Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (ч ІІІ) (Друге читання)

0.

 
1.

 
2.

 
3.

 
4.

 
5. 2) у частині першій статті 131 після слів «юридичні особи» доповнити словами «створені за законодавством»;