Кількість абзаців - 237 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
6. а) частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
7. "аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон) – спосіб визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на підтримку при виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
 
8. електронна торгова система – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
 
9. аукціонна ціна – ціна 1 кВт?год електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону на розподіл щорічної квоти підтримки;
 
10. щорічна квота підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (квота підтримки) - обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), в межах якого суб’єкти господарювання за результатами аукціону набувають право на підтримку";
 
11. б) доповнити новою частиною такого змісту:
 
12. "Терміни "виробник електричної енергії", "споживач", "гарантований покупець", "оператор системи передачі" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України "Про ринок електричної енергії". Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) " вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
13. 2) у статті 9-1:
 
14. а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
15. "Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передбачене цією статтею, поширюється на:
 
16. суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), незалежно від встановленої потужності таких об’єктів, черг будівництва (пускових комплексів), що введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року;
 
17. суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та відповідно до статті 9-3 цього Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах;
 
18. суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом по 31 грудня 2019 року та ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом двох років з дати укладення зазначених договорів для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії;
 
19. споживачі електричної енергії, у тому числі приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, та для яких встановлено "зелений" тариф";
 
20. б) частину третю викласти у редакції:
 
21. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії";
 
22. в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
23. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється єдиним для всіх споживачів";
 
24. г) частину восьму викласти у редакції:
 
25. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт";
 
26. ґ) частину дев’яту викласти у редакції:
 
27. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»;
 
28. д) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
29. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється єдиним для всіх споживачів";
 
30. е) частину дванадцяту викласти у редакції:
 
31. "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
по 31.03. 2013 включноз 01.04. 2013 по 31.12. 2014з 01.01. 2015 по 30.06. 2015з 01.07. 2015 по 31.12. 2015з 01.01. 2016 по 31.12. 2016з 01.01.2017 по 31.12. 2019З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2023з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт1,20-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт1,40-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт2,10-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт-1-1,201,081,080,960,940,920,910,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт-1,401,261,261,121,101,081,060,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше-2,101,891,891,681,651,621,591,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,302,302,072,302,071,84
для електроенергії, виробленої з біогазу-2,302,072,302,071,84
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт8,646,305,673,152,972,792,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт4,803,503,152,972,792,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт8,286,485,83---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт7,926,665,99---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд---3,353,203,042,282,202,132,051,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,163,603,243,242,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,162,882,592,592,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями2,162,161,941,941,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії---2,792,512,23
 
32. є) частину тринадцять викласти у редакції:
 
33. "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів електричної енергії, у тому числі приватних домогосподарств, з використанням альтернативних джерел енергії встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів,
для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
по 31.03.2013 включно
з 01.04.2013 по 31.12.2014
з 01.01.2015 по 30.06.2015
з 01.07.2015 по 31.12.2015
з 01.01.2016 по 31.12.2016
з 01.01.2017 по 31.12.2019
з 01.01.2020 по 31.12.2024
з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт
-
6,66
5,99
3,72
3,53
3,36
-
-
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт
-
-
-
-
-
3,36
3,02
2,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт
-
-
-
2,16
2,16
-
-
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт
-
-
-
2,16
1,94
1,73
 
34. ж) після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
35. "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками суб’єктів господарювання, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів, для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт
по 31.03.2013 включно
з 01.04.2013 по 31.12.2014з 01.01.2015 по 30.06.2015з 01.07.2015 по 31.12.2015з 01.01.2016 по 31.12.2016з 01.01.2017 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт----3,042,281,98
 
36. з) у частині чотирнадцятій після слів " (пускового комплексу), " доповнити словами "генеруючої установки споживачів, встановлена потужність якої більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, ";
 
37. и) у частинах шістнадцятій - вісімнадцятій слова "приватних домогосподарств" замінити словом "споживачів";
 
38. 3) у статті 9-2:
 
39. а) назву статті викласти у редакції:
 
40. "Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва";
 
41. б) у частині першій після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
42. в) частині другій та таблиці до неї після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
43. г) у частині третій після слів "для відповідного об’єкта електроенергетики доповнити словами "що здійснює відпуск електричної енергії за "зеленим" тарифом";
 
44. ґ) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
45. "Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановлена відповідно до частини п’ятої цієї статті для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за аукціонною ціною, нараховується у грошовому виразі гарантованим покупцем щомісячно при розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії";
 
46. д) у частині четвертій після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
47. е) частину шістнадцяту викласти у редакції:
 
48. "Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу та строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною з урахуванням надбавки, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами";
 
49. 4) доповнити статтею 9-3 такого змісту:
 
50. "Стаття 9-3. Стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку
 
51. Підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної такими виробниками за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, на підставі укладеного договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
52. Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, що мають намір виробляти електричну енергію з альтернативного джерела енергії, частка якого за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), становила більше 15 відсотків, зобов’язані брати участь в аукціоні за умови, що такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:
 
53. у 2020 році - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, -більше 20 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 10 МВт;
 
54. у 2021 та 2022 роках - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, -більше 20 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 5 МВт;
 
55. з 2023 року - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, -більше 3 МВт, у тому числі об’єктів з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни), та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 1 МВт.
 
56. Інші суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії, незалежно від встановленої потужності об’єкту та джерела альтернативної енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), можуть брати участь в аукціонах з розподілу квоти підтримки на добровільних засадах.
 
57. Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, щороку, не пізніше 1 грудня встановлює щорічні квоти підтримки на наступні 5 років. Пропозиції щодо розміру щорічних квот підтримки готуються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики.
 
58. Щорічна квота підтримки розподіляється на частки за окремими джерелами альтернативної енергії:
 
59. для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання;
 
60. для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру;
 
61. для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції).
 
62. Відповідальним за організацію та проведення аукціонів є гарантований покупець.
 
63. Аукціони з розподілу щорічних квот підтримки проводяться в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки (порядок проведення аукціонів), затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
64. Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання взаємодіють через авторизовані електронні майданчики. Порядок функціонування електронної торгової системи, розмір та порядок оплати за участь в аукціоні, порядок внесення, утримання та повернення безвідкличної банківської гарантії визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
65. Аукціони проводяться двічі на рік, але не пізніше 1 квітня та 1 жовтня відповідного року. Аукціони проводяться до 31 грудня 2029 року.
 
66. Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання зобов’язані надати:
 
67. 1) безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця;
 
68. 2) копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги будівництва (пускового комплексу);
 
69. 3) копію укладеного договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж;
 
70. 4) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності.
 
71. Розмір безвідкличної банківської гарантії для участі в аукціонах визначається як добуток величини потужності, право на підтримку щодо якої має намір набути суб’єкт господарювання, та розміру безвідкличної банківської гарантії за кожний МВт потужності, що розподіляється на аукціоні, який становить 5 000 євро за 1 МВт. Величина потужності, право на підтримку щодо якої має намір набути суб’єкт господарювання, не може перевищувати величину потужності об’єкта електроенергетики, що приєднується відповідно до договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж.
 
72. Виключний перелік документів, що подаються суб’єктами господарювання для участі в аукціоні, визначається порядком проведення аукціонів з розподілу квот підтримки.
 
73. Учасники аукціону подають закриті пропозиції, які містять:
 
74. величину потужності, право на підтримку щодо якої мають намір набути;
 
75. цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат години електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат годину (євроцентів/кВт?год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону не може бути вищою рівня "зеленого" тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для об’єкту електроенергетики відповідної категорії.
 
76. Під час проведення аукціону здійснюється одночасне розкриття пропозицій всіх учасників аукціону. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна. Учасники, які запропонували найменші цінові пропозиції у межах квоти відповідного виду альтернативного джерела енергії, що розподіляється на аукціоні, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності.
 
77. Обов’язковою умовою проведення аукціону з розподілу щорічної квоти підтримки є забезпечення конкуренції під час аукціонів. Величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на підтримку, не може бути більше 80% від сукупної величини запропонованої всіма учасниками аукціону потужності.
 
78. У разі, якщо на аукціоні не була розподілена частина квоти (повністю або частково) за певним джерелом енергії, за рішенням Кабінету Міністрів України нерозподілений обсяг квоти може бути спрямований до частини квоти підтримки за іншими видами альтернативних джерел енергії, для розподілу її на наступному аукціоні.
 
79. Аукціонна ціна визначається для кожного учасника - переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. Аукціонна ціна фіксується шляхом перерахування в євро станом на дату проведення аукціону за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
 
80. За результатами проведених аукціонів з розподілу щорічної квоти підтримки у відповідному році суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не має права отримати більш як 25 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року.
 
81. Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону не набули право на підтримку, у строк до 5 робочих днів з дати укладання договору з переможцем (переможцями) аукціону, але не пізніше ніж через 20 робочих днів після завершення аукціону.
 
82. Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні переможцем аукціону, утримується авторизованим електронним майданчиком, через якого переможець брав участь в аукціоні. До укладення договору з гарантованим покупцем переможець аукціону надає додаткову безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця, в якості гарантії виконання зобов’язань за договором. Розмір додаткової безвідкличної банківської гарантії за кожний МВт потужності становить 10 000 євро.
 
83. Переможець аукціону та гарантований покупець не пізніше 10 робочих днів з дати оголошення результатів аукціону зобов’язані укласти договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
84. Підставою для відмови в укладенні договору може бути лише:
 
85. не подання суб’єктом господарювання передбачених порядком проведення аукціонів документів;
 
86. надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах;
 
87. не розкриття або не повне розкриття суб’єктом господарювання бенефіціарних власників, а також якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш ніж на 35 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року.
 
88. Якщо зазначений договір не було укладено у встановлений цією статтею строк з вини переможця аукціону, безвідклична банківська гарантія, надана суб’єктом господарювання для участі в аукціоні, виконується на користь гарантованого покупця.
 
89. Договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений цією статтею. За заявою переможця аукціону, який відповідає вимогам частини другої статті 63 Господарського кодексу України, у договорі купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, передбачається вирішення спорів, що виникають з такого договору або у зв'язку із ним, у міжнародному комерційному арбітражному суді.
 
90. Відповідно до договору гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону.
 
91. Гарантований покупець не має права відмовити переможцю аукціону в укладенні зазначеного договору за умови дотримання переможцем вимог Закону.
 
92. Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
 
93. Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Безвідклична банківська гарантія, що вносилась суб’єктом господарювання в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами, повертається авторизованим електронним майданчиком у строк до 10 робочих днів за умови надання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.
 
94. У разі, якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації у встановлений цією статтею строк, такий договір втрачає силу, зобов’язання за безвідкличними банківськими гарантіями виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.
 
95. За ініціативою суб’єкту господарювання строк будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію може бути подовжений на один рік після внесення змін до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, та надання суб’єктом господарювання додаткової безвідкличної банківської гарантії у розмірі, що становить 30 000 євро за кожний МВт потужності.
 
96. У разі настання обставин непереборної сили зобов’язання суб’єкта господарювання щодо строку будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію у встановлений цією статтею строк подовжуються на строк дії обставин непереборної сили за умови підтвердження в установленому законодавством порядку факту їх настання та строку дії.
 
97. Підтримка у формі компенсації частини вартості електричної енергії, відпущеної суб’єктами господарювання, які набули право на підтримку за результатами аукціону, сплачується щомісячно не пізніше 20 числа місяця, що слідує за розрахунковим періодом. При визначенні обсягу компенсації, що підлягає сплаті, аукціонна ціна перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період.
 
98. Строк надання підтримки становить 20 років з дня, наступного після надання суб’єктом господарювання сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об’єкта до експлуатації та початку відпуску електричної енергії в мережу. У разі якщо об'єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами будівництва електричної станції (пусковими комплексами), на такому об'єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо".
 
99. 2. У Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, N 27-28, ст. 312 із наступними змінами):
 
100. 1) у тексті закону слова "балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом" в усіх відмінках замінити словами "балансуюча група гарантованого покупця" у відповідному відмінку;
 
101. 2) у пункті 16 статті 1 після слів "у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, " доповнити словами "а також у виробників за аукціонною ціною";
 
102. 3) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:
 
103. "19) про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку";
 
104. пункт 19 вважати пунктом 20 відповідно;
 
105. 4) частину третю статті 5 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
 
106. "11) затвердження порядку проведення аукціону з розподілу квот підтримки, встановлення щорічних квот підтримки";
 
107. пункт 11 вважати пунктом 12 відповідно;
 
108. 5) у статті 58:
 
109. а) частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
110. "Споживачі мають право встановлювати:
 
111. генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання;
 
112. генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови розташування їх на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд.
 
113. Величина встановленої потужності таких генеруючих установок не може бути більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру споживачами здійснюється без відповідної ліцензії.
 
114. Споживачі, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг. Споживачі, які виробляють електричну енергії з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, величина встановленої потужності яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.
 
115. Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором";
 
116. б) у частині другій абзац другий виключити;
 
117. 6) абзац сьомий частини другої статті 62 викласти у редакції:
 
118. "Спеціальні обов'язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії покладаються на гарантованого покупця, постачальників універсальних послуг, оператора системи передачі на строк застосування "зеленого" тарифу, строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
119. 7) у статті 63:
 
120. а) пункт 4 частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
121. "4) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) споживачів, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами";
 
122. б) у частині шостій слова "у приватних домогосподарств" замінити словами та цифрою "у споживачів, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт";
 
123. в) в абзаці третьому частини шостої слова "відповідно до порядку купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом" замінити словами "відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії";
 
124. 8) у статті 65:
 
125. а) у частині першій після слів "за встановленим "зеленим" тарифом" доповнити словами "або за аукціонною ціною";
 
126. б) частину третю викласти у редакції:
 
127. "3. Купівля-продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього здійснюється на підставі двостороннього договору між виробником або споживачем, якому встановлено "зелений" тариф, та гарантованим покупцем. Такий договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом. Типова форма договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом затверджується Регулятором.
 
128. Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом укладається між гарантованим покупцем та виробником або споживачем, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на весь строк дії "зеленого" тарифу";
 
129. в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
130. "Гарантований покупець зобов’язаний купувати весь обсяг електричної енергії, відпущеної виробниками, які за результатами аукціону набули право на підтримку, за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї протягом всього строку надання підтримки, якщо такі виробники входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
 
131. Обсяг відпущеної такими виробниками електричної енергії у кожному розрахунковому періоді (місяці) визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.
 
132. Купівля-продаж такої електричної енергії здійснюється на підставі договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, що укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 цього Закону";
 
133. частини четверту - дев’яту вважати частинами п’ятою - десятою відповідно;
 
134. г) у частині четвертій слова "купленої у виробників за "зеленим" тарифом" замінити словами "купленої за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною";
 
135. ґ) частину п’яту викласти у редакції:
 
136. "Купівля гарантованим покупцем електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною, правила функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, що затверджуються Регулятором";
 
137. д) частину шосту викласти у редакції:
 
138. "Для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець одночасно надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
 
139. Така послуга надається гарантованим покупцем протягом строку дії «зеленого» тарифу та строку дії підтримки виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджується Регулятором.
 
140. Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичні обсяги відпущеної електричної енергії суб'єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
 
141. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, які надаються гарантованим покупцем, визначається у відповідному розрахунковому періоді як:
 
142. різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;
 
143. різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним у виробників за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї та її вартістю під час продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
 
144. витрати, пов'язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, споживачів, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
 
145. та витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.
 
146. Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел затверджується Регулятором";
 
147. е) у пункті 2 частини сьомої слова "за "зеленим" тарифом" виключити;
 
148. є) частину восьму викласти у редакції:
 
149. "Гарантований покупець зобов'язаний:
 
150. 1) дотримуватися ліцензійних умов під час здійснення функцій гарантованого покупця та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
151. 2) укласти договори, обов'язкові для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
152. 3) купувати у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього;
 
153. 4) купувати у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї;
 
154. 5) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови, що встановлена потужність таких генеруючих установок не перевищує потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання та якщо такі генеруючі установки розташовані на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд;
 
155. 6) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи гарантованого покупця, до складу якої входять виробники, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, з якими він уклав двосторонні договори;
 
156. 6) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;
 
157. 7) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку;
 
158. 8) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
159. 9) організовувати проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії"";
 
160. 9) у частині п’ятій статті 68:
 
161. в абзаці третьому після слів "яким встановлено "зелений" тариф" доповнити словами "або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку, ";
 
162. абзац четвертий викласти у редакції:
 
163. "Вартість електричної енергії, яка не була відпущена виробником електричної енергії, що здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону, або виробником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, у результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, відшкодовується цьому виробнику за встановленим йому "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які є наслідком дії обставин непереборної сили";
 
164. 10) у статті 71:
 
165. а) назву статті викласти у такій редакції:
 
166. "Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
167. б) у частині першій слова " встановленим відповідно до цього Закону" замінити словами "аукціонною ціною, встановленим (визначеним) відповідно до Закону України "Про альтернативні джерела енергії"";
 
168. в) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
169. "Виробники електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, продають електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї відповідно до цього Закону";
 
170. г) частину третю викласти у редакції:
 
171. "З цією метою виробники, передбачені частиною другою цієї статті, зобов'язані:
 
172. 1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;
 
173. 2) укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір за типовою формою договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або за типовою формою договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;
 
174. 3) увійти на підставі договору до балансуючої групи гарантованого покупця;
 
175. 4) щодобово подавати гарантованому покупцю свої добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених у двосторонньому договорі з гарантованим покупцем";
 
176. ґ) у частині четвертій:
 
177. абзац перший викласти у редакції:
 
178. "За бажанням суб'єктів господарювання, які мають намір продавати за "зеленим" тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантований покупець зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідних об'єктів електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і встановлення "зеленого" тарифу Регулятором";
 
179. абзац другий викласти у редакції:
 
180. "Зазначений суб'єкт господарювання подає гарантованому покупцю заяву в довільній формі, до якої додаються: ";
 
181. в абзаці сьомому після слів "Договір купівлі-продажу електричної енергії" доповнити словами "за "зеленим" тарифом";
 
182. д) доповнити статтю новою частиною п’ятою такого змісту:
 
183. "5. Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на підтримку відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», укладають з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
184. Зазначений договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».
 
185. Відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону з розподілу квоти підтримки.
 
186. Договір повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
 
187. Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця щодо викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю одного із зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.
 
188. У разі, якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації протягом строку передбаченого статтею 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела», укладений договір втрачає силу";
 
189. у зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою відповідно;
 
190. є) частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
 
191. "Виробники, які набули право на підтримку за результатами аукціону та ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію до 31 грудня року, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року, за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
 
192. Виробники електричної енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, що відбувся в наступному році, після визнання внутрішньодобового ринку ліквідним, але не пізніше ніж з 1 січня 2024 року, та виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом, об’єкти яких введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року, відшкодовують гарантованому покупцю вартість врегулювання небалансів електричної енергії у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
 
193. Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором";
 
194. 11) у Розділі ХVІІ "Прикінцеві та Перехідні положення":
 
195. а) у пункті 1:
 
196. в абзаці шостому цифри "66-71" замінити цифрами "66-70";
 
197. доповнити абзацом такого змісту:
 
198. "статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2019 року";
 
199. б) у пункті 3:
 
200. в абзаці другому слова "виробників електричної енергії за "зеленим" тарифом" замінити словами "виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії";
 
201. в абзацах третьому, п’ятому, сьомому після слів "за "зеленим" тарифом" доповнити словами "аукціонною ціною";
 
202. в) абзац перший пункту 11 викласти у редакції:
 
203. "Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить: ";
 
204. г) в абзаці другому пункту 16 слова "укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким встановлено "зелений" тариф" замінити словами " (у тому числі попередніми договорами), договорами купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладеними оптовим постачальником електричної енергії відповідно до цього Закону";
 
205. ґ) пункт 19 викласти у редакції:
 
206. "19. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:
 
207. розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом;
 
208. до початку діяльності гарантованого покупця, як окремого підприємства, виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (у тому числі договорів, укладених відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»), організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів".
 
209. 3. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст. 343 із наступними змінами) такі зміни:
 
210. 1) частину сьому статті 30 доповнити абзацами такого змісту:
 
211. "Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними:
 
212. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника;
 
213. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника.
 
214. У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкту електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії";
 
215. 2) пункт 5 Розділу V "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту:
 
216. "Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані більше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
 
217. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше одного року з дня набрання чинності зазначеним Законом;
 
218. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.
 
219. Технічні умови, видані більш ніж за два роки до дня набрання чинності зазначеним Законом втрачають свою силу, якщо на момент набрання чинності Законом суб’єкт господарювання не має зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо відповідного об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
 
220. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані менше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
 
221. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;
 
222. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом".
 
223. 4. У Законі України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, N 51, ст. 833 із наступними змінами)
 
224. в абзаці першому частини першої статті 16 після слів "Проекти рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів) " доповнити словами "крім проектів рішень про встановлення "зеленого" тарифу".
 
225. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
226. 1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
227. 2. До початку діяльності гарантованого покупця, що має бути утворений відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», функції, права та обов’язки гарантованого покупця, що випливають з цього Закону, виконує державне підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії.
 
228. 3. Встановити, що вперше щорічна квота підтримки встановлюється на 2020 рік.
 
229. 4. Кабінету Міністрів України:
 
230. протягом трьох місяців забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки;
 
231. протягом шести місяців забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розмір якої визначається у рішенні про проведення такого пілотного аукціону;
 
232. до 1 грудня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки на наступні 5 років.
 
233. 5. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
 
234. протягом двох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору, передбаченого статтею 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
235. протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
236. Голова Верховної Ради України
А. ПАРУБІЙ