Кількість абзаців - 4 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до ст.22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Друге читання)

0. Проект Закон України про внесення змін та доповнень до ст.22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
1. З метою сприяння у вирішенні проблем інвалідів, створення умов для соціального захисту їх сімей Верховна Рада України постановляє: 1) Внести до ст.22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (введеного в дію Постановою ВР №876-ХІІ від 21.03.91. ВВР, 1991 р. №21, ст.253 (із змінами, внесеними згідно із Законами №200/94 від 13.10.94, ВВР, 1994, №45, ст.404; №204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, №45, ст.406; №481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, №52, ст.301; №1926-ІІІ (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, №43, ст.363; №2606-ІІІ (2606-14) від 05.07.2001, ВВР, 2001, №45, ст.237) такі зміни:  
2. Статтю 22 ІV розділу викласти в такій редакції: За інших рівних умов інваліди та діти, у яких обидва батьки-інваліди, мають переважне право на зарахування до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Під час навчання пенсія і стипендія інвалідам, а дітям інвалідів тільки стипендія, виплачується в повному розмірі.  
3. 2) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.