Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189):
 
5. 1) частину другу статті 85 після слова "надаються" доповнити словами "військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, ";
 
6. 2) у статті 86:
 
7. частину першу після слів "гідрометричних споруд" доповнити словами ", інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
8. частину другу після слів "зайнятих морями" доповнити словами ", а також робіт, пов’язаних з будівництвом інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
9. 3) пункт 4 частини другої статті 89 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
10. 4) частину третю статті 90 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
11. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
12. 1) частину третю статті 59 доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
13. "г) військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.";
 
14. 2) пункт "г" частини другої статті 61 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
15. 3) частину третю статті 62 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
16. 4) частину третю статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
 
17. "В межах прикордонної смуги з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше ніж 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.";
 
18. 5) частину першу статті 208 після слів "документації із землеустрою" доповнити словами ", у разі використання земельних ділянок для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
19. 3. Статтю 22 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. "В межах прикордонної смуги з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для інженерно-технічного облаштування та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.".
 
21. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк
 
23. з дня набрання чинності цим Законом:
 
24. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
26. Голова Верховної Ради України