Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 14-17, ст. 133, з наступними змінами):
 
6. а) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
 
7. «3. У дні проведення пленарних засідань щотижня на початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин): у вівторок – оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому цим Регламентом порядку) від депутатських фракцій (депутатських груп); у середу – оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України ("година запитань до Уряду"), з 11 години відводиться час до 30 хвилин для інформування про кількість внесених депутатських запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення депутатських запитів до Президента України, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", а у п'ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для інформування про внесені депутатські запити, для прийняття рішень про підтримку та направлення депутатських запитів до Президента України, а також для обговорення відповідей на депутатські запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на депутатські запити і запитання народних депутатів»;
 
8. б) пункт 14 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
 
9. «14) оголошує офіційні повідомлення та інформує про кількість внесених депутатських запитів;»;
 
10. в) в другому реченні частини другої статті 32 слова «оголошення депутатських запитів» замінити словами «інформування про кількість внесених депутатських запитів»;
 
11. г) пункт 9 частини третьої статті 55 викласти в такій редакції:
 
12. «9) тексти депутатських запитів»;
 
13. д) у статті 139:
 
14. частину першу викласти в такій редакції: «1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради України, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації або їх розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради є офіційним опублікуванням»;
 
15. частину п’яту виключити;
 
16. е) статтю 224 викласти в такій редакції:
 
17. «Стаття 224. Внесення депутатського запиту
 
18. 1. Народні депутати, комітети готують та вносять депутатські запити відповідно до , законів України , та цього Регламенту.
 
19. 2. На одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів одного народного депутата.
 
20. 3. Головуючий на пленарному засіданні у п’ятницю після дня внесення депутатського запиту оголошує загальну кількість депутатських запитів, внесених протягом пленарного тижня, та інформує Верховну Раду про кількість внесених депутатських запитів відповідно до органів Верховної Ради, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
 
21. 4. Тексти депутатських запитів до Президента України чи відповідних органів або посадових осіб, до яких їх звернуто, та тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на веб-сайті Верховної Ради після знеособлення персональних даних відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних. Тексти депутатських запитів розміщуються на веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх направлення. Тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх одержання.
 
22. 5. Якщо у депутатському запиті або у відповіді на запит міститься інформація з обмеженим доступом, текст такого запиту або відповіді на запит на офіційному веб-сайті Верховної Ради не розміщується»;
 
23. є) частину першу статті 225 виключити;
 
24. 2) у Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 42, ст. 212 з наступними змінами):
 
25. а) частини третю та четверту статті 15 викласти в такій редакції:
 
26. «3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому , також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України.
 
27. 4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту до Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
 
28. Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України»;
 
29. б) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
30. «Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру народного депутата України
 
31. Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
32. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
33. Голова Верховної Ради України