Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2.

 
3. І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) такі зміни:
 
4. 1. У статті 28:
 
5. у назві слова "організованою групою або злочинною організацією" замінити словами "організованою групою, злочинною організацією або злочинною спільнотою";
 
6. доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
7. "5. Злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі".
 
8. "Злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти".
 
9. 2. Статтю 29 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
10. "6. Якщо діяння вчинене особою у складі або в інтересах злочинної організації чи злочинної спільноти, то з урахуванням положень, передбачених статтею 30 цього Кодексу, кваліфікація здійснюється за статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255, 255-1 або 255-3 цього Кодексу. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 цього Кодексу.
 
11. Положення абзацу першого цієї частини не застосовується у випадках притягнення особи до кримінальної відповідальності за організацію групи, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованого чи збройного формування, а також за керівництво ними або участь в них (статті 181, 258-3, 260 цього Кодексу)".
 
12. 3. У назві та тексті статті 30, назві та частині першій статті 43, пункті 9 частини першої статті 66 слова "організована група чи злочинна організація" в усіх відмінках замінити словами "організована група, злочинна організація чи злочинна спільнота" у відповідному відмінку.
 
13. 4. Частину першу статті 96-9 після цифр "160" доповнити цифрами "255-2, 256".
 
14. 5. Частину першу статті 255 викласти в такій редакції:
 
15. "1. Створення злочинної організації або керівництво нею чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, -
 
16. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років".
 
17. 6. Доповнити Кодекс статтями 255-1, 255-2, 255-3 такого змісту:
 
18. "Стаття 255-1. Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі"
 
19. 1. Створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, -
 
20. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
 
21. 2. Перебування особи в статусі "злодій у законі" -
 
22. карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
 
23. 3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа (крім "злодія у законі"), яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про участь у злочинній спільноті та перебування особи в статусі "злодій у законі" та активно сприяла розкриттю такої злочинної спільноти.
 
24. Стаття 255-2. Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти
 
25. 1. Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій -
 
26. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
 
27. 2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, -
 
28. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
29. Стаття 255-3. Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею
 
30. 1. Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот з метою розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні або керівництво такою зустріччю (сходкою), -
 
31. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
 
32. 2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно і до початку зустрічі (сходки) заявила про її учасників та точні місце і час її проведення".
 
33. 7. Статтю 256 викласти в такій редакції:
 
34. "Стаття 256. Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності
 
35. 1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, або заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
 
36. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
 
37. 2. Діяння, передбачене цією статтею, вчинене службовою особою або повторно, -
 
38. карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
 
39. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.