Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину (на заміну) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У пункті 252.20 статті 252 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) слово і цифри
 
5. "бурштин 25, 00"
 
6. замінити словом і цифрами
 
7. "бурштин 15, 00".
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.