Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. У підпункті 165.1.14. пункту 165.1 статті 165 слова «за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» замінити словами «в тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом»;
 
5. 2. Підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 викласти в такій редакції:
 
6. «166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення; «.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
12. Голова Верховної Ради
 
13. України