Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:  
3. 1.Назву і абзац перший статті 198 викласти в такій редакції:  
4. "Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом  
5. Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, -"  
6. 2.Статтю 209 викласти в такій редакції:  
7. "Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  
8. 1. Здійснення фінансових операцій чи укладення угод з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення інших дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, на такі прав кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -  
9. карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.  
10. 2. Ті самі дії, вчинені особою, яка не знала про те, що кошти чи інше майно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, хоча могла і повинна була знати про це, -  
11. караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
12. 3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені з коштами чи іншим майном, одержаним від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, -  
13. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.  
14. 4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені у особливо великому розмірі або організованою групою осіб, -  
15. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.  
16. 5. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -  
17. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.  
18. Примітка. 1.Суспільно-небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох і більше років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу України), або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.  
19. 2.Дія цієї статті поширюється також на осіб, які вчинили суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.  
20. 3.Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненим у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму більше двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
21. 4.Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує п'ятдесят тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
22. 3. Статтю 306 виключити.  
23. 4. Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 209-1 такого змісту:  
24. "Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  
25. 1.Умисні неподання або подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому моніторингу спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -  
26. карається штрафом в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
27. 2.Незаконне розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, -  
28. карається штрафом в розмірі від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".  
29. 5. У статті 112 Кримінально-процесуальному кодексі України:  
30. у частині першій після цифр "209" доповнити цифрами "209-1";  
31. у частині четвертій вилучити цифри "209";  
32. у частині п'ятій після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами "209-1".  
33. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.