Кількість абзаців - 899 Розмітка (ліва колонка)


Виборчого кодексу України(ч.ІІ) (Друге читання)

0. 4. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через десять днів після дня офіційного оприлюднення відповідною виборчою комісією результатів виборів. Дільнична виборча комісія припиняє своє існування одночасно з припиненням своїх повноважень.
 
1. 5. Повноваження усього складу виборчої комісії можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та інших законів України.
 
2. 6. Повноваження усього складу окружної або дільничної виборчої комісії можуть припинятися достроково у разі призначення повторного голосування у випадках, в порядку та в строки, встановлені цим Кодексом для відповідного типу виборів.
 
3. 7. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень чи повноважень окремого члена цієї виборчої комісії.
 
4. 8. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.
 
5. 9. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
6. 10. Рішення про затвердження нового складу виборчої комісії публікується у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 88, частиною одинадцятою статті 96 чи частиною шостою статті 99 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
7. 11. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії та про затвердження нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Витяги із зазначених рішень надсилаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.
 
8. Стаття 105. Строки повноважень членів виборчих комісій
 
9. 1. Повноваження члена виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 101 цього Кодексу.
 
10. 2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, крім випадків дострокового припинення повноважень окремим членом виборчої комісії відповідно до статті 106 цього Кодексу.
 
11. 3. Після припинення повноважень окружної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 104 цього Кодексу повноваження голови чи заступника голови відповідної комісії продовжуються до припинення існування комісії в обсязі, необхідному для забезпечення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії відповідно до статті 116 цього Кодексу.
 
12. 4. Строк повноважень члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії - п’ять років.
 
13. 5. Повноваження члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії у зв’язку з закінченням строку повноважень припиняються з моменту складення присяги іншим членом відповідної комісії, призначеним замість того, чий строк повноважень закінчився.
 
14. Стаття 106. Дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії
 
15. 1. Повноваження окремого члена виборчої комісії припиняються достроково комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв’язку з:
 
16. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
17. 2) припиненням його громадянства України;
 
18. 3) реєстрацією його кандидатом на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
19. 4) реєстрацією його представником суб’єкта виборчого процесу у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (організації партії) чи кандидата, довіреною особою кандидата на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
20. 5) входженням його за власною згодою до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення тих же виборів або будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
21. 7) відкликанням члена виборчої комісії суб’єктом подання його кандидатури;
 
22. 8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;
 
23. 9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом години після часу початку голосування, встановленого цим Кодексом, чи відсутності протягом години на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності протягом години члена окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;
 
24. 10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;
 
25. 11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину, за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі, корупційного або службового злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;
 
26. 12) визнанням його недієздатним, частково дієздатним;
 
27. 13) його смертю.
 
28. 2. Повноваження члена виборчої комісії також достроково припиняються у зв’язку з вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або (для члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов’язки члена комісії.
 
29. 3. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 9-11 частини другої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 6-8 частини першої, частині другій цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.
 
30. 4. Комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єкта, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено або щодо якої виявлено обставини, які мають наслідком припинення її повноважень.
 
31. 5. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніше ніж на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, а в день голосування - невідкладно включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
32. 6. Суб’єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене з дотриманням вимог цього Кодексу, не може бути відхилене, за винятком випадку, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті.
 
33. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання кандидатури.
 
34. 8. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка під час відповідного виборчого процесу була членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 9 чи 10 частини другої цієї статті.
 
35. 9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб’єкта подання, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою або третьою статті 94 цього Кодексу.
 
36. 10. Виборча комісія, яка прийняла рішення про зміни у складі відповідної виборчої комісії, офіційно публікує зазначене рішення у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 88, частиною шостою статті 93, частиною одинадцятою статті 96 чи частиною сьомою статті 99 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
37. 11. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії та про включення до складу виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.
 
38. Стаття 107. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії
 
39. 1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов’язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як її член.
 
40. 2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, виборча комісія, до складу якої входить ця особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про її заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії.
 
41. 3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов’язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до відповідної виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.
 
42. 4. Рішення про увільнення члена комісії від обов’язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог відповідно частин другої - четвертої статті 89, частин другої - четвертої статті 97 чи частин другої - четвертої статті 100 цього Кодексу.
 
43. 5. Рішення про увільнення від обов’язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.
 
44. Стаття 108. Повноваження окружних виборчих комісій загальнонаціональних виборів
 
45. 1. Окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів забезпечує підготовку та проведення відповідних загальнонаціональних виборів у межах територіального виборчого округу.
 
46. 2. Окружна виборча комісія:
 
47. 1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян;
 
48. 2) утворює дільничні виборчі комісії у межах територіального виборчого округу, вносить зміни до складу цих комісій відповідно до цього Кодексу;
 
49. 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
50. 4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу;
 
51. 5) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
52. 6) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення виборів на території відповідного територіального виборчого округу;
 
53. 7) отримує від органів ведення Державного реєстру виборців і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у порядку, встановленому цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;
 
54. 8) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені та бланки іншої документації відповідно до цього Кодексу, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів в межах територіального виборчого округу;
 
55. 9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям відповідного округу;
 
56. 10) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;
 
57. 11) реєструє офіційних спостерігачів від суб’єктів, передбачених цим Кодексом, у територіальному окрузі;
 
58. 12) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення в межах своїх повноважень;
 
59. 13) приймає від дільничних виборчих комісій протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях та іншу виборчу документацію, проводить повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
60. 14) встановлює підсумки голосування в межах територіального округу, складає протокол про підсумки голосування в межах округу, передає протокол та іншу виборчу документацію, передбачену цим Кодексом, до Центральної виборчої комісії;
 
61. 15) визнає голосування на окремій виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
62. 16) забезпечує передання на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
63. 17) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
 
64. Стаття 109. Загальні повноваження виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії
 
65. 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
66. 2. Районна, сільська, селищна, міська, районна у місті виборча комісія у випадках та у порядку, встановленому цим Кодексом, можуть здійснювати окремі повноваження стосовно місцевих виборів, що проводяться в адміністративно-територіальній одиниці вищого рівня.
 
67. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія
 
68. 1) здійснює в межах в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства стосовно відповідних місцевих виборів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями та їх організаціями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками;
 
69. 2) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
70. 3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках та у порядку, визначених цим Кодексом;
 
71. 4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії з питань проведення відповідних місцевих виборів;
 
72. 5) отримує і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;
 
73. 6) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення відповідних місцевих виборів;
 
74. 7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України або відповідного місцевого бюджету, виділених на проведення відповідних місцевих виборів, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
75. 8) реєструє кандидатів, висунутих на відповідних місцевих виборах;
 
76. 9) розглядає питання щодо скасування реєстрації кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
77. 10) інформує виборців про зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах;
 
78. 11) затверджує текст виборчого бюлетеня на відповідних місцевих виборах, забезпечує виготовлення цих виборчих бюлетенів;
 
79. 12) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені на відповідних місцевих виборах, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів на відповідних місцевих виборах;
 
80. 13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації для відповідних місцевих виборів, у разі необхідності - печаток, штампів, та передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
81. 14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних місцевих виборів;
 
82. 15) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
 
83. 16) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Кодексом порядку проведення передвиборної агітації на відповідних місцевих виборах;
 
84. 17) реєструє офіційних спостерігачів на відповідних місцевих виборах у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом;
 
85. 18) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, приймає щодо них рішення;
 
86. 19) встановлює результати відповідних місцевих виборів; офіційно оприлюднює результати відповідних місцевих виборів;
 
87. 20) визнає відповідні місцеві вибори недійсними відповідно до вимого цього Кодексу;
 
88. 21) визнає недійсним голосування на окремій виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
89. 22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
90. 23) забезпечує передання на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
91. 24) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати відповідних місцевих виборів;
 
92. 25) здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
 
93. Стаття 110. Повноваження дільничної виборчої комісії
 
94. 1. Дільнична виборча комісія забезпечує підготовку і проведення голосування виборців на виборчій дільниці, підраховує голоси виборців та встановлює результати голосування в межах виборчої дільниці на відповідних виборах.
 
95. 2. Дільнична виборча комісія:
 
96. 1) здійснює контроль за неухильним додержанням виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;
 
97. 2) отримує список виборців від виборчої комісії вищого рівня з відповідних виборів або у випадках, передбачених цим Кодексом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
98. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, суб’єктами їх висування, відповідними передвиборними програмами, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, іншими виборчими комісіями вищого рівня, власними рішеннями та повідомленнями;
 
99. 4) забезпечує ознайомлення виборців із порядком голосування та порядком заповнення виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
 
100. 5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;
 
101. 6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
 
102. 7) у випадках, передбачених цим Кодексом, вносить зміни до виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
 
103. 8) організовує на виборчій дільниці голосування;
 
104. 9) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на відповідних виборах на виборчій дільниці та складає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах;
 
105. 10) передає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах та іншу виборчу документацію до відповідної виборчої комісії вищого рівня;
 
106. 11) визнає недійсним голосування на відповідних виборах на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 249 цього Кодексу;
 
107. 12) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 
108. 13) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
 
109. Стаття 111. Організація роботи виборчої комісії
 
110. 1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.
 
111. 2. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.
 
112. 3. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.
 
113. 4. Виборчі комісії організовують свою роботу в порядку, визначеному цим Кодексом, а також актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання цього Кодексу та інших законів України.
 
114. 5. Особливості організації роботи виборчої комісії Автономної Республіки Крим визначаються цим Кодексом.
 
115. 6. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників в порядку та в межах, встановлених Центральною виборчою комісією. Для потреб дільничних виборчих комісій залучення зазначених працівників здійснює окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів, головна виборча комісія відповідних місцевих виборів.
 
116. Стаття 112. Засідання виборчої комісії
 
117. 1. Засідання комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності ( заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника ( секретарем комісії. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні ( за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Кодексу.
 
118. 2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.
 
119. 3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
 
120. 4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин від кількісного складу цієї комісії.
 
121. 5. Засідання дільничної виборчої комісії, на якому проводиться підрахунок голосів і встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, а також окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів при встановленні підсумку голосування в межах територіального виборчого округу є повноважним за умови присутності більшості від кількісного складу цієї комісії.
 
122. 6. Засідання виборчої комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
 
123. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або (за відсутності голови комісії) його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
124. Стаття 113. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією
 
125. 1. Порядок денний засідання комісії затверджується протокольним рішенням комісії на початку її засідання. Під час засідання комісія може включити до порядку денного інше питання або виключити питання з порядку денного засідання. Порядок денний засідань дільничної, окружної виборчої комісії, передбачених статтями 231, 233, 240, 251 цього Кодексу, не затверджується; на зазначених засіданнях виборча комісія розглядає питання та вчиняє дії, визначені цим Кодексом.
 
126. 2. На письмову вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після заявлення вимоги або отримання зазначеного рішення, але, якщо така вимога чи рішення надійшли до дня голосування, не пізніше як напередодні дня голосування.
 
127. 3. Окружна, територіальна виборча комісія у день голосування та протягом підсумкового засідання, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій, зобов’язана невідкладно розглянути скарги щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, які надійшли до неї, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті.
 
128. 4. Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.
 
129. 5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У випадку, зазначеному у частині п’ятій статті 112 цього Кодексу, рішення приймається двома третинами голосів від кількості присутніх членів комісії.
 
130. 6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається також до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом окружної чи територіальної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, додається також до протоколу про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу чи відповідно до протоколу про результати місцевих виборів.
 
131. 7. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
132. 8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб’єктами, яким воно адресоване.
 
133. 9. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до повноважень комісії нижчого рівня.
 
134. Стаття 114. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців на виборчій дільниці
 
135. 1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається статтею 55 цього Кодексу.
 
136. 2. На засіданнях окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
 
137. 1) члени виборчих комісій вищого рівня;
 
138. 2) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії - за письмовим уповноваженням Голови Центральної виборчої комісії;
 
139. 3) кандидати, зареєстровані на відповідних виборах, а також їх довірені особи, уповноважені особи суб’єктів їх висування, офіційні спостерігачі від кандидатів чи суб’єктів їх висування (разом не більше двох осіб - кандидатів, довірених чи уповноважених осіб, офіційних спостерігачів - від одного кандидата чи від одного суб’єкта висування кандидатів);
 
140. 4) офіційні спостерігачі від громадських організацій (не більше двох осіб від одної громадської організації);
 
141. 5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
 
142. 6) представники (журналісти, оператори) засобів масової інформації (не більше однієї особи від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства чи радіоорганізації та не більше двох осіб від однієї телеорганізації).
 
143. 3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, у тому числі народні депутати України, депутати місцевих рад, які не мають статусу, зазначеного у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається протокольне рішення на засіданні виборчої комісії.
 
144. 4. Виборча комісія не має права відмовити особі, яка подала до комісії заяву або скаргу, у дозволі присутності при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.
 
145. 5. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування чи на зазначеному засіданні.
 
146. 6. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених в частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від складу комісії.
 
147. 7. Особи, зазначені у частині другій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, та при проведенні голосування виборця за місцем його перебування.
 
148. 8. Працівники органів внутрішніх справ можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати їх у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
 
149. Стаття 115. Документування діяльності виборчої комісії
 
150. 1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
151. 2. На кожному засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії (за винятком підсумкового засідання дільничної виборчої комісії з підрахунку голосів на виборчій дільниці відповідно до частини третьої статті 240 цього Кодексу). За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (секретарем засідання). Протоколи засідань комісії мають наскрізну нумерацію у порядку проведення засідань комісії.
 
152. 3. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати, у тому числі із зауваженнями. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення кандидату, його довіреній особі, уповноваженій особі партії (організації партії) на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
153. 4. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:
 
154. 1) найменування комісії;
 
155. 2) найменування постанови;
 
156. 3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
 
157. 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 
158. 5) резолютивну частину.
 
159. 5. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії і секретарем комісії (секретарем засідання). Постанови комісії мають наскрізну нумерацію у порядку їх прийняття. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.
 
160. 6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, -не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб’єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.
 
161. 7. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
162. 8. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.
 
163. 9. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, встановлені (виявлені) і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.
 
164. 10. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Кодексом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Кодексом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3-5 частини другої статті 114 цього Кодексу.
 
165. Стаття 116. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи
 
166. 1. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
 
167. 2. Окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
168. 3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
 
169. 4. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
 
170. 5. Набуття статусу юридичної особи територіальною виборчою комісією, утвореною для проведення перших місцевих виборів у новоутвореній адміністративно-територіальній одиниці, здійснюється у порядку, визначеному частинами першою - четвертою цієї статті.
 
171. 6. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.
 
172. 7. Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається до державного реєстратора за місцем перебування комісії із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
 
173. 8. На підставі повідомлення, зазначеного в частині сьомій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії.
 
174. 9. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
 
175. 10. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки контрольно-ревізійними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.
 
176. 11. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.
 
177. Розділ VІІІ. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
 
178. Стаття 117. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій
 
179. 1. Особи, які рекомендуються для роботи чи мають намір працювати у складі окружних чи територіальних виборчих комісій під час загальнонаціональних чи місцевих виборів (надалі - претенденти до складу виборчих комісій), повинні пройти попередню підготовку відповідно до вимог цього Кодексу та отримати документ, що засвідчує успішне проходження такої підготовки (далі - державний сертифікат).
 
180. 2. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.
 
181. 3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, здійснюється закладами, установами та організаціями будь-якої форми власності, зареєстрованими у порядку, встановленому законом, які отримали ліцензію на діяльність щодо такої підготовки у порядку, встановленому статтями 119-122 цього Кодексу.
 
182. 4. Під час виборчого процесу Центральна виборча комісія може організовувати навчання (підвищення кваліфікації, інструктаж) членів відповідних виборчих комісій без видання відповідного сертифіката. До проведення такого навчання можуть залучатися заклади, установи, організації, які мають ліцензію на підготовку претендентів до складу виборчих комісій.
 
183. Стаття 118. Вимоги до навчання претендентів до складу виборчих комісій
 
184. 1. Проходити підготовку претендентів до складу виборчих комісій можуть особи, які відповідають загальним вимогам до членів виборчих комісій, що визначаються статтею 86 цього Кодексу.
 
185. 2. Вимоги щодо до необхідної кваліфікації членів окружних чи територіальних виборчих комісій, а також відповідні вимоги до змісту підготовки претендентів до складу виборчих комісій встановлює Центральна виборча комісія відповідно до частин третьої - п’ятої цієї статті. Такі вимоги визначають зміст та обсяг знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, рекомендовані форми підсумкової атестації.
 
186. 3. Обсяг знань, зазначений у частині другій цієї статті, повинен, зокрема, включати:
 
187. 1) виборчі права громадян та основні принципи виборчого права України;
 
188. 2) повноваження виборчих комісій усіх рівнів, права й обов’язки членів цих комісій;
 
189. 3) порядок роботи виборчих комісій, розгляду питань та прийняття рішень комісією;
 
190. 4) засади функціонування Державного реєстру виборців;
 
191. 5) порядок проведення передвиборної агітації;
 
192. 6) порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів; інших суб’єктів виборчого процесу; органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та творчих працівників;
 
193. 7) підстави та загальний порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори.
 
194. 4. Обсяг вмінь, зазначений у частині другій цієї статті, повинен, зокрема, включати:
 
195. 1) складання (заповнення) документів виборчої комісії чи проектів таких документів, передбачених законом та постановами Центральної виборчої комісії;
 
196. 2) проведення засідання виборчої комісії відповідно до вимог цього Кодексу та постанов Центральної виборчої комісії;
 
197. 3) виконання інших виборчих процедур, передбачених законом;
 
198. 4) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
199. 5. Центральна виборча комісія може уточнювати зміст та обсяг вимог, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, встановлювати додаткові вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, яким мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, у межах, необхідних для ефективного виконання повноважень члена виборчої комісії.
 
200. Стаття 119. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
201. 1. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій - це процедура визначення спроможності закладу, установи, організації здійснювати відповідно до вимог законодавства навчання та проводити підсумкову атестацію претендентів до складу окружних (територіальних) виборчих комісій.
 
202. 2. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також контроль за додержанням ліцензійних умов проводиться Центральною виборчою комісією.
 
203. Стаття 120. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
204. 1. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій та порядок контролю за додержанням вказаних умов затверджуються Центральною виборчою комісією.
 
205. 2. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій визначають вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для дотримання при здійсненні зазначеної діяльності, у тому числі вимоги:
 
206. 1) щодо досвіду закладу, установи, організації з навчання дорослих з політико-правових дисциплін, зокрема виборчого права;
 
207. 2) щодо рівня кваліфікації та досвіду фахівців, які мають проводити навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
208. 3) щодо програми і строків (кількості навчальних годин) навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
209. 4) щодо способу і методики атестації осіб, що пройшли навчання, за його підсумками, критеріїв для видання державного сертифіката.
 
210. Стаття 121. Документи, що подаються для одержання ліцензії
 
211. 1. Заклад, установа, організація, що має намір проводити діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, звертається до Центральної виборчої комісії із заявою про видачу ліцензії, зразок якої встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
212. 2. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додаються:
 
213. 1) обґрунтування можливостей закладу, установи, організації щодо реалізації зазначеної діяльності відповідно до ліцензійних вимог з описом у довільній формі попередньої діяльності щодо навчання дорослих осіб з політико-правових дисциплін, у тому числі здійснення підготовки учасників виборів;
 
214. 2) зразки навчальних та методичних матеріалів, які використовувались у попередній діяльності;
 
215. 3) копія свідоцтва про державну реєстрацію закладу, установи, організації, засвідчена Центральною виборчою комісією;
 
216. 4) копія установчого документу (статуту) закладу, установи, організації, засвідчена Центральною виборчою комісією;
 
217. 5) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації не менше чотирьох осіб - працівників закладу, установи, членів організації, яких передбачається залучити до підготовки та проведення навчання, засвідчені у встановленому порядку;
 
218. 6) проекти програми та навчального плану, за якими надаватиметься послуга щодо передбачається проводити навчання претендентів до складу виборчих комісій.
 
219. 3. Вимагати для ліцензування від закладу, установи, організації документи, не зазначені у цій статті, забороняється.
 
220. Стаття 122. Рішення щодо видання ліцензії
 
221. 1. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо видання ліцензії на підставі розгляду наданих документів, зазначених у статті 121 цього Кодексу, протягом тридцяти днів з дня надходження документів.
 
222. 2. При розгляді питання щодо видання ліцензії Центральна виборча комісія враховує також:
 
223. 1) досвід закладу, установи, організації у навчанні дорослих осіб з політико-правових дисциплін;
 
224. 2) зміст та якість наданих навчальних та методичних матеріалів;
 
225. 3) наявний досвід участі закладу, установи, організації у підготовці учасників виборів.
 
226. 3. Центральна виборча комісія приймає рішення про видання ліцензії закладу, установі, організації або про відмову у виданні ліцензії у формі постанови. Одночасно з прийняттям рішення про видання ліцензії Центральна виборча комісія приймає рішення про погодження програми та навчального плану, за якими надаватиметься послуга щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій.
 
227. 4. Рішення про відмову у виданні ліцензії може бути прийняте з підстав порушення ліцензійних умов для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також невідповідності поданих документів вимогам статті 121 цього Кодексу.
 
228. 5. Постанова Центральної виборчої комісії про видання ліцензії або про відмову у виданні ліцензії не пізніше наступного дня видається (надсилається рекомендованим листом) закладу, установі, організації.
 
229. 6. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. За видання ліцензії плата не справляється.
 
230. 7. Строк дії ліцензії - п’ять років.
 
231. 8. У разі втрати (пошкодження) ліцензії закладу, установі, організації видається дублікат ліцензії. Для отримання дубліката заклад, установа, організація звертається до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видання дубліката ліцензії у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, а у разі пошкодження ліцензії - також її пошкоджений оригінал. Центральна виборча комісія протягом чотирнадцяти днів після надходження заяви видає дублікат ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена).
 
232. 9. Заклад, установа, організація може повторно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про одержання ліцензії не раніш як за рік до закінчення строку дії ліцензії або не раніш як через три місяці після відмови у виданні ліцензії.
 
233. 10. Центральна виборча комісія забезпечує контроль за дотриманням закладами, установами, організаціями ліцензійних умов та інших вимог, встановлених відповідно до цього Кодексу. У разі невідповідності діяльності, пов’язаної з наданням послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, ліцензійним умовам для здійснення такої діяльності, іншим вимогам, встановленим відповідно до цього Кодексу, Центральна виборча комісія може достроково припинити дію ліцензії, наданої закладу, установі, організації.
 
234. Стаття 123. Проведення підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
235. 1. Заклад, установа, організація, які в порядку, установленому цим Кодексом, отримали ліцензії для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, у межах ліцензійних умов та вимог, зазначених у частині другій статті 118 цього Кодексу, розробляє та затверджує навчально-методичні матеріали та завдання для атестування осіб, які проходять підготовку.
 
236. 2. Заклад, установа, організація проводить підготовку претендентів до складу виборчих комісій відповідно до навчальних програм та навчальних планів, погоджених Центральною виборчою комісією. Про початок курсу підготовки та кількість осіб, які проходять курс, заклад, установа, організація не пізніш як на наступний день після початку курсу повідомляє Центральну виборчу комісію. Форма повідомлення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
237. 3. Заклад, установа, організація, які здійснюють діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, на вимогу Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятий день після отримання вимоги надають розроблені ними відповідно до частини першої цієї статті навчальні матеріали для перевірки їх відповідності ліцензійним умовам та вимогам, зазначеним у частині другій статті 118 цього Кодексу.
 
238. Стаття 124. Атестування осіб, які пройшли підготовку
 
239. 1. Заклад, установа, організація, які здійснюють діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, проводять підсумкову атестацію осіб, які пройшли навчання, з дотриманням ліцензійних умов та вимог, зазначених у частині другій статті 118 цього Кодексу.
 
240. 2. Особам, які успішно пройшли підготовку, заклад, установа, організація видає державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії відповідно до статті 125 цього Кодексу.
 
241. Стаття 125. Державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії
 
242. 1. Форма державного сертифіката про підготовку до роботи у складі виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією. Сертифікат повинен містити:
 
243. 1) серію та номер державного сертифіката;
 
244. 2) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка пройшла підготовку;
 
245. 3) повну назву закладу, установи, організації, що надали підготовку;
 
246. 4) строки проходження підготовки;
 
247. 5) кількість навчальних годин.
 
248. 2. Сертифікат скріплюється підписом керівника закладу, установи, організації, які провели підготовку, та відповідною печаткою.
 
249. 3. Строк чинності державного сертифікату - сім років. У разі внесення суттєвих змін до законодавчого регулювання виборчого процесу Центральна виборча комісія може прийняти рішення про припинення дії виданих раніше державних сертифікатів. Центральна виборча комісія може передбачити скорочені строки (навчальні плани) повторної підготовки осіб, які мали державні сертифікати.
 
250. 4. Бланки державного сертифікату виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії за рахунок коштів суб’єктів, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу. Центральна виборча комісія видає бланки сертифікату закладу, установі, організації, які розпочали підготовку претендентів до складу виборчих комісій, на підставі їх клопотання у необхідній кількості.
 
251. 5. Заклад, установа, організація не пізніш як на десятий день після закінчення курсу підготовки кожної групи претендентів до складу виборчих комісій подає до Центральної виборчої комісії звіт про підсумки навчання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначається:
 
252. 1) кількість осіб, які проходили навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
253. 2) кількість осіб, які успішно пройшли навчання та отримали державні сертифікати;
 
254. 3) список осіб, які отримали сертифікати, із зазначенням серії та номера сертифіката та суб’єкта, за поданням якого ці особи проходили навчання;
 
255. 4) кількість невикористаних бланків сертифікатів, що залишилися у розпорядженні закладу, установи, організації, із зазначенням їх серії та номерів.
 
256. Стаття 126. Контроль за якістю підготовки членів виборчих комісій
 
257. 1. Центральна виборча комісія здійснює контроль за якістю підготовки претендентів до складу виборчих комісій із залученням фахівців у галузі виборчого права та організації виборчого процесу. Форми і методи контролю визначає Центральна виборча комісія.
 
258. 2. За підсумками виборів народних депутатів України, виборів Президента України, чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія проводить аналіз рівня підготовки членів відповідних виборчих комісій) за наявністю порушень виборчого законодавства, встановлених рішеннями Центральної виборчої комісії або суду, результати якого враховуються при здійсненні контролю за дотриманням ліцензійних вимог.
 
259. Стаття 127. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
260. 1. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій здійснюється політичними партіями, які замовляють підготовку претендентів, та фізичними особами, які проходять підготовку. Забороняється залучати до процесу здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, кошти Державного бюджету України та кошти відповідних місцевих бюджетів.
 
261. 2. Заклад, установа, організація, які отримали ліцензію на здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, надають послуги на договірній основі шляхом укладання договору з відповідною політичною партією або фізичною особою.
 
262. 3. Кошти, отримані державним чи комунальним закладом чи установою як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, зараховуються до спеціального фонду відповідного бюджету.
 
263. 4. Кошти, отримані приватним закладом, установою, організацією як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, можуть використовуватися закладом, установою, організацією виключно на цілі, пов’язані з наданням зазначених послуг.
 
264. Глава ІІІ. РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
 
265. РОЗДІЛ ІХ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
266. Стаття 128. Державний реєстр виборців
 
267. Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) -автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Кодексом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку виборців України.
 
268. Стаття 129. Основні завдання Реєстру
 
269. 1. Основними завданнями Реєстру є:
 
270. 1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
 
271. 2) формування списків виборців для виборів в Україні, передбачених статтею 3 цього Кодексу, а також всеукраїнського та місцевих референдумів.
 
272. 2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані), можуть використовуватись лише для цілей, передбачених статтею 154 цього Кодексу.
 
273. Стаття 130. Засади ведення Реєстру
 
274. 1. Основними засадами ведення Реєстру є:
 
275. 1) законність і пріоритет прав людини;
 
276. 2) загальний характер Реєстру;
 
277. 3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;
 
278. 4) достовірність відомостей Реєстру;
 
279. 5) однократність включення виборця до Реєстру;
 
280. 6) постійність Реєстру;
 
281. 7) публічний характер Реєстру;
 
282. 8) актуальність відомостей Реєстру;
 
283. 9) захищеність Реєстру.
 
284. 2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
285. 3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від їх місця проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
 
286. 4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних.
 
287. 5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру документального підтвердження персональних даних, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Кодексом підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
 
288. 6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
 
289. 7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.
 
290. 8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановленому цим Кодексом, а також інші передбачені цим Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
 
291. 9. Актуальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом.
 
292. 10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.
 
293. Стаття 131. Мова ведення Державного реєстру виборців
 
294. 1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
 
295. 2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по-батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
296. Стаття 132. Відомості Державного реєстру виборців
 
297. 1. До Реєстру заносяться та у базі даних Реєстру зберігаються встановлені статтями 133-136 цього Кодексу відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
 
298. 1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
 
299. 2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 
300. 3) службові персональні дані.
 
301. 2. За відсутності окремих персональних даних із переліку відомостей, зазначених у пунктах 3 частини першої, частині другій, пунктах 1-4 частини четвертої або пунктах 1-3 частини п’ятої статті 133, пунктах 2- 4 частини першої статті 134, пунктах 1-12 частини п’ятої статті 135 цього Кодексу, до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
 
302. 3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Кодексом.
 
303. Стаття 133. Ідентифікаційні персональні дані виборця
 
304. 1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:
 
305. 1) прізвище виборця;
 
306. 2) власне ім’я (усі власні імена) виборця;
 
307. 3) по батькові виборця;
 
308. 4) дата народження виборця;
 
309. 5) місце народження виборця.
 
310. 2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
 
311. 3. У разі відсутності у виборця документа, який підтверджує число та місяць його народження, до Реєстру як число і місяць народження вноситься 1 січня відповідного року.
 
312. 4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. Якщо відповідний населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
 
313. 1) зазначення країни народження (Україна);
 
314. 2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
 
315. 3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;
 
316. 4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
 
317. 5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
 
318. 1) сучасна назва відповідної країни;
 
319. 2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
 
320. 3) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
 
321. Стаття 134. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
 
322. 1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
 
323. 1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 135 цього Кодексу;
 
324. 2) номер територіального виборчого округу загальнодержавних виборів або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 
325. 3) номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 
326. 4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (для осіб віком понад 80 років або які з інших підстав постійно нездатні самостійно пересуватися).
 
327. 2. Територіальний виборчий округ загальнодержавних виборів та виборча дільниця, до яких відноситься виборець, встановлюється органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця.
 
328. 3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнонаціональних виборах чи всеукраїнському референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються цим Кодексом.
 
329. 4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.
 
330. Стаття 135. Виборча адреса виборця
 
331. 1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.
 
332. 2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.
 
333. 3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті
 
334. 4. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування). Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування). Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, визначає свою виборчу адресу за погодженням з відповідним органом ведення Реєстру та спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб.
 
335. 5. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-10, 12 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
 
336. 1) країна проживання (перебування);
 
337. 2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
 
338. 3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до якого входить населений пункт;
 
339. 4) населений пункт (місто, селище, село);
 
340. 5) район у місті;
 
341. 6) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
 
342. 7) номер будинку;
 
343. 8) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
 
344. 9) номер квартири (кімнати);
 
345. 10) поштовий індекс;
 
346. 11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
 
347. 12) інші відомості, які визначають виборчу адресу, якщо у цьому є необхідність для ідентифікації виборчої адреси;
 
348. Стаття 136. Службові відомості Реєстру
 
349. 1. До службових персональних даних Реєстру належать:
 
350. 1) дата набуття виборцем громадянства України;
 
351. 2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
 
352. 3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
 
353. 4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
 
354. 5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
 
355. 6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
 
356. 7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 132 цього Кодексу;
 
357. 8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
 
358. 9) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
 
359. 10) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;
 
360. 11) відомості, передбачені частиною другою цієї статті
 
361. 2. Відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Кодексу, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.
 
362. 3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України «Про громадянство України».
 
363. Стаття 137. Відносини виборця з Державним реєстром виборців
 
364. 1. Кожен виборець має право:
 
365. 1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 
366. 2) знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 
367. 3) на захист власних персональних даних, зокрема, знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою - четвертою статті 156 цього Кодексу, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
 
368. 4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Кодексом;
 
369. 5) звертатися у порядку, встановленому цим Кодексом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо протиправного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 
370. 6) оскаржувати в порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 
371. 7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.
 
372. 2. Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених цим Кодексом.
 
373. 3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.
 
374. Стаття 138. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
 
375. 1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних, під час ведення Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Кодексу та законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
376. 2. Розпорядник Реєстру за погодженням із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних, здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передання каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Кодексу.
 
377. 3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини, незаконне поширення чи використання персональних даних виборців законами настає адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
378. Стаття 139. Публічний характер Реєстру
 
379. 1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
 
380. 2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність нечутливих персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
 
381. 3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, що встановлені цим Кодексом.
 
382. 4. Політичні партії, представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та в межах, встановлених цим Кодексом.
 
383. Стаття 140. Форма ведення Реєстру виборців
 
384. 1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України в обсязі, встановленому цим Кодексом.
 
385. 2. Для ведення Реєстру застосовуються системні кодифікатори, які розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
386. 3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
 
387. 4. Некоректними відомостями є:
 
388. 1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
 
389. 2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 
390. 3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
 
391. 5. При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Кодексом. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку, встановленому статтями 146, 147, 149, 150 цього Кодексу.
 
392. 6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
393. РОЗДІЛ Х. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
394. Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців
 
395. 1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
 
396. 1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
 
397. 2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
 
398. 3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
 
399. 2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
 
400. 1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу при створенні та веденні Реєстру;
 
401. 2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
 
402. 3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
 
403. 4) має доступ в режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 
404. 5) забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
 
405. 6) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;
 
406. 7) здійснює ведення системних класифікаторів, необхідних для забезпечення функціонування Реєстру;
 
407. 8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
408. 3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
 
409. 4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
 
410. 5. Органом ведення Реєстру є:
 
411. 1) у районі, районі у місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
 
412. 2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
 
413. 3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
 
414. 6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до складу міста, району в місті.
 
415. 7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом та прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
416. 8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
 
417. 1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
 
418. 2) в області, містах Києві, Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
 
419. 9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
420. 10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контроль виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних даних Реєстру.
 
421. 11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру мають власні печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність.
 
422. 12. Функції та повноваження органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
 
423. Стаття 142. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
424. 1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та в порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
425. 2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим Кодексом, та згідно з прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Кодексу.
 
426. 3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.
 
427. Стаття 143. Дії щодо ведення Реєстру
 
428. 1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
 
429. 1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 
430. 2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
 
431. 3) знищення запису Реєстру.
 
432. 2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і в спосіб, що встановлені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
 
433. 3. Доступ до бази даних Реєстру технологічно здійснюється не менш як двома уповноваженими на це працівниками органу ведення Реєстру.
 
434. 4. Орган ведення Реєстру веде облік усіх операцій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
435. Стаття 144. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
 
436. 1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 143 цього Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання письмового наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого відповідно до рішень розпорядника Реєстру.
 
437. 2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
438. 3. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
 
439. 1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
 
440. 2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
 
441. 3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
 
442. 4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
 
443. 4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни.
 
444. 5. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 147, 149 цього Кодексу органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
 
445. 6. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
 
446. 1) закінчення встановлених цією статтею строків збереження записів про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
 
447. 2) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи для усунення кратного включення виборця до Реєстру;
 
448. 3) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку.
 
449. 7. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом десяти років після настання зазначених обставин.
 
450. Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
 
451. Документи, зазначені у частинах другій та третій статті 144 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру у порядку:
 
452. 1) звернення особи за власною ініціативою;
 
453. 2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
 
454. 3) уточнення персональних даних Реєстру;
 
455. 4) публічного контролю за веденням Реєстру;
 
456. 5) перевірки відомостей відповідно до частини п’ятої статті 144 цього Кодексу.
 
457. Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
 
458. 1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
 
459. 2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
460. 3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
461. 4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої-четвертої статті 135 цього Кодексу.
 
462. 5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені у заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів чи установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу.
 
463. 6. За наявності підстав, встановлених частиною другою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.
 
464. 7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата внесення до Реєстру його персональних даних. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
 
465. 8. Якщо встановлено, що відповідна особа вже включена до Реєстру, їй надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві, із зазначенням виборчої адреси, за якою виборець внесений до Реєстру.
 
466. 9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову в задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
 
467. 1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
 
468. 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією.
 
469. 10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи.
 
470. Стаття 147. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
 
471. 1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.
 
472. 2. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
473. 3. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються (за наявності) документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують або мотивують зміну виборчої адреси виборця.
 
474. 4. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. За наявності підстав, встановлених частиною четвертою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті).
 
475. 5. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов’язаної або не пов’язаної із зміною реєстрації місця проживання, орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
 
476. 1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
477. 2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси цього виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру) на підставі поданої виборцем заяви та документів, що підтверджують таку зміну;
 
478. 3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
 
479. 6. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає виборцю на його виборчу адресу повідомлення, передбачене частиною сьомою статті 146 цього Кодексу, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих зміни.
 
480. 7. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, з таких підстав:
 
481. 1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру або включена, однак не має права голосу;
 
482. 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною четвертою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
 
483. 3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
 
484. 4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
 
485. 8. Особі, якій відмовлено у внесенні змін до її персональних даних, надсилається письмове повідомлення про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру та на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 
486. 9. Якщо виборець, який звернуся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені у заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ чи організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається у порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
487. Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру
 
488. 1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.
 
489. 2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
 
490. 3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначеніх у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений ідомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
 
491. 4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
 
492. 1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
 
493. 2) за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
 
494. 3) за його власною виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу)- щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
 
495. 4) за назвою села, селища, міста, району у місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі у місті, іноземній країні.
 
496. 5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця - суб’єкта звернення і відповідних даних цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
497. 6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
 
498. 7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу.
 
499. Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
 
500. 1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються до органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними у статті 150 цього Кодексу.
 
501. 2. Передбачені статтею 150 цього Кодексу відомості, надаються до відповідного органу ведення Реєстру до 5 числа кожного місяця.
 
502. 3. Подання, передбачені статтею 150 цього Кодексу, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною п’ятою статті 135 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами другою - восьмою статті 150 цього Кодексу, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання». Подання, передбачені частинами дев’ятою та десятою статті 150 цього Кодексу, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
 
503. 4. Подання, передбачені статтею 150 цього Кодексу, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма списку встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
 
504. 5. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає до органу ведення Реєстру у строки, зазначені у частині другій цієї статті, відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
 
505. 6. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
 
506. 1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 144 цього Кодексу;
 
507. 2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - при наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 144 цього Кодексу;
 
508. 3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
 
509. 4) внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
 
510. 7. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини четвертої, пунктом 2 частини шостої та пунктом 2 частини десятої статті 150 цього Кодексу, виборча адреса такого виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця, якщо виборець не звернувся до органу ведення Реєстру щодо зміни своєї виборчої адреси.
 
511. 8. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості.
 
512. 9. Якщо прийнято та набуло чинності рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої України, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, найменування новоутвореного населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта приймає рішення про внесення відповідних змін до місця народження або виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці зміни.
 
513. 10. Якщо у відомостях, передбачених статтею 150 цього Кодексу, вказані особи, які мають право голосу, однак не включені до Реєстру, або набули права голосу, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів проводиться у порядку, встановленому частинами п’ятою - восьмою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
514. 11. Якщо зі змісту відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни у межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюється у порядку, встановленому частиною четвертою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
515. 12. Стосовно виборця, виборча адреса якого відповідно до відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, перебуває за межами території або який прибув на територію, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, цей орган звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою (відповідно попередньою виборчою адресою) такого виборця про необхідність внесення змін до персональних даних такого виборця на підставі даних, які підтверджують зміни, та зміст цих змін. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
516. Стаття 150. Відомості, що надаються до органів ведення Реєстру
 
517. 1. Відомості для періодичного поновлення персональних даних Реєстру, надаються у строки, зазначені у частині другій статті 149 цього Кодексу, керівниками органів, закладів, установ відповідно до цієї статті.
 
518. 2. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадова особа подає відомості про:
 
519. 1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
520. 2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
521. 3) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
 
522. 4) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
523. 5) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
524. 6) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.
 
525. 3. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.
 
526. 4. Командир військової частини (формування), дислокованої у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:
 
527. 1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
528. 2) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
529. 5. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості про:
 
530. 1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;
 
531. 2) осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.
 
532. 6. Керівник установи виконання покарань подає відомості про:
 
533. 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
 
534. 2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цих установ;
 
535. 3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.
 
536. 7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території, яким протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
 
537. 8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або керівник соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
 
538. 1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
539. 2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
540. 9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:
 
541. 1) про громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
542. 2) про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України й отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
543. 3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
 
544. 4) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
545. 5) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
546. 6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові дату або місце народження;
 
547. 7) померлих громадян України - виборців, щодо яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
 
548. 10. Міністерство оборони України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
 
549. 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
 
550. 2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
551. Стаття 151. Уточнення персональних даних Державного реєстру виборців
 
552. 1. Уточнення персональних даних Реєстру виборців здійснюється органами Реєстру з 1 вересня до 30 листопада що два роки шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру проводиться одночасно з відповідним черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 149 цього Кодексу.
 
553. 2. З 1 по 30 вересня відповідного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на виборчу адресу за відомостями Реєстру.
 
554. 3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 137 цього Кодексу та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додаються роздруковані персональні дані виборця, зазначені у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу.
 
555. 4. Якщо виборець до 10 жовтня відповідного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев’ятої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо роздруковані персональні дані, зазначені у частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 147 цього Кодексу.
 
556. 5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Кодексом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 146, 147, 149 цього Кодексу.
 
557. 6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних відповідно до частини дев’ятої цієї статті, -протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.
 
558. 7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
 
559. 8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного у частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів відповідних дипломатичних установ України для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.
 
560. 9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється до початку виборчого процесу чи процесу референдуму у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі і тривати не менш як 90 днів.
 
561. Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю ведення Реєстру
 
562. 1. Політична партія, представлена фракцією у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених цією статтею.
 
563. 2. За письмовим зверненням партії, зазначеної у частині першій цієї статті, розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру. За письмовим зверненням партії розпорядник Реєстру може надати їй додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, засвідчену цифровим підписом.
 
564. 3. Копія бази даних Реєстру, зазначена в частині другій цієї статті, може бути надана уповноваженому представнику партії протягом місяця після завершення уточнення Реєстру, передбаченого статтею 151 цього Кодексу, а також у рік проведення чергових загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів, всеукраїнського референдуму не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.
 
565. 4. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру із дотриманням вимог законодавства України.
 
566. 5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання, а також фіксацію технічними засобами порушення такого захисту. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Самостійне виготовлення вторинних електронних копій бази даних Реєстру, а також розповсюдження копій бази даних Реєстру на паперових носіях забороняється.
 
567. 6. Не пізніш як через два місяці після отримання копії (копій) бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути розпоряднику Реєстру ці копії бази даних Реєстру.
 
568. 7. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій баз даних Реєстру в строк, зазначений у частині шостій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови у видачі копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності у встановленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
 
569. 9. За підсумком перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, протиправне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса (адреса житла) котрих відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру здійснює перевірку обґрунтованості заяви та вживає відповідних заходів у порядку, передбаченому статтями 146 і 147 цього Кодексу.
 
570. Стаття 153. Фінансування Державного реєстру виборців
 
571. Фінансування діяльності щодо ведення Реєстру, оновлення його матеріальної бази та програмного забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (в частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 
572. Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру
 
573. 1. Під час підготовки та проведення загальнонаціональних чи місцевих виборів, всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:
 
574. 1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
 
575. 2) уточнення попередніх списків виборців та складання уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
576. 3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 
577. 4) перевірки достовірності відомостей про виборців (громадян України), передбаченої частинами другою та третьою цієї статті.
 
578. 2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані відповідно до статті 155 цього Кодексу відповідними виборчими комісіями для перевірки достовірності відомостей про виборців. які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
 
579. 3. За зверненням Міністерства юстиції України до розпорядника Реєстру персональні дані Реєстру можуть бути використані для перевірки достовірності відомостей про громадян України, які у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні», своїми підписами підтримали створення політичної партії.
 
580. 4. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю ведення Реєстру у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом.
 
581. 5. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних загальнодержавної системи обліку фізичних осіб після її створення.
 
582. 6. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - п’ятій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду. Розпорядник Реєстру або орган ведення Реєстру протягом семи днів з дня надання персональних даних виборця на виконання рішення суду інформує про це відповідного виборця, надсилаючи повідомлення на його виборчу адресу.
 
583. Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців
 
584. 1. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру здійснюється щодо:
 
585. 1) наявності запису про виборця в Реєстрі з відповідними ідентифікаційними даними;
 
586. 2) відповідності виборчої адреси виборця, зазначеної в персональних даних Реєстру, та його адреси, що перевіряється.
 
587. 2. Результатом перевірки відомостей про виборця є висновок щодо:
 
588. 1) наявності у базі даних Реєстру запису щодо цього виборця;
 
589. 2) достовірності виборчої адреси виборця.
 
590. 3. Якщо хоча б одна з позицій, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 133 цього Кодексу, у персональних даних Реєстру відрізняється від відповідних відомостей про виборця, які перевіряються, вважається, що запис про такого виборця у базі даних Реєстру відсутній.
 
591. 4. Якщо при відповідності ідентифікаційних даних виборця його виборча адреса, зазначена в персональних даних Реєстру, відрізняється від його вказаної адреси, відомості про такого виборця вважаються недостовірними.
 
592. 5. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
593. 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
594. 2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
 
595. 3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
 
596. 4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
 
597. 5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
598. 6. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
 
599. 7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
600. 1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
601. 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, уповноваженими особами організацій партій;
 
602. 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у випадках, коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу).
 
603. 8. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
604. 1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
 
605. 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії, уповноваженими особами організацій партій;
 
606. 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у випадках, коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу);
 
607. 4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
 
608. 5) виборців, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
609. 9. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині восьмій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
610. 1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
 
611. 2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.
 
612. Стаття 156. Використання статистичної інформації
 
613. 1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України при утворенні постійних виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішенні інших питань організації підготовки та проведення загальнонаціональних виборів, всеукраїнського референдуму.
 
614. 2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
615. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія може звернутися із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах повноважень відповідної виборчої комісії питань організації та підготовки місцевих виборів, місцевого референдуму, стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій виборчій дільниці чи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Орган ведення Реєстру надає виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, зазначений у запиті або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
 
616. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Орган ведення надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
617. 5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному сайті Центральної виборчої комісії протягом шести місяців.
 
618. 6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.
 
619. Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру
 
620. 1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за протиправне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу щодо порядку ведення Реєстру.
 
621. 2. Особи несуть відповідальність за:
 
622. 1) умисне подання до органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
 
623. 2) несанкціонований доступ до Реєстру;
 
624. 3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.
 
625. 3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
 
626. 1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання відомостей Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
 
627. 2) протиправне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
 
628. 3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
 
629. 4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;
 
630. 5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом;
 
631. 6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 
632. 7) умисне порушення захисту Реєстру, умисне передання відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
 
633. 4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів, установ, організацій несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання до органів ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.
 
634. Розділ ХІ. Списки виборців
 
635. Стаття 158. Складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру
 
636. 1. Після початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів кожен орган ведення Реєстру на території України на підставі відомостей Реєстру не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування складає та виготовляє попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях та на постійних спеціальних виборчих дільницях у місцях перебування виборців, зазначених у пункті 3 частини другої статті 36 цього Кодексу, у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України на підставі відомостей Реєстру у ті ж строки складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.
 
637. 2. У разі призначення повсюдних місцевих виборів кожен орган ведення Реєстру на території України складає та виготовляє у строки, встановлені частиною першою цієї статті, попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
 
638. 3. У разі призначення окремих місцевих виборів попередні списки виборців складаються та виготовляються у строки, встановлені частиною першою цієї статті, відповідними органами ведення Реєстру для звичайних виборчих дільниць, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
 
639. 4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці відповідно до відомостей Реєстру, крім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Реєстру містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою.
 
640. 5. Члени окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів включаються до списків виборців на одній із виборчих дільниць міста (селища) -центру відповідного територіального виборчого округу, визначеній рішенням цієї комісії, на підставі рішення Центральної виборчої комісії, наданого відповідним органам ведення Реєстру згідно з частиною дев’ятою статті 87 цього Кодексу.
 
641. 6. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців на відповідних виборах тільки один раз тільки на одній виборчій дільниці.
 
642. 7. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа «Підпис виборця».
 
643. 8. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію аркушів та наскрізну нумерацію записів про виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
 
644. 9. У попередньому списку виборців зазначаються:
 
645. 1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
 
646. 2) день, місяць, рік народження виборця;
 
647. 3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 
648. 4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі «Примітки».
 
649. 10. Попередній список виборців для кожної дільниці, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, виготовляється у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Достовірність і повнота відомостей попереднього списку виборців на кожному аркуші кожного примірника попереднього списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру до закінчення відповідного виборчого процесу.
 
650. 11. У разі проведення одночасно кількох виборів список виборців на виборчій дільниці є єдиним для усіх таких виборів. У разі проведення одночасно загальнонаціональних і місцевих виборів у списку виборців ставиться відмітка, яка унеможливлює отримання виборчих бюлетенів на місцевих виборах тими виборцями, які не мають права голосу на цих виборах. Порядок поставлення такої відмітки встановлює Центральна виборча комісія.
 
651. Стаття 159. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців
 
652. 1. Не пізніш як вісімнадцять днів до дня голосування орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайній виборчій дільниці, іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, номер виборця у попередньому списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, а також про час і місце голосування.
 
653. 2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 158 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про відмову від цієї можливості та бажання проголосувати у приміщенні для голосування.
 
654. 3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією. Орган ведення Реєстру забезпечує виготовлення необхідної кількості іменних запрошень за рахунок коштів, переданих Центральною виборчою комісією.
 
655. Стаття 160. Громадський контроль за складанням попередніх списків виборців
 
656. 1. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та уточнення попередніх списків виборців та виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Реєстру Центральна виборча комісія не пізніше як на двадцятий день з дня початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів створює центральну та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять не більше як по дві особи за поданням політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України. Подання кандидатур до складу контрольних груп підписується керівником відповідної партії (особою, яка виконує його повноваження), підпис якого скріплюється печаткою партії, і вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятнадцятий день після початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів.
 
657. 2. Члени контрольних груп, зазначених у частині першій цієї статті, мають право знайомитися із перебігом складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру та їх уточнення на виборчих дільницях, а також із виготовленням списків виборців для голосування органами ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру, регіональні органи адміністрування Реєстру зобов’язані сприяти членам контрольних груп у реалізації їх прав.
 
658. 3. Контрольні групи, зазначені у частині першій цієї статті, припиняють свою діяльність у день голосування на відповідних виборах.
 
659. Стаття 161. Передання попередніх списків виборців окружним чи територіальним виборчим комісіям
 
660. 1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ) не пізніш як за двадцять один день до дня голосування надає попередні списки виборців на виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді:
 
661. 1) відповідній окружній виборчій комісії загальнонаціональних виборів - у випадку, зазначеному у частині першій статті 158 цього Кодексу;
 
662. 2) відповідній районній, міській (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчій комісії - у випадках, зазначених у частинах другій та третій статті 158 цього Кодексу, крім випадку, зазначеного у пункті 3 цієї частини;
 
663. 3) відповідній сільській, селищній, міській (міста районного значення) виборчій комісії - у разі проведення позачергових або перших виборів голови відповідної громади, старости, позачергових, перших або проміжних виборів депутатів (депутата) відповідної місцевої ради..
 
664. 2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять один день до дня голосування на загальнонаціональних виборах надає один примірник попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях на паперових носіях та в електронному вигляді Центральній виборчій комісії.
 
665. 3. Окружна (територіальна) виборча комісія контролює своєчасність складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру на відповідній території. Ненадання попередніх списків виборців до окружної (територіальної) виборчої комісії у строк, встановлений частиною першою цієї статті, невідкладно оскаржується виборчою комісією до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
666. 4. Передання попередніх списків виборців окружній (територіальній) виборчій комісії здійснюється керівником органу ведення Реєстру на засіданні цієї комісії. Про передання зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший ( у виборчій комісії.
 
667. Стаття 162. Передання попередніх списків виборців дільничним виборчим комісіям
 
668. 1. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування передає на своєму засіданні кожній дільничній виборчій комісії відповідного територіального виборчого округу (адміністративно-територіальної одиниці) попередній список виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий від органу ведення Реєстру у порядку, визначеному статтею 158 цього Кодексу, в одному примірнику. Другий примірник списку виборців зберігається в окружній (територіальній) виборчій комісії.
 
669. 2. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних суб’єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 87 цього Кодексу. Одним із зазначених трьох членів комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості ( заступник голови або секретар комісії.
 
670. 3. Про передання дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт у двох примірниках за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Перший примірник акта зберігається в окружній чи територіальній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців надається дільничній виборчій комісії.
 
671. 4. При проведенні загальнонаціональних виборів органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять днів до дня голосування передає попередні списки виборців на постійних закордонних виборчих дільницях закордонним дипломатичним установам України. Зміст попередніх списків виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку з наступним переданням цих списків на паперових носіях у встановленому порядку. Зазначені дипломатичні установи невідкладно надають списки виборців в одному примірнику відповідним дільничним виборчим комісіям постійних закордонних виборчих дільниць.
 
672. Стаття 163. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць
 
673. 1. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в одному з місць перебування виборців, зазначених у пунктах 1, 2, 4-7 (при проведенні місцевих виборів - пунктів 1 та 2) частини другої статті 36 цього Кодексу, складається відповідною дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування за формою, зазначеною у частині шостій статті 150 цього Кодексу, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, керівником полярної станції, командиром військової частини (формування).
 
674. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, керівника полярної станції, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Особа, уповноважена підписати зазначені відомості, забезпечує не пізніш як за вісім днів до дня голосування подання цих відомостей дільничній виборчій комісії та несе відповідальність їх повноту та достовірність.
 
675. 3. У поданні, зазначеному у частині другій цієї статті, зазначаються відомості щодо виборців, передбачені частиною сьомою статті 63 цього Закону. У поданні керівника стаціонарного лікувального закладу, слідчого ізолятора зазначається також орієнтовний строк перебування кожного виборця у відповідному закладі. Виборці, які повинні покинути відповідний заклад до дня голосування, до подання, зазначеного у частині другій цієї статті, та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
 
676. 4. При складанні попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для місцевих виборів до списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться відповідні місцеві вибори.
 
677. 5. У разі одночасного проведення загальнонаціональних та місцевих виборів дільнична виборча комісія при складанні списку виборців забезпечує дотримання вимог, зазначених у частині одинадцятій статті 158 цього Кодексу.
 
678. 5. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, зазначеній у частині першій цієї статті, один примірник списку виборців передається до відповідної окружної (при проведенні місцевих виборів - територіальної) виборчої комісії. Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях, передається до окружної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
679. 6. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання примірника списку виборців, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, засвідчені головою комісії та скріплені печаткою комісії, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес виборців, включених до такого списку.
 
680. Стаття 164. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями тимчасових закордонних виборчих дільниць
 
681. 1. При проведенні загальнонаціональних виборів попередній список виборців на тимчасовій закордонній дільниці складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідної закордонної дипломатичної установи України, командиром військової частини (формування), дислокованого за межами України. Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців його зміст невідкладно передається до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України технічними засобами зв’язку.
 
682. 2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніше наступного дня після отримання змісту цього списку виборців, зазначеного у частині першій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до такого списку, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес цих виборців, .
 
683. Стаття 165. Ознайомлення зі списком виборців на виборчій дільниці
 
684. 1. Дільнична виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання попереднього списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені відповідно частинами першою та четвертою статті 162 цього Кодексу, чи після складення попереднього списку виборців на дільниці надає цей список виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
685. 2. Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями, представниками інших суб’єктів виборчого процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії).
 
686. 3. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині другій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині сьомій статті 115 цього Кодексу.
 
687. 4. Кожен виборець, незалежно від його виборчої адреси, має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців.
 
688. 5. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій дільниці припиняється за чотири дні до дня голосування.
 
689. Стаття 166. Порядок оскарження неправильностей у попередніх списках виборців
 
690. 1. Виборець, кандидат, партія (організація партії) -суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
691. 2. Скарга виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, адресована відповідному органу ведення Реєстру, може бути подана до відповідної дільничної чи окружної (територіальної) виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру.
 
692. 3. Скарга стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 163 цього Кодексу, адресується та подається до відповідної дільничної або окружної (територіальної) виборчої комісії, а на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 164 цього Кодексу - до відповідної дільничної або Центральної виборчої комісії.
 
693. 4. Скарга щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців на одній чи різних виборчих дільницях може бути подана до Центральної виборчої комісії як розпорядника Реєстру.
 
694. 5. Позовна заява виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно неправильностей у попередньому списку виборців на виборчій дільниці може бути подана до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Стосовно списків виборців на закордонних виборчих дільницях позовна заява подається до місцевого суду за місцем знаходження Центральної виборчої комісії.
 
695. 6. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Така скарга, що надійшла до дільничної чи окружної виборчої комісії, невідкладно передається відповідному органу ведення Реєстру.
 
696. 7. Виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу), яка самостійно або при розгляді скарг, зазначених у частині другій цієї статті, виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення із цих підстав до відповідного органу ведення Реєстру щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Комісія невідкладно, однак не пізніш як за чотири дні до дня голосування, передає зазначене рішення разом із скаргою та доданими до неї документами до відповідного органу ведення Реєстру.
 
697. 8. Якщо виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про інші можливі місця включення цієї особи до списків виборців.
 
698. 9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому статтями 146 та 147 цього Кодексу, приймає відповідне рішення і надає відповідь суб’єкту звернення по суті його скарги не пізніш як на п’ятий день з дня отримання скарги, однак не пізніш як за три дні до дня голосування.
 
699. 10. Суд, який прийняв рішення за позовом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, однак не пізніш як за три дні до дня голосування передає зазначене рішення до відповідного органу ведення Реєстру, а також до відповідної дільничної виборчої комісії.
 
700. Стаття 167. Порядок уточнення списків виборців органами ведення Реєстру
 
701. 1. Орган ведення Реєстр.картка №166) цього Кодексу, повідомлення та рішення, зазначені в частинах восьмій - десятій статті 166 цього Кодексу, а також рішення про утворення та зміни у складі виборчих комісій, зазначені у частині дев’ятій статті 88, частині дванадцятій статті 96, частині одинадцятій статті 104, частині одинадцятій статті 106 цього Кодексу, та додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому статтями 146 та 147 цього Кодексу, у тому числі із зверненням до виборця, якого це стосується, та не пізніш як за три дні до дня голосування вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Реєстрі. Про внесення змін до відомостей Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні виборчі комісії, виборця, якого це стосується, а також суб’єкта звернення зі скаргою. Такі зміни враховуються органом ведення Державного реєстру виборців при виготовленні уточнених списків виборців.
 
702. 2. Орган ведення Реєстру невідкладно вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині десятій статті 166 цього Кодексу, які надійшли не пізніш як за три дні до дня голосування, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.
 
703. Стаття 168. Виготовлення уточнених списків виборців органами ведення Реєстру
 
704. 1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш ніж за три дні до дня голосування виготовляє уточнені списки виборців на виборчих дільницях, зазначених у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперовому носії у двох примірниках та в електронному вигляді.
 
705. 2. Уточнений список виборців повинен відповідати вимогам, встановленим частинами восьмою та дев’ятою статті 158 цього Кодексу. Уточнений список виборців містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня. У разі проведення одночасно загальнонаціональних та місцевих виборів у списку виборців передбачаються окремі графи для підписів виборця за отримання виборчого бюлетеня для таких виборів. Достовірність і повнота відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується на кожному аркуші кожного примірника списку підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.
 
706. 3. Виборець може бути включений до уточненого списку виборців лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень, суди при розгляді спорів щодо списків виборців вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до уточнених списків виборців.
 
707. 4. Виборець, включений до складу окружної (територіальної) виборчої комісії після складання попередніх списків виборців, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться окружна (територіальна) виборча комісія, включається органом ведення Реєстру до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження окружної (територіальної) виборчої комісії. Така особа не включається до уточненого списку виборців за своєю виборчою адресою.
 
708. 5. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії, включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він є членом комісії. Такий виборець не включається до уточненого списку виборців за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.
 
709. 6. Виборець, чиї повноваження у складі окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня голосування, не включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він був включений до списку виборців у зв’язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
 
710. 7. Орган ведення Реєстру не включає до уточненого списку виборців, щодо яких він отримав відомості про включення їх до списків виборців на спеціальних чи закордонних виборчих дільницях відповідно до частини шостої статті 163, частини другої статті 164 чи частини сьомої статті 170 цього Кодексу. Орган ведення Реєстру включає до уточненого списку виборців на звичайних виборчих дільницях за їх виборчими адресами тих виборців, які відповідно до відомостей, зазначених у частині сьомій статті 170 цього Кодексу, виключені із уточненого списку виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці у зв’язку з тим, що вони вибули із відповідного лікувального закладу, слідчого ізолятора.
 
711. 8. Орган ведення Реєстру не включає до уточненого списку виборців за їх виборчими адресами виборців, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси відповідно до статті … цього Кодексу.
 
712. 9. Список виборців для голосування на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Реєстру відповідає за повноту і точність виготовлених ним уточнених списків виборців, їх відповідність вимогам цього Кодексу та своєчасне надання дільничним виборчим комісіям.
 
713. Стаття 169. Передання уточнених списків виборців для голосування виборчим комісіям
 
714. 1. Уточнені списки виборців, виготовлені органом ведення Реєстру, в одному примірнику передаються відповідній дільничній виборчій комісії виборчої дільниці, зазначеної у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, уповноваженим працівником органу ведення Реєстру на засіданні окружної (територіальної) виборчої комісії, на якому дільничним виборчим комісіям передаються виборчі бюлетені відповідно до частини першої статті 225 цього Кодексу. При отриманні уточненого списку виборців представники дільничної виборчої комісії передають окружній виборчій комісії примірник попереднього списку виборців.
 
715. 2. Уточнені списки виборців на електронному носії передаються органом ведення Реєстру окружній (територіальній) виборчій комісії до початку засідання, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
716. 3. Окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу про передання дільничним виборчим комісіям примірників уточнених списків виборців, а окружній (територіальній) виборчій комісії - уточнених списків виборців на електронному носії та передання дільничними виборчими комісіями попередніх списків виборців окружній виборчій комісії. Зазначений акт підписується також уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців. Один примірник акта зберігається у відповідній окружній виборчій комісії, другий передається до органу ведення Державного реєстру виборців.
 
717. 4. Дільнична виборча комісія надає уточнений список виборців для загального ознайомлення у порядку, встановленому частинами першою - четвертою статті 165 цього Кодексу, до дня голосування.
 
718. Стаття 170. Порядок уточнення списків виборців дільничними виборчими комісіями
 
719. 1. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, розглядає подані до неї скарги, зазначені у частині четвертій статті 166 цього Кодексу, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
720. 2. Дільнична виборча комісія при розгляді скарг щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу, має право звернутися до відповідного органу ведення Реєстру щодо перевірки та уточнення інформації про виборчу адресу чи інших персональних даних виборця.
 
721. 3. Орган ведення Реєстру надає виборчим комісіям відповідь на звернення, зазначене у частині другій цієї статті, не пізніш як на наступний день після отримання звернення виборчої комісії, але не пізніш як за три дні до дня голосування.
 
722. 4. Керівник закладу, установи, командир військової частини (формування), де утворена спеціальна виборча дільниця, подають відповідній дільничній виборчій комісії відомості про виборців, які вибули з закладу, установи, місця дислокації військової частини (формування) або прибули до закладу, установи, місця дислокації військової частини (формування) після строку, зазначеного у частині першій статті 163 цього Кодексу. Такі відомості подаються не пізніш як за два дні до дня голосування у двох примірниках за підписом керівника відповідного закладу, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
723. 5. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання передає один примірник відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті, до окружної (територіальної) виборчої комісії. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості до органів ведення Реєстру за виборчими адресами відповідних виборців.
 
724. 6. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, вносить уточнення до змісту списку виборців на виборчій дільниці:
 
725. 1) на підставі власних рішень, зазначених у частині першій цієї статті;
 
726. 2) на підставі відповідей органу ведення Реєстру, зазначених у частині третій цієї статті;
 
727. 3) на виконання рішень суду щодо спику виборців на цій дільниці;
 
728. 5) на підставі подань, зазначених у частині чертвертій цієї статті.
 
729. 7. При уточненні списків виборців для місцевих виборів до уточненого списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
 
730. 8. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішень відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії про формування та зміни складу дільничної виборчої комісії.
 
731. 9. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, за підсумками уточнення змісту списку виборців не пізніш як за два дні до дня голосування виготовляє у двох примірниках уточнений список виборців на цій виборчій дільниці за формою, зазначеною у частині четвертій статті 168 цього Кодексу. Достовірність і точність відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Другий примірник списку виборців для голосування на такій дільниці передається окружній виборчій комісії при отриманні виборчих бюлетенів відповідно до частини першої статті 225 цього Кодексу.
 
732. 10. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці після його виготовлення не допускається.
 
733. 11. Виборець, який поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною четвертою статті 230 цього Кодексу. У цьому разі до списку виборців для голосування на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
734. Стаття 171. Внесення змін до уточненого списку виборців
 
735. 1. Дільнична виборча комісія вносить зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру, лише у випадках, зазначених у частинах другій, четвертій та восьмій цієї статті.
 
736. 2. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, яке поступило до дільничної виборчої комісії або надане виборцем до 20 години напередодні дня голосування, на засіданні комісії, зазначеному у статті 231 цього Кодексу.
 
737. 3. Виборець, який виявив неправильності в уточненому списку виборців (у тому числі безпідставне включення або безпідставне виключення особи зі списку виборців), має право невідкладно до 14 години напередодні дня голосування звернутися зі скаргою до відповідного органу ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру організують свою роботу, у тому числі напередодні дня голосування, у такий спосіб, щоб забезпечити прийняття та невідкладний розгляд скарг виборців.
 
738. 4. Якщо у підсумку розгляду скарги виборця, зазначеної у частині третій цієї статті, орган ведення Реєстру виявить неправильність в уточненому списку виборців (у тому числі безпідставне включення або безпідставне виключення особи з уточненого списку виборців), він не пізніш як о 18 годині напередодні дня голосування письмово за підписом керівника органу ведення Реєстру, засвідченого печаткою органу, повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про виявлену неправильність та про доручення внести відповідну зміну до уточненого списку виборців.
 
739. 5. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, на своєму засіданні, зазначеному у статті 231 цього Кодексу.
 
740. 6. При включенні виборця до уточненого списку виборців на виборчій дільниці з підстав, зазначених у частинах другій та четвертій цієї статті, відомості про нього вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі «Примітки» зазначаються дата і номер відповідного рішення суду, дата і вхідний номер повідомлення органу ведення Реєстру, які стали підставою включення виборця до списку виборців.
 
741. 7. Виключення з уточненого списку виборців осіб, які протиправно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення відомостей про виборця, що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі «Підпис виборця». При цьому у графі «Примітки» зазначаються дата і номер відповідного рішення суду або дата і вхідний номер повідомлення органу ведення Реєстру, які стали підставою виключення особи зі списку виборців.
 
742. 8. У разі виявлення у день голосування неточностей та технічних описок у написанні прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові виборця, його дати народження, номера будинку, квартири адреси місця проживання, якщо, незважаючи на такі неточності та описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, і такі неточності та описки не ставлять під сумнів право голосу особи, голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії спільно вносять відповідні виправлення в уточнений список виборців. Таке виправлення засвідчується записом «Виправлено» та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі «Примітки» уточненого списку виборців. Про таке виправлення дільнична виборча комісія повідомляє відповідний орган ведення Реєстру не пізніш як на п’ятий день після дня голосування.
 
743. 9. У день голосування вносити зміни до уточненого списку виборців забороняється.
 
744. Стаття 172. Особливості уточнення списку виборців на закордонній виборчій дільниці
 
745. 1. Виборець, який на день голосування перебуватиме за межами України, однак не включений до списку виборців на жодній закордонній виборчій дільниці і не отримав перед вибуттям з України відкріпного посвідчення відповідно до статті 175 цього Кодексу, не пізніш як за сім днів до дня голосування може особисто подати до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці із зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частинах четвертій або п’ятій статті 10 цього Кодексу.
 
746. 2. Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць невідкладно передають за допомогою технічних засобів зв’язку до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України власні звернення щодо виявлених неточностей у списку виборців, подані до виборчої комісії скарги щодо списку виборців, а також заяви виборців, зазначені у частині першій цієї статті.
 
747. 3. Орган ведення Реєстр.картка №146) та 147 цього Кодексу, та вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Реєстрі. Про внесення змін чи службових відміток до Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні дільничні виборчі комісії, а також суб’єкта звернення зі скаргою через відповідну дипломатичну установу України.
 
748. 4. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині десятій статті 166 цього Кодексу, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.
 
749. 5. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за формою, передбаченою частинами четвертою та п’ятою статті 149 цього Кодексу, подають відомості:
 
750. 1) керівники закордонних дипломатичних установ України ( про громадян України, які прийняті на консульський облік та зняті з консульського обліку після останнього поновлення персональних даних Реєстру;
 
751. 2) Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України ( про громадян України - виборців, які прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, та які вибули з зазначених військових частин (формувань), після останнього поновлення персональних даних Реєстру.
 
752. 6. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подання, зазначені у частині п’ятій цієї статті, у порядку, встановленому статтею 149 цього Кодексу.
 
753. 7. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить уточнення до списків виборців на закордонних виборчих дільницях на підставі:
 
754. 1) підсумку розгляду звернень та скарг, зазначених у частині другій цієї статті;
 
755. 2) розгляду відомостей органів, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
756. 3) рішень суду чи Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;
 
757. 4) рішень Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;
 
758. 5) зміни виборцями місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
759. 8. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш ніж за п’ять днів до дня голосування виготовляє у трьох примірниках уточнені списки виборців для закордонних виборчих дільниць за формою, визначеною частиною восьмою статті 168 цього Кодексу.
 
760. 9. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України передає списки виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям через відповідні закордонні дипломатичні установи України. Списки виборців передаються разом із виборчими бюлетенями відповідно до статті 225 цього Кодексу. При необхідності зміст списків виборців попередньо передається за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
761. 10. Орган ведення реєстру у Міністерстві закордонних справ України забезпечує своєчасне повідомлення відповідних органів ведення Реєстру про включення до списків виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях виборців з виборчими адресами на території України.
 
762. 11. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру.
 
763. Розділ ХІІ. ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ
 
764. Стаття 173. Право виборця на тимчасову зміну місця голосування
 
765. 1. Право виборця на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси є засобом гарантування загального та рівного виборчого права на загальнонаціональних виборах.
 
766. 2. Право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на загальнонаціональних виборах має кожен виборець, який з об’єктивних причин у день голосування на таких виборах (день повторного голосування) перебуває:
 
767. 1) за межами адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої відноситься його виборча адреса (у тому числі за межами України);
 
768. 2) на території України, якщо його виборча адреса віднесена до однієї з закордонних виборчих дільниць.
 
769. 3. На місцевих виборах виборець не має права на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
770. Стаття 174. Порядок і строки звернення виборця щодо тимчасової зміни місця голосування
 
771. 1. Виборець, який під час виборчого процесу до дня голосування включно вибув або має вибути з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, за межі України чи адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої віднесена його виборча адреса, може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або за місцем перебування (у разі виїзду за межі України - до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України (у тому числі через відповідну закордонну дипломатичну установу України) з письмовою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
772. 2. Виборець, який має виборчу адресу за межами України і до дня голосування включно повернувся або має повернутися в Україну, може звернутися з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України (у тому числі через дільничну виборчу комісію закордонної виборчої дільниці чи закордонну дипломатичну установу України) або за місцем свого перебування в Україні.
 
773. 3. У заяві виборця про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси (далі - заява про зміну місця голосування) зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця - прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), дата та місце народження, виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та місце перебування (населений пункт, район, область) у день голосування (навчання або робота у зазначеному місці, проживання разом з сім’єю, статус внутрішньо переміщеної особи, інші поважні підстави).
 
774. 4. Заява про зміну місця голосування може бути подана до відповідного органу ведення Реєстру (дільничної виборчої комісії після початку виборчого процесу, але не пізніш як за сім днів до дня голосування.
 
775. Стаття 175. Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця
 
776. 1. При поданні заяви про зміну місця голосування на території України виборець пред’являє уповноваженому працівнику органу ведення Державного реєстру виборців, який приймає заяву, один з документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої статті 10 цього Кодексу, та (при намірі проголосувати у закордонному виборчому окрузі, крім держав, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України) один із документів, зазначених у пунктах 4-6 частини першої статті 10 цього Кодексу, а також документи, які підтверджують підставу тимчасової зміни місця голосування виборця. Орган ведення Реєстру виготовляє копії зазначених документів, які зберігаються разом із заявою виборця. Подана заява реєструється органом ведення Реєстру у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
777. 2. При поданні заяви про зміну місця голосування за межами території України пред’являє уповноваженому члену дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці (уповноваженому працівнику закордонної дипломатичної установи України), який приймає заяву, один із документів, зазначених у пунктах 4-6 частини першої статті 10 цього Кодексу, а також документи, які підтверджують підставу тимчасової зміни місця голосування виборця. Дільнична виборча комісія, закордонна дипломатична установа України невідкладно передає заяву виборця та додатні до неї документи (їх копії) до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за допомогою засобів технічного зв’язку.
 
778. 3. Орган ведення Реєстру невідкладно перевіряє відомості, вказані у заяві виборця про зміну місця голосування, стосовно їх повноти та відповідності документу, що посвідчує особу та громадянство України виборця. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, і зазначені недоліки неможливо невідкладно усунути, заява повертається виборцю із роз’ясненням встановлених недоліків та порядку їх усунення.
 
779. 4. Орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, закордонна дипломатична установа України) надає виборцям необхідну правову допомогу при поданні заяви про зміну місця голосування, зокрема, сприяє виборцю у визначенні територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій може проголосувати виборець за місцем перебування виборця у день голосування.
 
780. 5. Заява виборця про зміну місця голосування виборця розглядається органом ведення Реєстру невідкладно. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включені персональні дані заявника до бази даних Реєстру, чи має заявник право голосу на виборах, а також чи вже змінював заявник місце голосування на відповідних виборах.
 
781. 6. Якщо за підсумками розгляду встановлено обґрунтованість заяви про тимчасову зміну місця голосування, керівник органу ведення Реєстру видає відповідний наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Зазначений наказ є підставою для внесення відповідної службової відмітки до персональних даних виборця у Реєстрі.
 
782. 7. Про тимчасову зміну місця голосування орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці) видає виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією відповідно до статті 175 цього Кодексу. Виборець засвідчує отримання посвідчення про тимчасову зміну місця голосування шляхом поставлення свого підпису у журналі обліку виданих посвідчень.
 
783. 8. Орган ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування лише з таких підстав:
 
784. 1) якщо заяву подано пізніше ніж за десять днів до дня голосування;
 
785. 2) якщо встановлено, що особа, яка звернулася з заявою, не має права голосу;
 
786. 3) якщо до заяви не додано документів, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування;
 
787. 4) якщо надані документи не обґрунтовують необхідність тимчасової зміни місця голосування;
 
788. 5) якщо місце перебування виборця у день голосування належить до тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, що й виборча адреса виборця.
 
789. 9. У разі відмови у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування керівник органу ведення Реєстру видає наказ із зазначенням вичерпних підстав відмови. Особі, якій відмовлено у заяві, видається копія зазначеного наказу.
 
790. 10. Відмова у задоволенні заяви про тимчасову зміну місця голосування може бути оскаржена до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України для розгляду виборчого спору.
 
791. Стаття 176. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування
 
792. 1. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування та способи захисту бланку такого посвідчення встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.
 
793. 2. На бланку посвідчення про тимчасову зміну місця голосування зазначаються назва виборів і день голосування на виборах.
 
794. 3. На бланку посвідчення передбачаються місця для:
 
795. 1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;
 
796. 2) номера територіального виборчого округу та назви органу ведення Реєстру або зазначення закордонного виборчого округу та номера закордонної виборчої дільниці, де воно було видане;
 
797. 3) номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу, номера виборчої дільниці, на якій виборець має намір проголосувати;
 
798. 4) прізвища та підпису керівника органу ведення Реєстру, який видав посвідчення;
 
799. 5) дати отримання виборцем посвідчення;
 
800. 6) відтиску печатки органу ведення Реєстру або дільничної виборчої комісії;
 
801. 7) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
 
802. 4. Бланки відкріпних посвідчень мають єдину нумерацію у всьому єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
803. Стаття 177. Виготовлення та облік бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування
 
804. 1. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування (далі - посвідчення) виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, персональні дані яких внесені до Реєстру станом на початок виборчого процесу.
 
805. 2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків посвідчень не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування відповідно до встановленої нею форми і з дотриманням вимог статті 173 цього Кодексу у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, без проведення тендерних (конкурсних) процедур.
 
806. 3. Порядок виготовлення бланків посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання органам ведення Реєстру та дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
807. 4. Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бланків посвідчень, строків їх виготовлення, їх облік та передання замовнику. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бланків посвідчень.
 
808. 5. Бланк посвідчення є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії забезпечують збереження, суворий облік отриманих та виданих бланків посвідчень відповідно до вимог цього Кодексу. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків посвідчень, передається підприємством-виготовлювачем, органами ведення Реєстру, дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ.
 
809. 6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сорок днів до дня голосування передає органам ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) бланки посвідчень у кількості, що не перевищує два відсотки від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру.
 
810. 7. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України бланки посвідчень у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси за межами України. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування передає бланки посвідчень дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.
 
811. 8. Органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць погашають та запаковують невикористані бланки посвідчень у порядку та в строки, встановлені Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія забезпечує збереження бланків посвідчень, не переданих органам ведення Реєстру, та їх погашення у встановлені строки.
 
812. Стаття 178. Включення виборця, який змінив місце голосування, до уточнених списків виборців
 
813. 1. Орган ведення Реєстру, який прийняв рішення про тимчасову зміну місця голосування виборця, невідкладно надсилає повідомлення до органу ведення Реєстру за місцем голосування виборця (якщо зазначене рішення прийняте органом ведення Реєстру за виборчою адресою виборця) чи за виборчою адресою виборця (якщо зазначене рішення прийняте органом ведення Реєстру за місцем перебування виборця).
 
814. 2. Орган ведення Реєстру за виборчою адресою виборця, щодо якого прийнято рішення про тимчасову зміну місця голосування, не включає зазначеного виборця до уточненого списку виборців на виборчій дільниці за його виборчою адресою. Відповідне повідомлення про це надсилається за виборчою адресою виборця.
 
815. 3. Орган ведення Реєстру за місцем перебування виборця включає його до уточненого списку виборців на відповідній виборчій дільниці. При цьому у графі «Примітки» зазначається номер і дата видання посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, назва органу ведення Реєстру, який прийняв відповідне рішення.
 
816. 4. Виборець, який змінив місце голосування без зміни виборчої адреси, може проголосувати виключно на виборчій дільниці, номер якої зазначено у посвідченні про тимчасову зміну місця голосування.
 
817. Глава ІV. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ
 
818. Розділ ХІІІ. Бюджетне фінансування виборів
 
819. Стаття 179. Загальні засади фінансування виборів
 
820. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів відповідно до цього Кодексу здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України або бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів, та коштів виборчих фондів, які утворюються суб’єктами відповідного виборчого процесу, визначеними цим Кодексом.
 
821. 2. Витрати на підготовку і проведення загальнонаціональних виборів, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків.
 
822. 3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим виключно за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до затвердженого виборчою комісією Автономної Республіки Крим кошторису видатків.
 
823. 4. Витрати на підготовку і проведення місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) здійснюються:
 
824. 1) чергових, позачергових та перших виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України;
 
825. 2) повторних та проміжних виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів.
 
826. 5. Витрати, передбачені частиною четвертою цієї статті, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису видатків.
 
827. 6. Фінансування передвиборних інформаційних та агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з кандидатами чи партіями (організаціями партій) ( суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також фінансова підтримка членів виборчих комісій поза межами оплати їх праці, встановленими статтею 103 цього Кодексу, забороняється.
 
828. Стаття 180. Фінансування виборів за рахунок коштів Державного бюджету України
 
829. 1. Центральна виборча комісія є головним розпорядником коштів, зазначених у частині другій та пункті 1 частини четвертої статті 179, частині шостій статті 181 цього Кодексу.
 
830. 2. Відповідна територіальна виборча комісія є розпорядником коштів, зазначених у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, та головним розпорядником коштів, зазначених у пункті 2 частини четвертої статті 179 цього Кодексу.
 
831. 3. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається кожного року окремим рядком у законі про Державний бюджет України.
 
832. 4. Кошти на підготовку і проведення виборів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Державним казначейством України Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня прийняття рішення про призначення відповідних виборів (у разі, коли рішення про призначення виборів відповідно до цього Кодексу не приймається, -у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу).
 
833. 5. Кошти на підготовку та проведення місцевих виборів, зазначені у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, Центральна виборча комісія перераховує відповідній територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня початку відповідного виборчого процесу.
 
834. 6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
835. 7. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень для голосування, приміщень виборчих комісій, оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у комісіях, оплату використання матеріально-технічних засобів.
 
836. 8. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини сьомої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу та не пізніше наступного дня після прийняття цього рішення подає його на затвердження до Центральної виборчої комісії.
 
837. 9. Головна територіальна виборча комісія не пізніш як на десятий день відповідного виборчого процесу місцевих виборів відповідно до середніх норм видатків, зазначених у частині сьомій цієї статті, складає єдиний кошторис видатків на підготовку і проведення виборів із включенням до нього видатків територіальної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі проведення повсюдних місцевих виборів видатки для потреб дільничних виборчих комісій передбачаються лише у кошторисах районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Київ та Севастополь виборчих комісій.
 
838. 10. Якщо у поточному році вибори не проводяться, кошти, що передбачалися Державним бюджетом України на ці цілі, не пізніше початку четвертого кварталу відповідного бюджетного року перерозподіляються за рішенням Кабінету Міністрів України на інші потреби, передбачені Державним бюджетом України.
 
839. Стаття 181. Фінансування виборів з місцевих бюджетів
 
840. 1. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поданням виборчої комісії Автономної Республіки Крим передбачається окремим рядком у бюджеті Автономної Республіки Крим на відповідний рік.
 
841. 2. У разі призначення позачергових або повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим поточного скликання не пізніш як на п’ятнадцятий день після призначення виборів за поданням виборчої комісії Автономної Республіки Крим зобов’язана внести зміни до бюджету Автономної Республіки Крим, передбачивши у ньому обсяг коштів, необхідний для підготовки і проведення зазначених виборів.
 
842. 3. Розподіл субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку та проведення місцевих виборів зазначених у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, здійснюється Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.
 
843. 4. У разі призначення повторних або проміжних місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) відповідна місцева рада не пізніш як на п’ятнадцятий день після прийняття рішення про призначення виборів за поданням відповідної територіальної виборчої комісії зобов’язана внести зміни до відповідного місцевого бюджету, передбачивши у ньому обсяг коштів, необхідний для підготовки і проведення зазначених виборів.
 
844. 5. У разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про неможливість внесення відповідних змін до місцевого бюджету у зв’язку з відсутністю у місцевому бюджеті коштів на проведення місцевих виборів, зазначених у частині четвертій цієї статті, відповідна головна виборча комісія місцевих виборів звертається з клопотанням до Центральної виборчої комісії щодо призначення відповідних виборів та виділення коштів з Державного бюджету України на проведення зазначених виборів за рахунок загального обсягу коштів, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів у Державному бюджеті України. Таке клопотання має бути підтримане відповідним сільським, селищним, міським головою (особою, яка відповідно до закону здійснює такі повноваження) та/або головою відповідної обласної державної адміністрації.
 
845. 6. У разі отримання клопотання, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, Центральна виборча комісія за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, приймає рішення про призначення зазначених місцевих виборів та виділення коштів з Державного бюджету України у визначеному нею розмірі на проведення цих виборів за рахунок загального обсягу коштів, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів у Державному бюджеті України, або відмовляє у такому призначенні. В останньому випадку місцеві вибори повинні бути проведені за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
846. 7. Єдиний кошторис видатків на підготовку і проведення відповідних місцевих виборів в обов’язковому порядку оприлюднюється в місцевих друкованих засобах масової інформації з усіма наявними додатками у триденний строк з дня його затвердження головною виборчою комісією відповідних місцевих виборів. У разі наявності офіційного сайту місцевої ради відповідного рівня головна виборча комісія не пізніше ніж на наступний день з дня затвердження кошторису надсилає його копію місцевій раді, яка в обов’язковому порядку публікує відповідні документи на своєму офіційному сайті у дводенний строк з дня їх отримання.
 
847. 8. Фінансування виборчих комісій, затвердження кошторисів видатків здійснюється відповідно до частин шостої, сьомої та дев’ятої статті 180 цього Кодексу.
 
848. Стаття 182. Звітність про використання коштів
 
849. 1. Окружна виборча комісія зобов’язана не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів загальнонаціональних виборів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.
 
850. 2. Головна виборча комісія відповідних місцевих виборів не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, підготовка і проведення яких фінансувалися за рахунок коштів, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, зобов’язана повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії.
 
851. 3. Окружна виборча комісія, головна виборча комісія відповідних місцевих виборів у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення фінансового звіту про надходження та використання коштів окружною (територіальною) виборчою комісією на своєму офіційному сайті у тридцятиденний строк з дня надходження звіту від окружної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
852. 4. Головна виборча комісія відповідних місцевих виборів у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, підготовка і проведення яких фінансувалися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів за рахунок відповідного місцевого бюджету на підготовку і проведення відповідних виборів. Місцева рада в обов’язковому порядку публікує фінансовий звіт у п’ятиденний строк з дня його отримання від головної виборчої комісії. У разі наявності офіційного сайту відповідної місцевої ради цей звіт оприлюднюється місцевою радою також на своєму офіційному сайті.
 
853. 5. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій за умов незавершеного фінансування місцевих виборів у межах коштів, отриманих з Державного бюджету України як цільова субвенція на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
854. Стаття 183. Контроль за використанням бюджетних коштів
 
855. 1. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення загальнодержавних та місцевих виборів, здійснюється Центральною виборчою комісією, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Рахунковою палатою у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.
 
856. 2. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, іншими місцевими радами, фінансово-контрольними органами у порядку, встановленому законом.
 
857. Стаття 184. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів
 
858. 1. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Кодексом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Кодексу, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
859. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів для підготовки та проведення виборів здійснюються виборчими комісіями без проведення тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
860. РОЗДІЛ ХІV. ВИБОРЧІ ФОНДИ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
 
861. Стаття 185. Загальні засади утворення виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу
 
862. 1. У випадках, передбачених цим Кодексом для відповідного типу виборів, для фінансового забезпечення своєї участі у виборах, фінансування передвиборної агітації свій виборчий фонд (далі - виборчий фонд суб’єкта виборчого процесу) утворює:
 
863. 1) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах;
 
864. 2) політична партія (організація партії), яка висунула кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах.
 
865. 2. Виборчий фонд суб’єкта виборчого процесу має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації цього суб’єкта виборчого процесу, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію суб’єкта виборчого процесу. На поточні рахунки виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду цього суб’єкта виборчого процесу.
 
866. 3. Суб’єкт виборчого процесу відкриває тільки один накопичувальний рахунок свого виборчого фонду і тільки в національній валюті України.
 
867. 4. Суб’єкт виборчого процесу загальнонаціональних виборів відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд.
 
868. 5. Суб’єкт виборчого процесу виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду в установі банку України у місті Сімферополі, яку визначає на свій розсуд. Суб’єкт виборчого процесу інших місцевих виборів відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду в установі банку України, яка визначається відповідною територіальною виборчою комісією, за місцем знаходження відповідної виборчої комісії.
 
869. 6. Суб’єкт виборчого процесу може відкривати поточні рахунки виборчого фонду в установах банків України. Кількість поточних рахунків виборчого фонду визначається суб’єктом виборчого процесу з урахуванням вимог, встановлених цим Кодексом.
 
870. 7. Суб’єкти виборчого процесу місцевих виборів можуть не відкривати поточні рахунки свого виборчого фонду; у цьому разі накопичувальний рахунок фонду використовується також як поточний.
 
871. 8. Суб’єкт виборчого процесу загальнонаціональних виборів не здійснює видатків на фінансування своїх передвиборних заходів у закордонному виборчому окрузі.
 
872. Стаття 186. Відкриття та закриття рахунків виборчого фонду
 
873. 1. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидата (кандидатів, висунутих відповідним суб’єктом виборчого процесу). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.
 
874. 2. Строки відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду суб’єктами виборчого процесу для відповідного типу виборів встановлюються цим Кодексом.
 
875. 3. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією. Зміни до вказаного порядку не можуть бути внесені під час виборчого процесу.
 
876. 4. Послуги установ банків, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу, відсотки не нараховує і не сплачує.
 
877. 5. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу письмово повідомляє головну виборчу комісію відповідних виборів про відкриття рахунку та його реквізити.
 
878. 6. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу здійснюється в безготівковій формі.
 
879. 7. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу припиняється о 16 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.
 
880. 8. У разі призначення повторного голосування у випадках, передбачених цим Кодексом, витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу, які зберегли свій статус, поновлюється з дня, наступного після прийняття рішення про призначення повторного голосування, і припиняється у строки, встановлені частиною сьомою цієї статті.
 
881. 9. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу не допускається.
 
882. 10. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу раніше, ніж у строк, встановлений частиною сьомою цієї статті, здійснюється лише у разі втрати статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
883. Стаття 187. Розпорядники рахунків виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу
 
884. 1. Суб’єкт виборчого процесу призначає не більше двох розпорядників накопичувального рахунку свого виборчого фонду, які мають виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду. Про прийняте рішення суб’єкт виборчого процесу не пізніше наступного дня після відкриття накопичувального рахунку фонду повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію, головну виборчу комісію місцевих виборів.
 
885. 2. Суб’єкт виборчого процесу призначає по одному розпоряднику поточного рахунку свого виборчого фонду для кожного поточного рахунку. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду.
 
886. 3. У випадку, зазначеному у частині сьомій статті 185 цього Кодексу, розпорядники поточних рахунків не призначаються. Повноваження розпорядника поточного рахунку здійснює один із розпорядників накопичувального рахунку.
 
887. 4. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов’язані вести облік надходжень та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України, забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду.
 
888. 5. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов’язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов’язаний не пізніш як на п’ятий день після дня голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку цього виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.
 
889. 6. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові відповідного рахунку виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки цього виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.
 
890. Стаття 188. Джерела формування виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу та використання коштів фонду
 
891. 1. Виборчий фонд суб’єкта виборчого процесу формується за рахунок:
 
892. 1) власних коштів суб’єкта виборчого процесу, який утворив виборчий фонд;
 
893. 2) коштів партії (організації партії), яка висунула кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних виборах, -у разі утворення виборчого фонду такого кандидата;
 
894. 3) добровільних внесків фізичних осіб - громадян України.
 
895. 2. Гранична сума витрат виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу загальнодержавних виборів не обмежується. Гранична сума витрат виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу відповідних місцевих виборів встановлюється цим Кодексом.
 
896. 3. Власні кошти суб’єктів, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, перераховуються на накопичувальний рахунок виборчого фонду у безготівковій формі. Зазначені кошти не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.
 
897. 4. Власні кошти партії (організації партії), які перераховуються у виборчий фонд цієї партії (організації партії) -суб’єкта виборчого процесу або кандидата, висунутого нею, обов’язково відображаються у щорічному звіті партії про доходи і видатки, передбаченому Законом України «Про політичні партії в Україні».
 
898. 5. Власні кошти кандидата, які перераховуються у його виборчий фонд, повинні відповідати обсягу доходів, зазначених у декларації про доходи кандидата, поданій ним для його реєстрації кандидатом на відповідних виборах у порядку, встановленому цим Кодексом.