Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289) такі зміни:
 
2. 1. Преамбулу та статтю 1 Закону викласти в такій редакції:
"Цей Закон передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.
 
3. Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:
 
4. 1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";
 
5. 2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій орденом чи медаллю " За відвагу", Ушакова;
 
6. 3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;
 
7. 4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
 
8. 5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР;
 
9. 6) особам відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України, орденом Леніна;
 
10. 7) депутатам чотирьох скликань обласних, районних, районних у містах, міських рад;
 
11. 8) матерям, які народили семеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому порядку".
 
12. 2. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
"за вислугу років".
 
13. 3. Статтю 4 після слів " у разі втрати годувальника" доповнити словами "та за вислугу років".
 
14. 4. Статті 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
від 30 до 40 відсотків - особам, зазначеним у пункті 1 статті 1 цього Закону;
від 20 до 30 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 2 - 5 статті 1 цього Закону;
від 10 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6 - 8 статті 1 цього Закону.
 
15. Розмір надбавки визначається Комісією залежно від заслуг особи.
 
16. Надбавка встановлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем прийняття рішення Комісією, і виплачується, якщо пенсіонер не працює, крім випадків, коли за місцем його роботи середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
 
17. У разі зміни розміру прожиткового мінімуму органи, що виплачують пенсії, збільшують надбавки на відповідний коефіцієнт підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з дати зміни цього розміру.
 
18. Стаття 6. У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органу внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків (померли внаслідок поранення, одержаного під час виконання службових обов'язків) і були посмертно нагороджені державними нагородами, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (дружина чи чоловік, які не одружилися вдруге), що були на утриманні, військовослужбовця (зазначеної особи) мають право на встановлення до пенсії надбавки у розмірі, передбаченому для осіб, зазначених в пункті 1 статті 1 цього Закону.
У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги відповідно до пункту 1 статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (дружина чи чоловік, які не одружилися вдруге), що були на його утриманні, мають право на встановлення до пенсії, надбавки у розмірі, передбаченому для осіб, зазначених в пункті 6 статті 1 цього Закону.
 
19. Надбавка встановлюється до пенсії, на яку член сім'ї померлого має право згідно із законодавством. При цьому застосовується порядок встановлення і збільшення надбавки, визначений статтею 5 цього Закону.
Частка пенсії, що належить кожному члену сім'ї, визначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".
 
20. 5. Статтю 7 визнати такою, що втратила чинність.
 
21. 6. Статтю 8 після слів "інших центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "Главою Адміністрації Президента України, Керівником апарату Верховної Ради України, Державним Секретарем Кабінету Міністрів України, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Конституційного Суду України, Головою Верховного Суду України, головами вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, Головою Національного банку України".
 
22. 7. У статті 17:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У разі коли до набрання чинності цим Законом розмір встановленої відповідно до статті 5 надбавки до пенсії вищий від передбаченого цим Законом або коли пенсію за особливі заслуги перед Україною було призначено на підставах, не передбачених цим Законом, виплата надбавок продовжується і їх розмір переглядається відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
 
23. У разі коли за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено більш високі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, проводиться перерахунок у порядку, визначеному Комісією";
 
24. 2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:
"під час формування показників державного бюджету на наступний рік визначати обсяг асигнувань, який буде спрямовуватися на фінансування пенсій за особливі заслуги, а також вносити Верховній Раді України виходячи із можливостей державного бюджету пропозиції щодо визначення верхньої межі максимального розміру пенсії разом з надбавкою, передбаченою статтею 5 цього Закону".
 
25. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.