Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312) такі зміни:
 
5. 1. Частину 7 статті 65 доповнити абзацом одинадцятим наступного змісту:
«За рішенням Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов’язків гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у розмірі, затвердженому Регулятором, на покриття витрат пов’язаних з виконанням інших спеціальних обов’язків.».
 
6. 2. У розділі ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
7. 1) пункт 9 доповнити абзацом другим та третім наступного змісту:
«На період до 1 липня 2023 року у випадках, встановлених правилами ринку, Регулятор має право приймати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед. Такі пропозиції (заявки) не можуть перевищувати граничні ціни на ринку "на добу наперед" встановлені Регулятором.
До 1 липня 2023 року Регулятор має право встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони.».
 
8. 2) Після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 наступного змісту:
 
9. «До 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з врахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім спеціальних обов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, відповідно до цього Закону.».
 
10. 3) Після пункту 12 доповнити новим пунктом 12-1 наступного змісту:
«До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків.».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
12. Голова
 
13. Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ