Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVІD-19) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься народним депутатом України
 
2. В.О. Кінзбурською
 
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, стаття 144, із подальшими змінами) розділ ІХ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
 
7. «8. В разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), або/та у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.».
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради
 
10. України