Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
6. 1) у пункті 18 частини першої статті 3 слова «у випадку, передбаченому статтею 247» замінити словами «у випадках, передбачених статтями 247, 482-2»;
 
7. 2) статтю 36 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
8. «7. Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора), його заступник, керівник обласної прокуратури повідомляють про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.
 
9. У випадках, передбачених цим Кодексом, Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора) підтримує клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України.»;
 
10. 3) у статті 482:
 
11. назву доповнити словами «стосовно судді»;
 
12. частини другу - четверту виключити;
 
13. 4) доповнити новою статтею 482-2 у такій редакції:
 
14. «Стаття 482-2. Особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій
 
15. 1. Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора) у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
16. 2. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути підтримані Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).
 
17. Розгляд таких клопотань здійснюється слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, -слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.
 
18. Такі ухвали можуть бути оскаржені у апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом.»;
 
19. 2. Статтю 27 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
20. «Стаття 27. Особливості юридичної відповідальності народного депутата
 
21. 1. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
 
22. 2. Особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.»;
 
23. 3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
24. 1) у статті 76 слова «про надання згоди на притягнення його до відповідальності, « виключити;
 
25. 2) главу 35 виключити.
 
26. ІІ. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України».