Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків (Друге читання)

0. Проєкт
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст.88) такі зміни:
 
5. 1) статтю 191 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
6. «9. Уповноважена службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання, затримала особу, зобов’язана негайно повідомити про наявність на утриманні особи дитини, яка залишається без догляду, орган опіки та піклування (за місцем знаходження такої дитини) для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
 
7. Про вжиті заходи уповноважена службова особа інформує затриману особу, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження»;
 
8. 2) статтю 194 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
9. «9. У разі наявності в особи, відносно якої застосовано запобіжний захід тримання під вартою, дитини, яка перебуває на утриманні підозрюваного, обвинуваченого та залишається без догляду у зв’язку із застосуванням вказаного запобіжного заходу, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
 
10. Про вжиті заходи слідчий, прокурор письмово повідомляє підозрюваного, обвинуваченого, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження»;
 
11. 3) статтю 213 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
12. «6. У разі наявності на утриманні затриманої особи дитини, яка залишилась без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
 
13. Про вжиті заходи уповноважена службова особа, що здійснила затримання, письмово повідомляє затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження».
 
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.