Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. вноситься народним депутатом України
 
2. Закон УкраЇни
 
3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
4.

 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І.Внести зміни до ст. 321-1 Кримінального кодексу України, (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131):
 
7. 1)У абзаці другому частини 1 слова «від трьох до п'яти років» замінити словами «від п'яти до восьми років»;
 
8. 2)У абзаці першому частини 2 після слів та знаків «групою осіб» доповнити словами та знаками «або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету»;
 
9. 3)У абзаці другому слова «від п'яти до восьми» замінити словами «від восьми до десяти»;
 
10. 4)У абзаці другому частини 3 слова та знаки «від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі,» замінити словами «довічним позбавленням волі».
 
11. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
12. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.