Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлювальної енергетики)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
 
6. 1) у статті 31:
 
7. частину 3 після слів "належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)" доповнити словами "за винятком випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
8. пункт 4 частини 4 після слів "Законом України "Про оцінку впливу на довкілля"" доповнити словами "в частині врахування висновків уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля".
 
9. 2) у статті 32:
 
10. абзац дев’ятий частини 5 після слів "2500 мінімальних заробітних плат" доповнити словами " (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ)";
 
11. абзац чотирнадцятий частини 5 після слів "Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"" доповнити словами " (за винятком об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови, позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля)".
 
12. 2. Абзац третій пункту 5 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (Голос України, 2017, 02, 10.02.2017 № 26) викласти в такій редакції:
 
13. "ІІІ (за винятком об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру) та ІV категорії складності належать відповідно до об’єктів з середніми (СС2) наслідками".
 
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.