Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №17, ст. 146):
 
8. 1) у статті 5:
 
9. а) частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
10. "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств.
 
11. 2. Кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України";
 
12. &
;  
13. в) у частині четвертій:
 
14. перше речення доповнити словами "лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства";
 
15. у другому реченні слова "кількісний склад комітетів" замінити словами "кількість комітетів, їх назви та предмети відання";
 
16. 2) у статті 8:
 
17. а) друге речення частини першої виключити;
 
18. б) у частині другій слова "у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43 цього Закону" замінити словами "у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 5 цього Закону";
 
19. 3) у частині шостій статті 43 пункти 3 і 4 виключити.
 
20. 2. Частину першу статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст.385; 2014 р., № 13, ст.223) викласти в такій редакції:
 
21. "1. Кабінет Міністрів України, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр-міністра України утворює не більше 20 міністерств, а також інші центральні органи виконавчої влади, кількість та найменування яких визначає відповідною постановою. Реорганізація або ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України".
 
22. 3. Цей Закон набирає чинності з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев’ятого скликання.