Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
5. 1) абзац перший частини третьої статті 185 після слова "потерпілому" доповнити словами "або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
6. 2) у статті 289:
 
7. в абзаці першому частини другої слова "або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди" замінити словами "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить значний розмір, або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
8. в абзаці першому частини третьої слова "або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди" замінити словами "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить великий розмір";
 
9. пункт 3 примітки викласти в такій редакції:
 
10. "3. Відповідно до частин другої і третьої цієї статті під значним розміром слід розуміти вартість транспортного засобу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великим – вартість транспортного засобу понад двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
11. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Голова
 
13. Верховної Ради України