Кількість абзаців - 446 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься Президентом України
 
2. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., Додаток до № 50, ст.1122):
 
7. 1) у статті 38:
 
8. а) у частині третій слова "протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення" замінити словами "не пізніше двох років з дня його вчинення";
 
9. б) у частині п'ятій слова "через місяць" замінити словами "через три місяці";
 
10. в) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
11. "Строк накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу, зупиняється на час розгляду справи судом";
 
12. 2) у частині першій статті 212-3 слова- "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами- "Про запобігання корупції";
 
13. 3) частину другу статті 250 виключити;
 
14. 4) у статті 255:
 
15. а) в абзаці другому пункту 1 частини першої цифри "172-4 – 172-9", замінити цифрами і словами "172-4 – 172-9, (за винятком правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище)";
 
16. б) абзац "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 – 172-9, 179-9-2 ,188-46 , 212-15, 212-21)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
17. "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 – 172-9, (у частині правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21)";
 
18. в) доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
19. "Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції";
 
20. 5) у статті 257:
 
21. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
22. "Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення";
 
23. б) у частині третій слова "вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією";
 
24. в) у частині четвертій:
 
25. слова "про вчинення адміністративного корупційного правопорушення" замінити словами "про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією";
 
26. після слів "повідомлення про складення протоколу" доповнити словами "для розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових повноважень";
 
27. 6) у частині четвертій статті 277 слова "про адміністративні корупційні правопорушення" замінити словами "про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією", а слова "протокол про адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "протокол про таке правопорушення";
 
28. 7) у частині сьомій статті 285 слова "за адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "за правопорушення, пов'язане з корупцією".
 
29. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131):
 
30. 1) доповнити примітку до статті 45 після цифр "365-2" цифрами "366-1";
 
31. 2) у частині першій статті 172 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".
 
32. 3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 10, ст. 88):
 
33. 1) у частині дванадцятій статті 31 слова "членів Національного агентства з питань запобігання корупції" замінити словами "Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника";
 
34. 2) у частині першій статті 155 слова "а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а про відсторонення від посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника – Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
35. 3) у частині першій статті 158 слова "а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника – Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
36. 4) абзац другий пункту 1 частини п'ятої статті 216 після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
 
37. 5) пункт 10 частини першої статті 480 викласти в такій редакції:
 
38. "10) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника";
 
39. 6) у пункті 2 частини першої статті 481 слова "члену Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора)" замінити словами "Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику – Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
 
40. 4. У статті 8 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383):
 
41. частину восьму статті доповнити словами "Національному агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання покладених на нього завдань";
 
42. частину тринадцяту статті після слів "приватного виконавця" доповнити словами "Національного агентства з питань запобігання корупції".
 
43. 5. У Законі України "Про політичні партії" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23 , ст. 118):
 
44. у статті17-2 слова "дві сотих розміру" замінити словами "одна сота розміру";
 
45. у статті17-3 слова і цифру "не менше 2 відсотків" замінити словами і цифрою "не менше 5 відсотків".
 
46. 6. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32 , ст. 263):
 
47. 1) частину сьому статті 11 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
48. "Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру";
 
49. у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
50. 2) у статті 30:
 
51. назву статті викласти в такій редакції:
 
52. "30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ";
 
53. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
54. "7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його запит, який здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".
 
55. 7. Частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
56. "Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
 
57. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
58. 8. Частину одинадцяту статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10 – 11, ст. 118) виключити.:
 
59. 9. Частину першу статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
60. "11) Національного агентства з питань запобігання корупції – стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
 
61. 10. У статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051):
 
62. 1) в абзаці третьому пункту 3 частини першої слова "має прямий доступ" замінити словами "має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ";
 
63. 2) пункт 13 частини першої виключити;
 
64. 3) доповнити частину першу пунктом 13-1 такого змісту:
 
65. "13-1) вносити подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом".
 
66. 11. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
67. 1) у частині першій статті 1:
 
68. а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
69. "близькі особи – члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брат, рідна та двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта";
 
70. б) у абзаці п'ятнадцятому слова і цифри "пунктах 4 і 5" замінити словом і цифрою "пункті 4";
 
71. в) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
72. "члени сім'ї:
 
73. а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом;
 
74. б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі";
 
75. у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;
 
76. г) доповнити частину абзацом такого змісту:
 
77. "юридична особа публічного права – юридична особа, створена розпорядчим актом Президента України, державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, або яка належить до сфери управління таких органів, а також державне або комунальне підприємство, господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, територіальній громаді";
 
78. 2) у статті 3:
 
79. а) підпункт "є" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
80. "є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції";
 
81. б) доповнити пункт 1 частини першої підпунктом "ї" такого змісту:
 
82. "ї) особи, що призначаються на посади і звільняються з посад в Офісі Президента України Президентом України; особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу"; помічники суддів";
 
83. в) підпункт "а" пункту 2 частини першої після слів "одержання прибутку" доповнити словами "господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
84. г) у підпункті "в" пункту 2 частини першої слова "Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм" замінити словами "інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій)";
 
85. ґ) пункт 5 виключити;
 
86. д) примітку виключити;
 
87. 3) у статті 4:
 
88. а) в абзаці другому частини четвертої:
 
89. слово "членів" виключити;
 
90. після слів "уповноважених підрозділів" доповнити словами " (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції";
 
91. б) частину п'яту виключити;
 
92. 4) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
93. "Стаття 5. Керівництво Національного агентства
 
94. 1. Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.
 
95. 2. Головою Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.
 
96. Для цілей цього Закону вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.
 
97. 3. На посаду Голови Національного агентства особа, а також заступника Голови не може бути призначена особа, яка:
 
98. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 
99. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
100. 3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
101. 4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
102. 5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
103. 6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
 
104. 4. Голова Національного агентства призначається строком на чотири роки. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
105. 5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
 
106. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
107. 2) досягнення шістдесяти п'яти років;
 
108. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
109. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
110. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
111. 6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
112. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
113. 8) непроходження спеціальної перевірки;
 
114. 9) смерті;
 
115. 10) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства про неефективність такої діяльності.
 
116. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень.
 
117. Припинення повноважень Голови Національного агентства з будь-яких інших підстав забороняється.
 
118. 6. Голова Національного агентства може мати трьох застуників, яких він призначає призначає на посаду та звільняє з посади.
 
119. 5) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
120. " . Порядок проведення конкурсного відбору та призначення
 
121. Голови Національного агентства
 
122. 1. Голова Національного агентства призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.
 
123. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства (далі – Конкурсна комісія).
 
124. 2. До складу Конкурсної комісії входять6
 
125. 1) три особи визначені Кабінетом Міністрів України;
 
126. 2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
 
127. Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
 
128. Кожна така міжнародна організація може запропонувати Кабінету Міністрів України не більше трьох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
 
129. Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України.
 
130. 3. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1 – 4 частини третьої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.
 
131. 4. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
 
132. Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі п'ятьох осіб.
 
133. 5. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії.
 
134. Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.
 
135. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
136. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
 
137. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
138. Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
 
139. 6. Конкурсна комісія:
 
140. 1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;
 
141. 2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
142. 3) визначає умови та строки проведення конкурсу та розміщує відповідне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
 
143. 4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
144. 5) проводить оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;
 
145. 6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами; відбирає кандидатів;
 
146. 7) визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; вносить подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства;
 
147. 8) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про осіб які подали заяви на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 6 цієї частини перевірок, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
 
148. 9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, що висуваються до Голови Національного агентства.
 
149. 7. Члени Конкурсної комісії мають право:
 
150. 1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
151. 2) мати безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;
 
152. 3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться Конкурсною комісією;
 
153. 4) звертатися до кандидатів на посаду Голови Національного агентства, а також будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
154. 5) з метою збору, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.
 
155. Помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі їм у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.
 
156. 8. Члени Конкурсної комісії зобов'язані:
 
157. 1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Конкурсній комісії, її члену у зв'язку зі здійсненням повноважень;
 
158. 2) брати участь у роботі Конкурсної комісії особисто без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Конкурсної комісії;
 
159. 3) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як членів Конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв'язку з участю в роботі Конкурсної комісії;
 
160. 4) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата на посаду Голови Національного агентства, розгляді питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із таким кандидатом та/або в разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність та безсторонність під час прийняття членом Конкурсної комісії рішення щодо кандидата на посаду Голови Національного агентства.
 
161. 9. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
 
162. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
163. 2) автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
164. 3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Національного агентства та своє бачення можливої майбутньої роботи на цій посаді;
 
165. 4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
166. 5) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
 
167. Відомості з поданих відповідно до цієї статті документів повинні бути оприлюднені протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
168. Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства, його
 
169. заступників
 
170. 1. Голова Національного агентства:
 
171. 1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Національного агентства, звітує про роботу Національного агентства;
 
172. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства;
 
173. 3) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходи заохочення, а також притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства;
 
174. 4) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного агентства;
 
175. 5) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
 
176. 6) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства, положення про територіальні органи Національного агентства;
 
177. 7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного агентства, визначає показники ефективності діяльності Національного агентства;
 
178. 8) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
 
179. 9) вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, та захист персональних даних, володільцем яких є Національне агентство;
 
180. 10) видає у межах повноважень накази та доручення;
 
181. 11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у разі розгляду питань, пов'язаних із формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
182. 12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
183. 2. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі відсутності Голови – виконують його обов'язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
 
184. 7) у статті 8:
 
185. а) частину першу виключити;
 
186. б) у частині другій:
 
187. в абзаці другому слова "затверджується Національним агентством" замінити словами" затверджується Головою Національного агентства";
 
188. в абзаці третьому слова "призначаються та звільняються Національним агентством" замінити словами "призначаються та звільняються Головою Національного агентства";
 
189. в) у частині третій:
 
190. абзац перший викласти в такій редакції:
 
191. "3. Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом";
 
192. в абзаці другому слова "призначаються та звільняються рішенням" замінити словами "призначаються та звільняються Головою";
 
193. 8) у статті 9:
 
194. а) у частині першій:
 
195. у пункті 2 слова "припинення повноважень членів" замінити словами "припинення повноважень Голови";
 
196. у пункті 4 слова "оплати праці членів" замінити словами "оплати праці Голови, заступників Голови Національного агентства";
 
197. б) частину другу викласти в такій редакції:
 
198. "2. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом";
 
199. в) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
200. "Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, які стосуються повноважень Національного агентства, але не передбачені законодавством України, є неправомірними та не повинні виконуватися. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного агентства невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства";
 
201. г) частини п'яту – восьму викласти в такій редакції:
 
202. "5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові, заступнику Голови Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
203. З клопотанням про відсторонення від посади Голови, або заступника Голови Національного агентства, який підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
204. 6. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від Голови, заступника Голови Національного агентства органи Національної поліції вживають необхідні заходи для забезпечення безпеки Голови, заступника Голови Національного агентства та їх близьких осіб, збереження їх майна.
 
205. 7. Посягання на життя і здоров'я Голови, заступника Голови Національного агентства чи службовця апарату Національного агентства, а також їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
206. 8. Голова, заступник Голови Національного агентства мають право на забезпечення засобами захисту, які надаються їм органами Національної поліції.
 
207. 9) у статті 10:
 
208. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
209. "Стаття 10. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства";
 
210. б) частину першу виключити;
 
211. в) у частині другій слова "допоміжні функції" замінити словами "функції з обслуговування";
 
212. 10) у частині першій статті 11:
 
213. а) у пункті 8 слова "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" замінити словами "суб'єктів декларування";
 
214. б) у пункті 15 після слів "прирівняних до них осіб" доповнити словами "інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів";
 
215. 11) у статті 12:
 
216. а) у частині першій:
 
217. у пункті 1 після слів "громадян та їх об’єднань інформацію", доповнити словами "у тому числі з обмеженим доступом";
 
218. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
219. "2) мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
 
220. Обробку такої інформації Національне агентство здійснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом";
 
221. доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
222. "2-1) отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації";
 
223. у пункті 9 після слів "отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" доповнити словами "суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань";
 
224. б) у частині третій після слів "направляється до суду" доповнити словами "в порядку, визначеному Національним агентством";
 
225. в) частини четверту – п'яту викласти в такій редакції:
 
226. "4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а у випадку направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки – протягом трьох днів.
 
227. 5. Нормативно-правові акти Національного агентства набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
 
228. Офіційне опублікування нормативно-правових актів Національного агентства здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
 
229. Інші акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.
 
230. Акти Національного агентства оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства.
 
231. Державна реєстрація актів Національного агентства Міністерством юстиції України не здійснюється.
 
232. Нормативно-правові акти Національного агентства включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України";
 
233. 12) у статті 13:
 
234. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
235. "1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова, заступник Голови Національного агентства, а також інші посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства";
 
236. б) у частині другій:
 
237. абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
 
238. " вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;
 
239. отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань";
 
240. доповнити частину абзацом сьомим такого змісту:
 
241. "проводити перевірки з питань, які цим Законом віднесено до повноважень Національного агентства";
 
242. в) у частині четвертій слова "Голові та членам" замінити словами "Голові, заступнику Голови";
 
243. 13) доповнити Закон статтею 13-1 такого змісту:
 
244. "Стаття 13-1. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань
 
245. запобігання та виявлення корупції
 
246. 1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
 
247. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) утворюються (визначаються) в:
 
248. Офісі Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 
249. апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Конституційного Суду України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
250. апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (крім Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства);
 
251. апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
 
252. обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях;
 
253. апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, Севастопольської міської ради, секретаріаті Київської міської ради;
 
254. на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, крім тих юридичних осіб, у якими відповідно до цього Закону приймаються антикорупційні програми;
 
255. у державних цільових фондах.
 
256. 2. Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:
 
257. 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
 
258. 2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;
 
259. 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 
260. 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
 
261. 5) перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;
 
262. 6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі у підвідомчих підприємствах, установах та організаціях;
 
263. 7) забезпечення захисту працівників, які здійснили повідомлення про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 
264. 8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 
265. 3. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.
 
266. Керівник відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу.
 
267. 4. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, може бути звільнений за ініціативою керівника за умови згоди Національним агентством.
 
268. Згода Національного агентства надається з метою з'ясування обставин, передбачених частиною третьою статті 53 цього Закону.
 
269. 5. Національне агентство затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
 
270. Національне агентство встановлює обов'язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в державних органах.
 
271. 14) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
272. "Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
273. 1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
 
274. 2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка складається з 15 осіб та формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу.
 
275. Конкурс з формування складу Громадської ради при Національному агентстві проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
276. Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві подаються громадськими об'єднаннями, статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та/або протидією корупції (далі – громадські об'єднання).
 
277. Громадське об'єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур, враховуючи всі кандидатури, подані афілійованими громадськими об'єднаннями. Афілійованими є громадські об'єднання, що мають спільних засновників або серед засновників яких є близькі особи.
 
278. До складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи:
 
279. 1) зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;
 
280. 2) які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років;
 
281. 3) близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.
 
282. Громадська рада при Національному агентстві є повноважною, якщо до її складу входять не менше дев'яти осіб. Строк повноважень Громадської ради становить два роки. Положення про Громадську раду при Національному агентстві затверджує Кабінет Міністрів України.
 
283. 3. Громадська рада при Національному агентстві:
 
284. 1) обирає зі своїх членів до трьох представників, які входять до складу кожної з:
 
285. – комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному агентстві;
 
286. – дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження щодо державних службовців Національного агентства;
 
287. 2) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює моніторинг ефективності реалізації Національним агентством його повноважень;
 
288. 3) аналізує ситуацію із забезпеченням незалежності Національного агентства;
 
289. 4) розглядає щорічний звіт Національного агентства та затверджує висновок щодо нього;
 
290. 5) розглядає проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики та затверджує висновок щодо нього;
 
291. 6) бере участь у розробці антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації;
 
292. 7) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів Національного агентства та готує висновки щодо них;
 
293. 8) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Громадську раду при Національному агентстві.
 
294. 4. Кожні два роки проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Національного агентства.
 
295. Оцінку проводить Комісія з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства (далі – Комісія) у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
 
296. Визначення міжнародних організацій та подання ними пропозицій щодо кандидатів до складу Комісії здійснюється відповідно до статті 6 цього Закону.
 
297. До початку формування Комісії Кабінет Міністрів України затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства.
 
298. Члени Комісії діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень і вказівок.
 
299. Рішення Комісії про затвердження звіту оцінки ефективності діяльності Національного агентства вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії.
 
300. Звіт оцінки ефективності діяльності Національного агентства оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів з дня його затвердження.
 
301. Для проведення оцінки члени Комісії мають право:
 
302. 1) доступу до інформації та документів, що є у володінні Національного агентства (у тому числі до інформації з обмеженим доступом);
 
303. 2) проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною (необхідними) для проведення оцінки;
 
304. 3) звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства;
 
305. 4) користуватися допомогою помічників. Помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.
 
306. Члени комісії забезпечують захист та нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку зі здійсненням своїх повноважень.
 
307. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
 
308. 5. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність. Звіт Національного агентства надається для висновку Громадській раді при Національному агентстві, яка розглядає звіт протягом двох тижнів з дня надання.
 
309. Національне агентство оприлюднює щорічний звіт не пізніше 15 квітня на своєму офіційному веб-сайті разом із висновком Громадської ради (у разі затвердження висновку у встановлений строк).
 
310. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
 
311. 1) визначені Національним агентством показники ефективності його діяльності та результати їх досягнення;
 
312. 2) статистичні дані про результати діяльності Національного агентства, у тому числі дані про:
 
313. кількість виявлених порушень цього Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні";
 
314. кількість складених уповноваженими особами Національного агентства протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
 
315. кількість винесених приписів Національного агентства, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
 
316. результати звернень Національного агентства до суду з позовами (заявами) відповідно до закону;
 
317. дисциплінарні стягнення, застосовані до працівників Національного агентства;
 
318. 3) результати діяльності підрозділу внутрішнього контролю та підрозділу з питань запобігання корупції Національного агентства;
 
319. 4) відомості про взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
320. 5) відомості про співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
 
321. 6) чисельність працівників Національного агентства, їхню кваліфікацію та досвід, підвищення їхньої кваліфікації;
 
322. 7) штатний розпис та кошторис Національного агенства, його виконання;
 
323. 8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного агентства";
 
324. 15) у статті 15:
 
325. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
326. "Стаття 15. Соціальний захист Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства";
 
327. б) у частині першій слова "члени та працівники" замінити словами ". Голова, заступник Голови Національного агентства та працівники ";
 
328. в) у частині другій слова "загибелі (смерті) члена" замінити словами "загибелі (смерті) Голови, заступника Голови Національного агентства";
 
329. г) у частині четвертій слова "шкода, завдана майну члена" замінити словами "шкода, завдана майну Голови, заступника Голови Національного агентства";
 
330. 16) у статті 16:
 
331. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
332. "Стаття 16. Оплата праці Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства";
 
333. б) у частині першій слова "заробітна плата членів та працівників" замінити словами "заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників";
 
334. в) частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
335. "2. Заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
 
336. Установлюються такі посадові оклади працівників Національного агентства відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року:
 
337. Голова Національного агентства – 40;
 
338. заступник Голови Національного агентства, керівник апарату Національного агентства – 30;
 
339. керівник територіального органу Національного агентства, заступник керівника апарату Національного агентства, керівник підрозділу внутрішнього контролю – 25;
 
340. заступник керівника територіального органу Національного агентства, керівник самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, заступник керівника підрозділу внутрішнього контролю – 20.
 
341. Посадовий оклад інших працівників Національного агентства дорівнює двом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
342. Посадовий оклад уповноважених осіб Національного агентства встановлюється з коефіцієнтом 1,5 (крім Голови, заступника Голови Національного агентства).
 
343. 3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки Голові, заступнику Голови Національного агентства та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням положень цього Закону.
 
344. Розмір місячної премії Голови, заступника Голови Національного агентства не може перевищувати 50 відсотків його посадового окладу";
 
345. 17) доповнити Закон статтею 17-1 такого змісту:
 
346. "Стаття 17-1. Підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань
 
347. запобігання корупції Національного агентства
 
348. 1. З метою забезпечення доброчесності працівників Національного агентства, забезпечення дотримання цього Закону в апараті Національного агентства діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Голови Національного агентства підрозділи внутрішнього контролю можуть створюватися в його територіальних органах.
 
349. 2. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю визначаються положенням, яке затверджує Голова Національного агентства. Голова Національного агентства призначає на посади та звільняє з посад керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства.
 
350. 3. Підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства:
 
351. 1) здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками Національного агентства актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;
 
352. 2) проводить контроль своєчасності подання та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного агентства, в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
 
353. 3) проводить перевірки працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг способу їх життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
 
354. 4) перевіряє інформацію, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень;
 
355. 5) проводить службове розслідування стосовно працівників Національного агентства;
 
356. 6) проводить спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві;
 
357. 7) вживає заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства;
 
358. 8) виконує інші повноваження, визначені Положенням про підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.
 
359. 4. Працівник Національного агентства, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного агентства, зобов'язаний негайно повідомити про це Голову Національного агентства та підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.
 
360. 5. В апараті Національного агентства діє підрозділ з питань запобігання корупції, положення про який затверджує Голова Національного агентства.
 
361. Підрозділ з питань запобігання корупції Національного агентства:
 
362. 1) консультує працівників Національного агентства з питань виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;
 
363. 2) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків в діяльності Національного агентства, підготовки заходів щодо їх усунення та вживає інших заходів, спрямованих на запобігання вчиненню працівниками Національного агентства корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
 
364. 3) розробляє та забезпечує реалізацію антикорупційної програми Національного агентства;
 
365. 4) виконує інші повноваження, визначені Положенням про підрозділ запобігання корупції Національного агентства";
 
366. 18) у частині п'ятій статті 24 слова "до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення" замінити словами" до Національного агентства, яке надає відповідне роз'яснення" ;
 
367. 19) у частині п'ятій статті 28 слова "територіального органу" виключити;
 
368. 20) статтю 36 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
369. "6. Вимоги цієї статті не поширюються на:
 
370. 1) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 
371. 2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі)";
 
372. 21) у статті 45:
 
373. а) у частині першій, абзаці першому та другому частини другої слово і цифру "пункті 5" виключити;
 
374. б) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
375. "Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", цього чи іншого закону – протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної конкурсної комісії";
 
376. в) абзац третій частини третьої виключити;
 
377. г) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
378. "6. Дія розділу VІІ цього Закону не поширюється на іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
379. 22) у статті 46:
 
380. а) у частині першій:
 
381. – абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 
382. "1) прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
383. – абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
 
384. " особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили);
 
385. – у пункті 7 слова "отримані (нараховані) доходи" замінити словами "отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї";
 
386. – у пункті 8 перше речення викласти в такій редакції:
 
387. "8) наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах ";
 
388. – доповнити частину пунктом 8-1 такого змісту:
 
389. "8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї";
 
390. – у пункті 9:
 
391. перше речення викласти в такій редакції:
 
392. "9) фінансові зобов'язання суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення";
 
393. останнє речення виключити;
 
394. – у пункті 10 слова "видатки та всі правочини" замінити словами "видатки, а також будь-які інші правочини";
 
395. б) доповнити частину другу двома абзацами такого змісту:
 
396. "Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об'єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.
 
397. Дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду";
 
398. в) у частині четвертій:
 
399. слова "відповідно до абзаців другого і третього" замінити словами "відповідно до абзацу другого";
 
400. доповнити приміткою такого змісту:
 
401. "Примітка. У цілях Розділу VІІ цього Закону членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації";
 
402. 23) у статті 49:
 
403. а) в абзаці першому частини другої слова "до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах)" виключити;
 
404. б) абзац другий частини другої виключити;
 
405. 24) у статті 50:
 
406. а) частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
407. "Національне агентство визначає порядок відбору декларацій для проведення обов'язкової повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків, а також порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами Національного агентства";
 
408. б) у примітці:
 
409. після слів "Директор Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "його перший заступник та заступник";
 
410. після слів "Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник" доповнити словами "Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник";
 
411. 25) у частині другій статті 52
 
412. перше речення викласти в такій редакції:
 
413. "2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування або члена його сім'ї, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення іншого видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство";
 
414. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
415. "Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону";
 
416. 26) статтю 52-1 викласти в такій редакції:
 
417. "Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю
 
418. стосовно окремих категорій осіб
 
419. 1. Стосовно осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане із державною таємницею у зв'язку із безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, заходи, передбачені розділом VІІ цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до відповідних державних органів чи військових формувань, у порядку, який визначає Національне агентство.
 
420. До посад, визначених цією статтею, не можуть бути віднесені посади, призначення на які та звільнення з яких здійснює Президент України актами, що не мають грифу секретності".
 
421. 27) частину першу статті 56 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
422. "Спеціальна перевірка щодо осіб, призначення (обрання) яких на посади (крім посади судді) здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України проводиться після призначення їх на посади";
 
423. У зв'язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім –восьмим;
 
424. 28) у статті 60:
 
425. а) у частині першій цифри і слово "4 і 5" виключити;
 
426. б) у пунктах 1 і 2 частини другої слова та цифри "та у пунктах 4 і 5" виключити;
 
427. 9) у пункті 2 частини другої статті 62:
 
428. слова "учасниками попередньої кваліфікації" виключити;
 
429. слова "до Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "до Закону України "Про публічні закупівлі".
 
430. 12. У частині третій статті 3 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
 
431. у пункті 4 слова "Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції" виключити;
 
432. пункт 6 доповнити словами "Голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників".
 
433. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
434. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
435. 2. Кабінету Міністрів України:
 
436. 1) у 45 денний строк із дня набрання чинності цим Законом забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції у порядку, визначеному цим Законом;
 
437. 2) у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
438. забезпечити проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при Національному агентстві у порядку, визначеному цим Законом;
 
439. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
440. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
441. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
442. 3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.
 
443. 3. Через 45 днів із дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції, керівника апарату, заступників керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, членів Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції припиняються достроково.
 
444. 4. Установити, що перше оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції проводиться в порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про запобігання корупції" в редакції цього Закону, – через два роки після призначення Голови Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до цього Закону.
 
445. Кабінет Міністрів України визначає склад комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше ніж через 2 роки із дня призначення Голови Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до цього Закону.