Кількість абзаців - 89 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти с (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) такі зміни:
 
6. 1) Доповнити статтю 81 частиною п’ятою такого змісту:
 
7. «5. Положення цієї статті не поширюються на осіб засуджених за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.».
 
8. 2) Доповнити статтю 82 частиною сьомою такого змісту.
 
9. «7. Положення цієї статті не поширюються на осіб засуджених за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.».
 
10. 3) Доповнити статтею 82-1 наступного змісту:
 
11. «Стаття 82-1. Заміна невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру
 
12. 1. Заміна невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру може бути застосована до особи, засудженої за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, після відбуття нею не менше як дев’яти років призначеного їй покарання у виді позбавлення волі.
 
13. 2. Для вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру суд призначає експертизу з метою встановлення наявності у засудженого розладу сексуальної переваги (педофілії) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації. Рішення про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру приймається судом із врахуванням висновку експерта.
 
14. 3. Положення цієї статті не поширюються на осіб засуджених за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до довічного позбавлення волі.».
 
15. 4) Доповнити статтею 95-1 наступного змісту:
 
16. «Стаття 95-1. Добровільний захід медичного характеру
 
17. «1. Добровільний захід медичного характеру здійснюється у вигляді хімічної кастрації та полягає у введенні особі вказаній у частині другій цієї статті медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуальних потягу та активності.
 
18. 2. Добровільний захід медичного характеру застосовується до особи засудженої за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, якій судом було задоволено клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру.
 
19. 3. Добровільний захід медичного характеру здійснюється у медичних закладах за місцем проживання чи перебування особи. Особа після набрання законної сили ухвалою суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру проходить перший курс хімічної кастрації за місцем відбуття покарання, при цьому такий курс розпочинається не пізніше ніж за тиждень до звільнення особи.».
 
20. 5) Викласти частину четверту статті 152 в наступній редакції:
 
21. «4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди -
 
22. караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.».
 
23. 6) Викласти частину п’яту статті 152 в наступній редакції:
 
24. «5. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, -
 
25. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.».
 
26. 7) Доповнити статтю 152 частиною шостою такого змісту:
 
27. «6. Дії передбачені частиною четвертою цієї статті вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який зі злочинів передбачений частинами четвертою або шостою статті 153, статтею 155 та частиною другою статті 156 цього Кодексу, -
 
28. карається довічним позбавленням волі.».
 
29. 8) Доповнити статтю 153 частиною шостою такого змісту:
 
30. «6. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені особою, яка раніше вчинила злочин передбачений частинами четвертою або шостою статті 152, -
 
31. карається довічним позбавленням волі.».
 
32. 9) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 394-1:
 
33. «Стаття 394-1. Ухилення від проходження добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації
 
34. «1. Ухилення особою, яка страждає розладом сексуальної переваги (педофілією) від застосування до неї добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації -
 
35. карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.».
 
36. 10) Доповнити статтю 395 частиною другою такого змісту:
 
37. «2. Невиконання особою обов’язку повідомлення органу Національної поліції про зміну місця проживання чи перебування після припинення або у разі незастосування щодо неї адміністративного нагляду, якщо такий обов’язок покладений на неї законом, -
 
38. караються арештом на строк до шести місяців.».
 
39. 2. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) такі зміни:
 
40. 1) Частину другу статті 242 доповнити пунктом сьомим такого змісту: «7) визначення наявності у підозрюваного у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього розладу сексуальної переваги у вигляді педофілії.».
 
41. 2) Пункт другий частини четвертої статті 374 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту: «рішення про включення інформації про обвинуваченого у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.».
 
42. 3) Доповнити частину третю статті 534 абзацом другим такого змісту:
 
43. «У разі задоволення клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру засуджений звільняється від відбуття покарання у виді позбавлення волі через 14 днів з дня набрання ухвалою суду законної сили.».
 
44. 4) Доповнити частину першу статті 537 пунктом 3-1 такого змісту:
 
45. «3-1) про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру; «.
 
46. 5) Доповнити частину першу статті 537 пунктом 3-2 такого змісту:
 
47. «3-2) про виключення інформації про особу з Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього; «
 
48. 6) Викласти пункт 4 ч. 2 статті 539 в наступній редакції:
 
49. «4) до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 1, 3-2, 10 (в частині клопотання про заміну покарання відповідно до частини п'ятої статті 53 Кримінального кодексу України), 12 (у разі якщо вирішення питання необхідне в зв'язку із здійсненням судового розгляду, воно вирішується судом, який його здійснює), 14 частини першої статті 537, статті 538 цього Кодексу.».
 
50. 7) Доповнити частину третю статті 539 реченням другим такого змісту:
 
51. «У разі вирішення питання передбаченого пунктом 3-1 частини першої статті 537 цього Кодексу, десятиденний строк вказаний у цій частині подовжується на час необхідний для проведення судової експертизи.».
 
52. 8) Викласти речення друге частини шостої статті 539 у такій редакції:
 
53. «Оскарження прокурором ухвали суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким або заміни невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру зупиняє її виконання.».
 
54. 9) Викласти абзац перший частини сьомої статті 539 у такій редакції:
 
55. «У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання, заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням або заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п'яти років, може мати місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову, а щодо засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених - не раніше як через шість місяців.».
 
56. 3. Внести до Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст. 455) такі зміни:
 
57. 1) Частину першу статті 3 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
58. «ґ) засуджених до позбавлення волі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.»
 
59. 2) Пункт «а» частини першої статті 4 викласти у наступні редакції: «а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пунктах "г" та "ґ" статті 3 цього Закону; «.
 
60. 3) Абзац другий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: «щодо осіб, зазначених у пунктах "б", "г" та "ґ" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцезнаходженням установи виконання покарань за поданням начальника установи виконання покарань; «.
 
61. 4) Частину восьму статті 5 викласти в такій редакції: «Постанова судді надсилається для виконання начальнику органу Національної поліції за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами "б", "г" та "ґ" статті 3 цього Закону, - начальнику установи виконання покарань.».
 
62. 5) Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: «Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості. Для осіб зазначених у пункті "ґ" статті 3 цього Закону адміністративний нагляд встановлюється на строк до погашення судимості. «.
 
63. 6) Пункт «в» частини першої статті 9 викласти в такій редакції: «в) повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи, місця проживання та перебування, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах; «.
 
64. 7) Доповнити статтю 9 частиною другою такого змісту:
 
65. «Після припинення адміністративного нагляду, особи зазначені у пункті "ґ" статті 3 цього Закону зобов’язані повідомляти органи Національної поліції про зміну місця проживання та перебування. За заявою прокурора на підставі рішення суду такий обов’язок також може бути встановлений щодо осіб, які відбули покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та до яких не було застосовано адміністративного нагляду. Обов’язок зазначений у цій частині встановлюється строком на три роки та може бути продовжений на такий самий строк на підставі судового рішення за заявою прокурора поданої за місцем проживання особи на яку покладається такий обов’язок.».
 
66. 4. Внести до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) такі зміни:
 
67. 1) Доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
68. «6-1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього
 
69. 1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього (реєстр) - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.
 
70. 2. Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.
 
71. 3. Положення про Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.
 
72. 4. До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання та перебування, злочин, за який його було засуджено, вид кримінального покарання, який до нього було застосовано, інформація про фактично відбуте ним покарання, інформація щодо застосування відносно особи добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, інформація про ухилення особи від застосування щодо неї такого заходу, а також інформацію про порушення правил адміністративного нагляду.
 
73. 5. Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.
 
74. 6. Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду вказаних у частині п’ятій цієї статті.
 
75. 7. Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
 
76. 8. Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Єдиному реєстрі осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього у зв’язку із прийняттям її на роботу мають керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру таким особам.».
 
77. 2) статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
78. «3. Установа виконання покарань на підставі ухвали суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру забезпечує застосування щодо такого засудженого добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації.».
 
79. 3) Доповнити статтею 117-1 такого змісту:
 
80. «117-1. Виконання добровільного заходу медичного характеру
 
81. 1. Адміністрація колонії на підставі ухвали суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру забезпечує застосування щодо засудженого добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації. Такий добровільний захід медичного характеру починає застосовуватись до засудженого не пізніше ніж за тиждень до його звільнення.
 
82. 2. Після закінчення перебування особи зазначеної в частині першій цієї статті у виправній колонії, адміністрація такої колонії направляє матеріали про застосування до засудженого хімічної кастрації до медичного закладу за обраним ним місцем проживання для продовження здійснення добровільних заходів медичного характеру.
 
83. 3. Особа, до якої застосовується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, може змінити медичний заклад, у якому проходить процедуру хімічної кастрації.».
 
84. ІІ. Прикінцеві положення.
 
85. 1. Кабінету міністрів України та центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 
86. 2. Міністерству юстиції України розробити положення про Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та погодити його з Міністерством охорони здоров’я України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом.
 
87. 3. Міністерству охорони здоров’я України протягом одного року з дня набрання чинності цим законом розробити методику проведення судової експертизи щодо визначення наявності в особи захворювання на розлад сексуальної переваги (педофілію) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації.
 
88. 4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.