Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів
 
1.

 
2.

 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ, від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ, від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ та від 15 липня 2021 року № 1690-ІХ) такі зміни:
 
7. 1. У статті 1:
 
8. в абзаці другому цифри "1.107.436.779,4" та "981.823.034,5" замінити відповідно цифрами "1.146.847.446,4" та "1.021.233.701,5";
 
9. в абзаці третьому цифри "1.345.052.705,3" та "1.205.806.057,8" замінити відповідно цифрами "1.384.463.372,3" та "1.245.216.724,8".
 
10. 2. Статтю 26 виключити.
 
11. 3. Внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. Додаток № 1
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Доходи Державного бюджету України на 2021 рік»
 
14. Додаток № 2
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів»
Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»