Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Друге читання)

0. Проект Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49, № 25, ст. 147, № 42, ст. 257, № 49, ст. 303; 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 25, ст. 211, № 38, ст. 349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 31, ст. 153; 2002 р., № 12-13, ст. 92) такі зміни:  
4. 1. Абзац третій пункту 1 статті 2 визнати таким, що втратив чинність.  
5. 2. У пункті 1 статті 4:  
6. в абзаці третьому слова "абзацами третім і" замінити словом "абзацом";  
7. доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:  
8. "Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - 42 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону".  
9. У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.  
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.