Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4.

 
5. 3. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) доповнити частиною другою такого змісту:
 
6. «Обмеження безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених законом. –
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб у - від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
7. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
8. 1) частину другу статті 47 доповнити реченням такого змісту:
 
9. «Не допускається обмеження загального водокористування, зокрема заборона купання та плавання на човнах, у зв’язку з наданням земель прибережних захисних смуг (пляжної зони) в користування юридичним або фізичним особам.»;
 
10. 2) у статті 88:
 
11. частину тринадцяту викласти у такій редакції
 
12. «Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. Перешкоджання такому доступу (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) на землях прибережних захисних смуг, наданих в користування, чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг.»;
 
13. частину чотирнадцяту доповнити реченням такого змісту:
 
14. «Перешкоджання проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною»;
 
15. 3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
16. «15) обмеженні безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених цим Кодексом.».
 
17. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
18. 1) статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
19. «4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. Перешкоджання такому доступу на земельних ділянках прибережних захисних смуг, наданих в користування (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій), або справляння за нього плати є підставою для припинення права на користування зазначеними земельними ділянками.».
 
20. 2) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
21. «5. У прибережних захисних смугах не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками (особами, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадянами. Видатки відповідного місцевого бюджету, витрати юридичних осіб та громадян, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками (особами, що їх встановили).»
 
22. 3) статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
23. «4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками (особами, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадянами. Видатки відповідного місцевого бюджету, витрати юридичних осіб та громадян, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками (особами, що їх встановили).»
 
24. 4. Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170: 2003 р., №45, ст. 360) доповнити підпунктом 13 такого змісту:
 
25. «13) забезпечення відповідно до закону безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.».
 
26. 5. Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
27. «11) забезпечує відповідно до закону безперешкодний і безоплатний доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування.».
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених законом, підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
29.

 
30. Голова Верховної Ради
 
31. України