Кількість абзаців - 1656 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (Частина І) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
5. 1. У статті 1:
 
6. 1) абзац перший пункту 1.1 після слів «адміністрування податків» доповнити словами «та зборів»;
 
6. 1) абзац перший пункту 1.1 після слів «адміністрування податків» доповнити словами «та зборів»;
 
7. 2) у пункті 1.3 слова «Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« замінити словами «Кодексом України з процедур банкрутства» та доповнити словами «застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»«.
 
7. 2) у пункті 1.3 слова «Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« замінити словами «Кодексом України з процедур банкрутства» та доповнити словами «застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»«.
 
8. 2. У статті 12:
 
8. 2. У статті 12:
 
9. 1) у пункті 12.3:
 
9. 1) у пункті 12.3:
 
10. абзац перший доповнити словами «до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів»;
 
10. абзац перший доповнити словами «до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів»;
 
11. підпункт 12.3.3 викласти у такій редакції:
 
11. підпункт 12.3.3 викласти у такій редакції:
 
12. «Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків чи зборів.
 
12. «Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків чи зборів.
 
13. У разі якщо на наступний бюджетний період передбачається продовжити застосування ставок місцевих податків чи зборів, які були встановлені та діяли у попередньому бюджетному періоді, орган місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів, оприлюднює таку інформацію у порядку Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інформує про це контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.
 
13. У разі якщо на наступний бюджетний період передбачається продовжити застосування ставок місцевих податків чи зборів, які були встановлені та діяли у попередньому бюджетному періоді, орган місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів, оприлюднює таку інформацію у порядку Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інформує про це контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.
 
14. Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
14. Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
15. Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
 
15. Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
 
16. про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
 
16. про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
 
17. про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
 
17. про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
 
18. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.
 
18. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.
 
19. Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
19. Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
20. Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
20. Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель»;
 
21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель»;
 
22. у першому реченні підпункту 12.3.4 цифри «15» замінити цифрами «25»;
 
22. у першому реченні підпункту 12.3.4 цифри «15» замінити цифрами «25»;
 
23. пункт 12.3.5 викласти у такій редакції:
 
23. пункт 12.3.5 викласти у такій редакції:
 
24. «12.3.5. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків чи зборів сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів.»;
 
24. «12.3.5. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків чи зборів сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів.»;
 
25. 2) у підпункті 12.4.3 пункту 12.4 слова «до початку наступного бюджетного періоду» виключити;
 
25. 2) у підпункті 12.4.3 пункту 12.4 слова «до початку наступного бюджетного періоду» виключити;
 
26. 3) у пункті 12.5:
 
26. 3) у пункті 12.5:
 
27. абзац перший після слів «місцевих податків та зборів» доповнити словами «а також податкових пільг з їх сплати, або про внесення змін до таких рішень»;
 
27. абзац перший після слів «місцевих податків та зборів» доповнити словами «а також податкових пільг з їх сплати, або про внесення змін до таких рішень»;
 
28. у другому реченні абзацу другого слова «та зборів» замінити словами «та або зборів, або про внесення змін до таких рішень»;
 
28. у другому реченні абзацу другого слова «та зборів» замінити словами «та або зборів, або про внесення змін до таких рішень»;
 
29. 3. У пункті 14.1 статті 14:
 
29. 3. У пункті 14.1 статті 14:
 
30. 1) у підпункті 14.1.24 після слів «покладено на контролюючі органи» додати слова «крім митних платежів», цифру «1» замінити цифрами «1, 5», а слова та цифри «у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро» виключити;
 
30. 1) у підпункті 14.1.24 після слів «покладено на контролюючі органи» додати слова «крім митних платежів», цифру «1» замінити цифрами «1, 5», а слова та цифри «у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро» виключити;
 
31. 2) у підпункті 14.1.39:
 
31. 2) у підпункті 14.1.39:
 
32. після слів «податкове зобов’язання» додати слова «та або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи»;
 
32. після слів «податкове зобов’язання» додати слова «та або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи»;
 
33. доповнити після слів «зовнішньоекономічної діяльності» словами «та пеня»;
 
33. доповнити після слів «зовнішньоекономічної діяльності» словами «та пеня»;
 
34. 3) підпункт 14.1.49 доповнити абзацами третім - шостим такого змісту:
 
34. 3) підпункт 14.1.49 доповнити абзацами третім - шостим такого змісту:
 
35. «суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь пов’язаної особи - нерезидента або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
35. «суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь пов’язаної особи - нерезидента або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
36. вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у пов’язаної особи - нерезидента, або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
36. вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у пов’язаної особи - нерезидента, або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
37. сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються пов’язаній особі-нерезиденту або нерезиденту, зазначеному в підпунктах в або г підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
37. сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються пов’язаній особі-нерезиденту або нерезиденту, зазначеному в підпунктах в або г підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
38. виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи;
 
38. виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи;
 
39. 4) у підпункті 14.1.54:
 
39. 4) у підпункті 14.1.54:
 
40. пункт «а» після слів «резидентами України» доповнити словами «або постійними представництвами нерезидентів в Україні»;
 
40. пункт «а» після слів «резидентами України» доповнити словами «або постійними представництвами нерезидентів в Україні»;
 
41. доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:
 
41. доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:
 
42. «з) доходів від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів;
 
42. «з) доходів від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів;
 
43. и) прибутків від відчуження акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
 
43. и) прибутків від відчуження акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
 
44. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав, часток іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
 
44. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав, часток іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
 
45. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу тощо»;
 
45. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу тощо»;
 
46. 5) доповнити підпунктами 14.1.94-1, 14.1.103-1 та 14.1.113-3 такого змісту:
 
46. 5) доповнити підпунктами 14.1.94-1, 14.1.103-1 та 14.1.113-3 такого змісту:
 
47. «14.1.94-1. котирувальні ціни для цілей статті 39 Кодексу - ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтиру (еталону) непов’язаними особами для визначення цін у операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та або діапазон цін на певну дату або період часу»;
 
47. «14.1.94-1. котирувальні ціни для цілей статті 39 Кодексу - ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтиру (еталону) непов’язаними особами для визначення цін у операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та або діапазон цін на певну дату або період часу»;
 
48. «14.1.103-1. материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
 
48. «14.1.103-1. материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
 
49. безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи та частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
 
49. безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи та частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
 
50. фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності»;
 
50. фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності»;
 
51. «14.1.113-3. міжнародна група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої звітності, або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі; «
 
51. «14.1.113-3. міжнародна група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої звітності, або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі; «
 
52. 6) підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:
 
52. 6) підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:
 
53. «14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, грохочення, сушку, класифікацію (сортування із застосуванням будь-яких фізико-хімічних методів (зокрема, але не виключно, гравітаційних, флотаційних, магнітних, електричних, спеціальних, комбінованих тощо), що включені до комплексу технологічних операцій, затвердженого державною експертизою у складі кондицій на мінеральну сировину ділянки надр), брикетування, агломерацію та або огрудкування, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм)»;
 
53. «14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, грохочення, сушку, класифікацію (сортування із застосуванням будь-яких фізико-хімічних методів (зокрема, але не виключно, гравітаційних, флотаційних, магнітних, електричних, спеціальних, комбінованих тощо), що включені до комплексу технологічних операцій, затвердженого державною експертизою у складі кондицій на мінеральну сировину ділянки надр), брикетування, агломерацію та або огрудкування, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм)»;
 
54. 7) у підпункті 14.1.159:
 
54. 7) у підпункті 14.1.159:
 
55. абзац перший після слів «фізичні особи» доповнити словами «та або утворення без статусу юридичної особи»;
 
55. абзац перший після слів «фізичні особи» доповнити словами «та або утворення без статусу юридичної особи»;
 
56. у підпункті «а»:
 
56. у підпункті «а»:
 
57. в абзаці другому цифри «20» замінити цифрами «25», а також після слів «більше відсотків» доповнити словами та знаками « (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації)»;
 
57. в абзаці другому цифри «20» замінити цифрами «25», а також після слів «більше відсотків» доповнити словами та знаками « (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації)»;
 
58. в абзаці третьому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
58. в абзаці третьому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
59. перше речення абзацу одинадцятого викласти у такій редакції:
 
59. перше речення абзацу одинадцятого викласти у такій редакції:
 
60. «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3, 5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;
 
60. «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3, 5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;
 
61. в абзаці другому у підпункті «б» цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
61. в абзаці другому у підпункті «б» цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
62. у підпункті «в»:
 
62. у підпункті «в»:
 
63. в абзаці п’ятому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
63. в абзаці п’ятому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
64. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
64. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
65. «безпосередньо та або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами»;
 
65. «безпосередньо та або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами»;
 
66. абзац сьомий доповнити словами « (без врахування осіб, пов'язаних із такою фізичною особою через пряме та або опосередковане володіння корпоративними правами)»;
 
66. абзац сьомий доповнити словами « (без врахування осіб, пов'язаних із такою фізичною особою через пряме та або опосередковане володіння корпоративними правами)»;
 
67. в абзаці восьмому слова «цього підпункту» замінити словами «підпункту 14.1.159 цього пункту»;
 
67. в абзаці восьмому слова «цього підпункту» замінити словами «підпункту 14.1.159 цього пункту»;
 
68. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
68. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
69. «У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) та така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору.»;
 
69. «У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) та така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору.»;
 
70. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
70. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
71. абзац шістнадцятий після слів «може довести» доповнити словами «пов’язаність осіб»;
 
71. абзац шістнадцятий після слів «може довести» доповнити словами «пов’язаність осіб»;
 
72. 8) у пункті 14.1.193 другий та третій абзац замінити новими абзацами такого змісту:
 
72. 8) у пункті 14.1.193 другий та третій абзац замінити новими абзацами такого змісту:
 
73. «З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:
 
73. «З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:
 
74. а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю (в рамках одного проекту або пов'язаних між собою проектів), що виконуються нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 183 дні;
 
74. а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю (в рамках одного проекту або пов'язаних між собою проектів), що виконуються нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 183 дні;
 
75. б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 
75. б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 
76. в) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти), у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та або на користь переважно одного нерезидента та або пов’язаних із ним осіб - нерезидентів;
 
76. в) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти), у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та або на користь переважно одного нерезидента та або пов’язаних із ним осіб - нерезидентів;
 
77. г) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів - утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.
 
77. г) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів - утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.
 
78. Для цілей застосування підпунктів «а» та «б» цього підпункту, при розрахунку загального періоду, протягом якого нерезидент здійснює діяльність в Україні, до повних послідовних або непослідовних календарних місяців тривалості проекту (або пов'язаних між собою проектів), виконання робіт або надання послуг нерезидентом в Україні, додаються:
 
78. Для цілей застосування підпунктів «а» та «б» цього підпункту, при розрахунку загального періоду, протягом якого нерезидент здійснює діяльність в Україні, до повних послідовних або непослідовних календарних місяців тривалості проекту (або пов'язаних між собою проектів), виконання робіт або надання послуг нерезидентом в Україні, додаються:
 
79. тривалість діяльності нерезидента в Україні, що здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів, та
 
79. тривалість діяльності нерезидента в Україні, що здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів, та
 
80. тривалість діяльності пов’язаних осіб цього нерезидента в Україні, якщо така діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента, що визначена у підпунктах «а» та «б» цього підпункту, та здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які дорівнюють повному календарному місяцю, або які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів.
 
80. тривалість діяльності пов’язаних осіб цього нерезидента в Україні, якщо така діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента, що визначена у підпунктах «а» та «б» цього підпункту, та здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які дорівнюють повному календарному місяцю, або які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів.
 
81. Для цілей застосування підпунктів «в» та «г» цього підпункту про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва, може, зокрема, але не виключно, свідчити:
 
81. Для цілей застосування підпунктів «в» та «г» цього підпункту про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва, може, зокрема, але не виключно, свідчити:
 
82. надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;
 
82. надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;
 
83. наявність у особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та або з третіми особами, з якими нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;
 
83. наявність у особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та або з третіми особами, з якими нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;
 
84. реалізацію особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;
 
84. реалізацію особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;
 
85. наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.
 
85. наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.
 
86. Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок, в інтересах та або на користь нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник-резидент діє виключно або майже виключно за рахунок, в інтересах та або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є його пов’язаними особами, такий посередник не може вважатись таким, що діє в рамках основної (звичайної) діяльності стосовно будь-якої із пов’язаних осіб-нерезидентів, та визнається постійним представництвом такого нерезидента в Україні або кожної особи - нерезидента, якщо такі нерезиденти є пов’язаними особами.
 
86. Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок, в інтересах та або на користь нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник-резидент діє виключно або майже виключно за рахунок, в інтересах та або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є його пов’язаними особами, такий посередник не може вважатись таким, що діє в рамках основної (звичайної) діяльності стосовно будь-якої із пов’язаних осіб-нерезидентів, та визнається постійним представництвом такого нерезидента в Україні або кожної особи - нерезидента, якщо такі нерезиденти є пов’язаними особами.
 
87. Постійним представництвом не є:
 
87. Постійним представництвом не є:
 
88. а) використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 
88. а) використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 
89. б) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 
89. б) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 
90. в) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 
90. в) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 
91. г) утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору інформації для нерезидента;
 
91. г) утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору інформації для нерезидента;
 
92. ґ) направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 
92. ґ) направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 
93. д) утримання постійного місця діяльності з іншою метою;
 
93. д) утримання постійного місця діяльності з іншою метою;
 
94. Утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, зазначених у підпунктах «а» -»д» цього підпункту, за умови, що такі види діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не є постійним представництвом.
 
94. Утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, зазначених у підпунктах «а» -»д» цього підпункту, за умови, що такі види діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не є постійним представництвом.
 
95. Постійне представництво нерезидента визнається в Україні також у разі, якщо діяльність в Україні здійснюють декілька нерезидентів - пов’язаних осіб, якщо така діяльність у сукупності виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи нерезидентів - пов’язаних осіб. У такому випадку постійне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов’язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли діяльність таких нерезидентів-пов’язаних осіб в Україні становить у сукупності взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.»;
 
95. Постійне представництво нерезидента визнається в Україні також у разі, якщо діяльність в Україні здійснюють декілька нерезидентів - пов’язаних осіб, якщо така діяльність у сукупності виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи нерезидентів - пов’язаних осіб. У такому випадку постійне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов’язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли діяльність таких нерезидентів-пов’язаних осіб в Україні становить у сукупності взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.»;
 
96. 9) підпункт 14.1.156 доповнити словами «та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом»;
 
96. 9) підпункт 14.1.156 доповнити словами «та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом»;
 
97. 10) доповнити підпунктом 14.1.156-1 такого змісту:
 
97. 10) доповнити підпунктом 14.1.156-1 такого змісту:
 
98. «14.1.156-1. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом; «;
 
98. «14.1.156-1. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом; «;
 
99. 11) підпункт 14.1.162 викласти у такій редакції:
 
99. 11) підпункт 14.1.162 викласти у такій редакції:
 
100. «14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов'язань та або на суми штрафних (фінансових) санкцій не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована у інших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; «;
 
100. «14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов'язань та або на суми штрафних (фінансових) санкцій не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована у інших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; «;
 
101. 12) підпункт 14.1.179 виключити;
 
101. 12) підпункт 14.1.179 виключити;
 
102. 13) у підпункті 14.1.216 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі, « виключити;
 
102. 13) у підпункті 14.1.216 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі, « виключити;
 
103. 14) підпункт 14.1.231 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:
 
103. 14) підпункт 14.1.231 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:
 
104. «Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
 
104. «Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
 
105. Для цілей оподаткування вважається, що операція не має розумної економічної причини (ділової мети), зокрема, але не виключно, якщо:
 
105. Для цілей оподаткування вважається, що операція не має розумної економічної причини (ділової мети), зокрема, але не виключно, якщо:
 
106. головною ціллю або однією із головних цілей операції, та або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
 
106. головною ціллю або однією із головних цілей операції, та або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
 
107. в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб.»;
 
107. в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб.»;
 
108. 15) у підпункті 14.1.234 слова та цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу» виключити;
 
108. 15) у підпункті 14.1.234 слова та цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу» виключити;
 
109. 16) доповнити підпунктом 14.1.254-1 такого змісту:
 
109. 16) доповнити підпунктом 14.1.254-1 такого змісту:
 
110. «14.1.254-1. уповноважений учасник для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа у складі міжнародної групи компаній, уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту у розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкового органу держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність призводить до утворення постійного представництва; «;
 
110. «14.1.254-1. уповноважений учасник для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа у складі міжнародної групи компаній, уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту у розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкового органу держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність призводить до утворення постійного представництва; «;
 
111. 17) у підпункті 14.1.265 слова «платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких» замінити словами «суб’єктів, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого»;
 
111. 17) у підпункті 14.1.265 слова «платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких» замінити словами «суб’єктів, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого»;
 
112. 18) у підпункті 14.1.266:
 
112. 18) у підпункті 14.1.266:
 
113. слова «банківський рахунок (у касу) платника податку» замінити словами «рахунки платника податку, відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків»;
 
113. слова «банківський рахунок (у касу) платника податку» замінити словами «рахунки платника податку, відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків»;
 
114. слова «банківського рахунку (видачі з каси) платника податку» замінити словами «рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків»;
 
114. слова «банківського рахунку (видачі з каси) платника податку» замінити словами «рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків»;
 
115. 19) абзац перший підпункту 14.1.268 після слів «для цілей» доповнити словами та цифрами «статті 39-2 розділу І та».
 
115. 19) абзац перший підпункту 14.1.268 після слів «для цілей» доповнити словами та цифрами «статті 39-2 розділу І та».
 
116. 4. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.15 такого змісту:
 
116. 4. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.15 такого змісту:
 
117. «16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами та або працівниками платника податку пояснень контролюючим органам з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження; «.
 
117. «16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами та або працівниками платника податку пояснень контролюючим органам з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження; «.
 
118. 5. У пункті 17.1 статті 17:
 
118. 5. У пункті 17.1 статті 17:
 
119. 1) у підпункті 17.1.6:
 
119. 1) у підпункті 17.1.6:
 
120. після слів «та надавати» додати слова «за власною ініціативою»;
 
120. після слів «та надавати» додати слова «за власною ініціативою»;
 
121. 2) підпункт 17.1.7 після слів «у тому числі» доповнити словами «надану йому письмову»;
 
121. 2) підпункт 17.1.7 після слів «у тому числі» доповнити словами «надану йому письмову»;
 
122. 3) у підпункті 17.1.11 слова «збитків (шкоди), заподіяних» замінити словами «шкоди, заподіяної»;
 
122. 3) у підпункті 17.1.11 слова «збитків (шкоди), заподіяних» замінити словами «шкоди, заподіяної»;
 
123. 4) підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику»;
 
123. 4) підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику»;
 
124. 5) доповнити підпунктом 17.1.16 такого змісту:
 
124. 5) доповнити підпунктом 17.1.16 такого змісту:
 
125. «17.1.16. надавати за власною ініціативою письмові пояснення та або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
125. «17.1.16. надавати за власною ініціативою письмові пояснення та або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
126. 6. У пункті 19-1.1 статті 19-1:
 
126. 6. У пункті 19-1.1 статті 19-1:
 
127. 1) підпункт 19-1.1.7 після слів «облік платників податків» доповнити словами «платників єдиного внеску»;
 
127. 1) підпункт 19-1.1.7 після слів «облік платників податків» доповнити словами «платників єдиного внеску»;
 
128. 2) у підпункті 19-1.1.8 слова «суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, « виключити;
 
128. 2) у підпункті 19-1.1.8 слова «суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, « виключити;
 
129. 3) підпункт 19-1.1.12 виключити;
 
129. 3) підпункт 19-1.1.12 виключити;
 
130. 4) у підпункті 19-1.1.29 слова «і митної» виключити;
 
130. 4) у підпункті 19-1.1.29 слова «і митної» виключити;
 
131. 5) у підпункті 19-1.1.32 слова «і митній» виключити;
 
131. 5) у підпункті 19-1.1.32 слова «і митній» виключити;
 
132. 6) у підпунктах 19-1.1.36 та 19-1.1.44 слова «і митну» виключити;
 
132. 6) у підпунктах 19-1.1.36 та 19-1.1.44 слова «і митну» виключити;
 
133. 7) у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
 
133. 7) у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
 
134. 8) підпункт 19-1.1.48 викласти у такій редакції:
 
134. 8) підпункт 19-1.1.48 викласти у такій редакції:
 
135. «19-1.1.48. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та або комунальна власність»;
 
135. «19-1.1.48. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та або комунальна власність»;
 
136. 9) доповнити новими підпунктами такого змісту:
 
136. 9) доповнити новими підпунктами такого змісту:
 
137. «19-1.1.49. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків;
 
137. «19-1.1.49. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків;
 
138. 19-1.1.50. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
138. 19-1.1.50. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
139. 19-1.1.51. інформують органи державної влади про стан розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску;
 
139. 19-1.1.51. інформують органи державної влади про стан розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску;
 
140. 19-1.1.52. інформують органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
 
140. 19-1.1.52. інформують органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
 
141. 19-1.1.53. надають Апеляційній раді при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на її запит, всі документи та інформацію необхідні для розгляду скарги платника податків;
 
141. 19-1.1.53. надають Апеляційній раді при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на її запит, всі документи та інформацію необхідні для розгляду скарги платника податків;
 
142. 19-1.1.54. здійснюють інші функції, визначені законом.»
 
142. 19-1.1.54. здійснюють інші функції, визначені законом.»
 
143. 7. У статті 19-2:
 
143. 7. У статті 19-2:
 
144. 1) з назви статті слова «та митної» виключити;
 
144. 1) з назви статті слова «та митної» виключити;
 
145. 2) у пункті 19-2.1:
 
145. 2) у пункті 19-2.1:
 
146. слова «та митної» виключити;
 
146. слова «та митної» виключити;
 
147. у підпункті 19-2.1.3 слова «Податковим та Митним кодексами України» замінити словами «цим Кодексом»;
 
147. у підпункті 19-2.1.3 слова «Податковим та Митним кодексами України» замінити словами «цим Кодексом»;
 
148. підпункт 19-2.1.6 викласти у такій редакції:
 
148. підпункт 19-2.1.6 викласти у такій редакції:
 
149. «19-2.1.6. здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування; «;
 
149. «19-2.1.6. здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування; «;
 
150. доповнити новим підпунктом 19-2.1.7 такого змісту:
 
150. доповнити новим підпунктом 19-2.1.7 такого змісту:
 
151. «19-2.1.7. виконує інші функції, передбачені законом.».
 
151. «19-2.1.7. виконує інші функції, передбачені законом.».
 
152. 8. У статті 20:
 
152. 8. У статті 20:
 
153. 1) пункт 20.1 доповнити підпунктом 20.1.1-1 такого змісту:
 
153. 1) пункт 20.1 доповнити підпунктом 20.1.1-1 такого змісту:
 
154. «20.1.1-1. аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою; «;
 
154. «20.1.1-1. аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою; «;
 
155. 2) у підпункті 20.1.23 пункту 20.1 слова «Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування; «;
 
155. 2) у підпункті 20.1.23 пункту 20.1 слова «Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування; «;
 
156. 3) доповнити підпунктом 20.1.34-1 пункту 20.1 такого змісту:
 
156. 3) доповнити підпунктом 20.1.34-1 пункту 20.1 такого змісту:
 
157. «20.1.34-1. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; «;
 
157. «20.1.34-1. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; «;
 
158. 4) підпункт 20.1.46 пункту 20.1 викласти у такій редакції:
 
158. 4) підпункт 20.1.46 пункту 20.1 викласти у такій редакції:
 
159. «20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та або працівників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження; «;
 
159. «20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та або працівників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження; «;
 
160. 5) пункт 20.1 доповнити новим підпунктом 20.1.47 такого змісту:
 
160. 5) пункт 20.1 доповнити новим підпунктом 20.1.47 такого змісту:
 
161. «20.1.47. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.».
 
161. «20.1.47. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.».
 
162. 6) підпункт 20.4 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
162. 6) підпункт 20.4 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
163. «Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу при прийнятті податкового повідомлення - рішення повинен врахувати надані платником податків письмові пояснення та або документи.».
 
163. «Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу при прийнятті податкового повідомлення - рішення повинен врахувати надані платником податків письмові пояснення та або документи.».
 
164. У зв’язку з цим абзац третій пункту 20.4 вважати абзацом четвертим.
 
164. У зв’язку з цим абзац третій пункту 20.4 вважати абзацом четвертим.
 
165. 9. У статті 21:
 
165. 9. У статті 21:
 
166. 1) у пункті 21.3 слова «посадової або службової особи» виключити;
 
166. 1) у пункті 21.3 слова «посадової або службової особи» виключити;
 
167. 2) пункт 21.4 виключити.
 
167. 2) пункт 21.4 виключити.
 
168. 10. У пункті 30.8 статті 30 друге речення виключити.
 
168. 10. У пункті 30.8 статті 30 друге речення виключити.
 
169. 11. В абзаці четвертому пункту 35.4 статті 35 слова «забезпечує формування державної податкової політики» замінити словами «реалізує державну податкову політику».
 
169. 11. В абзаці четвертому пункту 35.4 статті 35 слова «забезпечує формування державної податкової політики» замінити словами «реалізує державну податкову політику».
 
170. 12. У статті 39:
 
170. 12. У статті 39:
 
171. 1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті» замінити словами «методологією, визначеною цією статтею»;
 
171. 1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті» замінити словами «методологією, визначеною цією статтею»;
 
172. 2) у пункті 39.2:
 
172. 2) у пункті 39.2:
 
173. у підпункті 39.2.1:
 
173. у підпункті 39.2.1:
 
174. підпункт 39.2.1.1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
174. підпункт 39.2.1.1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
175. «д) господарські операції платників єдиного податку четвертої групи з нерезидентами, зазначеними в підпунктах «а» - «г» цього підпункту.»;
 
175. «д) господарські операції платників єдиного податку четвертої групи з нерезидентами, зазначеними в підпунктах «а» - «г» цього підпункту.»;
 
176. підпункт 39.2.1.3 виключити;
 
176. підпункт 39.2.1.3 виключити;
 
177. підпункт 39.2.1.4 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
177. підпункт 39.2.1.4 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
178. «е) операції, у результаті яких обсяг діяльності та або фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями іншому платнику податку (іншій особі), в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалась би без компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку.»;
 
178. «е) операції, у результаті яких обсяг діяльності та або фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями іншому платнику податку (іншій особі), в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалась би без компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку.»;
 
179. доповнити підпунктом 39.2.1.10 такого змісту:
 
179. доповнити підпунктом 39.2.1.10 такого змісту:
 
180. «39.2.1.10. Контролюючий орган під час визначення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків, який здійснює контрольовані операції, має право здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу.»;
 
180. «39.2.1.10. Контролюючий орган під час визначення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків, який здійснює контрольовані операції, має право здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу.»;
 
181. у підпункті 39.2.2.5 підпункту 39.2.2:
 
181. у підпункті 39.2.2.5 підпункту 39.2.2:
 
182. абзац десятий виключити.
 
182. абзац десятий виключити.
 
183. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;
 
183. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;
 
184. доповнити абзацами одинадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
184. доповнити абзацами одинадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
185. «Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
 
185. «Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
 
186. а) визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
 
186. а) визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
 
187. б) чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також має спроможність і повноваження робити це;
 
187. б) чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також має спроможність і повноваження робити це;
 
188. в) чи особа, яка бере ризик, має фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику;
 
188. в) чи особа, яка бере ризик, має фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику;
 
189. г) визначення фактичної поведінки сторін операції у зв'язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операції здійснює контроль або вживає заходів для мінімізації таких ризиків, яка сторона отримує негативні наслідки, викликані прийняттям таких ризиків, яка сторона має фінансову спроможність нести такі ризики;
 
189. г) визначення фактичної поведінки сторін операції у зв'язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операції здійснює контроль або вживає заходів для мінімізації таких ризиків, яка сторона отримує негативні наслідки, викликані прийняттям таких ризиків, яка сторона має фінансову спроможність нести такі ризики;
 
190. ґ) визначення, з урахуванням попередніх критеріїв, чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами, зокрема:
 
190. ґ) визначення, з урахуванням попередніх критеріїв, чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами, зокрема:
 
191. чи сторони операції виконують умови договорів;
 
191. чи сторони операції виконують умови договорів;
 
192. чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за ризиком і має фінансову спроможність понести такий ризик та або можливості й ресурси для покриття ризику»;
 
192. чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за ризиком і має фінансову спроможність понести такий ризик та або можливості й ресурси для покриття ризику»;
 
193. 3) у пункті 39.3:
 
193. 3) у пункті 39.3:
 
194. у підпункті 39.3.2:
 
194. у підпункті 39.3.2:
 
195. в абзаці четвертому пункту 39.3.2.9 слова та цифри «більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків» замінити словами та цифрами «у розмірі 25 і більше відсотків та або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків»;
 
195. в абзаці четвертому пункту 39.3.2.9 слова та цифри «більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків» замінити словами та цифрами «у розмірі 25 і більше відсотків та або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків»;
 
196. доповнити підпунктом 39.3.2.10 такого змісту:
 
196. доповнити підпунктом 39.3.2.10 такого змісту:
 
197. «39.3.2.10. Витрати, пов’язані з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, або витрати на користь (в інтересах) їх бенефіціарних власників не вважаються витратами, що здійснюються у внутрішньогрупових операціях, та відповідно не можуть розглядатись як такі для інших компаній - учасників міжнародної групи, якщо ці компанії компенсують відповідні витрати.
 
197. «39.3.2.10. Витрати, пов’язані з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, або витрати на користь (в інтересах) їх бенефіціарних власників не вважаються витратами, що здійснюються у внутрішньогрупових операціях, та відповідно не можуть розглядатись як такі для інших компаній - учасників міжнародної групи, якщо ці компанії компенсують відповідні витрати.
 
198. До витрат, пов’язаних з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, можуть бути віднесені, зокрема, але не виключно:
 
198. До витрат, пов’язаних з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, можуть бути віднесені, зокрема, але не виключно:
 
199. витрати на проведення зборів учасників та інших органів управління юридичної особи, на реєстрацію випуску та розміщення часток (акцій), на включення акцій юридичної особи до біржових реєстрів;
 
199. витрати на проведення зборів учасників та інших органів управління юридичної особи, на реєстрацію випуску та розміщення часток (акцій), на включення акцій юридичної особи до біржових реєстрів;
 
200. витрати, пов'язані з дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту (витрати, пов'язані з підготовкою консолідованої фінансової звітності, проведенням аудиту дочірніх компаній тощо);
 
200. витрати, пов'язані з дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту (витрати, пов'язані з підготовкою консолідованої фінансової звітності, проведенням аудиту дочірніх компаній тощо);
 
201. витрати, пов'язані із залученням коштів для придбання частки участі у компанії, налагодженням зв?язків з інвесторами (комунікаційна стратегія акціонерів, фінансових аналітиків, фондів та інших зацікавлених осіб);
 
201. витрати, пов'язані із залученням коштів для придбання частки участі у компанії, налагодженням зв?язків з інвесторами (комунікаційна стратегія акціонерів, фінансових аналітиків, фондів та інших зацікавлених осіб);
 
202. витрати, пов'язані з дотриманням законодавства;
 
202. витрати, пов'язані з дотриманням законодавства;
 
203. супутні витрати, пов'язані із корпоративним управлінням»;
 
203. супутні витрати, пов'язані із корпоративним управлінням»;
 
204. підпункт 39.3.3 доповнити підпунктами 39.3.3.4-39.3.3.8 такого змісту:
 
204. підпункт 39.3.3 доповнити підпунктами 39.3.3.4-39.3.3.8 такого змісту:
 
205. «39.3.3.4. Для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
 
205. «39.3.3.4. Для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
 
206. Для цілей цього підпункту під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтиру (еталону) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
206. Для цілей цього підпункту під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтиру (еталону) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
207. Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами із непов’язаними особами, та або із котирувальними цінами.
 
207. Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами із непов’язаними особами, та або із котирувальними цінами.
 
208. У разі використання ціни неконтрольованих операцій у якості зіставної для контрольованої операції, такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, співставних тим, які використовувались у контрольованій операції.
 
208. У разі використання ціни неконтрольованих операцій у якості зіставної для контрольованої операції, такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, співставних тим, які використовувались у контрольованій операції.
 
209. Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, визначеним підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті. У разі наявності між умовами контрольованої операції та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, здійснюються відповідні коригування.
 
209. Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, визначеним підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті. У разі наявності між умовами контрольованої операції та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, здійснюються відповідні коригування.
 
210. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року»;
 
210. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року»;
 
211. «39.3.3.5. Платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченому підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 цього пункту.
 
211. «39.3.3.5. Платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченому підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 цього пункту.
 
212. Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема, характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалось сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
 
212. Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема, характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалось сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
 
213. Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції»;
 
213. Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції»;
 
214. «39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту, або
 
214. «39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту, або
 
215. інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
 
215. інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
 
216. сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
 
216. сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
 
217. умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,
 
217. умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,
 
218. контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції»;
 
218. контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції»;
 
219. «39.3.3.7. У разі якщо для порівняння ціни контрольованої операції з сировинними товарами використовувався діапазон котирувальних цін, зазначений у джерелі інформації, мінімальне та максимальне значення такого діапазону відповідає мінімальному та максимальному значенню діапазону цін для цілей підпункту 39.3.2.3 пункту 39.3 та підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
219. «39.3.3.7. У разі якщо для порівняння ціни контрольованої операції з сировинними товарами використовувався діапазон котирувальних цін, зазначений у джерелі інформації, мінімальне та максимальне значення такого діапазону відповідає мінімальному та максимальному значенню діапазону цін для цілей підпункту 39.3.2.3 пункту 39.3 та підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
220. У разі використання декількох діапазонів котирувальних цін проводиться розрахунок діапазону цін згідно з порядком, передбаченим в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 підпункту 39.3.2. цього пункту»;
 
220. У разі використання декількох діапазонів котирувальних цін проводиться розрахунок діапазону цін згідно з порядком, передбаченим в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 підпункту 39.3.2. цього пункту»;
 
221. «39.3.3.8. У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 цього пункту, платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен
 
221. «39.3.3.8. У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 цього пункту, платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен
 
222. обґрунтувати неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або те, що метод порівняльної неконтрольованої ціни не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 
222. обґрунтувати неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або те, що метод порівняльної неконтрольованої ціни не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 
223. зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не відповідає критеріям, визначеним підпунктами «в» -»г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті. Інформація має містити дані про рівень показників рентабельності цих осіб, які є найбільш доцільними, виходячи із фактів та обставин їх діяльності у ланцюгу постачання.
 
223. зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не відповідає критеріям, визначеним підпунктами «в» -»г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті. Інформація має містити дані про рівень показників рентабельності цих осіб, які є найбільш доцільними, виходячи із фактів та обставин їх діяльності у ланцюгу постачання.
 
224. У разі коли платник податків не надасть такої інформації, контролюючий орган має право самостійно визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом порівняльної неконтрольованої ціни з урахуванням вимог підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 цього пункту.»
 
224. У разі коли платник податків не надасть такої інформації, контролюючий орган має право самостійно визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом порівняльної неконтрольованої ціни з урахуванням вимог підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 цього пункту.»
 
225. пункт 39.3 доповнити новим пунктом 39.3.10 такого змісту:
 
225. пункт 39.3 доповнити новим пунктом 39.3.10 такого змісту:
 
226. «39.3.10. Для контрольованих операцій, передбачених підпунктами «в» та «є» підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті, у разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції, та, як наслідок, неможливості встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними у підпункті 39.3.1 цього пункту, визначення вартості нематеріальних активів або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.
 
226. «39.3.10. Для контрольованих операцій, передбачених підпунктами «в» та «є» підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті, у разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції, та, як наслідок, неможливості встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними у підпункті 39.3.1 цього пункту, визначення вартості нематеріальних активів або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.
 
227. Для визначення розміру вартості нематеріальних активів або розміру компенсації за передачу функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами, вигодами, ризиками та можливостями розраховується середнє арифметичне значення на основі поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків таких нематеріальних активів та або розміру відповідної компенсації до початку придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі та поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків після придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі.
 
227. Для визначення розміру вартості нематеріальних активів або розміру компенсації за передачу функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами, вигодами, ризиками та можливостями розраховується середнє арифметичне значення на основі поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків таких нематеріальних активів та або розміру відповідної компенсації до початку придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі та поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків після придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі.
 
228. Розрахунок поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності»;
 
228. Розрахунок поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності»;
 
229. 4) у пункті 39.4:
 
229. 4) у пункті 39.4:
 
230. підпункт 39.4.2 викласти у такій редакції:
 
230. підпункт 39.4.2 викласти у такій редакції:
 
231. «39.4.2. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
 
231. «39.4.2. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
 
232. Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь в міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
 
232. Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь в міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
 
233. 39.4.2.1. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.
 
233. 39.4.2.1. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.
 
234. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
 
234. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
 
235. новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
 
235. новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
 
236. уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
 
236. уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
 
237. Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 статті 120 цього Кодексу.
 
237. Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 статті 120 цього Кодексу.
 
238. Платник податків під час проведення документальних перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" не має права подавати звіт (уточнюючий звіт) про контрольовані операції за звітний період, який перевіряється.
 
238. Платник податків під час проведення документальних перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" не має права подавати звіт (уточнюючий звіт) про контрольовані операції за звітний період, який перевіряється.
 
239. Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
 
239. Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
 
240. 39.4.2.2. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема таку інформацію:
 
240. 39.4.2.2. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема таку інформацію:
 
241. а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків в державі (на території) її реєстрації;
 
241. а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків в державі (на території) її реєстрації;
 
242. б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків в державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;
 
242. б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків в державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;
 
243. в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується - дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;
 
243. в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується - дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;
 
244. г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.
 
244. г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.
 
245. Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
245. Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
246. у підпункті 39.4.6:
 
246. у підпункті 39.4.6:
 
247. у пункті «а»:
 
247. у пункті «а»:
 
248. після абзацу другого доповнити новий абзацем такого змісту:
 
248. після абзацу другого доповнити новий абзацем такого змісту:
 
249. «фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності)».
 
249. «фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності)».
 
250. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
250. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
251. в абзацах четвертому та п’ятому цифри «20» замінити цифрами «25»;
 
251. в абзацах четвертому та п’ятому цифри «20» замінити цифрами «25»;
 
252. у пункті «б» після слів «організаційну структуру» доповнити словом «такої», а після слів «опис господарської діяльності» - словом «цієї»;
 
252. у пункті «б» після слів «організаційну структуру» доповнити словом «такої», а після слів «опис господарської діяльності» - словом «цієї»;
 
253. у пункті «д» слова «та копії відповідних договорів (контрактів)» замінити словами «із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції»;
 
253. у пункті «д» слова «та копії відповідних договорів (контрактів)» замінити словами «із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції»;
 
254. пункт «е» доповнити абзацом другим такого змісту:
 
254. пункт «е» доповнити абзацом другим такого змісту:
 
255. «Опис операцій з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання; «;
 
255. «Опис операцій з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання; «;
 
256. пункт «і» після слова «самостійне» доповнити словом «або»;
 
256. пункт «і» після слова «самостійне» доповнити словом «або»;
 
257. підпункт 39.4.6 доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
 
257. підпункт 39.4.6 доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
 
258. «ї) якщо платник входить до міжнародної групи компаній:
 
258. «ї) якщо платник входить до міжнародної групи компаній:
 
259. копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованій операції,
 
259. копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованій операції,
 
260. копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній щодо контрольованої операції і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
 
260. копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній щодо контрольованої операції і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
 
261. й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків);
 
261. й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків);
 
262. к) копії договорів (контрактів) та будь-які доповнення до них, за якими здійснювалась контрольована операція»;
 
262. к) копії договорів (контрактів) та будь-які доповнення до них, за якими здійснювалась контрольована операція»;
 
263. підпункт 39.4.7 викласти у редакції:
 
263. підпункт 39.4.7 викласти у редакції:
 
264. «39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.
 
264. «39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.
 
265. Запит на подання глобальної документації (майстер-файлу) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців після закінчення звітного року.
 
265. Запит на подання глобальної документації (майстер-файлу) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців після закінчення звітного року.
 
266. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
 
266. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
 
267. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) -сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про:
 
267. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) -сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про:
 
268. а) організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держав і територій, в яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;
 
268. а) організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держав і територій, в яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;
 
269. б) загальний опис діяльності міжнародної групи компаній, що включає в себе:
 
269. б) загальний опис діяльності міжнародної групи компаній, що включає в себе:
 
270. опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат міжнародної групи компаній;
 
270. опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат міжнародної групи компаній;
 
271. опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки міжнародної групи компаній п'яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), частка яких становить більше 5% виручки міжнародної групи компаній за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги);
 
271. опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки міжнародної групи компаній п'яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), частка яких становить більше 5% виручки міжнародної групи компаній за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги);
 
272. перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи (крім договорів, пов’язаних з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт), у тому числі опис функціональних можливостей основних учасників міжнародної групи, задіяних у наданні таких послуг, робіт, політики з трансфертного ціноутворення щодо розподілу вартості послуг та визначення цін на оплату внутрішньогрупових послуг;
 
272. перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи (крім договорів, пов’язаних з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт), у тому числі опис функціональних можливостей основних учасників міжнародної групи, задіяних у наданні таких послуг, робіт, політики з трансфертного ціноутворення щодо розподілу вартості послуг та визначення цін на оплату внутрішньогрупових послуг;
 
273. стислий функціональний аналіз діяльності учасників міжнародної групи компаній, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються;
 
273. стислий функціональний аналіз діяльності учасників міжнародної групи компаній, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються;
 
274. інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року;
 
274. інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року;
 
275. в) нематеріальні активи, які використовуються міжнародною групою компаній в своїй діяльності, зокрема:
 
275. в) нематеріальні активи, які використовуються міжнародною групою компаній в своїй діяльності, зокрема:
 
276. опис стратегії розвитку міжнародної групи компаній щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними;
 
276. опис стратегії розвитку міжнародної групи компаній щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними;
 
277. перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої міжнародної групи компаній, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та або розпорядження);
 
277. перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої міжнародної групи компаній, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та або розпорядження);
 
278. перелік суттєвих договорів, пов'язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками міжнародної групи компаній, у тому числі ліцензійних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослідних послуг;
 
278. перелік суттєвих договорів, пов'язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками міжнародної групи компаній, у тому числі ліцензійних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослідних послуг;
 
279. опис політики трансфертного ціноутворення міжнародної групи компаній щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів;
 
279. опис політики трансфертного ціноутворення міжнародної групи компаній щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів;
 
280. опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками міжнародної групи компаній протягом відповідного фінансового року із зазначенням назв таких учасників, держав реєстрації та юрисдикцій, де вони провадять свою діяльність, компенсацій, що здійснювалися у звітному (податковому) періоді, та рівня винагород (компенсаційних виплат), пов'язаних з такою передачею;
 
280. опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками міжнародної групи компаній протягом відповідного фінансового року із зазначенням назв таких учасників, держав реєстрації та юрисдикцій, де вони провадять свою діяльність, компенсацій, що здійснювалися у звітному (податковому) періоді, та рівня винагород (компенсаційних виплат), пов'язаних з такою передачею;
 
281. г) фінансову діяльність міжнародної групи компаній, зокрема:
 
281. г) фінансову діяльність міжнародної групи компаній, зокрема:
 
282. загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками міжнародної групи компаній;
 
282. загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками міжнародної групи компаній;
 
283. зазначення усіх учасників міжнародної групи компаній, які здійснюють централізовану внутрішньогрупову фінансову діяльність для учасників цієї групи, із інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників та або місця знаходження органу їх управління,
 
283. зазначення усіх учасників міжнародної групи компаній, які здійснюють централізовану внутрішньогрупову фінансову діяльність для учасників цієї групи, із інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників та або місця знаходження органу їх управління,
 
284. загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників міжнародної групи компаній;
 
284. загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників міжнародної групи компаній;
 
285. ґ) консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;
 
285. ґ) консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;
 
286. д) перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов'язані з розподілом доходів між державами (територіями).»;
 
286. д) перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов'язані з розподілом доходів між державами (територіями).»;
 
287. підпункт 39.4.8 викласти у такій редакції:
 
287. підпункт 39.4.8 викласти у такій редакції:
 
288. «39.4.8. Документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
288. «39.4.8. Документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
289. У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.
 
289. У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.
 
290. Засвідчення автентичності перекладу документації з трансфертного ціноутворення та глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) на державну мову не здійснюється.»;
 
290. Засвідчення автентичності перекладу документації з трансфертного ціноутворення та глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) на державну мову не здійснюється.»;
 
291. пункт 39.4.9 викласти у такій редакції:
 
291. пункт 39.4.9 викласти у такій редакції:
 
292. «39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до підпунктів 39.4.6 - 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті та або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у разі встановлення однієї з таких обставин:
 
292. «39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до підпунктів 39.4.6 - 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті та або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у разі встановлення однієї з таких обставин:
 
293. подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 пункту 39.4 цієї статті та або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 
293. подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 пункту 39.4 цієї статті та або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 
294. подана платником податків глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті.
 
294. подана платником податків глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті.
 
295. Зазначена додаткова інформація є невід’ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення та або глобальної документації (майстер-файлу).»;
 
295. Зазначена додаткова інформація є невід’ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення та або глобальної документації (майстер-файлу).»;
 
296. пункт 39.4 доповнити пунктами 39.4.10 - 39.4.15 такого змісту:
 
296. пункт 39.4 доповнити пунктами 39.4.10 - 39.4.15 такого змісту:
 
297. «39.4.10. Платник податків - резидент України, який належить до міжнародної групи компаній, у випадках, визначених у цьому підпункті, зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
297. «39.4.10. Платник податків - резидент України, який належить до міжнародної групи компаній, у випадках, визначених у цьому підпункті, зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
298. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із таких обставин:
 
298. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із таких обставин:
 
299. платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 
299. платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 
300. материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 
300. материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 
301. відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 
301. відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 
302. між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік.»;
 
302. між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік.»;
 
303. «39.4.11. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно:
 
303. «39.4.11. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно:
 
304. а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній заснований, та держави (території), резидентом якої він є;
 
304. а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній заснований, та держави (території), резидентом якої він є;
 
305. б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів (виручки) відповідно до угод, укладених учасниками цієї міжнародної групи компаній і пов’язаними особами, та суму доходів (виручки) за угодами з непов’язаним особами;
 
305. б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів (виручки) відповідно до угод, укладених учасниками цієї міжнародної групи компаній і пов’язаними особами, та суму доходів (виручки) за угодами з непов’язаним особами;
 
306. в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
306. в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
307. г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;
 
307. г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;
 
308. ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
308. ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
309. д) розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
309. д) розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
310. е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
310. е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
311. є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
311. є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
312. ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
312. ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
313. з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками міжнародної групи компаній.
 
313. з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками міжнародної групи компаній.
 
314. Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
314. Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
315. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти місяців після закінчення такого фінансового року (у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік - протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року).»;
 
315. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти місяців після закінчення такого фінансового року (у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік - протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року).»;
 
316. «39.4.12. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній, поданий платником податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту, є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.»;
 
316. «39.4.12. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній, поданий платником податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту, є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.»;
 
317. «39.4.13. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, від платника податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту та або в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, використовується для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу контрольованих операцій та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.»;
 
317. «39.4.13. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, від платника податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту та або в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, використовується для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу контрольованих операцій та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.»;
 
318. «39.4.14. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією є інформацією з обмеженим доступом з урахуванням вимог статті 22 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах.»;
 
318. «39.4.14. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією є інформацією з обмеженим доступом з урахуванням вимог статті 22 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах.»;
 
319. «39.4.15. Для цілей підпунктів 39.4.7 та 39.4.10 цього підпункту розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.»;
 
319. «39.4.15. Для цілей підпунктів 39.4.7 та 39.4.10 цього підпункту розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.»;
 
320. 5) у пункті 39.5:
 
320. 5) у пункті 39.5:
 
321. у підпункті 39.5.1:
 
321. у підпункті 39.5.1:
 
322. у першому абзаці підпункту 39.5.1.1 слово «умов» виключити, а слова «отриманих, зокрема, на підставі запитів, надісланих відповідно до підпунктів 39.4.4, 39.4.8 пункту 39.4 цієї статті» замінити словами «глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній»;
 
322. у першому абзаці підпункту 39.5.1.1 слово «умов» виключити, а слова «отриманих, зокрема, на підставі запитів, надісланих відповідно до підпунктів 39.4.4, 39.4.8 пункту 39.4 цієї статті» замінити словами «глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній»;
 
323. у другому абзаці підпункту 39.5.1.1 після слів «документації з трансфертного ціноутворення» додати слова «та або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу)»;
 
323. у другому абзаці підпункту 39.5.1.1 після слів «документації з трансфертного ціноутворення» додати слова «та або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу)»;
 
324. у підпункті 39.5.2:
 
324. у підпункті 39.5.2:
 
325. пункт 39.5.2.1 викласти у редакції:
 
325. пункт 39.5.2.1 викласти у редакції:
 
326. «39.5.2.1. Перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» може бути проведена контролюючим органом у разі:
 
326. «39.5.2.1. Перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» може бути проведена контролюючим органом у разі:
 
327. надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті;
 
327. надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті;
 
328. неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 
328. неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 
329. подання платником податків заяви про намір провести пропорційне коригування.»;
 
329. подання платником податків заяви про намір провести пропорційне коригування.»;
 
330. абзац другий підпункту 39.5.2.3 виключити і замінити його новими абзацами такого змісту:
 
330. абзац другий підпункту 39.5.2.3 виключити і замінити його новими абзацами такого змісту:
 
331. «У разі необхідності отримання під час проведення перевірки додаткових документів та або інформації щодо:
 
331. «У разі необхідності отримання під час проведення перевірки додаткових документів та або інформації щодо:
 
332. здійснення фінансово-господарських операцій, пов’язаних із контрольованою операцією,
 
332. здійснення фінансово-господарських операцій, пов’язаних із контрольованою операцією,
 
333. господарських операцій із непов’язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією,
 
333. господарських операцій із непов’язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією,
 
334. підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу),
 
334. підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу),
 
335. даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків,
 
335. даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків,
 
336. інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»,
 
336. інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»,
 
337. зазначені документи та або інформація надаються платником податків протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту від посадових (службових) осіб контролюючого органу, які проводять перевірку.
 
337. зазначені документи та або інформація надаються платником податків протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту від посадових (службових) осіб контролюючого органу, які проводять перевірку.
 
338. Посадові (службові) особи контролюючого органу, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», мають право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи.
 
338. Посадові (службові) особи контролюючого органу, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», мають право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи.
 
339. У випадку, якщо документи, належать до предмета перевірки, створювались платником податків в електронній формі, платник податків має право надати копії таких документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".»;
 
339. У випадку, якщо документи, належать до предмета перевірки, створювались платником податків в електронній формі, платник податків має право надати копії таких документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".»;
 
340. у підпункті 39.5.2.12 слова «методів (комбінації методів)» замінити словом «методології»;
 
340. у підпункті 39.5.2.12 слова «методів (комбінації методів)» замінити словом «методології»;
 
341. абзац перший пункту «а» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
341. абзац перший пункту «а» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
342. «а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які:
 
342. «а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які:
 
343. є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
 
343. є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
 
344. були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції, або
 
344. були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції, або
 
345. з урахуванням інформації, отриманої від платника податків та або від інших суб’єктів інформаційних відносин, володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».»;
 
345. з урахуванням інформації, отриманої від платника податків та або від інших суб’єктів інформаційних відносин, володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».»;
 
346. пункту «г» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
346. пункту «г» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
347. «г) відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції; «;
 
347. «г) відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції; «;
 
348. підпункт 39.5.2.13 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
348. підпункт 39.5.2.13 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
349. «ґ) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки.»;
 
349. «ґ) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки.»;
 
350. в абзаці першому підпункту 39.5.4.1 після слів «принципу "витягнутої руки"« додати слова «та або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті)»;
 
350. в абзаці першому підпункту 39.5.4.1 після слів «принципу "витягнутої руки"« додати слова «та або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті)»;
 
351. у підпункті 39.5.5:
 
351. у підпункті 39.5.5:
 
352. доповнити підпунктами 39.5.5.2 - 39.5.5.3 такого змісту:
 
352. доповнити підпунктами 39.5.5.2 - 39.5.5.3 такого змісту:
 
353. «39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорційного коригування виникає у платника податків на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування після отримання від пов’язаної особи - сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».
 
353. «39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорційного коригування виникає у платника податків на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування після отримання від пов’язаної особи - сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».
 
354. На підставі отриманого повідомлення платник податків має право звернутись до контролюючого органу із заявою про намір провести пропорційне коригування у звітному періоді або періодах, протягом яких здійснювались такі контрольовані операції. До заяви додаються розрахунок суми пропорційного коригування для кожного звітного періоду, інші документи, які стали підставою для проведення коригування іншою стороною контрольованої операції та документація з трансфертного ціноутворення.
 
354. На підставі отриманого повідомлення платник податків має право звернутись до контролюючого органу із заявою про намір провести пропорційне коригування у звітному періоді або періодах, протягом яких здійснювались такі контрольовані операції. До заяви додаються розрахунок суми пропорційного коригування для кожного звітного періоду, інші документи, які стали підставою для проведення коригування іншою стороною контрольованої операції та документація з трансфертного ціноутворення.
 
355. Контролюючий орган розглядає заяву платника податків протягом 30 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
355. Контролюючий орган розглядає заяву платника податків протягом 30 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
356. надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
356. надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
357. повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів;
 
357. повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів;
 
358. призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» для вивчення підстав для проведення пропорційного коригування. Перевірка здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 39.5.2 цієї статті. За результатами перевірки контролюючий орган приймає рішення про можливість проведення пропорційного коригування або повну чи часткову відмову у проведенні пропорційного коригування.»;
 
358. призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» для вивчення підстав для проведення пропорційного коригування. Перевірка здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 39.5.2 цієї статті. За результатами перевірки контролюючий орган приймає рішення про можливість проведення пропорційного коригування або повну чи часткову відмову у проведенні пропорційного коригування.»;
 
359. «39.5.5.3. У разі повної або часткової відмови контролюючим органом у проведенні пропорційного коригування платник податків має право звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження у порядку, передбаченому міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування»;
 
359. «39.5.5.3. У разі повної або часткової відмови контролюючим органом у проведенні пропорційного коригування платник податків має право звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження у порядку, передбаченому міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування»;
 
360. підпункт 39.5.5.11 виключити;
 
360. підпункт 39.5.5.11 виключити;
 
361. 13. Розділ І доповнити статтею 39-2 такого змісту:
 
361. 13. Розділ І доповнити статтею 39-2 такого змісту:
 
362. «Стаття 39-2.- Контрольовані іноземні компанії
 
362. «Стаття 39-2.- Контрольовані іноземні компанії
 
363. 39-2.1. Визначення контрольованої іноземної компанії
 
363. 39-2.1. Визначення контрольованої іноземної компанії
 
364. 39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
 
364. 39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
 
365. Юридичною особою може визнаватись корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки, та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або власність. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.
 
365. Юридичною особою може визнаватись корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки, та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або власність. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.
 
366. У випадках, передбачених цією статтею до контрольованої іноземної компанії може прирівнюватись іноземне утворення без статусу юридичної особи.
 
366. У випадках, передбачених цією статтею до контрольованої іноземної компанії може прирівнюватись іноземне утворення без статусу юридичної особи.
 
367. Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до законодавства та або документів, які регулюють її діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.
 
367. Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до законодавства та або документів, які регулюють її діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.
 
368. Утворення без статусу юридичної особи можуть включати зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). До утворень без статусу юридичної особи прирівнюються особи-нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які відповідно до особистого закону не є юридичними особами.
 
368. Утворення без статусу юридичної особи можуть включати зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). До утворень без статусу юридичної особи прирівнюються особи-нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які відповідно до особистого закону не є юридичними особами.
 
369. 39-2.1.2. З урахуванням положень цієї статті, контролюючою особою є:
 
369. 39-2.1.2. З урахуванням положень цієї статті, контролюючою особою є:
 
370. фізична особа - резидент України, яка визнається кінцевим бенефіціарним власником (контролером) контрольованої іноземної компанії у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або
 
370. фізична особа - резидент України, яка визнається кінцевим бенефіціарним власником (контролером) контрольованої іноземної компанії у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або
 
371. юридична особа - резидент України, що є прямим обо опосередкованим власником (контролекром) контрольованої іноземної компанії.
 
371. юридична особа - резидент України, що є прямим обо опосередкованим власником (контролекром) контрольованої іноземної компанії.
 
372. Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):
 
372. Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):
 
373. а) володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі 50 і більше відсотків, або
 
373. а) володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі 50 і більше відсотків, або
 
374. б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 10 і більше відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та або юридичних осіб -резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 
374. б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 10 і більше відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та або юридичних осіб -резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 
375. в) окремо або разом із іншими резидентами України пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
 
375. в) окремо або разом із іншими резидентами України пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
 
376. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою згідно цього пункту та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.
 
376. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою згідно цього пункту та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.
 
377. 39-2.1.3. Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права, що надають фізичній або юридичній особі право:
 
377. 39-2.1.3. Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права, що надають фізичній або юридичній особі право:
 
378. а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та або
 
378. а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та або
 
379. б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та або
 
379. б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та або
 
380. в) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.
 
380. в) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.
 
381. У разі якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами «а» - «в» цього підпункту, є різними, для цілей цього Кодексу приймається найбільше значення такої частки.
 
381. У разі якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами «а» - «в» цього підпункту, є різними, для цілей цього Кодексу приймається найбільше значення такої частки.
 
382. 39-2.1.4. Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:
 
382. 39-2.1.4. Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:
 
383. належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;
 
383. належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;
 
384. належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.
 
384. належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.
 
385. Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:
 
385. Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:
 
386. у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом множення часток;
 
386. у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом множення часток;
 
387. у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом підсумовування часток в кожному такому ланцюгу.
 
387. у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом підсумовування часток в кожному такому ланцюгу.
 
388. При цьому для цілей розрахунку опосередкованого володіння, у разі коли особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50 відсотків (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
388. При цьому для цілей розрахунку опосередкованого володіння, у разі коли особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50 відсотків (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
389. У разі коли особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
389. У разі коли особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
390. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:
 
390. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:
 
391. володіння на підставі права власності, або
 
391. володіння на підставі права власності, або
 
392. якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.
 
392. якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.
 
393. 39-2.1.5. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка у юридичній особі.
 
393. 39-2.1.5. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка у юридичній особі.
 
394. 39-2.1.6. Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
 
394. 39-2.1.6. Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
 
395. Фактичний контроль встановлюється на підставі хоча б однієї з таких обставин:
 
395. Фактичний контроль встановлюється на підставі хоча б однієї з таких обставин:
 
396. а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;
 
396. а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;
 
397. б) ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи;
 
397. б) ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи;
 
398. в) наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;
 
398. в) наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;
 
399. г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками;
 
399. г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками;
 
400. ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.
 
400. ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.
 
401. Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів. У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою.
 
401. Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів. У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою.
 
402. У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або штрафних санкцій на підставі визнання контролюючим органом фізичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.
 
402. У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або штрафних санкцій на підставі визнання контролюючим органом фізичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.
 
403. 39-2.2. Оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
403. 39-2.2. Оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
404. 39-2.2.1. Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.
 
404. 39-2.2.1. Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.
 
405. Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку у розмірі двадцять п’ять і більше відсотків у контрольованій іноземній компанії спільно з іншими фізичними та або юридичній особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для контрольованої іноземної компанії у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них двадцяти п’яти відсотків).
 
405. Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку у розмірі двадцять п’ять і більше відсотків у контрольованій іноземній компанії спільно з іншими фізичними та або юридичній особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для контрольованої іноземної компанії у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них двадцяти п’яти відсотків).
 
406. 39-2.2.2. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії:
 
406. 39-2.2.2. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії:
 
407. включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 цього Кодексу; або
 
407. включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 цього Кодексу; або
 
408. за наслідками звітного податкового року збільшує фінансовий результат до оподаткування контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 140.4 статті 140 цього Кодексу.
 
408. за наслідками звітного податкового року збільшує фінансовий результат до оподаткування контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 140.4 статті 140 цього Кодексу.
 
409. 39-2.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в Україні.
 
409. 39-2.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в Україні.
 
410. 39-2.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
 
410. 39-2.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
 
411. У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
411. У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
412. На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.
 
412. На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.
 
413. Контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.
 
413. Контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.
 
414. 39-2.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії враховуються такі особливості:
 
414. 39-2.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії враховуються такі особливості:
 
415. 39-2.3.2.1. фінансовий результат від операцій контрольованої іноземної компанії з цінними паперами, іншими корпоративними правами, деривативами, розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим підпунктом.
 
415. 39-2.3.2.1. фінансовий результат від операцій контрольованої іноземної компанії з цінними паперами, іншими корпоративними правами, деривативами, розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим підпунктом.
 
416. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат контрольованої іноземної компанії від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
416. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат контрольованої іноземної компанії від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
417. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду контрольованої іноземної компанії.
 
417. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду контрольованої іноземної компанії.
 
418. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються:
 
418. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються:
 
419. сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податкового (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
419. сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податкового (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
420. втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
420. втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
421. сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
421. сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
422. 39-2.3.2.2. витрати контрольованої іноземної компанії від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) визнаються виключно в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів, або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів в межах суми проведеної дооцінки;
 
422. 39-2.3.2.2. витрати контрольованої іноземної компанії від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) визнаються виключно в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів, або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів в межах суми проведеної дооцінки;
 
423. 39-2.3.2.3. витрати контрольованої іноземної компанії на нарахування процентів за борговими зобов’язаннями враховуються у сумі, що не перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
423. 39-2.3.2.3. витрати контрольованої іноземної компанії на нарахування процентів за борговими зобов’язаннями враховуються у сумі, що не перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
424. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю, а також доходи від розформування зазначених резервів.
 
424. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю, а також доходи від розформування зазначених резервів.
 
425. Витрати на списання безнадійної заборгованості враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованість відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
425. Витрати на списання безнадійної заборгованості враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованість відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
426. 39-2.3.2.4. доходи і витрати контрольованої іноземної компанії за операціями із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, визначаються із дотриманням принципу «витягнутої руки».
 
426. 39-2.3.2.4. доходи і витрати контрольованої іноземної компанії за операціями із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, визначаються із дотриманням принципу «витягнутої руки».
 
427. У разі якщо доходи контрольованої іноземної компанії за такими операціями є нижчими рівня доходів, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої іноземної компанії збільшуються на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
427. У разі якщо доходи контрольованої іноземної компанії за такими операціями є нижчими рівня доходів, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої іноземної компанії збільшуються на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
428. У разі якщо витрати контрольованої іноземної компанії за такими операціями є вищими рівня витрат, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії збільшується на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
428. У разі якщо витрати контрольованої іноземної компанії за такими операціями є вищими рівня витрат, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії збільшується на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
429. Контролюючий орган може зобов’язати контролюючу особу надати документацію з трансфертного ціноутворення, складену відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, щодо операцій контрольованої іноземної компанії із будь-якою особою, зазначеною в цьому підпункті, у разі, якщо загальний обсяг операцій контрольованої іноземної компанії із такою особою перевищує 10 млн. гривень за календарний рік. Зазначена документація, разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії, має бути подана протягом 60 календарних днів з дня отримання такої вимоги.
 
429. Контролюючий орган може зобов’язати контролюючу особу надати документацію з трансфертного ціноутворення, складену відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, щодо операцій контрольованої іноземної компанії із будь-якою особою, зазначеною в цьому підпункті, у разі, якщо загальний обсяг операцій контрольованої іноземної компанії із такою особою перевищує 10 млн. гривень за календарний рік. Зазначена документація, разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії, має бути подана протягом 60 календарних днів з дня отримання такої вимоги.
 
430. У разі якщо контролююча особа не подає документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів, контролюючий орган збільшує розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування на 30% вартості доходів або витрат, щодо яких не було подано документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів.
 
430. У разі якщо контролююча особа не подає документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів, контролюючий орган збільшує розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування на 30% вартості доходів або витрат, щодо яких не було подано документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів.
 
431. У разі якщо контролюючий орган встановлює невідповідність поданої документації з трансфертного ціноутворення вимогам статті 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостійно визначити розмір доходів та витрат контрольованої іноземної компанії за такими операціями відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу та відповідним чином збільшити розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
 
431. У разі якщо контролюючий орган встановлює невідповідність поданої документації з трансфертного ціноутворення вимогам статті 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостійно визначити розмір доходів та витрат контрольованої іноземної компанії за такими операціями відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу та відповідним чином збільшити розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
 
432. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображається перелік операцій із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
432. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображається перелік операцій із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
433. 39-2.3.2.5. У разі якщо контрольована іноземна компанія володіє часткою в іншій іноземній юридичній особі, яка визнається контрольованою іноземною компанією для тієї самої фізичної особи - резидента, скоригований прибуток першої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь першої компанії від другої компанії, часткою у якій вона володіє.
 
433. 39-2.3.2.5. У разі якщо контрольована іноземна компанія володіє часткою в іншій іноземній юридичній особі, яка визнається контрольованою іноземною компанією для тієї самої фізичної особи - резидента, скоригований прибуток першої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь першої компанії від другої компанії, часткою у якій вона володіє.
 
434. Для цілей цієї статті термін «дивіденди» використовується у значенні, визначеному стандартами фінансової звітності, які застосовуються при складанні фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, прибуток якої підлягає зменшенню за правилами цього підпункту.
 
434. Для цілей цієї статті термін «дивіденди» використовується у значенні, визначеному стандартами фінансової звітності, які застосовуються при складанні фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, прибуток якої підлягає зменшенню за правилами цього підпункту.
 
435. 39-2.3.2.6. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано отримує дохід через постійне представництво на території України, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постійне представництво.
 
435. 39-2.3.2.6. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано отримує дохід через постійне представництво на території України, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постійне представництво.
 
436. 39-2.3.2.7. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано володіє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Україні, скоригований прибуток такої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких юридичних особах, зареєстрованих в Україні, та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь контрольованої іноземної компанії від юридичної особи, зареєстрованої в Україні.
 
436. 39-2.3.2.7. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано володіє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Україні, скоригований прибуток такої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких юридичних особах, зареєстрованих в Україні, та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь контрольованої іноземної компанії від юридичної особи, зареєстрованої в Україні.
 
437. 39-2.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року має від’ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цієї ж контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках.
 
437. 39-2.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року має від’ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цієї ж контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках.
 
438. 39-2.3.4. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний (податковий) період.
 
438. 39-2.3.4. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний (податковий) період.
 
439. 39-2.3.5. Контролююча особа самостійно здійснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої іноземної компанії на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, пропорційно частці у цій контрольованій іноземній компанії, якою вона володіє.
 
439. 39-2.3.5. Контролююча особа самостійно здійснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої іноземної компанії на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, пропорційно частці у цій контрольованій іноземній компанії, якою вона володіє.
 
440. 39-2.3.6. У разі якщо під час проведення перевірки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії із порушенням вимог цієї статті, контролюючий орган самостійно здійснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті.
 
440. 39-2.3.6. У разі якщо під час проведення перевірки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії із порушенням вимог цієї статті, контролюючий орган самостійно здійснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті.
 
441. 39-2.3.7. Положення підпункту 39-2.3.2 цього пункту не застосовуються у разі, якщо загальний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однією контролюючої особи із всіх джерел відповідно до даних фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду. У цьому разі скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається у розмірі фінансового результату до оподаткування відповідно до річної фінансової звітності, без застосування особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту.
 
441. 39-2.3.7. Положення підпункту 39-2.3.2 цього пункту не застосовуються у разі, якщо загальний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однією контролюючої особи із всіх джерел відповідно до даних фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду. У цьому разі скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається у розмірі фінансового результату до оподаткування відповідно до річної фінансової звітності, без застосування особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту.
 
442. 39-2.4. Звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
442. 39-2.4. Звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
443. 39-2.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткуванн) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
 
443. 39-2.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткуванн) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
 
444. а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
 
444. а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
 
445. б) зазначена іноземна юрисдикція не входить до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, та
 
445. б) зазначена іноземна юрисдикція не входить до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, та
 
446. в) виконується будь-яка з таких умов:
 
446. в) виконується будь-яка з таких умов:
 
447. контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
 
447. контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
 
448. частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
 
448. частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
 
449. У випадку, якщо контрольована іноземна компанія отримує пасивні доходи в межах своєї основної господарської діяльності, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними.
 
449. У випадку, якщо контрольована іноземна компанія отримує пасивні доходи в межах своєї основної господарської діяльності, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними.
 
450. Для цілей цієї статті доходи вважаються активними за умови, що вони не належать до пасивних доходів відповідно до цього Кодексу, а контрольована іноземна компанія:
 
450. Для цілей цієї статті доходи вважаються активними за умови, що вони не належать до пасивних доходів відповідно до цього Кодексу, а контрольована іноземна компанія:
 
451. фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
 
451. фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
 
452. має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).
 
452. має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).
 
453. Для цілей цієї статті ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множенням на 100 відсотків.
 
453. Для цілей цієї статті ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множенням на 100 відсотків.
 
454. 39-2.4.2. Незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39-2.4.1 пункту 39-2.4 цієї статті, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:
 
454. 39-2.4.2. Незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39-2.4.1 пункту 39-2.4 цієї статті, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:
 
455. 39-2.4.2.1. загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 1 мільйона євро на кінець звітного періоду;
 
455. 39-2.4.2.1. загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 1 мільйона євро на кінець звітного періоду;
 
456. 39-2.4.2.2. контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
456. 39-2.4.2.2. контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
457. Таке звільнення поширюється на всі контрольовані іноземні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної контрольованої іноземної компанії.
 
457. Таке звільнення поширюється на всі контрольовані іноземні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної контрольованої іноземної компанії.
 
458. У разі, якщо контрольована іноземна компанія, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь контрольованої іноземної компанії, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої іноземної компанії на загальних підставах.
 
458. У разі, якщо контрольована іноземна компанія, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь контрольованої іноземної компанії, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої іноземної компанії на загальних підставах.
 
459. 39-2.4.2.3. контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).
 
459. 39-2.4.2.3. контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).
 
460. 39-2.4.3. У разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпункту 39-2.3.2 цього Кодексу.
 
460. 39-2.4.3. У разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпункту 39-2.3.2 цього Кодексу.
 
461. 39-2.5. Складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії та повідомлень про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
 
461. 39-2.5. Складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії та повідомлень про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
 
462. 39-2.5.1. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.
 
462. 39-2.5.1. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.
 
463. 39-2.5.2. Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
463. 39-2.5.2. Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
464. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
 
464. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
 
465. відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
 
465. відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
 
466. розмір частки контролюючої особи,
 
466. розмір частки контролюючої особи,
 
467. відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
 
467. відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
 
468. відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року.
 
468. відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року.
 
469. До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.
 
469. До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.
 
470. 39-2.5.3. У звіті про контрольовані іноземні компанії зазначаються:
 
470. 39-2.5.3. У звіті про контрольовані іноземні компанії зазначаються:
 
471. а) найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (у випадку наявності), номери державної реєстрації;
 
471. а) найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (у випадку наявності), номери державної реєстрації;
 
472. б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії;
 
472. б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії;
 
473. в) структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою;
 
473. в) структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою;
 
474. г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
 
474. г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
 
475. ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;
 
475. ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;
 
476. д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень цієї статті;
 
476. д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень цієї статті;
 
477. е) суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;
 
477. е) суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;
 
478. є) суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;
 
478. є) суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;
 
479. ж) перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
479. ж) перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
480. з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;
 
480. з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;
 
481. и) інформацію про суму прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні.
 
481. и) інформацію про суму прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні.
 
482. 39-2.5.4. У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» - «в» підпункту 39-2.5.3 цього пункту.
 
482. 39-2.5.4. У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» - «в» підпункту 39-2.5.3 цього пункту.
 
483. Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід (фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та або пеня не застосовуються.
 
483. Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід (фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та або пеня не застосовуються.
 
484. 39-2.5.5. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган:
 
484. 39-2.5.5. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган:
 
485. про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початку здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
 
485. про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початку здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
 
486. про заснування, створення або набуття майнових прав на частку у активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 
486. про заснування, створення або набуття майнових прав на частку у активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 
487. про кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті.
 
487. про кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті.
 
488. Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 30 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
488. Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 30 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
489. Вимоги даного підпункту не застосовуються, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені підпунктом 39-2.4.2.2 підпункту 39-2.4.2 пункту 39-2.4 цієї статті.
 
489. Вимоги даного підпункту не застосовуються, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені підпунктом 39-2.4.2.2 підпункту 39-2.4.2 пункту 39-2.4 цієї статті.
 
490. 39-2.5.6. Форма звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма звіту про контрольовані іноземні компанії та порядки їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
490. 39-2.5.6. Форма звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма звіту про контрольовані іноземні компанії та порядки їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
491. 39-2.5.7. Контролююча особа зобов’язана забезпечити складання окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами за партнерство, траст чи інше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих іноземних компаній щодо такого утворення, за винятком таких випадків:
 
491. 39-2.5.7. Контролююча особа зобов’язана забезпечити складання окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами за партнерство, траст чи інше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих іноземних компаній щодо такого утворення, за винятком таких випадків:
 
492. а) контролююча особа особисто набула майнові права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи іншого утворення без статусу юридичної особи та відображає доходи, отримані через таке утворення, у власній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації з податку на прибуток підприємств); або
 
492. а) контролююча особа особисто набула майнові права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи іншого утворення без статусу юридичної особи та відображає доходи, отримані через таке утворення, у власній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації з податку на прибуток підприємств); або
 
493. б) безпосереднім власником частки у партнерстві, трасті, фонді або іншому утворенні без статусу юридичної особи є контрольована іноземна компанія, яка враховує прибуток, отриманий через або від такого утворення, при складанні власної фінансової звітності.
 
493. б) безпосереднім власником частки у партнерстві, трасті, фонді або іншому утворенні без статусу юридичної особи є контрольована іноземна компанія, яка враховує прибуток, отриманий через або від такого утворення, при складанні власної фінансової звітності.
 
494. Якщо відповідно до положень цього підпункту контролююча особа зобов’язана складати фінансову звітність за партнерство, траст, чи інше утворення без статусу юридичної особи, відповідне утворення прирівнюється з метою оподаткування до контрольованої іноземної компанії.
 
494. Якщо відповідно до положень цього підпункту контролююча особа зобов’язана складати фінансову звітність за партнерство, траст, чи інше утворення без статусу юридичної особи, відповідне утворення прирівнюється з метою оподаткування до контрольованої іноземної компанії.
 
495. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку відповідного утворення без статусу юридичної особи, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею для контрольованих іноземних компаній.
 
495. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку відповідного утворення без статусу юридичної особи, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею для контрольованих іноземних компаній.
 
496. 39-2.6. Податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями
 
496. 39-2.6. Податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями
 
497. 39-2.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податків запит про надання додаткових пояснень стосовно контрольованої іноземної компанії, якщо є податкова інформація про те, що:
 
497. 39-2.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податків запит про надання додаткових пояснень стосовно контрольованої іноземної компанії, якщо є податкова інформація про те, що:
 
498. а) платник податків є контролюючою особою та не подав звіт про контрольовані іноземні компанії; та або
 
498. а) платник податків є контролюючою особою та не подав звіт про контрольовані іноземні компанії; та або
 
499. б) відомості, зазначені платником податків у звіті про контрольовані іноземні компанії, не відповідають дійсності або містять помилки.
 
499. б) відомості, зазначені платником податків у звіті про контрольовані іноземні компанії, не відповідають дійсності або містять помилки.
 
500. 39-2.6.2. На запит контролюючого органу платник податків протягом двох місяців з дня отримання запиту зобов’язаний надати відповідь з поясненням фактів, викладених в такому запиті з належним чином засвідченими копіями відповідних документів.
 
500. 39-2.6.2. На запит контролюючого органу платник податків протягом двох місяців з дня отримання запиту зобов’язаний надати відповідь з поясненням фактів, викладених в такому запиті з належним чином засвідченими копіями відповідних документів.
 
501. 39-2.6.3. У разі якщо будь-який контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа виявив факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилає повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше 5 робочих днів із дня виявлення зазначених фактів.
 
501. 39-2.6.3. У разі якщо будь-який контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа виявив факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилає повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше 5 робочих днів із дня виявлення зазначених фактів.
 
502. 39-2.6.4. Перевірка контрольованої іноземної компанії та або контролюючої особи проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
502. 39-2.6.4. Перевірка контрольованої іноземної компанії та або контролюючої особи проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
503. 39-2.6.4.1. Підставами для перевірки контролюючої особи є:
 
503. 39-2.6.4.1. Підставами для перевірки контролюючої особи є:
 
504. а) отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 звіту про контрольовані іноземні компанії;
 
504. а) отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 звіту про контрольовані іноземні компанії;
 
505. б) ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пунктом 39-2.6.2 цього пункту.
 
505. б) ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пунктом 39-2.6.2 цього пункту.
 
506. 39-2.6.4.2. Порядок проведення перевірки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
506. 39-2.6.4.2. Порядок проведення перевірки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
507. 39-2.6.4.3. Під час проведення перевірки контролююча особа зобов’язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копій первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії. Документи подаються протягом місяця із дати отримання платником податку відповідного запиту, в засвідчених копіях. У разі подання документів англійською мовою переклад на українську мову не вимагається.
 
507. 39-2.6.4.3. Під час проведення перевірки контролююча особа зобов’язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копій первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії. Документи подаються протягом місяця із дати отримання платником податку відповідного запиту, в засвідчених копіях. У разі подання документів англійською мовою переклад на українську мову не вимагається.
 
508. У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій контрольованої іноземної компанії під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 30 календарних днів з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.
 
508. У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій контрольованої іноземної компанії під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 30 календарних днів з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.
 
509. У разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів, або ненадання повного комплекту документів, контролюючий орган може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.
 
509. У разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів, або ненадання повного комплекту документів, контролюючий орган може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.
 
510. 39-2.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контролюючої особи протягом двох календарних років.
 
510. 39-2.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контролюючої особи протягом двох календарних років.
 
511. 39-2.6.4.5. Проведення перевірки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
 
511. 39-2.6.4.5. Проведення перевірки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
 
512. 39-2.6.4.6. Строк проведення перевірки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки. Тривалість перевірки контролюючої особи не повинна перевищувати 6 місяців.
 
512. 39-2.6.4.6. Строк проведення перевірки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки. Тривалість перевірки контролюючої особи не повинна перевищувати 6 місяців.
 
513. У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольовані іноземні компанії, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.
 
513. У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольовані іноземні компанії, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.
 
514. 39-2.6.4.7. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку додержання правил про контрольовані іноземні компанії, мають право надіслати особам, які є сторонами операцій іноземної юридичної особи та або іншими учасниками іноземної юридичної особи, запит про надання документів (інформації) та або провести зустрічну звірку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
 
514. 39-2.6.4.7. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку додержання правил про контрольовані іноземні компанії, мають право надіслати особам, які є сторонами операцій іноземної юридичної особи та або іншими учасниками іноземної юридичної особи, запит про надання документів (інформації) та або провести зустрічну звірку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
 
515. Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків.
 
515. Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків.
 
516. 39-2.6.4.8. Результати перевірки контролюючої особи оформляються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку та контролюючою особою або її представником.
 
516. 39-2.6.4.8. Результати перевірки контролюючої особи оформляються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку та контролюючою особою або її представником.
 
517. Форма акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
517. Форма акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
518. Акт (довідка) про результати перевірки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення контролюючій особі, щодо якої проводилася перевірка, або її представнику, що засвідчується підписом відповідної особи.
 
518. Акт (довідка) про результати перевірки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення контролюючій особі, щодо якої проводилася перевірка, або її представнику, що засвідчується підписом відповідної особи.
 
519. У разі відмови контролюючої особи або її представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
519. У разі відмови контролюючої особи або її представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
520. 39-2.6.4.9. У разі незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом із запереченнями або після подання заперечень в строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
520. 39-2.6.4.9. У разі незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом із запереченнями або після подання заперечень в строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
521. Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
521. Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
522. 39-2.6.4.10. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контролюючої особи здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39-2.6.4.9 цього пункту.
 
522. 39-2.6.4.10. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контролюючої особи здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39-2.6.4.9 цього пункту.
 
523. 39-2.6.4.11. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контролюючої особи, здійснюється відповідно до статті 56 цього Кодексу.»
 
523. 39-2.6.4.11. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контролюючої особи, здійснюється відповідно до статті 56 цього Кодексу.»
 
524. 14. У статті 41:
 
524. 14. У статті 41:
 
525. 1) у пункті 41.1 слова «державну митну», а також слова «та митного" виключити;
 
525. 1) у пункті 41.1 слова «державну митну», а також слова «та митного" виключити;
 
526. 2) у пункті 41.3 слова «Митним кодексом України» виключити.
 
526. 2) у пункті 41.3 слова «Митним кодексом України» виключити.
 
527. 15. Пункт 42.1 статті 42 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок».
 
527. 15. Пункт 42.1 статті 42 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок».
 
528. 16. У статті 42-1:
 
528. 16. У статті 42-1:
 
529. 1) у пункті 42-1.2:
 
529. 1) у пункті 42-1.2:
 
530. в абзаці першому слова «законами з питань митної справи» замінити словами «та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
 
530. в абзаці першому слова «законами з питань митної справи» замінити словами «та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
 
531. в абзаці другому слова «митних платежів» виключити;
 
531. в абзаці другому слова «митних платежів» виключити;
 
532. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
532. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
533. «надсилання платникам податків у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу, копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до їх результатів та або пояснень платника податків; «;
 
533. «надсилання платникам податків у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу, копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до їх результатів та або пояснень платника податків; «;
 
534. в абзаці одинадцятому слова «у тому числі рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, « виключити;
 
534. в абзаці одинадцятому слова «у тому числі рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, « виключити;
 
535. в абзаці тринадцятому слова « (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України)» виключити;
 
535. в абзаці тринадцятому слова « (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України)» виключити;
 
536. абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити.
 
536. абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити.
 
537. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
537. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
538. 2) пункт 42-1.5 після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
538. 2) пункт 42-1.5 після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
539. «Платник податків шляхом надіслання відповідного повідомлення через електронний кабінет має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет. Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення.»;
 
539. «Платник податків шляхом надіслання відповідного повідомлення через електронний кабінет має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет. Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення.»;
 
540. 3) пункт 42-1.10 викласти у такій редакції:
 
540. 3) пункт 42-1.10 викласти у такій редакції:
 
541. «42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, і така помилка визнана технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
541. «42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, і така помилка визнана технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
542. 4) у другому реченні пункту 42-1.11 слова «можуть бути спричинені» замінити словами «були зумовлені виключно».
 
542. 4) у другому реченні пункту 42-1.11 слова «можуть бути спричинені» замінити словами «були зумовлені виключно».
 
543. 17. У статті 43:
 
543. 17. У статті 43:
 
544. 1) пункт 43.3 викласти у такій редакції:
 
544. 1) пункт 43.3 викласти у такій редакції:
 
545. &
;  
545. &
;  
546. 2) у пункті 43.5:
 
546. 2) у пункті 43.5:
 
547. в абзаці першому слово «відповідних» замінити словом «належних»;
 
547. в абзаці першому слово «відповідних» замінити словом «належних»;
 
548. після першого абзацу додати новий абзац такого змісту:
 
548. після першого абзацу додати новий абзац такого змісту:
 
549. «У випадку, якщо повернення сум грошового зобов’язання здійснюється за результатами проведення перерахунку загального річного оподатковуваного доходу платника податків, відповідний висновок подається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів з дня узгодження грошового зобов’язання.».
 
549. «У випадку, якщо повернення сум грошового зобов’язання здійснюється за результатами проведення перерахунку загального річного оподатковуваного доходу платника податків, відповідний висновок подається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів з дня узгодження грошового зобов’язання.».
 
550. У зв’язку з цим абзаци другий - третій пункту 43.5 вважати відповідно абзацами третім - четвертим.
 
550. У зв’язку з цим абзаци другий - третій пункту 43.5 вважати відповідно абзацами третім - четвертим.
 
551. 18. У статті 44:
 
551. 18. У статті 44:
 
552. 1) назву статті після слів «у податковій звітності» доповнити словами «а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи»;
 
552. 1) назву статті після слів «у податковій звітності» доповнити словами «а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи»;
 
553. 2) в абзаці першому пункту 44.3 після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а після слів такої звітності додати слова «та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи - не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії)»;
 
553. 2) в абзаці першому пункту 44.3 після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а після слів такої звітності додати слова «та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи - не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії)»;
 
554. 3) у пункті 44.5:
 
554. 3) у пункті 44.5:
 
555. абзац перший після слів «письмово повідомити» доповнити словами « (із наданням їх переліку та оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів)»;
 
555. абзац перший після слів «письмово повідомити» доповнити словами « (із наданням їх переліку та оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів)»;
 
556. абзац третій викласти у такій редакції:
 
556. абзац третій викласти у такій редакції:
 
557. «У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.»;
 
557. «У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.»;
 
558. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
558. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
559. «У разі не відновлення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.»;
 
559. «У разі не відновлення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.»;
 
560. 4) у пункті 44.6:
 
560. 4) у пункті 44.6:
 
561. в абзаці першому слова та цифри «абзаці другому пункту 44.7 цієї статті» замінити словами та цифрами «пункті 86.7 статті 86 цього Кодексу»;
 
561. в абзаці першому слова та цифри «абзаці другому пункту 44.7 цієї статті» замінити словами та цифрами «пункті 86.7 статті 86 цього Кодексу»;
 
562. абзац другий після слів «такої перевірки надає» доповнити словами та цифрами «в порядку пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу», а слова та цифри " (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)" виключити;
 
562. абзац другий після слів «такої перевірки надає» доповнити словами та цифрами «в порядку пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу», а слова та цифри " (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)" виключити;
 
563. 5) у пункті 44.7:
 
563. 5) у пункті 44.7:
 
564. абзац другий виключити.
 
564. абзац другий виключити.
 
565. У зв’язку з цим абзаци третій - четвертий відповідно вважати абзацами другим - третім;
 
565. У зв’язку з цим абзаци третій - четвертий відповідно вважати абзацами другим - третім;
 
566. в абзаці третьому слова «або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту» виключити;
 
566. в абзаці третьому слова «або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту» виключити;
 
567. 6) статтю 44 доповнити пунктом 4.9 такого змісту:
 
567. 6) статтю 44 доповнити пунктом 4.9 такого змісту:
 
568. «44.9. Для цілей оподаткування операції повинні обліковуватись виходячи з реальних (фактичних) умов та обставин та або поведінки платника податків.
 
568. «44.9. Для цілей оподаткування операції повинні обліковуватись виходячи з реальних (фактичних) умов та обставин та або поведінки платника податків.
 
569. Первинні документи, що складені платником податків для підтвердження відомостей, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та або податкових зобов'язань, враховуються в податковому обліку за умови, якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків.
 
569. Первинні документи, що складені платником податків для підтвердження відомостей, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та або податкових зобов'язань, враховуються в податковому обліку за умови, якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків.
 
570. У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та обставин здійсненої операції та або фактичної поведінки платника податків.
 
570. У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та обставин здійсненої операції та або фактичної поведінки платника податків.
 
571. Обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків, передбачених цим пунктом, покладається на контролюючий орган.».
 
571. Обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків, передбачених цим пунктом, покладається на контролюючий орган.».
 
572. 19. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
572. 19. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
573. 20. У статті 46:
 
573. 20. У статті 46:
 
574. 1) пункту 46.1:
 
574. 1) пункту 46.1:
 
575. в абзаці першому після слів «та або сплата» додати слова «грошового зобов’язання, в тому числі»;
 
575. в абзаці першому після слів «та або сплата» додати слова «грошового зобов’язання, в тому числі»;
 
576. після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:
 
576. після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:
 
577. «Розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.».
 
577. «Розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.».
 
578. У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;
 
578. У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;
 
579. 2) у пункті 46.2:
 
579. 2) у пункті 46.2:
 
580. абзац другий після слів «неприбуткової організації» доповнити словами «розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку»;
 
580. абзац другий після слів «неприбуткової організації» доповнити словами «розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку»;
 
581. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
581. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
582. «Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу) складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу (для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік).».
 
582. «Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу) складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу (для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік).».
 
583. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно четвертим та п’ятим;
 
583. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно четвертим та п’ятим;
 
584. абзац п’ятий після слів «визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу» доповнити словами «та бюджетні установи, які є розпорядниками бюджетних коштів»;
 
584. абзац п’ятий після слів «визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу» доповнити словами «та бюджетні установи, які є розпорядниками бюджетних коштів»;
 
585. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
585. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
586. «Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.».
 
586. «Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.».
 
587. 21. В абзаці першому підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 слова «постійні представництва нерезидентів» замінити словами «- резиденти або нерезиденти України».
 
587. 21. В абзаці першому підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 слова «постійні представництва нерезидентів» замінити словами «- резиденти або нерезиденти України».
 
588. 22. У пункті 48.4 статті 48:
 
588. 22. У пункті 48.4 статті 48:
 
589. 1) в абзаці четвертому слова «органу місцевого самоврядування» замінити словами «адміністративно-територіальної одиниці»;
 
589. 1) в абзаці четвертому слова «органу місцевого самоврядування» замінити словами «адміністративно-територіальної одиниці»;
 
590. 2) після десятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
590. 2) після десятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
591. «код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він являється;
 
591. «код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він являється;
 
592. інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації.».
 
592. інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації.».
 
593. 23. У статті 49:
 
593. 23. У статті 49:
 
594. 1) в абзаці другому пункту 49.2 цифри «43» замінити на цифри «44»;
 
594. 1) в абзаці другому пункту 49.2 цифри «43» замінити на цифри «44»;
 
595. 2) у підпункті 49.3:
 
595. 2) у підпункті 49.3:
 
596. у пункті «в» слова «України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги"« замінити словами «щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг»;
 
596. у пункті «в» слова «України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги"« замінити словами «щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг»;
 
597. в абзаці п’ятому слова «відмови у прийнятті» замінити словом «неприйняття», а сполучник «і» замінити словами «містить обов'язкові реквізити та»;
 
597. в абзаці п’ятому слова «відмови у прийнятті» замінити словом «неприйняття», а сполучник «і» замінити словами «містить обов'язкові реквізити та»;
 
598. 3) пункт 49.4 після другого абзацу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
598. 3) пункт 49.4 після другого абзацу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
599. «Фінансова звітність подається в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги до контролюючих органів всіма платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями.».
 
599. «Фінансова звітність подається в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги до контролюючих органів всіма платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями.».
 
600. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
 
600. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
 
601. 4) у першому абзаці пункту 49.6 виключити друге речення;
 
601. 4) у першому абзаці пункту 49.6 виключити друге речення;
 
602. 5) у підпункті 49.9.1 пункту 49.9 слова «квитанції про отримання» замінити словами «квитанції про прийняття»;
 
602. 5) у підпункті 49.9.1 пункту 49.9 слова «квитанції про отримання» замінити словами «квитанції про прийняття»;
 
603. 6) у пункті 49.11 слова «цього Кодексу, такий» замінити словами та цифрами «а також недотримання вимог абзаців першого та другого пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу, «;
 
603. 6) у пункті 49.11 слова «цього Кодексу, такий» замінити словами та цифрами «а також недотримання вимог абзаців першого та другого пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу, «;
 
604. 7) пункт 49.15 викласти у такій редакції:
 
604. 7) пункт 49.15 викласти у такій редакції:
 
605. «49.15. Податкова декларація вважається неподаною за умови порушення норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48, абзаців першого та другого пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу та надання або надсилання контролюючим органом платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, зокрема засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг для податкових декларацій, поданих у такий спосіб»;
 
605. «49.15. Податкова декларація вважається неподаною за умови порушення норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48, абзаців першого та другого пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу та надання або надсилання контролюючим органом платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, зокрема засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг для податкових декларацій, поданих у такий спосіб»;
 
606. 8) у пункті 49.18:
 
606. 8) у пункті 49.18:
 
607. підпункт 49.18.6 викласти у такій редакції:
 
607. підпункт 49.18.6 викласти у такій редакції:
 
608. «49.18.6. календарному року для платників податку на прибуток (у т.ч. платників частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), для податкової декларації (у т.ч. розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року; «;
 
608. «49.18.6. календарному року для платників податку на прибуток (у т.ч. платників частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), для податкової декларації (у т.ч. розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року; «;
 
609. доповнити підпунктами 49.18.7 та 49.18.8 такого змісту:
 
609. доповнити підпунктами 49.18.7 та 49.18.8 такого змісту:
 
610. «49.18.7. календарному року для платників дивідендів на державну частку (у т.ч. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку - до 1 липня року, що настає за звітним; «;
 
610. «49.18.7. календарному року для платників дивідендів на державну частку (у т.ч. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку - до 1 липня року, що настає за звітним; «;
 
611. «49.18.8. якщо платник податків ліквідується, декларація з місцевих податків і зборів може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації.»;
 
611. «49.18.8. якщо платник податків ліквідується, декларація з місцевих податків і зборів може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації.»;
 
612. 9) у пункті 49.19:
 
612. 9) у пункті 49.19:
 
613. в абзаці першому слова «яка розраховується наростаючим підсумком за рік» замінити словами «та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які розраховуються наростаючим підсумком за рік»;
 
613. в абзаці першому слова «яка розраховується наростаючим підсумком за рік» замінити словами «та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які розраховуються наростаючим підсумком за рік»;
 
614. після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
614. після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
615. «Для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені пунктом 49.18.2 статті 49 цього Кодексу (крім платників, визначених підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу).
 
615. «Для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені пунктом 49.18.2 статті 49 цього Кодексу (крім платників, визначених підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу).
 
616. Для платників дивідендів на державну частку (господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків) податковими (звітними) періодами є календарний рік. При цьому розрахунок дивідендів на державну частку складається та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю до 1 липня року, що настає за звітним.
 
616. Для платників дивідендів на державну частку (господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків) податковими (звітними) періодами є календарний рік. При цьому розрахунок дивідендів на державну частку складається та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю до 1 липня року, що настає за звітним.
 
617. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, подають один раз на рік до 1 липня року, що настає за звітним, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), складений за підсумками року, що передує звітному.».
 
617. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, подають один раз на рік до 1 липня року, що настає за звітним, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), складений за підсумками року, що передує звітному.».
 
618. У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом п’ятим.
 
618. У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом п’ятим.
 
619. 24. У пункті 50.2 статті 50:
 
619. 24. У пункті 50.2 статті 50:
 
620. 1) абзац перший викласти у такій редакції:
 
620. 1) абзац перший викласти у такій редакції:
 
621. «50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок (з урахуванням термінів продовження, зупинення або перенесення термінів її проведення) не має права подавати уточнюючі податкові декларації (розрахунки) до поданих ним раніше податкових декларацій з відповідного податку і збору за звітний (податковий) період, який перевіряється контролюючим органом.»;
 
621. «50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок (з урахуванням термінів продовження, зупинення або перенесення термінів її проведення) не має права подавати уточнюючі податкові декларації (розрахунки) до поданих ним раніше податкових декларацій з відповідного податку і збору за звітний (податковий) період, який перевіряється контролюючим органом.»;
 
622. 2) абзац другий виключити.
 
622. 2) абзац другий виключити.
 
623. 25. У статті 52:
 
623. 25. У статті 52:
 
624. 1) у пункті 52.1:
 
624. 1) у пункті 52.1:
 
625. в абзаці першому після слів «платників податків» додати слова «у паперовій або електронній формі», а цифру «25» замінити на цифру «30»;
 
625. в абзаці першому після слів «платників податків» додати слова «у паперовій або електронній формі», а цифру «25» замінити на цифру «30»;
 
626. в абзаці другому слова «в письмовій» замінити на слова «у паперовій або електронній»;
 
626. в абзаці другому слова «в письмовій» замінити на слова «у паперовій або електронній»;
 
627. в абзаці п’ятому після слів «податкової консультації» додати слова « (наведення конкретних обставин)»;
 
627. в абзаці п’ятому після слів «податкової консультації» додати слова « (наведення конкретних обставин)»;
 
628. в абзаці шостому після слів «платника податків» додати слова «або кваліфікований електронний підпис»;
 
628. в абзаці шостому після слів «платника податків» додати слова «або кваліфікований електронний підпис»;
 
629. абзац восьмий після слів «у цьому пункті» доповнити словами «індивідуальна», а після слів «надсилається відповідь» - словами «у паперовій або електронній формі»;
 
629. абзац восьмий після слів «у цьому пункті» доповнити словами «індивідуальна», а після слів «надсилається відповідь» - словами «у паперовій або електронній формі»;
 
630. в абзаці дев’ятому цифри «25» замінити цифрами «30», а після слів «платнику податків» доповнити словами «у паперовій або електронній формі»;
 
630. в абзаці дев’ятому цифри «25» замінити цифрами «30», а після слів «платнику податків» доповнити словами «у паперовій або електронній формі»;
 
631. доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
631. доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
632. «На індивідуальну податкову консультацію або відповідь що надається контролюючими органами в електронній формі накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг»;
 
632. «На індивідуальну податкову консультацію або відповідь що надається контролюючими органами в електронній формі накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг»;
 
633. 2) пункт 52.3 викласти в такій редакції:
 
633. 2) пункт 52.3 викласти в такій редакції:
 
634. «52.3. За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній, у паперовій або електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, обов'язково повинна містити назву - індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.»;
 
634. «52.3. За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній, у паперовій або електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, обов'язково повинна містити назву - індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.»;
 
635. 3) у пункті 52.4:
 
635. 3) у пункті 52.4:
 
636. в абзаці третьому слова «у письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;
 
636. в абзаці третьому слова «у письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;
 
637. в абзаці четвертому слова «в письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;
 
637. в абзаці четвертому слова «в письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;
 
638. 4) у пункті 52.5:
 
638. 4) у пункті 52.5:
 
639. в абзаці другому цифри «10» і «35» замінити відповідно на цифри «15» і «40»;
 
639. в абзаці другому цифри «10» і «35» замінити відповідно на цифри «15» і «40»;
 
640. після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
640. після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
641. «про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, у разі якщо звернення платника податків не відповідає вимогам абзаців другого-сьомого пункту 52.1 статті 52 цього Кодексу, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується із зобов’язанням надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян» за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) такого контролюючого органу;
 
641. «про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, у разі якщо звернення платника податків не відповідає вимогам абзаців другого-сьомого пункту 52.1 статті 52 цього Кодексу, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується із зобов’язанням надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян» за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) такого контролюючого органу;
 
642. про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, у разі якщо в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій уже міститься аналогічна індивідуальна податкова консультація, надана такому платнику податків з цих самих питань, які зазначені у запиті такого платника податків, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується та платника податків.».
 
642. про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, у разі якщо в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій уже міститься аналогічна індивідуальна податкова консультація, надана такому платнику податків з цих самих питань, які зазначені у запиті такого платника податків, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується та платника податків.».
 
643. 26. У статті 53:
 
643. 26. У статті 53:
 
644. 1) абзаци перший та другий пункту 53.1 виключити.
 
644. 1) абзаци перший та другий пункту 53.1 виключити.
 
645. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами першим та другим;
 
645. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами першим та другим;
 
646. 2) в абзаці першому пункту 53.2 після слів «надану йому» доповнити словами «у паперовій або електронній формі», а слова « викладені в письмовій формі» виключити.
 
646. 2) в абзаці першому пункту 53.2 після слів «надану йому» доповнити словами «у паперовій або електронній формі», а слова « викладені в письмовій формі» виключити.
 
647. 27. У пункті 54.3 статті 54:
 
647. 27. У пункті 54.3 статті 54:
 
648. 1) після слів «податку на додану вартість платника податків» додати слова «або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку»;
 
648. 1) після слів «податку на додану вартість платника податків» додати слова «або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку»;
 
649. 2) у підпункті 54.3.2 після слів «завищення суми його податкових зобов'язань» додати слова «та або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи», а після слів «податку на додану вартість платника податків» додати слова «або завищення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету»;
 
649. 2) у підпункті 54.3.2 після слів «завищення суми його податкових зобов'язань» додати слова «та або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи», а після слів «податку на додану вартість платника податків» додати слова «або завищення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету»;
 
650. 3) у підпункті 54.3.3 слова «застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені» замінити словами «та або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, застосування штрафних (фінансових) санкцій та нарахування пені».
 
650. 3) у підпункті 54.3.3 слова «застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені» замінити словами «та або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, застосування штрафних (фінансових) санкцій та нарахування пені».
 
651. 28. В абзаці другому пункту 55.2 статті 55 слова «та митниць» виключити.
 
651. 28. В абзаці другому пункту 55.2 статті 55 слова «та митниць» виключити.
 
652. 29. У статті 56:
 
652. 29. У статті 56:
 
653. 1) пункт 56.2 викласти в такій редакції:
 
653. 1) пункт 56.2 викласти в такій редакції:
 
654. «56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня або у передбачених цим Кодексом випадках до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, яка розглядається та вирішується Апеляційною радою з питань розгляду скарг платників податків»;
 
654. «56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня або у передбачених цим Кодексом випадках до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, яка розглядається та вирішується Апеляційною радою з питань розгляду скарг платників податків»;
 
655. 2) у пункті 56.3:
 
655. 2) у пункті 56.3:
 
656. в абзаці третьому слова «та митниць» виключити;
 
656. в абзаці третьому слова «та митниць» виключити;
 
657. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
657. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
658. «56.3. Скарга на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути оскаржена до Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків шляхом подання відповідної скарги до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
658. «56.3. Скарга на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути оскаржена до Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків шляхом подання відповідної скарги до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
659. 4) пункт 56.10 викласти в такій редакції:
 
659. 4) пункт 56.10 викласти в такій редакції:
 
660. «56.10. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, прийняте за розглядом скарги платника податків та рішення Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку»;
 
660. «56.10. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, прийняте за розглядом скарги платника податків та рішення Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку»;
 
661. 5) абзац перший пункту 56.15 викласти в такій редакції:
 
661. 5) абзац перший пункту 56.15 викласти в такій редакції:
 
662. «56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті та пунктом 56-1.4 статті 56-1 цього Кодексу, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу чи Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків до дня закінчення процедури адміністративного оскарження»;
 
662. «56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті та пунктом 56-1.4 статті 56-1 цього Кодексу, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу чи Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків до дня закінчення процедури адміністративного оскарження»;
 
663. 6) у пункті 56.17:
 
663. 6) у пункті 56.17:
 
664. підпункт 56.17.3 викласти у редакції:
 
664. підпункт 56.17.3 викласти у редакції:
 
665. «56.17.3. днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке не підлягає розгляду Апеляційною радою Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків; «;
 
665. «56.17.3. днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке не підлягає розгляду Апеляційною радою Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків; «;
 
666. після підпункту 56.17.6 доповнити новим підпунктом 56.17.6 такого змісту:
 
666. після підпункту 56.17.6 доповнити новим підпунктом 56.17.6 такого змісту:
 
667. «56.17.6. днем отримання платником податків наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про затвердження рішення Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків.»;
 
667. «56.17.6. днем отримання платником податків наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про затвердження рішення Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків.»;
 
668. 7) в абзаці першому пункту 56.22 після слів «виключно на цьому рішенні» виключити слова «контролюючого органу».
 
668. 7) в абзаці першому пункту 56.22 після слів «виключно на цьому рішенні» виключити слова «контролюючого органу».
 
669. 30. Розділ І доповнити статтею 56-1 такого змісту:
 
669. 30. Розділ І доповнити статтею 56-1 такого змісту:
 
670. «Стаття 56-1. Особливості розгляду окремих скарг Апеляційною радою з питань розгляду скарг платників податків
 
670. «Стаття 56-1. Особливості розгляду окремих скарг Апеляційною радою з питань розгляду скарг платників податків
 
671. 56-1.1. Апеляційна рада з питань розгляду скарг платників податків є постійно діючим дорадчим органом при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику з розгляду скарг платників податків на рішення, прийняті контролюючими органами (далі - Апеляційна рада.)
 
671. 56-1.1. Апеляційна рада з питань розгляду скарг платників податків є постійно діючим дорадчим органом при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику з розгляду скарг платників податків на рішення, прийняті контролюючими органами (далі - Апеляційна рада.)
 
672. 56-1.2. До складу Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків входить п’ять осіб, з яких два представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, два представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та один представник Ради бізнес-омбудсмена. Голова та секретар Апеляційної ради обираються та відкликаються рішенням Апеляційної ради, прийнятим більшістю голосів членів Апеляційної ради.
 
672. 56-1.2. До складу Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків входить п’ять осіб, з яких два представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, два представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та один представник Ради бізнес-омбудсмена. Голова та секретар Апеляційної ради обираються та відкликаються рішенням Апеляційної ради, прийнятим більшістю голосів членів Апеляційної ради.
 
673. Персональний склад Апеляційної ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
673. Персональний склад Апеляційної ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
674. Положення про Апеляційну раду з питань розгляду скарг платників податків затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
674. Положення про Апеляційну раду з питань розгляду скарг платників податків затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
675. Діяльність Апеляційної ради забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
675. Діяльність Апеляційної ради забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
676. 56-1.3. У разі, коли центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися зі скаргою до Апеляційної ради.
 
676. 56-1.3. У разі, коли центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися зі скаргою до Апеляційної ради.
 
677. До Апеляційної ради можуть бути оскаржені:
 
677. До Апеляційної ради можуть бути оскаржені:
 
678. а) податкове повідомлення-рішення контролюючого органу, відповідно до якого сума грошового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми податку на додану вартість та або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та або зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість, визначена за таким рішенням, без урахування пені та\або штрафних (фінансових) санкцій, в тисячу чи більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 
678. а) податкове повідомлення-рішення контролюючого органу, відповідно до якого сума грошового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми податку на додану вартість та або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та або зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість, визначена за таким рішенням, без урахування пені та\або штрафних (фінансових) санкцій, в тисячу чи більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 
679. б) податкові повідомлення-рішення контролюючого органу, відповідно до яких сума грошового зобов'язання та або зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми податку на додану вартість та або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та або зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість, визначена за таким рішенням, без урахування пені штрафних (фінансових) санкцій, у сукупності в тисячу чи більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. Вказані податкові повідомлення-рішення, повинні бути прийняті за результатами однієї і тієї ж перевірки.
 
679. б) податкові повідомлення-рішення контролюючого органу, відповідно до яких сума грошового зобов'язання та або зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми податку на додану вартість та або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та або зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість, визначена за таким рішенням, без урахування пені штрафних (фінансових) санкцій, у сукупності в тисячу чи більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. Вказані податкові повідомлення-рішення, повинні бути прийняті за результатами однієї і тієї ж перевірки.
 
680. 56-1.4. Скарга подається до Апеляційної ради у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про повне або часткове незадоволення скарги платника податків.
 
680. 56-1.4. Скарга подається до Апеляційної ради у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про повне або часткове незадоволення скарги платника податків.
 
681. Платник податків одночасно з поданням скарги до Апеляційної ради зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання, про оскарження його податкового повідомлення-рішення.
 
681. Платник податків одночасно з поданням скарги до Апеляційної ради зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання, про оскарження його податкового повідомлення-рішення.
 
682. 56-1.5. У разі порушення платником податків вимог пункту 56-1.4. статті 56-1 цього Кодексу, подана ним скарга не розглядається та повертається йому із зазначенням причин повернення.
 
682. 56-1.5. У разі порушення платником податків вимог пункту 56-1.4. статті 56-1 цього Кодексу, подана ним скарга не розглядається та повертається йому із зазначенням причин повернення.
 
683. 56-1.6. Скарга платника податку розглядається на засіданні Апеляційної ради у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня одержання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
683. 56-1.6. Скарга платника податку розглядається на засіданні Апеляційної ради у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня одержання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
684. В порядку передбаченому статтею 56 цього Кодексу, строк розгляду скарги може бути продовжено Апеляційною радою до 30 робочих днів.
 
684. В порядку передбаченому статтею 56 цього Кодексу, строк розгляду скарги може бути продовжено Апеляційною радою до 30 робочих днів.
 
685. Рішення Апеляційної ради щодо питання, що розглядалося на її засіданні, приймається більшістю голосів її членів, та повинно бути вмотивованим.
 
685. Рішення Апеляційної ради щодо питання, що розглядалося на її засіданні, приймається більшістю голосів її членів, та повинно бути вмотивованим.
 
686. Рішення Апеляційної ради затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Апеляційною радою.
 
686. Рішення Апеляційної ради затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Апеляційною радою.
 
687. Якщо, у строк визначений цією статтею, Апеляційна рада не приймає рішення щодо розгляду скарги платника податків та або керівник (виконуючий обов’язки керівника, його заступник або уповноважена особа) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, не видає передбачений цією статтею наказ, скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня подання такої скарги до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»;
 
687. Якщо, у строк визначений цією статтею, Апеляційна рада не приймає рішення щодо розгляду скарги платника податків та або керівник (виконуючий обов’язки керівника, його заступник або уповноважена особа) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, не видає передбачений цією статтею наказ, скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня подання такої скарги до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»;
 
688. 31. У статті 57:
 
688. 31. У статті 57:
 
689. 1) пункт 57.1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
689. 1) пункт 57.1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
690. «Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.»;
 
690. «Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.»;
 
691. 2) підпункт 57.1-1.2 викласти в такій редакції:
 
691. 2) підпункт 57.1-1.2 викласти в такій редакції:
 
692. «57.1-1.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
 
692. «57.1-1.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
 
693. 57.1-1.2.1. Авансовий внесок з податку на прибуток з виплати дивідендів, крім прирівняних до дивідендів платежів.
 
693. 57.1-1.2.1. Авансовий внесок з податку на прибуток з виплати дивідендів, крім прирівняних до дивідендів платежів.
 
694. Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
 
694. Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
 
695. При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.
 
695. При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.
 
696. Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.
 
696. Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.
 
697. У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.
 
697. У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.
 
698. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).
 
698. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).
 
699. У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацами першим та другим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована відповідно до принципу «витягнутої руки» в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
 
699. У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 57.1-1.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацами першим та другим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована відповідно до принципу «витягнутої руки» в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
 
700. Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.
 
700. Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.
 
701. При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.
 
701. При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.
 
702. 57.1-1.2.2. Авансовий внесок з податку на прибуток з прирівняних до дивідендів платежів
 
702. 57.1-1.2.2. Авансовий внесок з податку на прибуток з прирівняних до дивідендів платежів
 
703. У разі здійснення виплати платежів, прирівняних до дивідендів, базою для нарахування авансового внеску з податку на прибуток підприємств є:
 
703. У разі здійснення виплати платежів, прирівняних до дивідендів, базою для нарахування авансового внеску з податку на прибуток підприємств є:
 
704. суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь пов’язаної особи - нерезидента понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки», за винятком випадків, коли платник податку відобразив у податковій декларації збільшення фінансового результату до оподаткування на суму такого перевищення за правилами статті 39 цього Кодексу;
 
704. суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь пов’язаної особи - нерезидента понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки», за винятком випадків, коли платник податку відобразив у податковій декларації збільшення фінансового результату до оподаткування на суму такого перевищення за правилами статті 39 цього Кодексу;
 
705. сума нерозподіленого прибутку, що фактично розподіляється внаслідок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, про викуп юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, про вихід учасника зі складу господарського товариства або іншого рішення учасників юридичної особи, що призводить до фактичного розподілу нерозподіленого прибутку на користь учасників (акціонерів).
 
705. сума нерозподіленого прибутку, що фактично розподіляється внаслідок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, про викуп юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, про вихід учасника зі складу господарського товариства або іншого рішення учасників юридичної особи, що призводить до фактичного розподілу нерозподіленого прибутку на користь учасників (акціонерів).
 
706. У разі здійснення прирівняного до дивідендів платежу авансовий внесок розраховується та сплачується зі всієї суми дивідендів за наслідками звітного (податкового) року, протягом якого було здійснено такий платіж. Авансовий внесок сплачується одночасно з поданням податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний звітний (податковий) рік, але не пізніше граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний (податковий) рік.
 
706. У разі здійснення прирівняного до дивідендів платежу авансовий внесок розраховується та сплачується зі всієї суми дивідендів за наслідками звітного (податкового) року, протягом якого було здійснено такий платіж. Авансовий внесок сплачується одночасно з поданням податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний звітний (податковий) рік, але не пізніше граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний (податковий) рік.
 
707. Сума авансового внеску, сплаченого з прирівняного до дивідендів платежу за наслідками звітного (податкового) року переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.»;
 
707. Сума авансового внеску, сплаченого з прирівняного до дивідендів платежу за наслідками звітного (податкового) року переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.»;
 
708. 3) у пункті 57.3 слово «календарних» в усіх випадках вживання замінити словом «робочих»;
 
708. 3) у пункті 57.3 слово «календарних» в усіх випадках вживання замінити словом «робочих»;
 
709. 4) в абзаці першому пункту 57.5 слова «та поштові відділення» замінити словами «або відділення операторів поштового зв’язку».
 
709. 4) в абзаці першому пункту 57.5 слова «та поштові відділення» замінити словами «або відділення операторів поштового зв’язку».
 
710. 32. У статті 58:
 
710. 32. У статті 58:
 
711. 1) пункт 58.1 викласти у такій редакції:
 
711. 1) пункт 58.1 викласти у такій редакції:
 
712. «58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:
 
712. «58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:
 
713. невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
 
713. невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
 
714. завищення розміру задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;
 
714. завищення розміру задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;
 
715. заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки;
 
715. заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки;
 
716. завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку відповідно до розділу ІV цього Кодексу,
 
716. завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку відповідно до розділу ІV цього Кодексу,
 
717. наявності помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та або відсутності реєстрації податкової накладної та або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строків, передбачених цим Кодексом.
 
717. наявності помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та або відсутності реєстрації податкової накладної та або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строків, передбачених цим Кодексом.
 
718. 58.1.1. Податкове повідомлення-рішення містить:
 
718. 58.1.1. Податкове повідомлення-рішення містить:
 
719. 1) підставу для такого визначення (нарахування зменшення) грошового зобов'язання та або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податків, та або зменшення суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість та посилання на норми цього Кодексу та або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до яких здійснено їх розрахунок;
 
719. 1) підставу для такого визначення (нарахування зменшення) грошового зобов'язання та або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податків, та або зменшення суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість та посилання на норми цього Кодексу та або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до яких здійснено їх розрахунок;
 
720. 2) попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної (у випадках, передбачених цим Кодексом);
 
720. 2) попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної (у випадках, передбачених цим Кодексом);
 
721. 3) граничні строки сплати грошового зобов'язання та або строки виправлення платником податків показників податкової звітності та або реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної розрахунку коригування до неї або виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної;
 
721. 3) граничні строки сплати грошового зобов'язання та або строки виправлення платником податків показників податкової звітності та або реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної розрахунку коригування до неї або виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної;
 
722. 4) попередження про наслідки невиконання податкового повідомлення-рішення в установлений строк;
 
722. 4) попередження про наслідки невиконання податкового повідомлення-рішення в установлений строк;
 
723. 5) граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.
 
723. 5) граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.
 
724. У податковому повідомленні-рішенні зазначається або додається до нього детальний розрахунок податкового зобов’язання (за наявності) та штрафних фінансових санкцій.
 
724. У податковому повідомленні-рішенні зазначається або додається до нього детальний розрахунок податкового зобов’язання (за наявності) та штрафних фінансових санкцій.
 
725. 58.1.2. У випадку, якщо податкове повідомлення-рішення прийнято за результатами документальної перевірки та є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення, воно додатково до інформації наведеної у пункті 58.1.1 цієї статті повинно містити:
 
725. 58.1.2. У випадку, якщо податкове повідомлення-рішення прийнято за результатами документальної перевірки та є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення, воно додатково до інформації наведеної у пункті 58.1.1 цієї статті повинно містити:
 
726. 1) обґрунтовану підставу для визначення (нарахування зменшення) грошового зобов'язання та або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податків та або зменшення суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість у вигляді фактичної підстави, а саме стислий зміст, щодо виявлених перевіркою порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства з наведенням інформації щодо:
 
726. 1) обґрунтовану підставу для визначення (нарахування зменшення) грошового зобов'язання та або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податків та або зменшення суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість у вигляді фактичної підстави, а саме стислий зміст, щодо виявлених перевіркою порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства з наведенням інформації щодо:
 
727. обґрунтування їх нормами актів законодавства, що були порушені платником податків;
 
727. обґрунтування їх нормами актів законодавства, що були порушені платником податків;
 
728. обставин вчинених правопорушень, які відображені в акті перевірки, а також встановлені при розгляді наданих платником податків відповідно до підпункту 16.1.5 пункту 16.1 статті 16 та пункту 86.8 статті 86 розділу І цього Кодексу письмових пояснень та їх документального підтвердження (зокрема щодо обставин, що стосуються події правопорушення та вжитих платником податків заходів щодо дотримання правил та норм законодавства, з посиланням на документи та інші фактичні дані, що підтверджують вказані обставини);
 
728. обставин вчинених правопорушень, які відображені в акті перевірки, а також встановлені при розгляді наданих платником податків відповідно до підпункту 16.1.5 пункту 16.1 статті 16 та пункту 86.8 статті 86 розділу І цього Кодексу письмових пояснень та їх документального підтвердження (зокрема щодо обставин, що стосуються події правопорушення та вжитих платником податків заходів щодо дотримання правил та норм законодавства, з посиланням на документи та інші фактичні дані, що підтверджують вказані обставини);
 
729. періоду (календарний день або місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, при здійсненні якої вчинено ці порушення;
 
729. періоду (календарний день або місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, при здійсненні якої вчинено ці порушення;
 
730. детального розрахунку суми податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник податків та або суми зменшення суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларованої до повернення з бюджету при використанні права на податкову знижку, та або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість;
 
730. детального розрахунку суми податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник податків та або суми зменшення суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, та або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларованої до повернення з бюджету при використанні права на податкову знижку, та або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість;
 
731. у разі якщо перевіркою виявлено факти заниження (ненарахування та або неутримання) платником податків, у тому числі податковим агентом, податкових зобов’язань, - додатково зазначається граничних строк сплати таких податкових зобов’язань, у тому числі за відповідні податкові (звітні) періоди, по яких виявлено таке заниження (ненарахування та або неутримання);
 
731. у разі якщо перевіркою виявлено факти заниження (ненарахування та або неутримання) платником податків, у тому числі податковим агентом, податкових зобов’язань, - додатково зазначається граничних строк сплати таких податкових зобов’язань, у тому числі за відповідні податкові (звітні) періоди, по яких виявлено таке заниження (ненарахування та або неутримання);
 
732. інформацію щодо надання або не надання платником податків заперечень, письмових пояснень та додаткових документів, зокрема щодо обставин виявлених порушень, підтвердження відсутності вини, наявності пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу;
 
732. інформацію щодо надання або не надання платником податків заперечень, письмових пояснень та додаткових документів, зокрема щодо обставин виявлених порушень, підтвердження відсутності вини, наявності пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу;
 
733. б) нормативної підстави - посилання на норму цього Кодексу та або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків;
 
733. б) нормативної підстави - посилання на норму цього Кодексу та або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків;
 
734. 2) посилання на акт документальної перевірки;
 
734. 2) посилання на акт документальної перевірки;
 
735. 3) детальний розрахунок штрафних (фінансових санкцій, штрафів), у тому числі санкцій (пені) за порушення іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, а також посилання на норми цього Кодексу та або іншого законодавства, відповідно до якої був зроблений такий розрахунок,
 
735. 3) детальний розрахунок штрафних (фінансових санкцій, штрафів), у тому числі санкцій (пені) за порушення іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, а також посилання на норми цього Кодексу та або іншого законодавства, відповідно до якої був зроблений такий розрахунок,
 
736. 4) інформацію щодо наявності обставин, які відповідно до цього Кодексу пом’якшують, обтяжують або звільняють від фінансової відповідальності.»;
 
736. 4) інформацію щодо наявності обставин, які відповідно до цього Кодексу пом’якшують, обтяжують або звільняють від фінансової відповідальності.»;
 
737. 2) пункт 58.2 викласти у новій редакції:
 
737. 2) пункт 58.2 викласти у новій редакції:
 
738. «58.2. Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
738. «58.2. Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
739. Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 
739. Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 
740. У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.
 
740. У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.
 
741. Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо платників податків.»;
 
741. Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо платників податків.»;
 
742. 3) в абзаці першому пункту 58.3 слово «врученим» замінити слова «надісланим (врученим)».
 
742. 3) в абзаці першому пункту 58.3 слово «врученим» замінити слова «надісланим (врученим)».
 
743. 33. В абзаці другому пункту 59.3 статті 59 слова «грошового зобов’язання» замінити на слова «податкового боргу».
 
743. 33. В абзаці другому пункту 59.3 статті 59 слова «грошового зобов’язання» замінити на слова «податкового боргу».
 
744. 34. У статті 63:
 
744. 34. У статті 63:
 
745. 1) абзац другий пункту 63.2 після слів «відокремлених підрозділів» доповнити словами «у тому числі юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України»;
 
745. 1) абзац другий пункту 63.2 після слів «відокремлених підрозділів» доповнити словами «у тому числі юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України»;
 
746. 2) у пункті 63.13:
 
746. 2) у пункті 63.13:
 
747. в абзаці першому слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 
747. в абзаці першому слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 
748. в абзаці дев’ятому слова «державному реєстратору повідомлень у зв'язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» замінити словами «до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей у зв'язку з припиненням юридичної особи»;
 
748. в абзаці дев’ятому слова «державному реєстратору повідомлень у зв'язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» замінити словами «до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей у зв'язку з припиненням юридичної особи»;
 
749. 3) доповнити пунктом 63.14 такого змісту:
 
749. 3) доповнити пунктом 63.14 такого змісту:
 
750. «Для цілей цієї глави датою отримання документів (відомостей, заяв, запитів та інших документів), поданих у паперовому вигляді - дата надходження до відповідного контролюючого органу, поданих у електронному вигляді - час та дата формування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повідомлення (квитанції) про підтвердження факту прийняття до оброблення відповідних документів. Якщо документ надійшов пізніше 16.00 операційного дня, то датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день».
 
750. «Для цілей цієї глави датою отримання документів (відомостей, заяв, запитів та інших документів), поданих у паперовому вигляді - дата надходження до відповідного контролюючого органу, поданих у електронному вигляді - час та дата формування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повідомлення (квитанції) про підтвердження факту прийняття до оброблення відповідних документів. Якщо документ надійшов пізніше 16.00 операційного дня, то датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день».
 
751. 35. У статті 64:
 
751. 35. У статті 64:
 
752. 1) пункт 64.1 викласти в такій редакції:
 
752. 1) пункт 64.1 викласти в такій редакції:
 
753. «64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданих згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.
 
753. «64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданих згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.
 
754. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;
 
754. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;
 
755. 2) в пункті 64.2 слова «не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них» замінити на слова «у день отримання»;
 
755. 2) в пункті 64.2 слова «не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них» замінити на слова «у день отримання»;
 
756. 3) пункт 64.3 викласти в такій редакції:
 
756. 3) пункт 64.3 викласти в такій редакції:
 
757. «Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
757. «Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
758. У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік»;
 
758. У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік»;
 
759. 4) пункт 64.5 викласти в такій редакції:
 
759. 4) пункт 64.5 викласти в такій редакції:
 
760. «64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) нерезидента, який здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
 
760. «64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) нерезидента, який здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
 
761. Для взяття на облік нерезидент зобов'язаний звернутися протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) відокремленого підрозділу в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності нерезидентом, що створює постійне представництво, якщо державна реєстрація відокремленого підрозділу або місця діяльності нерезидента не є обов'язковою згідно із законодавством, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік таких платників податків здійснюється відповідно до пункту 64.2 цієї статті.
 
761. Для взяття на облік нерезидент зобов'язаний звернутися протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) відокремленого підрозділу в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності нерезидентом, що створює постійне представництво, якщо державна реєстрація відокремленого підрозділу або місця діяльності нерезидента не є обов'язковою згідно із законодавством, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік таких платників податків здійснюється відповідно до пункту 64.2 цієї статті.
 
762. У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, зокрема, здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента, яка має ознаки постійного представництва, контролюючим органом призначається перевірка такої діяльності.
 
762. У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, зокрема, здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента, яка має ознаки постійного представництва, контролюючим органом призначається перевірка такої діяльності.
 
763. Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво в Україні без взяття на податковий облік, контролюючий орган бере на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента на підставі акта такої перевірки, про що нерезидент повідомляється у встановленому порядку.
 
763. Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво в Україні без взяття на податковий облік, контролюючий орган бере на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента на підставі акта такої перевірки, про що нерезидент повідомляється у встановленому порядку.
 
764. Взяття на облік в контролюючих органах іноземної юридичної особи, яка планує отримати майнові права на землю або нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні або відкрити рахунок в банку України, відповідно до статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», здійснюється після подання до контролюючого органу за місцем знаходження нерухомого майна або місцезнаходженням банку таких документів:
 
764. Взяття на облік в контролюючих органах іноземної юридичної особи, яка планує отримати майнові права на землю або нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні або відкрити рахунок в банку України, відповідно до статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», здійснюється після подання до контролюючого органу за місцем знаходження нерухомого майна або місцезнаходженням банку таких документів:
 
765. заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 
765. заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 
766. копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 
766. копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 
767. дані про представника платника податку.»;
 
767. дані про представника платника податку.»;
 
768. 5) абзац п’ятий пункту 64.6 виключити.
 
768. 5) абзац п’ятий пункту 64.6 виключити.
 
769. 36. У статті 65:
 
769. 36. У статті 65:
 
770. 1) пункт 65.5 викласти в такій редакції:
 
770. 1) пункт 65.5 викласти в такій редакції:
 
771. «65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).
 
771. «65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).
 
772. Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
772. Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
773. Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України «Про державному реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»«;
 
773. Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України «Про державному реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»«;
 
774. 2) пункт 65.9 викласти в такій редакції:
 
774. 2) пункт 65.9 викласти в такій редакції:
 
775. «Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності»;
 
775. «Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності»;
 
776. 3) пункт 65.10 викласти в такій редакції:
 
776. 3) пункт 65.10 викласти в такій редакції:
 
777. «65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:
 
777. «65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:
 
778. 65.10.1. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
778. 65.10.1. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
779. 65.10.2. припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу - з дати прийняття уповноваженим органом відповідного рішення або іншої дати, яка визначена законом, що регулює реєстрацію відповідної незалежної професійної діяльності, як дата припинення, зупинення або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;
 
779. 65.10.2. припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу - з дати прийняття уповноваженим органом відповідного рішення або іншої дати, яка визначена законом, що регулює реєстрацію відповідної незалежної професійної діяльності, як дата припинення, зупинення або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;
 
780. 65.10.3. закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;
 
780. 65.10.3. закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;
 
781. 65.10.4. анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності або скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем, - з дати такого анулювання чи скасування.
 
781. 65.10.4. анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності або скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем, - з дати такого анулювання чи скасування.
 
782. Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування штрафних санкцій та нарахування пені за їх невиконання.
 
782. Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування штрафних санкцій та нарахування пені за їх невиконання.
 
783. У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.».
 
783. У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.».
 
784. 37. У статті 67:
 
784. 37. У статті 67:
 
785. 1) у підпункті 67.1.1 пункту 67.1 слово «закриття» виключити;
 
785. 1) у підпункті 67.1.1 пункту 67.1 слово «закриття» виключити;
 
786. 2) в абзаці третьому пункту 67.2 слово «відміни» замінити на слово «скасування»;
 
786. 2) в абзаці третьому пункту 67.2 слово «відміни» замінити на слово «скасування»;
 
787. 3) у пункті 67.4 після слів «у судовому порядку» доповнити словами «а також у разі втрати ознак платника податку, які визначені цим Кодексом»;
 
787. 3) у пункті 67.4 після слів «у судовому порядку» доповнити словами «а також у разі втрати ознак платника податку, які визначені цим Кодексом»;
 
788. 4) доповнити пунктом 67.5 такого змісту:
 
788. 4) доповнити пунктом 67.5 такого змісту:
 
789. «67.5. Іноземні компанії, організації, визначені у абзаці шостому пункту 64.5 статті 64 цього Кодексу, знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та або закриття всіх рахунків у банках та інших фінансових установах України за умови відсутності на території України інших об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.».
 
789. «67.5. Іноземні компанії, організації, визначені у абзаці шостому пункту 64.5 статті 64 цього Кодексу, знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та або закриття всіх рахунків у банках та інших фінансових установах України за умови відсутності на території України інших об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.».
 
790. 38. Пункт 68.1 статті 68 викласти в такій редакції:
 
790. 38. Пункт 68.1 статті 68 викласти в такій редакції:
 
791. «Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в день проведення реєстраційної дії повинен передати до інформаційних систем контролюючих органів відомості, документи, запити, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»«;
 
791. «Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в день проведення реєстраційної дії повинен передати до інформаційних систем контролюючих органів відомості, документи, запити, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»«;
 
792. 39. У статті 69:
 
792. 39. У статті 69:
 
793. 1) у пункті 69.1 після слів «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнити словами «, у тому числі юридичним особам - нерезидентам»;
 
793. 1) у пункті 69.1 після слів «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнити словами «, у тому числі юридичним особам - нерезидентам»;
 
794. 2) у пункті 69.2 після слів «чи самозайнятої фізичної особи» доповнити словами «а також юридичної особи - нерезидента»;
 
794. 2) у пункті 69.2 після слів «чи самозайнятої фізичної особи» доповнити словами «а також юридичної особи - нерезидента»;
 
795. 3) пункт 69.6 виключити.
 
795. 3) пункт 69.6 виключити.
 
796. 40. У статті 73:
 
796. 40. У статті 73:
 
797. 1) у підпункті 73.2.3 після слів «73.2.4. виключено» абзац «Порядок подання інформації контролюючим органам визначається Кабінетом Міністрів України» виключити;
 
797. 1) у підпункті 73.2.3 після слів «73.2.4. виключено» абзац «Порядок подання інформації контролюючим органам визначається Кабінетом Міністрів України» виключити;
 
798. 2) абзац 20 пункту 73.3 статті 73 виключити.
 
798. 2) абзац 20 пункту 73.3 статті 73 виключити.
 
799. 41. У статті 77:
 
799. 41. У статті 77:
 
800. 1) абзац третій пункту 77.2 викласти в такій редакції:
 
800. 1) абзац третій пункту 77.2 викласти в такій редакції:
 
801. «Порядок формування, затвердження плану-графіка та внесення змін до нього, а також перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
801. «Порядок формування, затвердження плану-графіка та внесення змін до нього, а також перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
802. 2) пункт 77.2 доповнити абзацом такого змісту:
 
802. 2) пункт 77.2 доповнити абзацом такого змісту:
 
803. «Внесення змін до плану-графіка допускається не частіше ніж раз на квартал, крім випадків, коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків та або виправлення технічних помилок»;
 
803. «Внесення змін до плану-графіка допускається не частіше ніж раз на квартал, крім випадків, коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків та або виправлення технічних помилок»;
 
804. 3) пункт 77.2 доповнити ще одним абзацом такого змісту:
 
804. 3) пункт 77.2 доповнити ще одним абзацом такого змісту:
 
805. «Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 15 числа останнього місяця кварталу, що передує кварталу, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки»;
 
805. «Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 15 числа останнього місяця кварталу, що передує кварталу, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки»;
 
806. 4) абзац другий пункту 77.4 викласти в такій редакції:
 
806. 4) абзац другий пункту 77.4 викласти в такій редакції:
 
807. «Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки».
 
807. «Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки».
 
808. 42. У пункті 78.1 статті 78:
 
808. 42. У пункті 78.1 статті 78:
 
809. 1) підпункт 78.1.1 викласти в такій редакції:
 
809. 1) підпункт 78.1.1 викласти в такій редакції:
 
810. «отримано податкову інформацію та або виявлено факти, що надають контролюючому органу обґрунтовані підстави вважати про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту»;
 
810. «отримано податкову інформацію та або виявлено факти, що надають контролюючому органу обґрунтовані підстави вважати про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту»;
 
811. 2) підпункт 78.1.2 викласти в такій редакції:
 
811. 2) підпункт 78.1.2 викласти в такій редакції:
 
812. «платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, якщо їх подання передбачено законом»;
 
812. «платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, якщо їх подання передбачено законом»;
 
813. 3) абзац перший підпункту 78.1.5 викласти в такій редакції:
 
813. 3) абзац перший підпункту 78.1.5 викласти в такій редакції:
 
814. «платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки в порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 цього Кодексу, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження»;
 
814. «платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки в порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 цього Кодексу, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження»;
 
815. 4) підпункт 78.1.5 доповнити абзацом такого змісту:
 
815. 4) підпункт 78.1.5 доповнити абзацом такого змісту:
 
816. «На підставі такого наказу контролюючим органом, якому доручено здійснення перевірки, додатково видається наказ у порядку, передбаченому п.81.1 ст. 81 цього Кодексу»;
 
816. «На підставі такого наказу контролюючим органом, якому доручено здійснення перевірки, додатково видається наказ у порядку, передбаченому п.81.1 ст. 81 цього Кодексу»;
 
817. 5) підпункт 78.1.14 викласти в такі редакції:
 
817. 5) підпункт 78.1.14 викласти в такі редакції:
 
818. «у разі отримання інформації, що дає контролюючому органу обґрунтовані підстави вважати, що нерезидент веде господарську діяльність через постійне представництво на території України, відповідно до вимог підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, без взяття на податковий облік»;
 
818. «у разі отримання інформації, що дає контролюючому органу обґрунтовані підстави вважати, що нерезидент веде господарську діяльність через постійне представництво на території України, відповідно до вимог підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, без взяття на податковий облік»;
 
819. 6) доповнити підпунктом 78.1.20 такого змісту:
 
819. 6) доповнити підпунктом 78.1.20 такого змісту:
 
820. «78.1.20. контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки, або документальної позапланової перевірки, отримано інформацію від іноземних державних органів, матеріали проведених у встановленому законодавством порядку експертиз, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки».
 
820. «78.1.20. контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки, або документальної позапланової перевірки, отримано інформацію від іноземних державних органів, матеріали проведених у встановленому законодавством порядку експертиз, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки».
 
821. 43. У пункті 81.1 статті 81 абзац четвертий після слів «службового посвідчення осіб» доповнити словами « (належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документу, що засвідчує посадову (службову) особу)».
 
821. 43. У пункті 81.1 статті 81 абзац четвертий після слів «службового посвідчення осіб» доповнити словами « (належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документу, що засвідчує посадову (службову) особу)».
 
822. 44. У пункті 81.2 статті 81:
 
822. 44. У пункті 81.2 статті 81:
 
823. 1) у абзаці першому після слів «У разі відмови платника податків та або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається» доповнити словами « (без реєстрації в контролюючому органі)»;
 
823. 1) у абзаці першому після слів «У разі відмови платника податків та або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається» доповнити словами « (без реєстрації в контролюючому органі)»;
 
824. 2) абзац третій викласти в такі редакції:
 
824. 2) абзац третій викласти в такі редакції:
 
825. «У разі відмови платника податків та або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки та або у разі відмови отримати примірник цього акта чи надати письмові пояснення до нього, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує такий факт»;
 
825. «У разі відмови платника податків та або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки та або у разі відмови отримати примірник цього акта чи надати письмові пояснення до нього, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує такий факт»;
 
826. 3) доповнити абзацом такого змісту:
 
826. 3) доповнити абзацом такого змісту:
 
827. «У разі якщо при організації документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки встановлено неможливість її проведення у зв’язку з відсутністю платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, посадовими (службовими) особами контролюючого органу, що здійснили вихід за місцезнаходженням такого платника податків для проведення перевірки, невідкладно складається та підписується акт, що засвідчує такий факт. До такого акта можуть додаватися (за наявності) документи та матеріали, що підтверджують факти, наведені в такому акті».

827. «У разі якщо при організації документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки встановлено неможливість її проведення у зв’язку з відсутністю платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, посадовими (службовими) особами контролюючого органу, що здійснили вихід за місцезнаходженням такого платника податків для проведення перевірки, невідкладно складається та підписується акт, що засвідчує такий факт. До такого акта можуть додаватися (за наявності) документи та матеріали, що підтверджують факти, наведені в такому акті».