Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (чІ) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27):
 
5. 1) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
6. Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
 
7. 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
 
8. а) громадяни України;
 
9. б) юридичні особи України, створені за законодавством України;
 
10. в) територіальні громади;
 
11. г) держава.
 
12. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
 
13. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
 
14. в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;
 
15. в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
 
16. не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
 
17. Термін «пов’язані особи» використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
 
18. Термін «бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
19. Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки.
 
20. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
21. 3. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.»