Кількість абзаців - 60 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину п’яту статті 39 У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) після слів «на транспортних засобах» доповнити словами «, за винятком їх використання під час здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу)».
 
6. 2. Статтю 22 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
7. «Під час проведення громадського контролю за провадженням рибогосподарської діяльності громадські інспектори мають право використовувати власні транспортні засоби, річкові та маломірні судна, які забезпечуються за власний кошт паливо-мастильними матеріалами для забезпечення проведення таких перевірок».
 
8. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 
9. 1) у статті 59:
 
10. у частині першій слова «трьох до семи» замінити словами «п’ятидесяти до ста», слова «п'яти до восьми» замінити словами «ста до двохсот»;
 
11. у частині другій слова «п’яти до восьми» замінити словами «ста до двохсот»;
 
12. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
13. «Виконання робіт на землях водного фонду без здійснення заходів щодо збереження середовища існування та умов розмноження водних біоресурсів, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для збереження водних біоресурсів, -
 
14. тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення і на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення.»;
 
15. 2) у статті 85:
 
16. у частині третій слова «двох до десяти» замінити словами «сорока до ста п’ятдесяти», а слова «десяти до тридцяти» замінити словами «двохсот до трьохсот»;
 
17. частину четверту викласти у такій редакції:
 
18. «Грубе порушення правил рибальства (рибальство з використанням знарядь добування (вилову) особами, які не мають дозвільних документів на спеціальне використання водних біоресурсів або перебування на водному об’єкті чи у прибережній захисній смузі із забороненими знаряддями добування (вилову) (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу); здійснення любительського рибальства у межах районів, визначених для промислового рибальства, а також здійснення промислового рибальства у межах районів, визначених для любительського рибальства; приховування обсягів вилучення водних біоресурсів під час спеціального використання водних біоресурсів; застосування промислових знарядь добування (вилову) водних біоресурсів, які не відповідають правилам та режимам рибальства; незаконне здійснення промислових операцій у заборонених для промислу місцях чи у заборонений для промислу період часу; добування (вилов) водних біоресурсів з перевищенням максимально допустимого прилову особин непромислового розміру) -
 
19. тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих (виловлених) водних біоресурсів і на посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців - від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів та засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих (виловлених) водних біоресурсів.»;
 
20. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
21. «Повторне грубе порушення правил рибальства -
 
22. тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих (виловлених) водних біоресурсів і на посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців - від восьмисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів та засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих (виловлених) водних біоресурсів.»;
 
23. частину п’яту відповідно вважати частиною шостою;
 
24. 3) у статті 86-1 слова «одного до шести» замінити словами «ста до трьохсот», а слова «п?яти до восьми» замінити словами «чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста»;
 
25. 4) у статті 88:
 
26. у частині першій слова «тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «ста до ста п’ятдесяти», а слова «п’ятдесяти до сімдесяти» замінити словами «двохсот до трьохсот»;
 
27. у частині другій слова «п’ятдесяти до ста» замінити словами «двох тисяч до трьох тисяч», слова «сімдесяти до ста двадцяти» замінити словами «трьох тисяч п’ятиста до п’яти тисяч», після слів «з конфіскацією цих об'єктів», слова «або без такої» виключити;
 
28. 5) у статті 88-1:
 
29. у частині другій слова «ста до двохсот п’ятнадцяти» замінити словами «п’ятисот до однієї тисячі»;
 
30. у частині третій слова «трьох до п’ятдесяти» замінити словами «п’ятисот до однієї тисячі»;
 
31. 6) у статті 90 слова «двадцяти до тридцяти» замінити словами «ста до двохсот», а слова «тридцяти до п'ятдесяти» замінити словами «тисячі до двох тисяч»;
 
32. 7) статтю 91-2 викласти у такій редакції:
 
33. «Перевищення затверджених лімітів та нормативів (квот добування (вилову), часток добування (вилову) використання природних ресурсів -
 
34. тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців - від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
35. 8) у статті 221 слова «та п’ятою статті 85» замінити словами «- шостою статті 85»;
 
36. 9) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
37. у позиції «органів Державної прикордонної служби України» слова «четверта і п'ята статті 85» замінити словами «четверта - шоста статті 85»;
 
38. позицію «органів рибохорони» викласти у такій редакції:
 
39. «органів рибоохорони (частини третя - шоста статті 85, статті 85-1, 87, 88-1, 90, стаття 91 - в частині, що стосується правопорушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів на об’єктах природно-заповідного фонду місцевого значення, де не створено відповідної служби охорони цих об’єктів, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням (виловом) водних біоресурсів); «;
 
40. у позиції «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства» слова «п’ята статті 85» замінити словами «шоста статті 85»;
 
41. у позиції «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» слова «частини друга, четверта та п’ята статті 85» замінити словами «частини друга - шоста статті 85»;
 
42. у позиції «служби державної охорони природно-заповідного фонду України» слова «друга, четверта і п'ята статті 85», замінити словами «друга - шоста статті 85».
 
43. 10) у статті 258 слова «частиною третьою статті 85» виключити.
 
44. 4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131)
 
45. 1) частину першу статті 201 після слова «цінностей» доповнити словами «видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також їхніх частин чи продукції з них, «;
 
46. 2) статтю 249 викласти у такій редакції:
 
47. «1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду або вчинені на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, -
 
48. карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
49. 2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу або пов’язані із добуванням об’єктів тваринного світу, що занесені до Червоної книги України чи до переліків видів тварин або до переліків видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також умисне знищення таких водних біоресурсів або водних природних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, чи їх місць зростання, -
 
50. карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
 
51. Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
55. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
56. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
58. Голова
 
59. Верховної Ради України