Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Визнати такими, що втратили чинність:
 
6. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 р., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482; 2011 р., № 33, ст. 328, № 36, ст. 365; 2014 р., № 6-7, ст. 80);
 
7. Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 23).
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
11. 1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
13. Голова Верховної Ради України