Кількість абзаців - 52 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист
 
3. Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 3-4, ст. 21):
 
5. 1. Частину 2 статті 8 викласти в редакції: «Засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер. Засуджений за власною ініціативою чи ініціативою адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з засудженим – в разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи –відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність. Зустріч засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
6. 2. В ч. 6 статті 8 в перше речення, після слова «установи», поставивши кому доповнити: «забезпечення зустрічі засуджених осіб з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою реалізації засудженим права на захист, отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій.».
 
7. 3. Доповнити новою статтею 20-1: «Стаття 20-1. Повідомлення адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим права на захист про місце відбування покарання, переведення засудженого, зміну статусу
 
8. В разі зміни правового, процесуального статусу засудженого, його місця перебування, в тому числі в разі переведення засудженого на іншу роботу, підприємство, установу, організацію, посаду, з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятору, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, дільниць посиленого контролю, переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшення, зменшення обсягу встановлених правообмежень, переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки, повторного переведення, адміністрація установи виконання покарання невідкладно, не пізніше 24 годин, письмово інформує адвоката, захисника законним представника, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим права на захист, отримання конфіденційних юридичних консультацій та вручає відповідний лист адвокату, захиснику, законному представнику, іншим фахівцям у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи одразу після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, засудженого. В інформаційному листі визначається ініціатор прийнятих рішень щодо засудженого, правове обґрунтування прийнятих рішень щодо засудженого та інформація щодо місця перебування засудженого, підстав та дати зміни місця перебування засудженого, підстав зміни правового, процесуального статусу засудженого.».
 
9. 4. Статтю 24 доповнити частиною 2-1 такого змісту: «2-1. Адвокати, захисники, законні представники, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим (підзахисним) права на захист, отримання юридичної допомоги, конфіденційних юридичних консультацій мають бути невідкладно допущені адміністрацією установи виконання покарань до засудженого у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи без спеціального дозволу (акредитації).».
 
10. 5. Частину 3 статті 51 доповнити новим пунктом: «на невідкладну правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.».
 
11. 6. Пункт 4 частини 2 статті 59 викласти в редакції: «одержувати невідкладно правову допомогу, конфіденційні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.».
 
12. 7. Назву ст. 73 викласти в редакції: «Стаття 73. Побачення і телефонні розмови, зустріч з адвокатами, захисниками, законними представниками та іншими особами з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій військовослужбовців».
 
13. 8. Частину 5 статті 73 викласти в редакції: «5. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених військовослужбовців, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, їхніх близьких родичів, громадських організацій, адвоката, захисника, законного представника, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, засуджені військовослужбовці мають право на невідкладну зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
 
14. Зустріч засуджених військовослужбовців з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
 
15. Адміністрація закладу виконання покарань зобов’язана при пред'явленні адвокатом, захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, законного представника іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу негайно забезпечити зустріч з засудженим військовослужбовцем. Кількість і тривалість таких зустрічей для надання правової допомоги, конфіденційних консультацій необмежена та надається в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 до 20 години.
 
16. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а засуджений військовослужбовець відмовляється від такої зустрічі, адміністрація колонії, зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з засудженим військовослужбовцем – в разі якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого військовослужбовця з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи – відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого військовослужбовця з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність. Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.».
 
17. 9. Статтю 87 викласти в редакції: «Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та необмежені у часі та кількості невідкладні адміністрацією установи виконання покарань зустрічі за власною ініціативою, ініціативою адвоката, захисника, законного представника та іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій з адвокатом, захисником, законним представником та іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з 7 до 20 години.
 
18. Адміністрація установи, де перебуває засуджений, інформує, в тому числі письмово, адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про дату, час, маршрут направлення засуджених до позбавлення волі до місця відбування покарання не пізніше як за три дні до дня направлення та одразу після їх фактичного прибуття до засудженого.
 
19. Порядок направлення засуджених до виправних і виховних колоній визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.».
 
20. 10. Частину 3 статті 95 викласти в редакції: «3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім зустрічей з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні у будь-який час з 7 до 20 години за правилами, передбаченими цим Кодексом.».
 
21. 11.Назву статті 110 викласти в редакції: «Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, зустріч з адвокатами, захисниками, законними представниками та іншими особами з метою отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій. Телефонні розмови.».
 
22. 12. Частину 3 статті 110 викласти в редакції: «3. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених та/або їхніх близьких родичів, громадських організацій, адвоката, захисника, законного представника, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, засуджені мають право на невідкладну зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
 
23. Адміністрація колонії зобов’язана при пред'явленні адвокатом, захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, законного предстаника іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу негайно забезпечити зустріч з засудженим Кількість і тривалість таких зустрічей для надання правової допомоги, конфіденційних консультацій необмежена та надається в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація колонії, зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з засудженим – в разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи –відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність. Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.».
 
24. 12. Частину 11 статті 134 викласти в редакції: «11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняються побачення, за винятком зустрічей з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години без обмеження у кількості, часі за їх ініціативою з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, що невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми.»
 
25. 13. Частину 1 статті 138 доповнити пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
26. 14. Частину 1 статті 139 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи».
 
27. 15. Частину 2 статті 140 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
28. 16. Частину 2 статті 142 доповнити пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
29. 17. Частину 1 статті 143 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;».
 
30. 18. Частину 5 статті 151 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
31. ІІ. Внести до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.360) такі зміни:
 
32. 1. Назву статті 12 викласти в редакції: «Стаття 12. Надання особам, взятим під варту, зустрічей з захисником, законним представником з метою отримання правової допомоги».
 
33. 2. Частину 5 статті 12 викласти в редакції: «Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою реалізації особою, взятою під варту, права на захист. Особа, взята під варту, за власною ініціативою та/або ініціативою адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з особою, взятою під варту – в разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи наявність письмової відмови особи, взятої під варту, від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи – відмова адміністрації установи в забезпеченні зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
 
34. Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17), законного представника – за пред’явленими документами, що підтверджують його статус законного представника та документу, що посвідчує особу.
 
35. Зустріч особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
36. 3. Статтю 19 викласти в редакції: «У разі запровадження особливого режиму в місці попереднього ув'язнення посилюється охорона, нагляд за особами, взятими під варту, припиняються всі заходи, що проводяться з цими особами, а також надання побачень, крім зустрічей із захисником, законним представником, якщо відсутня загроза безпеки та здоров’ю осіб, що перебувають в місцях попереднього ув’язнення, та прийняття посилок і передач, здійснюються інші режимні заходи.».
 
37. ІІІ. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
 
38. 1. Частину 3 статті 12 доповнити реченням: «Затримана особа має право на зустріч без обмеження в часі та кількості з захисником, законним представником одразу на її вимогу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативо та/або ініціативою захисника, законного представника.».
 
39. 2. Пункт 3 частини 3 статті 42 викласти в редакції: «3) на першу вимогу мати захисника і зустріч з ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату;».
 
40. 3. Статтю 44 доповнити новою частиною: «5-1. Законний представник має право на невідкладну зустріч з підозрюваним, обвинуваченим за власною ініціативою та/або ініціативою підозрюваного, обвинуваченого без обмеження часу та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з особою, законним представником якої він є.»
 
41. 4. Частину 5 статті 46 викласти в редакції: «5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційні зустрічі без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж зустрічі без обмеження у кількості та тривалості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні. Зустріч з захисником є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди захисника та підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.».
 
42. 5. Статтю 46 доповнити новими частинами: «5-1. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на побачення з ним без обмеження в часі і кількості в робочі дні, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або клопотанням особи, щодо якої він здійснює захист за місцем перебування такої особи.
 
43. Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а підозрюваний, обвинувачений, засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим – в разі якщо підозрюваний, обвинувачений, засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з захисником, адміністрацією установи наявність письмової відмови підозрюваного, обвинуваченого,засудженого від зустрічі з захисником –відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з захисником є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
 
44. 5-2. В разі зміни місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміни їх правового та/або процесуального статусу, захисник, близькі родичі негайно, не пізніше 24 годин, інформується про це письмово з зазначенням ініціатора прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та інформації щодо місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, підстав та дати зміни місця перебування, правового, процесуального статусу, правового обґрунтування прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. Відповідний інформаційний лист вручається адміністрацією установи захисникам, близьким родичам одразу після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.».
 
45. 6. Перше речення частини 1 статті 48 викласти в редакції: «Захисник у будь-який час в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні та невідкладно на вимогу підозрюваного, обвинуваченого, їх законних представників, а також інших осіб за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого може бути залучений до участі у кримінальному провадженні.».
 
46. 7. Частину 2 статті 54 викласти в редакції: «2. Якщо підозрюваний, обвинувачений наполягає на відмові від захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим – в разі якщо підозрюваний, обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання мати захисника, заміну захисника, після конфіденційної розмови з захисником, така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії. Не є підставою відмови слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим, який заявляє про відмову від захисника, заміну захисника наявність письмової відмови підозрюваного, обвинуваченого від захисника або письмового клопотання про його заміну – відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого з захисником щодо якого є відмова чи клопотання про заміну є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.».
 
47. ІV. Прикінцеві положення:
 
48. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
49. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:
 
50. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
51. 2) забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розслідувань кримінальних проваджень, виконання кримінальних покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.