Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 6, ст. 40, № 30, ст. 277) такі зміни:
 
4. .
;  
5. «Стаття 21. Спортивна студентська спілка України
 
6. Спортивна студентська спілка України – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є залучення студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах вищої освіти.
 
7. Спортивна студентська спілка України діє на підставі статуту.
 
8. Спортивна студентська спілка України:
 
9. представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед студентів, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
10. може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед студентів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
 
11. співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства;
 
12. має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, може надавати Спортивній студентській спілці України фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону.
 
14. Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Спортивної студентської спілки України та надавати їм фінансову та організаційну допомогу для здійснення статутної діяльності в регіонах.».
 
15. 2. Доповнити статтею 21-1 такого змісту:
 
16. «Стаття 21-1. Українська федерація учнівського спорту
 
17. Українська федерація учнівського спорту – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є залучення учнівської молоді у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та закладах позашкільної освіти.
 
18. Українська федерація учнівського спорту діє на підставі статуту.
 
19. Українська федерація учнівського спорту:
 
20. представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед учнівської молоді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
21. може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед учнівської молоді з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
 
22. співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства;
 
23. має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
24. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, може надавати Українській федерації учнівського спорту фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону.
 
25. Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Української федерації учнівського спорту та надавати їм фінансову та організаційну допомогу для здійснення статутної діяльності в регіонах.».
 
26. ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
28. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
29. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
30. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.