Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:
 
6. 1. Підпункт 14.1.96 пункту 14.1 статті 14 виключити.
 
7. 2. У підпункті 70.16.2 пункту 70.16 статті 70 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів,";
 
8. 3. У статті 215:
 
9. 1) в абзаці п’ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;
 
10. 2) у пункті 215.3:
 
11. підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
 
12. "215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
13. ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
 
14. Ставка = Ставка -базова х К -двигун х К -вік,
 
15. де Ставка -базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
 
16. з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 50, 0;
 
17. з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) -75, 0;
 
18. К -двигун - коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
 
19. К -вік - коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).
 
20. Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
 
21. Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";
 
22. підпункт 215.3.6 виключити.
 
23. 3) у другому реченні пункту 216.11 статті 216 слова "органу внутрішніх справ України" замінити словами "органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
24. 4. У підпункті 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 слова "органів внутрішніх справ України" замінити словами "органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
25. 5. В абзаці другому підпункту 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
26. 6. Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" виключити.
 
27. ІІ. Прикінцеві положення
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".
 
29. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
30. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.