Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей де органи державної влади України здійснюють свої повноваження) (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей де органи державної влади України здійснюють свої повноваження)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. В Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 50, ст. 302):
 
4. 1. Статтю 9 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
«На території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, встановлюються окремі тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території цих областей.».
 
5. 2. Частину третю статті 9 відповідно вважати частиною четвертою.
 
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє тимчасово на строк п’ять років з дня набрання ним чинності.
 
7. ІІІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечивши прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.