572. участі у роботі відповідних міжнародних організацій;
 
573. укладення міжнародних угод, включаючи двосторонні угоди про взаємне визнання у сфері органічного виробництва;
 
574. гармонізації національних нормативних документів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції з нормами та стандартами відповідних міжнародних організацій;
 
575. адаптації законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції з відповідним законодавством Європейського Союзу;
 
576. обміну інформацією у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
 
577. сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та інвестицій для становлення та розвитку органічного виробництва та обігу органічної продукції;
 
578. сприяння розвитку експорту та імпорту органічної продукції.
 
579. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
580. Розділ ХІ
 
581. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
582. 1. Підприємства, установи, організації чи їх підрозділи, які на дату набрання чинності цим Законом здійснювали свою діяльність на території України як органи з оцінки відповідності відповідно до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" або як органи сертифікації відповідно до норм та стандартів, визнаних в іноземних державах або міжнародних організаціях, протягом не менше ніж 18 місяців (далі - суб’єкти), підлягають автоматичному включенню до Реєстру органів сертифікації на підставі їх заяви. Такі суб’єкти можуть бути виключені з Реєстру органів сертифікації у разі порушення ними вимог цього Закону, крім вимог положень частин першої - третьої статті 28 цього Закону. Виключення суб’єктів з Реєстру органів сертифікації з підстав їх невідповідності вимогам частин першої - третьої статті 28 цього Закону допускається не раніше, ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
583. 2. Суб’єкти господарювання протягом року з дня набрання чинності цим Законом мають право використовувати напис «органічний продукт» у власних назвах продуктів, торговельних марках за умови наявності чинного сертифіката, виданого суб’єктом, включеним до Реєстру органів сертифікації.
 
584. Розділ ХІІ
 
585. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
586. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпунктів 1 та 2 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом.
 
587. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 721; 2015 р., № 21, ст. 133).
 
588. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
589. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
590. доповнити новою статтею 167-1 такого змісту:
 
591. "Стаття 167--1. Введення в обіг або реалізація продукції, маркованої як органічна, без відповідного сертифіката
 
592. Введення в обіг або реалізація продукції, маркованої як органічна, без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, -
 
593. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
594. статтю 221 після цифр «166--23» доповнити цифрами «167--1»;
 
595. абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «166-22» доповнити цифрами «167--1»;
 
596. 2) частину першу статті 3 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343) доповнити новим реченням такого змісту: "Дія цього Закону поширюється також на суспільні відносини, пов’язані із здійсненням державного контролю за діяльністю операторів ринку, які здійснюють органічне виробництво та/або обіг органічної продукції, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України, з метою перевірки цієї діяльності на відповідність законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції";
 
597. 3) у статті 2 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96):
 
598. частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
599. «сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції»;
 
600. у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
601. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
602. «6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані із здійсненням сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції»;
 
603. 4) статтю 10 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст.91) доповнити новою частиною такого змісту:
 
604. "маркування пестицидів і агрохімікатів, що використовуються в Україні, написом "біо-", "еко-" та похідних дозволяється виключно у разі включення діючої речовини такого продукту до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".
 
605. 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, але не пізніше дня набрання чинності цим Законом:
 
606. прийняти свої нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
607. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
608. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
609. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.
 
610. Голова
 
611. Верховної Ради України