Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
 
8. "Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України
 
9. Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) –
 
10. карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
11. 2. Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212, із наступними змінами) доповнити статтею 39 такого змісту:
 
12. "Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків
 
13. За невиконання своїх обов'язків народний депутат України несе відповідальність, встановлену законом".
 
14. 3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
 
15. 1) частину першу статті 28 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
16. "9-1) давати розпорядження Апарату Верховної Ради щодо підготовки повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування";
 
17. 2) статтю 37 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
18. "7. Здійснення народним депутатом голосування замість іншого народного депутата з питань, що розглядаються Верховною Радою, тягне за собою відповідальність, встановлену законом";
 
19. 3) частину третю статті 47 викласти у такій редакції:
 
20. "3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Апарат Верховної Ради забезпечує здійснення відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань";
 
21. 4) частину шосту статті 51 доповнити абзацом такого змісту:
 
22. "У разі виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування застосовуються процедури, передбачені частиною третьою статті 47 Регламенту".
 
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.