Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
7. а) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
 
8. «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій за принципом д’Ондта.
 
9. За принципом д’Ондта зазначені посади розподіляються між депутатськими фракціями послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція, яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції, а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
 
10. Пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції, кількісний склад якої є найбільшим.
 
11. Заява про обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету, погоджена з депутатською фракцією, до складу якої він входить, подається до Верховної Ради України»;
 
12. б) у статті 7:
 
13. частину другу викласти в такій редакції:
 
14. «2. Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої статті 5 та в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону»;
 
15. у частині сьомій слова «з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України» замінити словами «на основі принципу розподілу посад, визначеного частиною другою статті 6 цього Закону»;
 
16. 2) частини четверту та п’яту статті 81 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст. 687) викласти в такій редакції:
 
17. «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) за принципом д’Ондта.
 
18. За принципом д’Ондта посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи), а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи) перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
 
19. Пропозиції щодо обрання народного депутата на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради депутатськими фракціями (депутатськими групами) у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи) кількісний склад якої є найбільшим.
 
20. 5. Облік квот представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту».
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев’ятого скликання.
 
22. Голова
 
23. Верховної Ради України