Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статутів Збройних Сил України (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до статутів Збройних Сил України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
 
6. 1) у тексті Статуту слово "товаришу" замінити словами "товаришу (пане)";
 
7. 2) у додатку 2 до Статуту:
 
8. в абзаці першому пункту 7 слово "Товаришу" замінити словами "Товаришу (пане)";
 
9. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
10. "10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
 
11. 2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
 
12. 1) статтю 84 викласти в такій редакції:
 
13. "84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
 
14. Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров'я, товаришу (пане)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, товаришу (пане)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, товаришу (пане) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, товариші (панове)" військовослужбовці відповідають: "До побачення, товаришу (пане)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, товаришу (пане) Міністре оборони України";
 
15. 2) у тексті Статуту слова "товаришу", "товариші" замінити відповідно словами "товаришу (пане)", "товариші (панове)".
 
16. 3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "товаришу" замінити словами "товаришу (пане)".
 
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. Голова Верховної Ради України