Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо
 
2. запровадження єдиного рахунку для сплати податків
 
3. і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
 
4. державне соціальне страхування
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):
 
8. 1) у частині сьомій:
 
9. абзац перший після слів «банківського рахунку» доповнити словами «та/або з єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
10. абзац другий після слів «банківського рахунку» доповнити словами «або єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
11. 2) пункт 1 частини десятої після слів «з рахунку» доповнити словами «та/або з єдиного рахунку».
 
12. 2. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7—8, ст. 50):
 
13. 1) у пункті 7 частини третьої статті 18 слова «крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами «крім коштів на єдиних рахунках платників податків, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»;
 
14. 2) в абзаці другому частини другої статті 48 слова «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами і цифрами «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиних рахунках платників податків, відкритих у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового».
 
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.