Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2017 р., № 30, ст. 326) після слів "діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;" доповнити словами "діти журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;"
 
5. ІІ. Прикінцеві положення.
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
8. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.