Кількість абзаців - 58 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)" (Друге читання)

0. Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 
2. щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
5. 5. Внести до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України) (ВВР) 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
6. 1) В статтю 9-1 Закону додати нову п’ятнадцяту частину наступного змісту: «Забороняється спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду засобами, які негативно впливають на стан біорізноманіття і природних екосистем.».
 
7. 2) у абзаці третьому частини першій статті 16 Закону після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев,»;
 
8. 3) В абзац третій частини другої статті 16 Закону після «заповідника» додати слова «, та проводяться з метою безпеки людей;».
 
9. 4) В частину третю статті 16 Закону після слова «ділянок» додати: « (які займають не більше 1% території природного заповідника),».
 
10. 5) У статті 18 закону додати частину сьому наступного змісту: «З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території біосферного заповідника.».
 
11. 6) У статті 21 Закону додати частину п’яту наступного змісту: «З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території національного природного парку.».
 
12. 7) У статтю 24 Закону додати частину третю наступного змісту: «З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території регіонального ландшафтного парку.».
 
13. 8) У частині першій статті 32 Закону після слова «флори» додати кому та слова, «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев.».
 
14. 9) У частині першій статті 34 Закону після слова «колекцій» додати кому та слова, «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев.».
 
15. 10) Частину другу статті 38 Закону викласти в наступній редакції: «На території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та регульований відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженням із забороною суцільних рубок та вирубання дуплястих дерев, проводиться підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо збереження композиції із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів.»
 
16. 11) В частині четвертій статті 52 слова «заповідних урочищ, а також заказників, пам’яток природи» вилучити.
 
17. 12) Додати нову другу частину до ст. 54 Закону наступного змісту: «Забороняється реорганізація природного заповідника або частини його території в інші категорії (крім біосферного заповідника) природно-заповідного фонду.».
 
18. 13) В статтю 61 Закону додати нову п’яту частину наступного змісту: «Охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України в усі дні тижня з урахуванням положення трудового законодавства про ненормований режим робочого часу і наданням вихідних днів за змінним графіком.».
 
19. 3. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 18, ст.132 із наступними змінами):
 
20. 1) В частині другій абзаці четвертий та п’ятий статті 15 Закону викласти в новій редакції абзаца четвертого: «сіток і пасток для відлову тварин живцем для переселення і з науковою метою;». Абзац шостий і сьомий вважати абзацем п’ятим і шостим.
 
21. 2) Додати абзац сьомий у пункт 2 статті 20 Закону наступного змісту:
 
22. «забороняється використання набоїв з свинцевим шротом у всіх поясах особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання та на відкритих водоймах, що відноситься до джерел питного водопостачання;».
 
23. 3) В абзаці другому пункту 4 статті 20 Закону після слова «гачків» додати слова: «холодної метальної зброї, пасток, тепловізорів,».
 
24. 4) В абзаці п’ятнадцятому пункту 4 статті 20 Закону після слова «звірів» додати:
 
25. «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, стрільба по зграям птахів і іншим скупченням тварин, використання тварин в якості мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях по стрільбі, облавне полювання „котлом», „підковою», випалювання рослинності в місцях концентрації тварин;».
 
26. 5) Абзац сімнадцятий пункту 4 статті 20 Закону викласти в наступній редакції:
 
27. «на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по кризі; рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють в ожеледицю, наст, глибокий сніг, на обмерзлих птахів, які знаходяться в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій); на тварин, які знаходяться у безпомічному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), нельотних дорослих нелітаючих птахів, вагітних самок, на тварин під час розмноження і виховування потомства, весняних міграцій птахів;»
 
28. 6) В пункті 5 статті 20 Закону після слова «добування» додати кому та наступні слова:
 
29. «провіз заряджених рушниць в машинах в мисливських угіддях, находження з рушницею в загоні під час облавного полювання;»
 
30. 7) В пункті 8 статті 20 Закону після слова «тварин» додати кому та наступні слова:
 
31. «а саме, занесених в Червону книгу України, а також в перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, занесених до Списку ІІ Бернської Конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі);».
 
32. 8) В пункті 9 статті 20 Закону слова «яєць птахів» вилучити.
 
33. 9) У статті 33:
 
34. а) У частині першій слово «вовків» виключити.
 
35. б) У частині другій слово «вовка» виключити, а також в кінці частині другій додати слова «; у природних заповідниках, заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків відстріл та відлов перелічених тварин забороняється.».
 
36. в) У частині четвертій слово «вовків» виключити.
 
37. 1. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97 із наступними змінами):
 
38. 1) Частину третю статті 31 Закону викласти в новій редакції:
 
39. «Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно вилученими з природного середовища.».
 
40. 2) У частині першій статті 52-1 Закону після слов «пташиного клею» додати слова: «, газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів».
 
41. 4. Внести до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
 
42. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112 із наступними змінами:
 
43. 1) У абзаці другому третьої частини ст. 36 Закону після слів «вилов риби» додати «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні,».
 
44. 2) У абзаці другому четвертої частини ст. 36 Закону після слів «добрив» додати «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні,».
 
45. 3) У абзаці третьому п’ятої частини ст. 36 Закону після слів «вод» додати кому, та додати слова «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні;».
 
46. 2. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст.230 із наступними змінами):
 
47. 1) Абзац одинадцятий статті 1 Закону викласти у новій редакції:
 
48. «жорстоке поводження з тваринами - знущання, залякування тварин, побої; на цькування тварин одна на одну; використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин; примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування; використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень; застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; залишення тварин без достатнього за фізіологічними показниками харчування та доступу до води, використання отрути проти тварин;».
 
49. 2) Доповнити новою дев’ятою частиною статтю 20 Закону такого змісту : «Забороняється використання тварин як мішені при навчанні у стрільбі або у змаганнях із стрільби.».
 
50. 3) Доповнити новою п’ятою частиною статтю 23 Закону такого змісту: «Регулювання чисельності тварин, які мешкають у населених пунктах, крім хатніх мишей, пацюків та безхребетних, фізичним особам забороняється.».
 
51. 4) Доповнити новою десятою частиною статтю 25 Закону такого змісту: «Забороняється надання фотопослуг з використанням тварин у населених пунктах.».
 
52. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:
 
55. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
57. Голова Верховної Ради України
В. ГРОЙСМАН